PDA

View Full Version : Bảng Phân cấp (Level) của AVAMT_Samurai1211
28-06-2011, 17:02
Chẵn muốn spam gì, chả qua thấý bảng level trên kia sai lệch so với thực tế, chắc do ijji sửa lại nên up lại cho anh em. Kèm theo là những vũ khí có thể mua được.


Chiến Sĩ


http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_trainee.gif Trainee - Tân Binh UMP 45,MP5K PDW,UZI,BIZON PP19/M16A2,M4A1,AK47,FAMAS F1/MSG90A1,GALIL SNIPER,SV-98. Pistol : P226,Glock21C,Scorpion vz 61/ Red Duck Melee
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_private.gif Private - Binh Nhì
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_private_first.gif Private First Class - Binh Nhất

Hạ sĩ quan

http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_corporal.gif Coporal - Hạ Sĩ
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_sergeant.gif Sergeant - Trung Sĩ TAR21(Rifle)

http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_staff_sergeant.gif Staff Sergeant - Trung Sĩ Class 1 Remington 870(Shotgun/PM),M4Spectre/AK74M,AUG A1,G36/Pis: BarrettaM92Fs,CZ75,Stechkin APS/Boa Kukri Melee
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_staff_sergeant2.gif Staff Sergeant - Trung Sĩ Class 2 P90/Spas 12(shotgun),SR 2M Veresk/AN-94/Dragunov SVD,Walther WA2000
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_staff_sergeant3.gif Staff Sergeant - Trung Sĩ Class 3 AKS 74u,MP7A1,KBP PP2000/L85A2,SIG550/TPG1 Có thể quay Capsule
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_staff_sergeant4.gif Staff Sergeant - Trung Sĩ Class 4 SIG552 Commando/RX 4 Storm/AWM,VSS
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_staff_sergeant.gif Staff Sergeant - Trung Sĩ Class 5 MP5SD5/FN FNC/


http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_sergeant_first.gif Sergeant First Class - Trung Sĩ Nhất class 1 Từ đây không thể chơi tại Begineer server Benelli M1014(Shotgun),Saiga 12(shotgun),Kriss Super V/Robinson XCR,M14EBR,HK416,Sako RK95/Knight SR25. Pis: MK3 Socom
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_sergeant_first2.gif Sergeant First Class - Trung Sĩ Nhất class 2 FN TPS/SIG556
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_sergeant_first3.gif Sergeant First Class - Trung Sĩ Nhất class 3
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_sergeant_first4.gif Sergeant First Class - Trung Sĩ Nhất class 4
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_sergeant_first5.gif Sergeant First Class - Trung Sĩ Nhất class 5


http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_master_sergeant.gif Master Sergeant - Thượng Sĩ class 1 SA58 Para/DSR-1,FF F2. Pistol : TMP
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_master_sergeant2.gif Master Sergeant - Thượng Sĩ class 2
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_master_sergeant3.gif Master Sergeant - Thượng Sĩ class 3
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_master_sergeant4.gif Master Sergeant - Thượng Sĩ class 4
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_master_sergeant5.gif Master Sergeant - Thượng Sĩ class 5

MT_Samurai1211
28-06-2011, 17:04
Sĩ quan cấp úy

http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_second_lieutenant.gif Second Lieutenant - Thiếu úy class 1
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_second_lieutenant2.gif Second Lieutenant - Thiếu úy class 2
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_second_lieutenant3.gif Second Lieutenant - Thiếu úy class 3
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_second_lieutenant4.gif Second Lieutenant - Thiếu úy class 4
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_second_lieutenant5.gif Second Lieutenant - Thiếu úy class 5http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_first_lieutenant.gif First Lieutenant - Trung úy class 1
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_first_lieutenant2.gif First Lieutenant - Trung úy class 2
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_first_lieutenant3.gif First Lieutenant - Trung úy class 3
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_first_lieutenant4.gif First Lieutenant - Trung úy class 4
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_first_lieutenant5.gif First Lieutenant - Trung úy class 5

http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_captain.gif Captain - Đại úy class 1
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_captain2.gif Captain - Đại úy class 2
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_captain3.gif Captain - Đại úy class 3
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_captain4.gif Captain - Đại úy class 4
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_captain5.gif Captain - Đại úy class 5


