PDA

View Full Version : Tổng Hợp Toàn Tập Các Q Bot Theo Từng Giai Đoạn TsonlinePH007
11-04-2011, 08:55
Phần 1.Tổng Hợp Các Q Bot Không Acc Kéo và Mini.
Đốc Du Ác
Lv trung bình:44 .LV NPC:4 .Agi NPC:1 .(You Zhou) Doc Du Ac .ID Map:12002.

0 ClickNPC 3
0 S.Click 1
0 Choice 1
0 S.Click 1
Tên Q:Trương Thế Bình nghĩa trợ.
Điều kiện nhiệm vụ: không.
Địa điểm: U Châu, Trác Quận.
Vật phẩm có được: đoản đao (công + 2).
Nhiệm vụ tiếp theo: đào viên tam kết nghĩa
Nội dung nhiệm vụ:
- Đối thoại với Trương Thế Bình đống ý giúp đỡ.
- Tới nhà của Trương Phi, ông ta sẽ kêu bạn đi giết Đốc Du ác.
- Tới gần Quan Phủ kế bên có Đốc Du ác. ,đối thoại với hắn chiến đấu.
- Đánh thắng Đốc Du Ác xong, bạn vào tìm Trương Phi, ông ta sẽ gia nhập đội ngũ của bạn.
- Đến nhà Quan Vũ, đồng ý làm bạn với ông ta, Quan Vũ sẽ gia nhập đội ngũ của bạn.
- Trở về đối thoại với Trương Thế Bình hoàn thành nhiệm vụ.
http://lh6.ggpht.com/_HGb3G58CxKw/THaQBpWdoXI/AAAAAAAAA64/3Ju7rn5o1XU/s800/terrorvn1.jpg
Tống Dũng
LV trung bình:46 .LV NPC:6 .Agi NPC:1 .(You Zhou)Tong Dung .ID Map: 12001

0 ClickNPC 2
0 Choice 1
0 S.Click 1
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99

Tên Q: Tống Dũng khảo nghiệm.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: U Châu, Trác Quận.
Vật phẩm có được: được Tống Dũng gia nhập đội ngũ.
Nội dung nhiệm vụ:
- Tới trước cửa thành tìm Tống Dũng để đối thoại, đồng ý đánh với ông ta, lập tức vào trận đấu.
- Đánh thắng thì hoàn thành nhiệm vụ.
http://lh6.ggpht.com/_HGb3G58CxKw/THaQCNk3N0I/AAAAAAAAA68/fjZu5fGTFM8/s800/terrorvn2.jpg
Lưu Tiểu Đệ
LV trung bình 53 .NPC lv:13 .Agi NPC:4 .(Ji Zhou)Liu Xiao Di.ID Map: 12991

0 ClickNPC 3
0 S.Click 5
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99

Tên Q: Gia nhập doanh trại.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: U Châu, Cự Lộc Thành. Ghi chú: nếu về sau trận hình Khăn Vàng trở về 0, ta lại tiếp tục đến chỗ binh Khăn Vàng đối thoại thì sẽ được 50 điểm trận hình Khăn Vàng.
Vật phẩm có được: Khăn Vàng +500 và Khăn Vàng +50
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến tế đàn ở bên trái có một binh Khăn Vàng, đồng ý gia nhập trận hình Khăn Vàng, vào chiến đấu.
- Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: tìm cháu của bà Lưu
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thanh nhiệm vụ Gia nhập doanh trại.
Địa điểm: U Châu, Cự Lộc Thành.
Vật phẩm có được: Cờ kinh (trí lực+1, công+1)
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến ngôi nhà nhỏ tìm gặp Lưu A Ma trong Cự Lộc Thành, đồng ý giúp tìm Lưu tiểu đệ.
- Kế đó ta đến lôi đài tỉ võ tìm thấy Lưu tiểu đệ, đối thoại với anh trai đứng kế bên, vào chiến đấu.
- Đánh thắng, Lưu tiểu đệ sẽ gia nhập đội ngũ, dẫn về cho Lưu A Ma thì hoàn thành nhiệm vụ.
http://lh5.ggpht.com/_HGb3G58CxKw/THaQCIL6vMI/AAAAAAAAA7A/GtRTiJMZOUo/s800/terrorvn3.jpgVân Du đạo sĩ
LV trung bình: 63 .LV NPC:30 ,16 .Agi NPC:13 .(You Zhou)Di Di .ID Map: 12003

