hugoking1's Recent Activity

  1. hugoking1 đã trả lời vào chủ đề Thảo luận trao dổi Medieval 2 total war,Kingdoms & mods.

    lên www.gamecopyworld.com mà tìm

    10/6/19 lúc 22:41
  2. hugoking1 đã trả lời vào chủ đề Total War: Three Kingdoms.

    cái unit card làm sao để lính có màu mặt vậy anh em ?

    10/6/19 lúc 22:39