Sĩ quan cấp tá


http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_major.gif Major - Thiếu tá class 1
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_major2.gif Major - Thiếu tá class 2
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_major3.gif Major - Thiếu tá class 3
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_major4.gif Major - Thiếu tá class 4
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_major5.gif Major - Thiếu tá class 5


http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_lieutenant_colonel.gif Lieutenant Colonel - Trung tá class 1
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_lieutenant_colonel2.gif Lieutenant Colonel - Trung tá class 2
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_lieutenant_colonel3.gif Lieutenant Colonel - Trung tá class 3
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_lieutenant_colonel4.gif Lieutenant Colonel - Trung tá class 4
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_lieutenant_colonel5.gif Lieutenant Colonel - Trung tá class 5


http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_colonel.gif Colonel - Đại tá class 1
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_colonel2.gif Colonel - Đại tá class 2
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_colonel3.gif Colonel - Đại tá class 3
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_colonel4.gif Colonel - Đại tá class 4
http://images.ijjimax.com/v5/ava/sub/img_levels_colonel5.gif Colonel - Đại tá class 5


Tướng Lĩnh ( cái nì web ijji ko có những em tìm theo id thì có)
http://images.ijjimax.com/v5/ava/clan/level/level51.gif Brigadier General - Chuẩn tướng
http://images.ijjimax.com/v5/ava/clan/level/level52.gif Major General - Thiếu tướng
http://images.ijjimax.com/v5/ava/clan/level/level53.gif Lieutenant General - Trung tướng
http://images.ijjimax.com/v5/ava/clan/level/level54.gif Generals - Đại tướng
http://images.ijjimax.com/v5/ava/clan/level/level55.gif Marshal - Thống chế

Update Cách xem hạng của mình :

B1 : vào http://ava.ijji.com/ranking/individual.nhn?m=alltime
B2 : Bấm vào chữ log in để xem ( nếu vào trực tiếp từ reactor thì ko cần đăng nhập )

Một sản phẩm chất lượng của Sam&Chip. Copyright 2011 © by Samchip.net/ava

kimsookyo5991
28-06-2011, 18:40
@Sam:cái SFC sai rồi,SFC là Trung sĩ nhất chứ sao lại là Thượng sĩ đc
Còn cái Staff Sergeant là Đại đội trưởng thì phải,hok biết dịch đúng hok@@

ki43hayabusa
28-06-2011, 18:56
chuẩn đấy ko sai đâu. Staff Sergeant là cấp bậc tương ứng với tiểu đội trưởng.
Đại đội trưởng là cấp độ trung úy.

killua007
28-06-2011, 19:30
chuẩn đấy ko sai đâu. Staff Sergeant là cấp bậc tương ứng với tiểu đội trưởng.
Đại đội trưởng là cấp độ trung úy.
Tưởng ở VN mình Thiếu úy đã được tham gia chỉ huy cấp tiểu đoàn rồi ~:> ? Mẽo nó khác nhiều thế cơ à ~:> ?

25TOLIFE
28-06-2011, 19:32
ko thấy SV98
.:D

khoai_ole
28-06-2011, 20:57
Staff Sergeant - Trung Sĩ Nhất Class 5
Sử lại đê...sao class 5 lại có 1 chấm thế kia?

megaman2607
28-06-2011, 21:24
Thằng ijji bảo đến Brigadier General là hết ròi mà, lạ nhỉ?

However, all Brigadier Generals will receive 100,000 Euro automatically since there is no higher level to reach.

