_tear_'s Recent Activity

  1. _tear_ đã trả lời vào chủ đề Buôn bán game phụ kiện PS3,PS4.

    *Để xem nhiều mặt hàng, tình trạng hàng còn không mọi người vào đây dùm mình hen: Shopee Mình chủ yếu bán online, mọi người đặt hàng...

    11/12/19 lúc 13:16
  2. _tear_ đã trả lời vào chủ đề Mua bán giao dịch các sản phẩm Nintendo [Rule #1 - Update 02/03/2013].

    *Để xem nhiều mặt hàng, tình trạng hàng còn không mọi người vào đây dùm mình hen: Shopee Hàng nhập theo ngẫu hứng nên mặt hàng nào bạn...

    11/12/19 lúc 13:10