0 Action 58
0 ClickNPC 6
0 S.Click 7
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
Tên Q: MP3 thần kỳ.
Điều kiện nhiệm vụ: lv 15.
Địa điểm: U Châu, Trác Quận.
Vật phẩm có được: MP3 thần kỳ.
Nội dung nhiệm vụ:
- Tại quảng trường Trác Quận đối thoại với Vân Du đạo sĩ, bạn sẽ vào chiến đấu với Vân Du đạo sĩ và Tiểu Gia Cát.
- Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
http://lh3.ggpht.com/_HGb3G58CxKw/THaQCVcPzPI/AAAAAAAAA7I/t3cq_Yp_4n8/s800/terrorvn5.jpg
Giản Dung
LV trung bình:81 .LV NPC:41 .Agi NPC:10 .(1)Gian Dung .ID Map: 12136

0 Action 58
0 ClickNPC 1
0 S.Click 1
0 Choice 1
0 S.Click 1
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
Tên Q: thông qua Giãn Ung
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Trác Quận.
Vật phẩm có được: học được thuật trinh thám.
Nội dung nhiệm vụ:
Đến phú hộ (nhà Giãn Dung) gặp Giãn Dung để đối thoại, trả lời 3 câu hỏi của ông ta, thứ tự là 3-3-2 hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: sự khảo nghiệm của Giản Dung.
Điều kiện nhiệm vụ: lv 15.
Địa điểm: U Châu, Trác Quận.
Vật phẩm có được: Được một cái tai nghe.
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến nhà của Giản Dung trong Trác Quận đối thoại với ông ta, đồng ý sự khảo nghiệm của ông ta vào chiến đấu.
- Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
http://lh3.ggpht.com/_HGb3G58CxKw/THaQCU3bMYI/AAAAAAAAA7E/AN3NJNwRubw/s800/terrorvn4.jpgTào Báo
LV trung bình: 61,6 .LV NPC:6, 53, 6 .Agi NPC:15 .(1) Tao Bao .ID Map: 15001

0 WarpPortal 3
0 S.Click 4
0 Choice 1
0 S.Click 10
Tên Q: trợ giúp Từ Châu.
Điều kiện nhiệm vụ: không.
Địa điểm: Thành Từ Châu (Từ Châu),
Vật phẩm có được:Không
Khi vào cổng thành gặp sự cản trở của Tào Báo. Đồng ý chiến đấu, thắng lợi được vào thành.
http://lh5.ggpht.com/_HGb3G58CxKw/THaQOZOZ_FI/AAAAAAAAA7M/eHWLO90GBkg/s800/terrorvn7.jpgVõ An Quốc
LV trung bình: 83 .LV NPC:25, 79, 25 .Agi NPC:31 .(1) Vo An Quoc .ID Map: 11011

0 WarpPortal 3
0 S.Click 7
Tên Q: giúp My Túc
Điều kiện nhiệm vụ: không.
Địa diểm: thành Bắc Hải, Thanh Châu.
Vật phẩm có được: Huy hiệu danh lưu (+20 SP, lv 5)
Nhiệm vụ tiếp theo: tấn công địch thủ
Nội dung nhiệm vụ:
Đến cổng thành Bắc Hải đối thoại với Mã Siêu đồng ý giúp đở. mã Siêu gia nhập đội ngũ.
Vào thành gặp sự cản trở của Võ An Quốc, chiến đấu thắng lợi mới được vào cổng.
Vào thành đối thoại với Khổng Dung hoàn thành nhiệm vụ.
http://lh4.ggpht.com/_HGb3G58CxKw/THaQOksvhcI/AAAAAAAAA7Q/Mu6TDt34CUg/s800/terrorvn8.jpgQuan Ngân Bình
LV trung bình: 74,5 .LV NPC:96, 13, 14, 15. Agi NPC:57 .(1) Guan Yin Ping .ID Map: 20173