MT_Samurai1211
28-06-2011, 21:43
Thằng ijji bảo đến Brigadier General là hết ròi mà, lạ nhỉ?
Tạm thời Ijji nó chưa mở, như trong bài viết em có nói, Ijji nó ko công bố những level tiếp theo sau chuẩn tướng,cũng không có tên gọi ( những level trên link hình đều gồm tên gọi). Trong bảng phân cấp trang chủ ijji chỉ có tới level 50 ( đại tá class 5)
Nhưng em tìm thì ra : http://images.ijjimax.com/v5/ava/clan/level/level52.gif, và dò dc tới level 55. Đem so sánh với cấp bậc và quân hàm trong đơn vị quân đội Mỹ thì có dc chuẩn tướng,thiếu tướng,trung tướng, đại tướng, thống soái( hay thống chế,thấy dịch thống chế hay hơn,nhưng wikipedia dịch thế,Mỹ ko có thượng tướng.)

kimsookyo5991
28-06-2011, 22:03
@Sam:Fix lại cái hình cấp SFC kìa,phải là trung sĩ nhất chứ,sao lại là Thượng sĩ đc.
Master Sergeant là cấp thượng sĩ là đúng rồi.
CÒn Staff Sergeant hok biết dịch là gì,cứ nghĩa kia mà lấy thôi@@

darkbool1992
28-06-2011, 22:07
hey thiếu FN-TPS kìa :|

MT_Samurai1211
28-06-2011, 22:30
Updated 22 giờ :
Up thêm SV 98 vào Trainee, cám ơn anh 25TOLIFE đã nhắc.
Chỉnh sửa lại tên gọi ( do làm 1 hồi bị quáng =.=), cám ơn bạn Kally đã nhắc
@Darkbool : khẩu FN TPS có mà, trung sĩ nhất class 2, xem kĩ lại nhé, chào bạn !

ki43hayabusa
29-06-2011, 00:26
@BK: Thiếu úy ở Vn chỉ là chính trị viên trung đội hoặc trung đội phó. Tiểu đoàn trưởng thường là Đại úy hoặc Thiếu tá vượt cấp.

kobitthatma
29-06-2011, 01:28
Giờ mới để ý là trước giờ mình toàn gọi sai :-ss

GoldEagle
29-06-2011, 21:32
@Darkoolboy : FN TPS ghi ra thế ko phải FN-TPS

SV 98 ko phải SV98

(ký tự cách nhau :D)

kobitthatma
29-06-2011, 21:35
^ =))
nó là Darkbool chứ không phải Darkoolboy =))
Ký tự cách nhau hay không cách thì cũng có sao, dù sao vẫn đọc là ÉT SỜ VÊ CHÍN TÁM đúng không? =))

MT_Samurai1211
29-06-2011, 22:33
Khác chứ
SV-98 mới đúng (Snaiperskaya Vintovka Model 1998)
còn FN là 1 hãng sản xuất vũ khí của Bỉ (Fabrique Nationale- dịch từ tiếng pháp là nhà máy của quốc gia) còn TPS là 1 mẫu súng của FN nên ko thể viết FN-TPS dc

Nói lại cho rõ thui, ko có ý gì đâu nhé

25TOLIFE
29-06-2011, 23:44
ọc
bắt lỗi kỹ thế bro
.

salongpat
30-06-2011, 03:20
hay thật! cái tên gọi chỉ để cho người ta liên tưởng đến súng nào thôi, mấy người kĩ tính quá đấy :))

hack_for_speed
30-06-2011, 23:54
Em đang từ Trung Sĩ lên Trung sĩ nhất ko biết có được thưởng uero ko nhỉ ai biết chỉ em cái .

MT_Samurai1211
01-07-2011, 00:06
Em đang từ Trung Sĩ lên Trung sĩ nhất ko biết có được thưởng uero ko nhỉ ai biết chỉ em cái .
Vui lòng post bài bên topic hỏi đáp, nhưng trả lời bạn luôn : bạn sẽ nhận được Baretta B92fs có thời hạn,không có euro

bomtienxu
01-07-2011, 00:07
Em đang từ Trung Sĩ lên Trung sĩ nhất ko biết có được thưởng uero ko nhỉ ai biết chỉ em cái .
No, khi nào hết cấp sĩ lên Úy rồi thưởng. cũng như hết cấp Úy tên TÁ rồi thưởng vậy.

hack_for_speed
01-07-2011, 00:15
Ôi cảm ơn các bác hix thế là ko có tiền mua MK3 socom rùi .

