gunsword's Recent Activity

  1. gunsword đã trả lời vào chủ đề Kimetsu no Yaiba ► 日の呼吸 is cominggg!.

    Một cái chết ngu học, lãng phí, gây ảnh hưởng nhiều người =))

    9/11/19 lúc 21:40
  2. gunsword đã trả lời vào chủ đề Kimetsu no Yaiba ► 日の呼吸 is cominggg!.

    UM5 có khi là Hỏa Trụ về solo với ông già + cựu Âm Trụ cũng nên :))

    8/11/19 lúc 08:31