0 ClickNPC 1
0 S.Click 3
0 Choice 2
0 S.Click 2
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
Tên Q: Giải cứu Quan Ngân Bình.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Bình Châu, Thượng Đảng Thành.
Vật phẩm có được: bùa hộ thân của Quan Ngân Bình.
NV tiếp theo: Giải bùa của Mộng Ma
Nội dung nhiệm vụ:
Ta đến nhà dân tại Thượng Đảng Thành đối thoại với Trương Hùng, đồng ý giúp đỡ ông ta.
Tới đối thoại với Quan Ngân Bình tại Thôn Giải Lương, chọn tin tưởng cô ta.
Trở về Thượng Đảng Thành đối thoại với Trương Hùng và vào chiến đấu với Trương Hùng, Phạm Tiên, Trương Thành.
Thắng lợi ta trở về tìm Quan Ngân Bình thì hoàn thành nhiệm vụ.
Lưu ý:lúc nói chuyện với Quan Ngân Bình,nhớ chọn dòng thứ 2 thì vào đánh,chọn dòng 1 là mất Q.
http://lh5.ggpht.com/_HGb3G58CxKw/THaQO9p_qWI/AAAAAAAAA7U/cPTaXxgsXaI/s800/terrorvn9.jpg
Thạc Tấn
LV trung bình: 94,4 .LV NPC:105, 88, 84, 26, 26, 26, 26 .Agi NPC:50 .(1)thac tan .ID Map: 12051

0 ClickNPC 1
0 S.Click 12
1 Confirm
1 S.Click 2
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
Tên Q: giải cứu nạn nhân Lạc Hải.
Điều kiện nhiệm vụ: lv. 20.
Địa điểm: Dự Châu, Thiết Thạch Sơn.
Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm nhiều 5%.
Nội dung nhiệm vụ:
Ta đến Dự Châu Khiết Thạch Sơn đối thoại với Nghiêm Quả Phụ vào chiến đấu với Lâu Ban, Ô Diên, Ô Hằng Binh 3 người.
Thắng lợi đến Đất Hoang Lạc Hải đối thoại với Hương Nhi và vào chiến đấu với Thạc Tấn, Nan Lâu, Phổ Phú Lư, Chiến Sĩ Ô Hăng 4 người.
Thắng lợi vào chiến đấu tiếp với Nhan Lương, Hứa Du, Viên Thiệu, Quách Đồ, Văn Xú, Hàn Mãnh, Cao Lãm, Tượng Nghĩa Cừ, Tưởng Kì, Thuần.Nh.Quỳnh.
Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
http://lh4.ggpht.com/_HGb3G58CxKw/THaQO1JiHpI/AAAAAAAAA7Y/52mH_0oO8Gc/s800/terrorvn10.jpg
Thái Sử Từ
LV trung bình:105,6 .LV NPC: 134, 68, 42, 42, 42 .Agi NPC:62 .(Huai Nan) Tai Shi Chi .ID Map: 15491

0 ClickNPC 5
0 S.Click 1
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
Tên Q: nhiệm vụ Thái Sử Từ.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: bờ biển Trường Giang, Nguyên Khẩu Bến Lò, bên Giang Đông.
Vật phẩm có được: Thanh Tu Hoàng Bào (Trí + 10, lv. 20), Từ Phong Quán (trí + 8, lv. 20), Ngự Lang Giáp (phòng + 11, nhanh nhẹn – 2, lv. 25).
Quá trình nhiệm vụ:
1.Đến Trường Giang Nguyên Khẩu Bến Lò, khi lên bờ ta đối thoại với Thái Sử Từ và vào chiến đấu với Thái Sử Từ, Lữ Phàn.
2.Thắng lợi tùy theo trường hợp có được một bảo vật.
http://lh6.ggpht.com/_HGb3G58CxKw/THaQO8s8_bI/AAAAAAAAA7c/JHhNR7Pq744/s800/terrorvn11e.jpg3 Anh Em
LV trung bình 130,5 .LV NPC: 135, 134, 133, 110, 53, 53, 53, 53. Agi NPC:60 .ID Map: 15506

0 ClickNPC 3
0 S.Click 13
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
Tên Q: gặp Hắc Sơn Quân.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Thanh Châu, Đông Quận.
Vật phẩm có được: thuốc kim sáng +43hp
Nhiệm vụ tiếp theo: cứu Đông Quận
Nội dung nhiệm vụ:
Trước khi vào rừng cây Đông Quận, ta gặp Dư Thị Cân, vào chiến đấu.
Sau khi thắng trận, vào Đông Quận ta sẽ gặp Hoàng Long, vào chiến đấu.
Thắng lợi vào đối thoại Vường Hoành là hoàn thành nhiệm vụ.
Chú ý: nếu bạn có điểm doanh trận Khăn vàng cao nhất sẽ không nhận được Q này, thay vào đó là Q giúp đỡ Hắc Sơn Quân. Gặp trường hợp đó, bạn chỉ cần pk bắt 1 NPC khăn vàng bất kỳ ( Tôn Trọng, Trương Bảo...) sau đó thả ra, điểm khăn vàng sẽ hạ xuống, làm đến khi điểm khăn vàng không còn cao nhất nữa thì thôi.