KilluaKnight
04-07-2011, 15:30
Ôi cảm ơn các bác hix thế là ko có tiền mua MK3 socom rùi .
Mới trung sĩ thiếu gì tiền mà lo ko có mua SOCOM :) ! Xem có cái Medal nào sắp đạt cày mà mua :) !

UNITED*FAN
26-07-2011, 01:41
lên cấp mấy mới mua đc TPG-1 vậy?

killua007
26-07-2011, 06:05
lên cấp mấy mới mua đc TPG-1 vậy?
Trung sĩ nhất 3 :)

kimsookyo5991
26-07-2011, 08:37
Trung sĩ nhất 3 :)

Trung sĩ nhất cái kứt é=)),đại đội trưởng 3 ông ơi..............

FiretrUCK
26-07-2011, 08:57
Chuẩn bị cập nhập bảng quân hàm của AVA-SEA thôi

F22Raptors
26-07-2011, 09:13
Quân hàm của AVA SEA theo em nó sẽ lấy chuẩn của KAVA thôi:-?

kimsookyo5991
26-07-2011, 09:34
AVA SEA lấy nguyên từ KAVA đấy,ai có acc bên KAVA thì post luôn nhé :)

KilluaKnight
26-07-2011, 19:55
Trung sĩ nhất cái kứt é=)),đại đội trưởng 3 ông ơi..............

Tôi chưa từng thấy ai dịch Sergeant là Đại đội trưởng bao giờ cả :) !

KilluaKnight
26-07-2011, 20:10
Đây là bảng phân cấp của KAVA:
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/1.gif : Tân binh

http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/2.gif : Học viên
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/3.gif : Binh bét
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/4.gif : Binh nhì
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/5.gif : Binh nhất
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/6.gif : Hạ sĩ 1
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/7.gif : Hạ sĩ 2
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/8.gif : Hạ sĩ 3
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/9.gif : Hạ sĩ 4
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/10.gif : Hạ sĩ 5
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/11.gif : Trung sĩ 1
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/12.gif : Trung sĩ 2
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/13.gif : Trung sĩ 3
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/14.gif : Trung sĩ 4
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/15.gif : Trung sĩ 5
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/16.gif : Thượng sĩ 1
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/17.gif : Thượng sĩ 2
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/18.gif : Thượng sĩ 3
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/19.gif : Thượng sĩ 4
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/20.gif : Thượng sĩ 5
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/21.gif : Thiếu úy 1
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/22.gif : Thiếu úy 2
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/23.gif : Thiếu úy 3
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/24.gif : Thiếu úy 4
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/25.gif : Thiếu úy 5
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/26.gif : Trung úy 1
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/27.gif : Trung úy 2
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/28.gif : Trung úy 3
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/29.gif : Trung úy 4
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/30.gif : Trung úy 5
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/31.gif : Đại úy 1
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/32.gif : Đại úy 2
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/33.gif : Đại úy 3
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/34.gif : Đại úy 4
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/35.gif : Đại úy 5
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/36.gif : Thiếu tá 1
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/37.gif : Thiếu tá 2
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/38.gif : Thiếu tá 3
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/39.gif : Thiếu tá 4
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/40.gif : Thiếu tá 5
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/41.gif : Trung tá 1
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/42.gif : Trung tá 2
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/43.gif : Trung tá 3
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/44.gif : Trung tá 4
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/45.gif : Trung tá 5
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/46.gif : Đại tá 1
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/47.gif : Đại tá 2
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/48.gif : Đại tá 3
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/49.gif : Đại tá 4
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/50.gif : Đại tá 5

5 cấp tướng update ở post sau !
Trừ REP hộ phát các thým !

