Doko Demo Doa's Recent Activity

  1. Doko Demo Doa đã trả lời vào chủ đề Hội chơi game bản quyền GameVN| PC gloriosa mastertards.

    https://www.humblebundle.com/telltale-bundle-2017 Ngon? Ngon. Mình mới quất $1, đợi unlock rồi quất thêm lên BTA là đẹp :D

    19/7/17 lúc 01:39
  2. Doko Demo Doa đã trả lời vào chủ đề Hội chơi game bản quyền GameVN| PC gloriosa mastertards.

    https://cubicbundle.com/steam-keys-sale-jetdogs-bundle 1 đồng 9 game + 2 DLC, game cũng đc, k trash lắm.

    15/7/17 lúc 09:23