Tên Q: cứu Đông Quận.
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ gặp Hắc Sơn Quân
Địa điểm: Thanh Châu, Đông Quận.
Vật phẩm có được: Thuốc trị thương, Bát Giang Kim Sa, Ý Nhân Tương, Tế Lưu Hài (nhang nhẹn + 5, lv. 10).
Nhiệm vụ tiếp theo: thảo phạt Khăn vàng
Nội dung nhiệm vụ:
Vào Quan Phủ Đông Quận đối thoại với Vương Hoành, đồng ý giúp đở.
Đến rừng Vi Sơn đối thoại với Tào Tháo, Tào Tháo gia nhập đội ngũ.
Trở về Đông Quận gặp sự cản trở của Lôi Công, vào chiến đấu, thắng lợi được “Bát Giang Kim Sa”.
Sau khi thắng xong trận đấu thứ nhất, kế đến vào chiến đấu với Lý Đại Mục, thắng lợi có thể vào trong, được “Ý Nhân Tương”.
Vào Quan Phủ đối thoại với Vương Hoành.
Đến Rừng Đôn Khươu bên ngoài Đông Quận, mới tiến vào ta sẽ gặp và chiến đấu với Ngũ Lục, thắng lợi lập tức vào ngay.
Ta đi xuống gặp và chiến đấu với Giai Cố.
Sau khi thắng lợi, vào chiến đấu với Dư Độc, Ngưu Giác, Bạch Chim, thắng lợi ta được “Tế Lưu Hài”.
Ta trở về tìm Vương Hoành thì hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: thảo phạt Khăn vàng.
Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ cứu Đông Quận.
Địa điểm: Thanh Châu, Đông Quận.
Vật phẩm có được: lều hành quân 5 cái
NHiệm vụ tiếp theo: truy kích Khang Đình
Nội dung nhiệm vụ:
Vào Quan Phủ Đông Quận đối thoại với Vương Hoành, đồng ý giúp đở.
Đến rừng cây Vi Sơn đối thoại với Tào Tháo, đồng ý đền sơn động Triều Ca.
Khi vào Động triều Ca(Dự Châu), trong động ta gặp (422:315) Hà Hỷ, đối thoại với anh ta xong vào chiến đấu với Hà Hỷ, Vương Trung, Dư Độc, Bạch Hiểu, Dư Phu La.
Thắng lợi xong ta tiếp tục đi vào trong động, sẽ gặp (1182 :1635)Thái Dương, đối thoại với ông ta xong vào chiến đấu với Thái Dương, Cư Vệ, Lộ Chiêu, Tần Kì, Phùng Giai.
Thắng lợi xong thì Tào Tháo, Lưu Huê xuất hiện,nói chuyện với tào tháo đồng ý đi đến rừng cây Tương Huyện (Từ Châu) thì hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: truy kích Khang Đình
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ thảo phạt Khăn vàng.
Địa điểm: Từ Châu, Rừng Tương Huyện.
Vật phẩm có được: Văn chương đại phúc thần, đại phúc thần, phúc thần x10.
Nhiệm vụ tiếp theo: trận chiến Từ Châu
Nội dung nhiệm vụ:
Khi hoàn thành Q thảo phạt Khăn vàng xong, đến Rừng Tương Huyện ở Từ Châu vào rừng cây ta theo hướng bên trái phía vào chiến đấu vdưới đi vào tầng thứ 2 đối thoại với Lưu Tường và ới Lưu Tường, Dư Thiệp, Viên Trị.
Sau khi thắng lợi ta đi tiếp đến Y Nhị Thủy Động mê cung, trong động ta gặp Huệ Cừ, đối thoại với ông ta xong vào chiến đấu với Huệ Cừ, Trường Nô, Hàn Nhân, Cửu Chính, Trịnh Thái.
Thắng trận này ra khỏi mê cung, tại Y Nhỉ Thủy Trại đối thoại với Viên Thuật và vào chiến đấu với Viên Thuật, Lôi Bạc, Kĩ Linh, Trương Huân, Diêm Tượng, Trần Lan, Dương Hoành.
Thắng lợi Mãn Sủng xuất hiện mời bạn đến Đông Quận tìm Tào Tháo thì hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: trận chiến Từ Châu
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ truy kích Khang Đình.
Địa điểm: Đông Quận (Thanh Châu), Từ Châu.
Vật phẩm nhận được: ngọc skill
Nhiệm vụ tiếp theo: Trận chiến Từ Châu
Nội dung nhiệm vụ:
Đến quan phủ Đông Quận đối thoại với Tào Tháo đồng ý giúp đở.
Đến Rừng Hạ Thái ở Từ Châu đối thoại với Tào Báo, chiến đấu Lữ Do, Trần Đăng, tào Báo, Trần Giai, Ưng thiệu, Phong Duệ Binh.
Đến sơn động Khoa Châu đối thoại với thương binh chiến đấu Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hùng Võ Binh 4 người.Trở về quan phủ ĐÔng Quận đối thoại với Tào Tháo hoàn thành nhiệm vụ.
http://lh4.ggpht.com/_HGb3G58CxKw/THaQdtxzXNI/AAAAAAAAA7k/AhTlCY9WGCg/s800/terrorvn12.jpg
Tào Tháo
LVTB: 103,25 .LV NPC: 53, 53, 150, 53, 53, 48, 48, 48.Agi NPC:37.(Qing Zhou) Cao Cao 2 .ID Map: 11811