KilluaKnight
26-07-2011, 20:21
Các cấp tướng lĩnh :) !
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/51.gif : Chuẩn tướng
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/52.gif : Thiếu tướng
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/53.gif : Trung tướng
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/54.gif : Đại tướng
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/55.gif : Trên đại tướng gọi là gì :-?

thanhhieulc
26-07-2011, 20:26
Các cấp tướng lĩnh :) !
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/51.gif : Chuẩn tướng
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/52.gif : Thiếu tướng
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/53.gif : Trung tướng
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/54.gif : Đại tướng
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/55.gif : Trên đại tướng gọi là gì :-?
hình như hàn mà dịch sang hình như là tổng tư lệnh thì phải( không phải nguyên soái, thống chế, hay gì gì đó.....)

F22Raptors
26-07-2011, 20:32
Con boss trong DV nó có cái này http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/55.gif nhưng mà nó màu bạc :-?

kimsookyo5991
26-07-2011, 20:44
Tôi chưa từng thấy ai dịch Sergeant là Đại đội trưởng bao giờ cả :) !

Đang bảo cấp Staff Sergeant cơ mà,ai bảo cấp Sgt đâu :-w

KilluaKnight
26-07-2011, 21:15
Đang bảo cấp Staff Sergeant cơ mà,ai bảo cấp Sgt đâu :-w
Ừ thì Staff Sergeant, bạn tìm đâu được bản dịch nó là đại đội trưởng :) ?

ki43hayabusa
26-07-2011, 21:39
Đạ đội trưởng là Company Cap = trung úy hoặc đại úy = Captain/First Lieutanant
Cái sao cuối theo quân hàm Mỹ là tướng 5 sao, quân đội các nước như Hàn, Trung, Nga, Triều Tiên là nguyên soái. Anh, Đức là thống chế. còn các nước khác thì ko rõ

kimsookyo5991
27-07-2011, 08:03
Ừ thì Staff Sergeant, bạn tìm đâu được bản dịch nó là đại đội trưởng :) ?

Thử tra từ điển đi xem nó dịch ra là gì???
Nó dịch ra như thế này:http://translate.google.com.vn/?hl=vi&tab=wT#en|vi|Staff%20Sergeant
Còn Coporal là hạ sĩ nhé.

KilluaKnight
27-07-2011, 14:20
Thử tra từ điển đi xem nó dịch ra là gì???
Nó dịch ra như thế này:http://translate.google.com.vn/?hl=vi&tab=wT#en|vi|Staff%20Sergeant
Còn Coporal là hạ sĩ nhé.
Bọn Google này fail cmnr :-j , ở trên nó ghi nhân viên trung sĩ ở dưới ghi Đại đội trưởng! Chẳng có quân đội nước nào trung sĩ được làm Đại đội trưởng đâu bạn ạ :-j !

kimsookyo5991
27-07-2011, 15:24
Edit .

KilluaKnight
27-07-2011, 15:41
Thế tôi hỏi ông,ông dịch những cấp này sau nhé:
PFC:Private First Class.
SFC:Sergearnt First Class
Corporal,Sgt
Dịch đi rồi xem mình học dốt tiếng anh ở chỗ nào nhé...
Staff Sgt đíu bao giờ là hạ sĩ đâu =))
Càng ngày càng nói nhảm ! Tôi dịch Staff Sergeant là Hạ sĩ khi nào ? Thằng trên kia hỏi TPG lv mấy mua được? Staff Sergeant LV3 tôi trả lời là Trung sĩ 3 cơ mà? Đọc hiểu của cậu có vấn đề gì không mà lại xuống đây kêu là Hạ sĩ :-j ? Nhảy nhót lung tung thế ?

Bảng lv của Hàn Quốc tôi dịch ra cho tương đương với bảng phân cấp của QDVN, vì thực tôi chả hiểu chữ HQ nó viết gì! Bạn lại đòi lấy bảng của US mang về rồi bắt bẻ tôi :-j ?

