Giraffe's Recent Activity

  1. Giraffe đã trả lời vào chủ đề Marvel: vũ trụ trung ương..

    Trong phim có bộ đi làm ruộng đó, muốn làm người tử tế mà bị chặt đầu :3cool_shame:

    9/10/19 lúc 10:10
  2. Giraffe đã trả lời vào chủ đề THIÊN LINH CÁI - Thất Sơn Tâm Linh [2019].

    Lướt facebook thấy chị em chửi phim này như hạch.

    9/10/19 lúc 10:07