0 WarpPortal 2
0 S.Click 2
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
Tên nhiệm vụ: giúp đỡ Hắc Sơn Quân.
Quá trình nhiệm vụ:
Ta vào rừng cây Đông Quận, lúc vào cửa khẩu ta gặp tiểu binh và vào chiến đấu, thắng lợi ta đi tiếp.
Lúc vào Đông Quận ta sẽ gặp Ngự Lâm Quân cản trở, vào chiến đấu, thắng lợi thì vào được bên trong.
Vào đối thoại với Vương Hoành trong Quan Phủ, vào chiến đấu.
Thắng lợi ta đi đến Rừng Đôn Khươu đối thoại với Bạch Hiểu, ông ta gia nhập đội ngũ của bạn.
Khi vào Đông Quận trên đường đi bạn sẽ gặp 2 lần cản trở của Ngự Lâm Quân, thắng lợi có thể tiến tiếp vào bên trong.
Vào đối thoại với Vương Hoành tại Quan Phủ.
Khi trở về Rừng Đôn Khươu, ta gặp Tào Tháo vào chiến đấu.
Thắng lợi ta về đối thoại với Bạch Hiểu thì hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: điểm số trận hình Khăn Vàng cần phải cao nhất.
Địa điểm: Thanh Châu, Đông Quận. Ghi chú: không.
Vật phẩm có được: Vĩnh Đông Thủy Tinh.


Lữ Bố 4 màu
LV trung bình: 177 .LV NPC: 150, 150, 150, 150, 85 .Agi NPC: 87+. (1)LuBu4Mau .ID Map: 15304

0 ClickNPC 1
0 S.Click 4
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99

Tên Q: tìm tiểu bạch mã.
Điều kiện nhiệm vụ:không có.
Địa điểm: U Châu, Trác Quận
Vật phẩm có được: Thuốc Hoàng Liên (HP +10)
Nội dung nhiệm vụ:
- Tới trước cửa nhà của Trương Phi tìm mã phu, đồng ý giúp tìm ngựa cho ông ta.
- Tới chỗ Tô Song gần đấy tìm thấy con ngựa trắng, chọn và ngựa sẽ gia nhập bạn.
- Trở về tìm mã phu thì hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: đại chiến với Đổng Trác lần 1
Điều kiện nhiệm vụ: v 25.
Địa điểm: Quan Trung, Thành Trường An. Ghi chú: chỉ 3 người tổ chức đội, không được ít và nhiều hơn.
Vật phẩm có được: nón pháp sư (trí + 12, công – 1, lv. 40), xích địa thủ (trí + 12, phòng – 1, lv. 40), áo ẩn phong (nhanh nhẹn + 14, phòng – 2, lv. 40), khăn hỏa lưu (nhanh nhẹn + 12, phòng – 1, lv. 40).
Nhiệm vụ tiếp theo: Tìm bản đồ lăng mộ Tần Thủy Hoàng.
Quá trình nhiệm vụ:
1.Ta đến đường phố Trường An trong ngôi nhà nhỏ đối thoại với Điêu Thuyền, đồng ý giúp đỡ, Điêu Thuyền gia nhập đội ngũ.
2.Ta đến nhà Quan đối thoại với Lữ Bố, chọn chiến đấu thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ và tùy theo trường hợp sẽ có một báu vật.

