PDA

View Full Version : Đông Trùng Thảo và những lợi ích siêu hotMissMonoBoo
24-07-2012, 11:35
Đông Trùng Thảo là tính năng mới của Võ Lâm Truyền Kỳ, được ra mắt toàn thể nhân sĩ vào 19/07/2012. Khái quát sơ lược về tính năng này như sau:
Nhiệm vụ Đông Trùng Thảo có 3 giai đoạn.
Mỗi giai đoạn, nhân vật phải tham gia các tính năng để có nguyên liệu đưa về cho NPC Bắc Đẩu Lão Nhân, khi đó sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Khi hoàn thành nhiệm vụ, nhân vật nhận thêm 1 số điểm Tiềm Năng, Kỹ Năng, Kháng Tất Cả, Kỹ Năng Tối Đa tương đương đẳng cấp 200 của nhân vật tại các lần Trùng Sinh 1, 2 và 3.
Như vậy tính năng này sẽ hỗ trợ khá nhiều cho những nhân vật Trùng sinh chưa đủ 200. Hy vọng răng khi tính năng này ra mắt sẽ có nhiều nhân sĩ tham gia game lại.

IconMaddog
24-07-2012, 13:34
Phần thưởng từ Đông Trùng Thảo cho Trùng Sinh 1,2,3,4 cấp

Để hỗ trợ giúp cho các nhân vật Trùng Sinh ở cấp thấp có thể tham gia nhiệm vụ Đông Trùng Thảo (http://volam.zing.vn/su-kien-tinh/tab/bat-mach-chan-kinh/bai-viet.bat-mach-chan-kinh.dong-trung-thao.182.html?pid=1&eventid=650&bannerid=27&type=678&pid=1&eventid=648&bannerid=180&type=676) thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, nhân vật sẽ nhận lại các điểm số bị thiếu ở các lần Trùng Sinh trước nhưng đẳng cấp khi Trùng Sinh vẫn không đổi (các thông tin này được hiển thị ở NPC Bắc Đẩu Lão Nhân).

Đồng thời, để tưởng thưởng cho những nhân vật đã Trùng Sinh cả 4 lần ở cấp 200 thì sẽ tặng riêng cho các nhân vật này 1 kỹ năng đặc biệt.


Nơi nhận: NPC Bắc Đẩu Lão Nhân ở Minh Nguyệt Trấn (197/194).
Điều kiện nhận: Nhân vật đã Trùng Sinh lần 1, 2, 3, 4 ở cấp 200.
Tên kỹ năng: Chiến Ý Thiên Thu
Thuộc tính của kỹ năng: Tăng công kích kỹ năng + 20%.http://img.zing.vn/volamthuphi/images/data/news2012/chienythienthu.jpg

Để biết thêm thông tin về nhiệm vụ Đông Trùng Thảo, quý nhân sĩ vui lòng nhấp chọn tại đây. (http://volam.zing.vn/su-kien-tinh/tab/bat-mach-chan-kinh/bai-viet.bat-mach-chan-kinh.dong-trung-thao.182.html?pid=1&eventid=650&bannerid=27&type=678&pid=1&eventid=648&bannerid=180&type=676)

Nguồn Võ Lâm Truyền Kỳ (http://volam.zing.vn/index.html?pid=1&eventid=648&bannerid=180&type=676)