bangsnntk's Recent Activity

  1. bangsnntk đã trả lời vào chủ đề STAR WARS 9 (2019 )-Rise of Skywalker.

    KK có clip xiếc của Bob à =))

    24/1/20 lúc 12:12
  2. bangsnntk đã trả lời vào chủ đề STAR WARS 9 (2019 )-Rise of Skywalker.

    1 tỷ nhưng doanh thu còn kém hơn R1 thì là thất bại rồi, dù cho tuần đầu của P9 hơn tuần đầu của R1, chứng tỏ độ giữ khán giả cực kém.

    20/1/20