Tên Q: Tìm bản đồ lăng mộ Tần Thủy Hoàng
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Quan Trung, Thành Trường An.
Vật phẩm có được: bản đồ Lăng Tần Thủy Hoàng.
Nhiệm vụ tiếp theo: đại chiến với Đổng Trác lần 2.
Quá trình nhiệm vụ:
1.Ta đến đường lớn Trường An trong ngôi nhà nhỏ đối thoại với Độc Cư Lão Nhân.
2.Đến Thôn Cao Động( thôn Phổ Hộ , hiệp bác tụy lạc ), tiến vào Sơn Động Cao Động, trong động ta gặp Đổng Văn đối thoại xong vào chiến đấu thắng lợi được “bản đồ tầng 1 Hoàng Lăng”.
3.Đi đến Mỏ Khoáng Lam Điền, trong động ta gặp Đổng Hoàng đối thoại xong vào chiến đấu, thắng lợi được “bản đồ tầng 2 Hoàng Lăng”.
4.Ta đến Thành Bắc Sơn Động (bên trái), trong động ta gặp Ngưu Phụ đối thoại xong vào chiến đấu thắng lợi được “bản đồ tầng 3 Hoàng Lăng”.
5.Trở về Thành Trường An tìm Độc Cư Lão Nhân, đưa cho ông ta 800 tiền thì hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: đại chiến với Đổng Trác lần 2.
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ tìm bản đồ Lăng Tần Thủy Hoàng, đại chiến với Đổng Trác lần 1 và bên mình phải có Điêu Thuyền.
Địa điểm: Quan Trung, Lăng Tần Thủy Hoàng.
Vật phẩm có được: kích Hoàng Hà (công + 12, nhanh nhẹn – 1, lv. 14), giáp
vây cá vàng (phòng + 14, nhanh nhẹn – 2, lv. 40).
Nv tiếp theo:Tìm phi thiên xích thố
Quá trình nhiệm vụ:
1.Đem theo bản đồ Lăng Tần Thủy Hoàng vào Lăng, tại tầng cuối cùng (14614) ta gặp bọn người Đổng Trác, lúc này Điêu Thuyền rời khỏi đội ngũ gia nhập phe địch, vào chiến đấu.
2.Với Đổng Trác, Lý Nhu, Điêu Thuyền, Lữ Bố, thắng lợi có thể ra khỏi Lăng.
3.Trước khi ra khỏi Lăng ta gặp Nam Đẩu Tinh Quân, đối thoại với ông ta.
4.Đến Bồng Lai Sơn Đảo đối thoại với tiểu đồng đứng bên trái Nam Tinh Quân, hứa giúp tìm con ngựa Xích Thố trong truyền thuyết, hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: tìm phi thiên xích thố.
Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ đại chiến với Đổng Trác lần 2, tìm tiểu bạch mã.
Địa điểm: Trác Quận, Từ Châu.
Vật phẩm có được:giày thừa vũ (nhanh nhẹn + 15, công – 2, lv. 45), kiếm việt vương (công + 11, nhanh nhẹn + 2, lv. 25).
NV tiếp theo: Ngựa Xích thố tặng minh chủ
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến Bồng Lai Sơn Đảo đối thoại với Tiểu Đồng đứng bên trái Nam Tinh Quân, hứa giúp tìm con ngựa Xích Thố trong truyền thuyết.
- Ta đến Trác Quận đối thoại với Mã Phu, biết được thành Từ Châu đã bị Lữ Bố chiếm đóng.
- Đến Từ Châu trong nhà Quan Phủ đối thoại với Lữ Bố và vào chiến đấu với Trần Cung, Tống Ninh, Ngụy Tục. Thắng lợi lập tức vào chiến đấu với Lữ Bố.
-Thắng lợi ngựa Xích Thố gia nhập đội ngũ, tùy theo trường hợp có được một báu vật.
- Đến Bồng Lai Tiên Đảo, đối thoại với tiên đồng, ông ta kêu bạn tìm một người hảo hán mặt đỏ.
- Đến sơn động Khoa Châu tìm gặp Quan Vũ nói chuyện, ngựa xích thố rời khỏi đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ.
http://lh6.ggpht.com/_HGb3G58CxKw/THaQdlcJOVI/AAAAAAAAA7o/yX3yPQHFaiE/s800/terrorvn13.jpgPhần 2 :Tổng Hợp Các Q Bot Có Acc Kéo và Mini.

