Kho Game 1 Link download - Blogs - Game VN - Where Players Become Gamers

View RSS Feed

DaivyPhuong

Kho Game 1 Link download

Rate this Entry
Download ở host này bạn chỉ việc copy Link và add nó vào trình tải internet Manager(Add URL),Với Link này bạn có thể resume thoải mái
thông tin game đây đánh tên game cần xem vào ô tìm kiếm
1. Burnout Paradise The Ultimate Box-RELOADED

Code:
http://fs31.www.ex.ua/load/920203/rld-burp.iso
2. Red Faction Guerrilla-RELOADED

Code:
http://fs10.www.ex.ua/load/920381/rld-rfg.iso
3. X3 Gold Edition-Unleashed

Code:
http://fs30.www.ex.ua/load/924252/unl-x3g1.iso 
http://fs30.www.ex.ua/load/924256/unl-x3g2.iso 
http://fs30.www.ex.ua/load/924254/unl-x3g3.bin 
http://fs30.www.ex.ua/load/924257/unl-x3g3.cue

4. Race On-RELOADED

Code:
http://fs22.www.ex.ua/load/924309/rld-rona.iso 
http://fs22.www.ex.ua/load/924308/rld-ronb.iso
5. Sacred 2 Ice And Blood-RELOADED

Code:
http://fs24.www.ex.ua/load/924324/rld-s2ib.iso
6. Manhunt 2-RELOADED

Code:
http://fs26.www.ex.ua/load/924332/rld-mh2.iso
7. Fallout 3 Game of the Year Edition-Unleashed

Code:
http://fs25.www.ex.ua/load/924342/unl-f3goty1.iso 
http://fs17.www.ex.ua/load/924340/unl-f3goty2.iso
8. SAW-RELOADED

Code:
http://fs23.www.ex.ua/load/924393/rld-saw.iso
9. Prototype-Razor1911
Code:
http://fs44.www.ex.ua/get/924482/rzr-prot.iso
10.Grand Theft Auto IV-Razor1911

Code:
http://fs5.www.ex.ua/load/874326/rzr-ga4a.iso 
http://fs5.www.ex.ua/load/874327/rzr-ga4b.iso
11. Prince Of Persia 2 Warrior Within-RELOADED

Code:
http://fs31.www.ex.ua/load/942967/rld-pop2.iso
12. Prince Of Persia 3 The Two Thrones-RELOADED

Code:
http://fs31.www.ex.ua/load/949653/rld-pop3.iso
13. Prince of Persia 2008-SKIDROW

Code:
http://fs45.www.ex.ua/load/949408/sr-pop.iso
14. pro evolution soccer 2010

Code:
http://fs19.www.ex.ua/get/410564/rld-p210.iso
15. Wolfenstein-Razor1911

Code:
http://fs29.www.ex.ua/load/873654/rzr-wfst.iso
16. Pure-RELOADED

Code:
http://fs3.www.ex.ua/load/873320/rld-pure.iso
17. Risen.CLONEDVD-AVENGED

Code:
http://fs47.www.ex.ua/load/873027/avg-rsn.mdf 
http://fs47.www.ex.ua/load/873029/avg-rsn.mds
18. Ninja Blade-SKIDROW
Code:
http://fs25.www.ex.ua/load/873213/sr-ninjab.iso
19. Call Of Duty 4-Razor1911

Code:
http://fs5.www.ex.ua/load/873662/rzr-cod4.iso
20. Call of Duty Modern Warfare 2 PROPER-SKIDROW

Code:
http://fs44.www.ex.ua/load/872812/sr-mw2a.iso 
http://fs27.www.ex.ua/load/872813/sr-mw2b.iso
21. Mass Effect-ViTALiTY

Code:
http://fs17.www.ex.ua/load/873943/vty-0192.iso
22.DIVINITY II Ego Draconis-RELOADED

Code:
http://fs30.www.ex.ua/get/507830/rld-div2.iso
23.Operation Flashpoint Dragon Rising-RELOADED

Code:
http://fs18.www.ex.ua/get/332170/rld-ofdr.iso
24. Crysis-Razor1911

Code:
http://fs23.www.ex.ua/get/418489/rzr-crys.iso
25. Call Of Duty World At War-RELOADED