Vốn dĩ bảng phân cấp của Mỹ nó chẳng giống VN, đặc biệt là phần binh lính và hạ sĩ quan ! Tôi vẫn dịch bảng ijji như thế này bạn có thắc mắc gì nữa ko?
Private : Binh nhì
PFC: Binh nhất
Coporal: Hạ sĩ
Sergeant: Trung sĩ dự bị
Staff Sergeant: Trung sĩ

F22Raptors
27-07-2011, 15:56
Thế tôi hỏi ông,ông dịch những cấp này sau nhé:
PFC:Private First Class.
SFC:Sergearnt First Class
Corporal,Sgt
Dịch đi rồi xem mình sai ở chỗ nào nhé
Staff Sgt đíu bao giờ là hạ sĩ đâu =))

Về vần đề này thì đụng nhầm người rồi đấy @@

KilluaKnight
27-07-2011, 19:33
Tham khảo bảng phân cấp Binh lính và Hạ Sĩ quan của US nè
http://www.aviationexplorer.com/Military_Insignia_Rank_Structure_Charts/US_Military_Enlisted_Ranks_All_Branches_Of_Service.jpg

[St].Waltz
08-10-2011, 12:28
Các cấp tướng lĩnh :) !
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/51.gif : Chuẩn tướng
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/52.gif : Thiếu tướng
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/53.gif : Trung tướng
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/54.gif : Đại tướng
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/55.gif : Trên đại tướng gọi là gì :-?
cái cúi là tỗng thống :))................................................

kyori kusagami
09-10-2011, 15:26
trên Đại tướng là Thống soái (Marshall)

chức này thì XHCN không có

K19
09-10-2011, 15:43
^
Ko phải là XHCN ko có mà là Việt Nam mình ko có cái quân hàm đó.Cái này thì phụ thuộc vào mỗi nước thích quy định thế nào thì quy định.Quân hàm quân đội ko liên quan tới Chế độ chính trị.

[St].Waltz
09-10-2011, 19:59
Thống soái nghe vẻ ngầu chất TQ nhĩ

xichlobabanh8812
09-10-2011, 23:18
trên Đại tướng là Thống soái (Marshall)

chức này thì XHCN không có
Marshall dịch là thống chế chứ sao là thống soái nhỉ ?

2081987
10-10-2011, 09:50
Marshall hình như có thêm cái tên nữa là nguyên soái :D

K19
10-10-2011, 20:37
Trời.Thống chế,thống soái,nguyên soái,thống tướng thì khác j nhau hả mấy bợn?Từ đồng nghĩa cả.

khanhhgvn1994
03-11-2011, 15:32
Trời.Thống chế,thống soái,nguyên soái,thống tướng thì khác j nhau hả mấy bợn?Từ đồng nghĩa cả.
Mấy từ nguyên soái, thống soái, ... kia là từ của VIệt Nam chứ em đọc trong lịc sử Châu Âu thì toàn ghi là thống chế hết
Game này là game về chiến tranh Châu Âu thì để Thống chế đúng quá còn gì

NuraRikuo
23-11-2011, 00:02
Chừng nào lên thiếu tá thì xác định bỏ game này luôn

tnlaptophp
06-12-2011, 10:09
Còn cái huy hiệu 1 sao, nền màu trắng thì sao. Thấy sea có 1 thằng rồi '@-@

reiko1012
06-12-2011, 11:31
Thiếu tướng,bạn nhìn vào vai phải của nhân vật ingame,

xichlobabanh8812
06-12-2011, 13:33
Còn cái huy hiệu 1 sao, nền màu trắng thì sao. Thấy sea có 1 thằng rồi '@-@

bot level đấy, mấy cái game bắn súng mà cũng ham hố bot , nhìn vào lúc đầu thì ngạc nhiên, vào trận rồi thì bắn nccc

KilluaPrince
06-12-2011, 20:28
Cái bọn trâu cày ấy chúng đi cày LV là niềm vui, LV cao là thích!