Thiết Giáp Quân 3 con.
LV trung bình: 62 .LV NPC: 22, 22, 22 .Agi NPC:7 .ID Map: 12432

0 ClickNPC 3
1 S.Click 1
1 Confirm
1 S.Click 1
1 S.Click 1
Tên Q:
Địa Điểm:Đường hầm Hung Nô.
Đknv:không
Vật Phẩm:không
Quá trình nv:
Click vào NPC là đánh thôi
http://lh3.ggpht.com/_HGb3G58CxKw/THaS1kKCv2I/AAAAAAAAA70/LwBITyhLpiY/s800/terrorvn14.jpgGiang Tặc Thủ
LVTB: 83.333 .LV NPC: 45, 45, 40 .Agi : 1 .(Jiang Dong) Trief .ID Map: 15481

0 WarpPortal 2
0 S.Click 5
Tên Q: Tấn công phế thuyền
Điều kiện nhiệm vụ: không.
Địa điểm: Bờ biển Trường Giang, phế thuyền Thái Hồ, bên Giang Đông.
Vật phẩm có được: văn chương anh kiệt (HP lớn nhất + 5).
Quá Trình nv:
1.Khi ta vào phế thuyền Thái Hồ (15481) vào chiến đấu với Giang Tặc Thủ + Giang Tặc x2 đánh thắng có thể vào trong.
2.Ta theo hướng bên phải xuống thuyền lên bờ, gặp Tưởng Khâm đối thoại vào chiến đấu Tưởng khâm+ Giang Tặc Thủ + Giang Tặc x2
3.Thắng lợi, gặp Chu Thái và vào chiến đấu, xong thì hoàn thành nhiệm vụ
http://i817.photobucket.com/albums/zz92/mrthang_hp9999/1114092727.jpg
Du Côn
LVTB 93.7. LV NPC : 54 ,53, 54 .Agi NPC: .ID Map: 21002

0 ClickNPC 44
0 S.Click 5
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
Tên nhiệm vụ: Ngụy Lão Gia đầu
Điều kiện nhiệm vụ: lv. 14.
Địa điểm: Kinh Châu, Thành Tương Dương.
Vật phẩm có được: Bách niên nhân sâm 30 cái.
Quá trình nhiệm vụ:
1.Ta đến Thành Tương Dương đối thoại với người hầu (21003), đồng ý giúp đỡ.
2.Ta đến Quảng Trường đối thoại với Nguy Lão Gia, vào chiến đấu với Du Côn 1 người (hỏa), Du Côn Đầu Hẻm (địa )x2 người.
3.Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ
http://i817.photobucket.com/albums/zz92/mrthang_hp9999/1114110350.jpgHứa Chữ
LV TB: 129 .LV NPC 131 ,76 ,76 ,76 .(Yan Zhou) Hua Chu .ID Map: 13011

0 ClickNPC 1
0 S.Click 2
0 Choice 1
0 S.Click 2
Tên Q: Dùng võ kết bạn.
Điều kiện nhiệm vụ: Không có.
Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Xương.
Vật phẩm có được: găng tay Phù Bo (phòng + 6, lv. 15)
Nhiệm vụ tiếp theo: Quen biết Điển Vi
Quá trình nhiệm vụ:
1.Trước cửa thành ta đối thoại với Hứa Chu, đồng ý so tài với ông ta, vào chiến đấu.
2.Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.Khánh Hứa Cung
LV trung bình: 123,3 .LV NPC: 83, 83, 84 .Agi NPC: .ID Map: 18831

