DanteGVN's Recent Activity

 1. DanteGVN đã trả lời vào chủ đề One Piece 42nd FC ► Sanji's YEAR - "Sanji Past Revealed - The Return of The Lost Prince".

  Team lù bị korona trước khi bị kaidou diệt .. end

  25/2/20 lúc 19:47
 2. DanteGVN đã trả lời vào chủ đề One Piece 42nd FC ► Sanji's YEAR - "Sanji Past Revealed - The Return of The Lost Prince".

  Oden sao dự đoán đc vậy ? Phiến đá dự đoán tương lai ?

  19/2/20
 3. DanteGVN đã trả lời vào chủ đề Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh.

  Vụ hs này nhảm quá

  19/2/20