Code:
http://fs20.www.ex.ua/get/424433/rld-cod5.iso
26. Vancouver 2010-Razor1911

Code:
http://fs25.www.ex.ua/get/979744/rzr-vc10.iso
27. Tropico 3-ViTALiTY
Code:
http://fs20.www.ex.ua/get/265844/vty-0265.iso
28. Warhammer 40 000 Dawn of War II-ViTALiTY
Code:
http://fs20.www.ex.ua/get/674846/vty-0229.iso
29. Ascension to the Throne Valkyrie-SKIDROW
Code:
http://fs29.www.ex.ua/get/846746/sr-valk.iso
30. LEGO Star Wars The Complete Saga-RELOADED
Code:
http://fs36.www.ex.ua/get/393622/rld-lscs.iso
31. Bionic Commando CloneDVD-iTWINS
Code:
http://fs8.www.ex.ua/load/920015/itw-bc.mdf
http://fs14.www.ex.ua/load/920012/itw-bc.mds
32.METRO 2033
Code:
http://fs28.www.ex.ua/load/1774292/rzr-2033.iso
33.prince of persia forgotten sands
Code:
http://fs65.www.ex.ua/get/2703592/nogrp-pop.tfs.iso
34.gta episodes from liberty city

Code:
DVD 1
http://fs67.www.ex.ua/load/2016560/GTAEFLC-DVD1.iso
or
http://fs54.www.ex.ua/load/2016560/GTAEFLC-DVD1.iso
or
http://fs68.www.ex.ua/load/2016560/GTAEFLC-DVD1.iso
Code:
DVD 2

http://fs37.www.ex.ua/load/2016765/GTAEFLC-DVD2.iso
or
http://fs70.www.ex.ua/load/2016765/GTAEFLC-DVD2.iso
or
http://fs69.www.ex.ua/load/2016765/GTAEFLC-DVD2.iso
35.Splinter Cell: Conviction

Code:
http://fs64.www.ex.ua/load/2177074/SCC.iso
or
http://fs63.www.ex.ua/load/2177074/SCC.iso
OR
http://extabit.com/file/27a4fyilban4i
36.Settlers 7: Paths to a Kingdom
Code:
http://fs35.www.ex.ua/load/1805278/S7.iso

or
Code:
http://fs36.www.ex.ua/load/1805278/S7.iso

37.Assassin's Creed II
REPACK
Code:
http://fs66.www.ex.ua/load/1874357/AC2.iso
38.Mount and Blade: Warband
Code:
http://fs46.www.ex.ua/load/1818141/sr-mbwbd.bin
http://fs16.www.ex.ua/load/1818081/sr-mbwbd.cue
39.Dragon Age: Origins + Awakening + DLC
Code:
DVD1
http://fs46.www.ex.ua/load/1771121/DAO_and_Awakening_DVD1.iso
DVD2
http://fs26.www.ex.ua/load/1771213/DAO_and_Awakening_DVD2.iso
DVD3
http://fs25.www.ex.ua/load/1771382/DAO_Original_Video_DVD3.iso
40.Command & Conquer 4: Tiberian Twilight
Code:
http://fs48.www.ex.ua/load/1774281/rld-cnc4.iso
or
http://fs52.www.ex.ua/load/1774281/rld-cnc4.iso
41.Just Cause 2
Code:
http://fs48.www.ex.ua/load/1756168/sr-jc2p.iso
42.Prison Break The Conspiracy
Code:
http://fs27.www.ex.ua/load/1699594/PrisonBreak.mdf

Code:
http://fs37.www.ex.ua/load/1699390/PrisonBreak.mds
43.Dragon Age: Origins-Awakening
Code:
http://fs24.www.ex.ua/load/1681977/rzr-daoa.iso
44.Warhammer 40,000: Dawn of War II - Chaos Rising
Code:
http://fs26.www.ex.ua/load/1644929/rzr-whcr.iso

45.Toy Story Mania

Code:
http://fs31.www.ex.ua/load/1640157/rld-tsma.iso
46.Alice in Wonderland
Code:
http://fs31.www.ex.ua/load/1560737/vty-0296.iso
47.Supreme Commander 2
Code:
http://fs29.www.ex.ua/load/1560730/rzr-spc2.iso
Code:
Crack fix
http://fs28.www.ex.ua/load/1560733/Supreme_Commander_2_Crackfix-Razor1911.rar
48.Sonic & SEGA All-Stars Racing
Code:
http://fs25.www.ex.ua/load/1494047/rld-sasr.iso
REPACK
Code:
http://fs32.www.ex.ua/load/1565737/Sonic%20Racing.iso
49.Silent Hunter 5: Battle of the Atlantic
Code:
http://fs31.www.ex.ua/load/1565434/sr-sh5bota.iso

Cập nhật 07-09-2010 lúc 10:09 bởi [ARG:5 UNDEFINED]