0 ClickNPC 7
0 S.Click 15
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
Tên Q: mối duyên trời định
Điều kiện nhiệm vụ: không.
Địa điểm: Dương Châu, Phan Dương Trại.
Vật phẩm có được: Trường Thọ Uyễn (Phòng + 10, nhanh nhẹn – 1, lv. 30).
Nhiệm vụ tiếp theo: giúp Tôn Sách.
Quá Trình nv:
1. Đến Phan Dương Trại đi thẳng theo hướng trên, vào Dinh Quân đối thoại với Tôn Sách, đồng ý giúp đỡ.
2. Đến Thôn Linh La đối thoại với Kiều Phụ.
3. Đến tìm Đại Kiều, đối thoại với cô ta xong đồng ý giúp tìm Thần Mộc Lộ Thủy.
4. Đến Sơn Động Dư Khang (Vị trí có thể tham khảo bản đồ mê cung), trong lúc lấy Thần Mộc Lộ Thủy vào chiến đấu, thắng lợi sẽ có được Lộ Thủy.
5. Trở về tìm Đại Kiều đưa cho cô ta Lộ Thủy.
6. Về Phan Dương Trại tìm Tôn Sách thì hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: giúp Tôn Sách.
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ mối duyên trời định.
Địa điểm: Dương Châu, Ngô Quận.
Vật phẩm có được: Du Thủy Lý (nhanh nhẹn + 12, phòng – 1, lv. 40).
Nhiệm vụ tiếp theo: khiêm điệp tình thâm
Quá Trình nv:
1. Đến khách sạn Ngô Quận trong nhà trọ đối thoại với Từ Lão Đầu, đồng ý giúp đỡ.
2. Đến Rừng Đan Dương, khi vào ta theo hướng bên phải đi lên, gặp đối thoại với Tiểu Mẫn, lúc này Tôn Sách xuất hiện, vào chiến đấu với Khách Hứa Cung.
3. Thắng lợi ta về nhà Quan tại Kiến Nghiệp Thành, đối thoại với Tôn Sách, đồng ý giúp đỡ Đại Kiều bọn họ.
4. Đến Bộ Lạc Kiến An, đối thoại với Đổng Phụng, Hồng Tấn xuất hiện cản trở vào chiến đấu với Hoa Đương, Ngô Miễn, Điền Thọ, Hồng Tấn, Hồng Minh.
5. Thắng lợi được phương pháp trị thương của Đổng Phụng.
6. Trở về Kiến Nghiệp Thành trong nhà Quan đối thoại với Đại Kiều thì hoàn thành nhiệm vụ.
http://lh4.ggpht.com/_HGb3G58CxKw/THaT07SKuKI/AAAAAAAAA8E/dARoRql28oU/s800/terrorvn18.jpgĐại Đạo Tặc
LV trung bình: 134 .LV NPC: 94, 94, 94 .Agi NPC: .ID Map: 18851

0 ClickNPC 1
0 S.Click 8
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
Tên Q: Tiểu nữ tương tư
Điều kiện nhiệm vụ: lv 25
Địa điểm: Dương Châu - thành Kiến Nghiệp.
Vật phẩm có được: Đại Kiều mê.
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến đường phố Kiến Nghiệp, tại phổ hộ đối thoại với Kiều Quốc Lão.
- Đến đại độ Kiến Nghiệp, tại lễ đường thanh hôn đối thoại với Ngô Quốc Thái.
- Đến Dương Châu, bãi muối mặn đối thoại với Đinh Ngư phu vào chiến đâu với Đại Đao Tặc
3 người.
- Đến Thái Hồ Thủy Động, đối thoại với đại đao tặc chiến đấu với đại đạo tặc 6 người ,T.Thủy tặc 4 người thắng trận đựơc Ty Bạc.
- Mang Ty Bạc về cho Kiều Lão Quốc hoàn thành nhiệm vụ.
http://lh5.ggpht.com/_HGb3G58CxKw/THaUDuls6cI/AAAAAAAAA8I/eEoQUAgtXtU/s800/terrorvn19.jpgÂm Dương 3 con
LV trung bình: 145 .LV NPC: 105, 105, 105 .Agi NPC: 35 .ID Map: 57523

0 WarpPortal 2
1 S.Click 1
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
Tên Q: phản loạn âm dương sư .
Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25, trong quân đoàn từ 2 đến 5 người tổ chức đội.
Địa điểm: Dự Châu, Đổng Tước Đài.
Vật phