Chimcò_vn's Recent Activity

  1. Chimcò_vn đã trả lời vào chủ đề Cụ Rùa "hài lòng" việc hút bùn hồ Gươm.

    Tâm linh nó cách mê tín chỉ 1 lằn chỉ đỏ :)

    29/5/20