H¡ro Nakamura's Recent Activity

  1. H¡ro Nakamura đã trả lời vào chủ đề Tu chân liêu thiên quần.

    Con Hàng nó quá bá rồi, kiểu muốn gì cũng đc mà còn chả tốn sức :-s

    26/1/20 lúc 10:27
  2. H¡ro Nakamura đã trả lời vào chủ đề Tu chân liêu thiên quần.

    Hố Tống Đầu Gỗ lấp chuẩn ghia. Con Hàng time leap cho nó đi qua nhập vào linh quỷ cơ nhỡ. Lưu ly thư sinh thì vốn là ở thời đại đó. Đó...

    26/1/20 lúc 01:25