K19
14-01-2012, 11:23
Có ai biết cái thằng Faustan ở bên ijji nó dùng cái item j mà mới chơi đc hơn 1k trận nó đã lên tướng rồi,thậm chí exp của nó còn gấp đôi thằng gatot.Khủng khiếp thật.

Chicken Reborn
14-01-2012, 12:53
nói thật là mình chỉ thấy cái Trung uý là đẹp nhất, lên cấp cao mà bắn noob chúng nó chửi cho bỏ mịa :)) mà nhìn mấy bố s/d tầm 3.5 trở lên thì khả năng bot rất cao rồi :)) mà game bắn súng chứ có phải là mmo rpg đâu mà quan trọng cái level nhỉ, rõ hài :))

reiko1012
14-01-2012, 18:43
Có ai biết cái thằng Faustan ở bên ijji nó dùng cái item j mà mới chơi đc hơn 1k trận nó đã lên tướng rồi,thậm chí exp của nó còn gấp đôi thằng gatot.Khủng khiếp thật.
Item reset S/d ở trong shop đó

wutaishankttc
14-01-2012, 18:46
nói thật là mình chỉ thấy cái Trung uý là đẹp nhất, lên cấp cao mà bắn noob chúng nó chửi cho bỏ mịa :)) mà nhìn mấy bố s/d tầm 3.5 trở lên thì khả năng bot rất cao rồi :)) mà game bắn súng chứ có phải là mmo rpg đâu mà quan trọng cái level nhỉ, rõ hài :))

lắm pha cấp tá bị vịt củ hành đấy :))

K19
14-01-2012, 20:11
^
^
Reset S/d mà tăng đc exp á???

momotaro
14-01-2012, 20:25
item Reset win/lose

K19
14-01-2012, 21:41
Uhm.cũng có thể.Tại cái thằng faustan này ko biết dạo này cày cuốc khủng khiếp thế nào mà ko biết nó đang từ hạng mấy tự nhiên mấy hôm trước thấy nó exp gấp đôi thằng gatot luôn.

K19
28-01-2012, 23:58
Tưởng cái thằng faustan dùng item j hóa ra là nó hack,vừa bị ban mấy hôm trc.lol
Chứ cày đ' j mà kinh vậy :))

unbelievable
29-01-2012, 00:15
Mình thấy bên Sea gà con là có Ak-74 cả 47, bắn tỉa tốt rồi nên cứ gà con, chỉ cần tăng tiền sắm đồ cũng được :))

xichlobabanh8812
30-01-2012, 17:37
khẩu hiệu của playfps là everyone can shoot mà, nên cấp vịt là mua dc súng hết rồi, ko biết sau này co thay đổi lại ko thôi :d

yooboorine
30-01-2012, 18:04
^ tại vì theo trưng cầu dân ý trên 4rum tụi nó kêu gào không nên để những cây OP cấp quá cao , vì thế Azz mới đem về thành vịt con luôn
p/s : mọi thứ đã ấn định như thế thì còn thay đổi gì nữa :|

FiretrUCK
30-01-2012, 18:31
Thế cho nên về sau mà thấy vịt cầm Sako Para chạy long nhong thì cũng không lạ :-s

xichlobabanh8812
30-01-2012, 18:34
^
cho người ta dc thỏa mãn cái sự sung sướng đó mà :D

fukuyo1
30-01-2012, 20:26
Các cấp tướng lĩnh :) !
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/51.gif : Chuẩn tướng
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/52.gif : Thiếu tướng
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/53.gif : Trung tướng
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/54.gif : Đại tướng
http://file.pmang.kr/images/pmang/ava/ob2/img/level_big/55.gif : Trên đại tướng gọi là gì :-?
trên đại tướng là SiêuNhân :">

megaman2607
30-01-2012, 20:32
Thống soái.
Bên KAVA từ 2007 đó đến giờ mới chỉ có 1 em đạt max level.

