dark_dragons's Recent Activity

 1. dark_dragons đã trả lời vào chủ đề Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, điên vì New 3DS....

  Thêm char nữ Nemeshia :-? Thêm Anime cutscene, thêm difficulty Options :-?

  24/3/17 lúc 12:34
 2. dark_dragons đã thích bài viết của taditest trong chủ đề Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, điên vì New 3DS....

  Xem screenshot thì ngoài story mới, Atlus chỉ remake chân dung nhân vật thôi, lol :)) [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] Bản first...

  23/3/17 lúc 16:15
 3. dark_dragons đã trả lời vào chủ đề Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, điên vì New 3DS....

  Công túa Tóc ngắn nhìn chất vc, đưa về tóc dài mất chất bỏ mẹ... Nhìn Screenshot thấy có khác mẹ gì bản cũ đâu mà remake... Hay tại...

  23/3/17 lúc 16:14