dark_dragons's Recent Activity

  1. dark_dragons đã thích bài viết của Quadrikegon trong chủ đề [Pokémon Stars OR New Generation?] New Pokémon Game for Nintendo Switch.

    [IMG] (Ảnh xạo lông mang tính minh họa) Thông tin chính tông chính thức còn chưa có nhưng mình cứ lập trước, vì 100% sẽ có một bản...

    21/6/17 lúc 14:30
  2. dark_dragons đã trả lời vào chủ đề [Trại điên] 9 năm gắn bó với box ^^.

    Mình vẫn check đều đều... 9 năm rồi!

    19/6/17 lúc 10:00