yooboorine
30-01-2012, 20:43
^ trâu bò đích thực :-<

leo90hp
30-01-2012, 20:48
Mới đầu mà sea cho dân chúng cầm toàn súng fail thì chắc là nản ko ai muốn cày! Chỉ vì được mua súng ngon ngay từ đầu nên nhiều người sẵn sàng bỏ ijji về ass đó chứ! Không đang cầm quen Fr F2 m4a1 Mk3 ... chả ai muốn quay về cầm m16A2 cả hay m24 cả :-<

yooboorine
30-01-2012, 21:00
^ IjjI nó ban IP SG,TH,MY thì tụi nó phải về chứ sao :| cấp bậc thì liên quan gì :|

leo90hp
30-01-2012, 22:36
^ Ko ý tớ nói VN :| Ping thấp thì thấp thật nhưng cày bên ijji kia được rank cao súng sịn nhiều rồi giờ quay lại rank thấp súng lẹt đẹt thì cũng nhiều người nản! Và ý t cũng là về súng :| Cày cấp thì dễ chứ cày súng mà chỉ có vài cái huy chương supply thì cày đến bao giờ :|

megaman2607
30-01-2012, 22:38
^ event euro đầy ra, mình đek cày gì cũng đc 1 nữa đống súng trong shop rồi :-"

yooboorine
30-01-2012, 23:00
^ Ko ý tớ nói VN :| Ping thấp thì thấp thật nhưng cày bên ijji kia được rank cao súng sịn nhiều rồi giờ quay lại rank thấp súng lẹt đẹt thì cũng nhiều người nản! Và ý t cũng là về súng :| Cày cấp thì dễ chứ cày súng mà chỉ có vài cái huy chương supply thì cày đến bao giờ :|
cho Free hơn 500k euro thì vấn đề súng ống chả quan trọng gì nữa

leo90hp
30-01-2012, 23:52
Đây là nói nếu Sea giống ijji :| Toàn hiểu nhầm ý mình :-< Thử ko tặng tiền súng lv cao vống mới mua đc xem :-SS

xichlobabanh8812
31-01-2012, 07:28
cho Free hơn 500k euro thì vấn đề súng ống chả quan trọng gì nữa

chính xác thì thằng nào hên thì dc tầm 1,5mil euro, thằng nào xui (như mình) thì dc tầm 420 000 euro,với lại SEA thì chịu khó bắn thì rank lên nhanh hơn IJJI nhiều

smilodon
31-01-2012, 08:14
chính xác thì thằng nào hên thì dc tầm 1,5mil euro, thằng nào xui (như mình) thì dc tầm 420 000 euro,với lại SEA thì chịu khó bắn thì rank lên nhanh hơn IJJI nhiều

lâu lậu lại x2 exp, rồi còn x2 supply, bên ijji keo hơn có 20% là nhiều

Tank.AVA
21-02-2012, 12:51
rank mềnh giờ thứ 2 Vietnam rồi, hết thời huy hoàng về rank oy.hehe

khanhkhanh1998
25-08-2013, 14:45
nhìn cái này đẹp hơn quân hàm bây giờ nhiều

mr89
25-09-2013, 19:20
Giờ mới biết mình là đại úy, bấy lâu nay cứ nghĩ là trung úy =))

luly92
05-11-2013, 15:30
Có thằng đào mộ spam lấy bài viết bên trên.
Nhân dịp này up cái bảng rank AVA luôn.
Nguồn PlayFPS FB

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1456015_504160339680097_1605019074_n.jpg

kenzyniz07
05-11-2013, 15:59
tiện đây ai biết cách un về hệ thống rank cũ bày mình với

luly92
05-11-2013, 16:27
tiện đây ai biết cách un về hệ thống rank cũ bày mình với

Cái đó là xài skin rank cũ.
Mình biết mà mình ko thích bày, í nhầm ko muốn bày :9cool_haha:
Post vào topic hỏi đáp ấy :6cool_what: