doviethung's Recent Activity

  1. doviethung đã trả lời vào chủ đề Rotk 14.

    Xem demo tớ thấy hỏa công đốt đâu cũng được, phạm vi quá rộng, thời gian cháy lâu. Mà music chẳng ra tàu chẳng ra tây, nghe mất hứng.

    9/11/19