Categories
Game , Kho game direct

Comments

 1. DaivyPhuong's Avatar
  50.Major League Baseball 2K10
  Code:
  http://fs31.www.ex.ua/load/1608227/rld-ml10.iso
  51.Superstars V8 Next Challenge
  Code:
  http://fs29.www.ex.ua/load/1494010/avd-sv8n.iso
  Crack only
  http://fs25.www.ex.ua/load/1494039/NO.DVD.PATCHER-ReUnion.rar
  52.Sail Simulator 2010
  Code:
  http://fs25.www.ex.ua/load/1549007/sr-ss2010.bin
  http://fs25.www.ex.ua/load/1549008/sr-ss2010.cue
  53.Battlefield: Bad Company 2
  Code:
  http://fs16.www.ex.ua/load/1518968/rld-bbc2.iso
  Code:
  repack
  http://fs27.www.ex.ua/load/1530407/Battlefield%20%20Bad%20Company%202%20(2010)%20%5BRePack%5D.iso
  54.Borderlands The Secret Armory of General Knoxx
  Code:
  http://fs29.www.ex.ua/load/1510862/Borderlands.The.Secret.Armory.of.General.Knoxx.DLC-RELOADED.rar
  or
  http://fs30.www.ex.ua/load/1519792/Borderlands.The.Secret.Armory.of.General.Knoxx.DLC-RELOADED.rar
  55.Napoleon: Total War
  Code:
  DVD 1
  http://fs25.www.ex.ua/load/1493974/rzr-ntw1.iso
  DVD2
  http://fs31.www.ex.ua/load/1493975/rzr-ntw2.iso
  REPACK
  Code:
  DVD 1
  http://fs25.www.ex.ua/load/1509309/ntw_dvd1.iso
  DVD 2
  http://fs27.www.ex.ua/load/1509109/ntw_dvd2.iso
  CRACK
  http://fs45.www.ex.ua/load/1510237/Napoleon_crk.rar
  56.NecroVisioN: Lost Company
  Code:
  http://fs45.www.ex.ua/load/1493965/rld-nnlc.iso
  57.Aliens vs Predator
  Code:
  DVD 1
  http://fs25.www.ex.ua/load/1412539/rzr-avp1.iso
  DVD 2
  http://fs25.www.ex.ua/load/1412541/rzr-avp2.iso
  Code:
  REPACK
  
  http://fs25.www.ex.ua/load/1421779/AVP.iso
  OR
  http://extabit.com/file/27a4fyj7qblxi
  58.BioShock 2
  Code:
  http://fs35.[url]www.ex.ua/load/1344909/rld-bio2.iso
  crack
  Code:
  http://fs47.www.ex.ua/get/1344913/RELOADED.Crack.Only.rar
  REPACK
  Code:
  http://fs29.www.ex.ua/load/1325761/BioShock_2_Full_Rip.iso
  59.Cursed Mountain
  Code:
  http://fs45.www.ex.ua/load/1303022/vty-0288.iso
  60.STALKER: Call of Pripyat
  Code:
  http://fs45.www.ex.ua/load/1291389/rzr-stcp.iso
  61.The Sims 3: High-End Loft Stuff
  Code:
  http://fs29.www.ex.ua/load/1303018/vty-0284.iso
  62.Dark Void
  Code:
  http://fs31.www.ex.ua/load/1125998/rld-dvdr.iso
  REPACK
  http://fs7.www.ex.ua/load/1141290/DV.iso
  63.Borderlands: Happy New Year 2010
  Code:
  http://fs47.www.ex.ua/load/1153965/Borderlands_NY2K10E_RusEng_RePack.iso
  64.SINGULARITY

  Code:
  http://fs62.www.ex.ua/get/2851968/rld-sing.iso
  65.LEGO Harry Potter: Years 1-4
  Code:
  http://fs51.luxport.ru/load/2845897/lhp.mds
  66.Transformers-War for CYBERTRON
  Code:
  http://fs62.ex.ua/get/2858448/B.E.S.O_Alnebras.Com_TWFC.RePack.iso
  67.Sniper ghost warrior
  Code:
  http://fs61.www.ex.ua/get/2871355/sr-sgw.iso
  Cập nhật 07-09-2010 lúc 09:59 bởi [ARG:5 UNDEFINED]
 2. vampirehunter's Avatar
  cái game Sacred 2 Ice And Blood mình down về ko cài đc là sao thế
 3. DaivyPhuong's Avatar
  Trích dẫn Từ bài viết của vampirehunter
  cái game Sacred 2 Ice And Blood mình down về ko cài đc là sao thế
  cái đó là bản mở rộng,bạn phải có bản chính thức của nó nữa mới chạy đc.Sorry vì mình tưởng để hình là mọi người đã biết nên không ghi(lần sau rút kinh nghiệm)
>