Members Following Bergelmir

 1. anhkha

  Thành viên cấp 5, Nam, đến từ ......
  Bài viết:
  2,517
  Đã được thích:
  4,717
  Điểm thành tích:
  113
 2. aoanhyuri

  Thành viên mới
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 3. ArcueidBrunestud

  Thành viên cấp 5, 37, đến từ TypeMoon
  Bài viết:
  279
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 4. Blue_Wolf

  Thành viên cấp 2, đến từ Oblivion Gate
  Bài viết:
  79
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 5. Chupinass

  Thành viên cấp 4, đến từ 119 Nam Kỳ KN
  Bài viết:
  199
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  18
 6. cộng đồng

  Thành viên mới, 27
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 7. darklord1812.

  Thành viên cấp 5, Nam, đến từ bên kia bán cầu
  Bài viết:
  754
  Đã được thích:
  16
  Điểm thành tích:
  18
 8. DarkSoul†

  Thành viên cấp 2, đến từ Dân Chơi Sài Thành
  Bài viết:
  97
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 9. DarkValkyrie

  Thành viên cấp 2, đến từ †Sài†Gòn†
  Bài viết:
  79
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 10. GammerWriter

  Thành viên mới
  Bài viết:
  36
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 11. KaidouLX

  Thành viên mới
  Bài viết:
  16
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 12. karjn_l0v3

  Thành viên cấp 5
  Bài viết:
  8,208
  Đã được thích:
  5,927
  Điểm thành tích:
  113
 13. khanhberlake_92

  Thành viên cấp 5, 27, đến từ JYP Entertainment
  Bài viết:
  835
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 14. Kyrie18

  Thành viên cấp 3, đến từ ChinaTown
  Bài viết:
  112
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 15. Kαi

  Thành viên cấp 5, đến từ Hồ Chí Minh
  Bài viết:
  251
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 16. luckeyluke

  Thành viên cấp 5, đến từ Ai Bjt Tu Dau
  Bài viết:
  368
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  18
 17. Lucαrio

  Thành viên mới, đến từ Không rõ
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 18. LΣnnΣth

  Thành viên cấp 5, đến từ 13th Floor
  Bài viết:
  254
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  18
 19. MewMewKawai

  Thành viên cấp 3, đến từ Not Need To Know
  Bài viết:
  118
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 20. minhdhm1

  Guest
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0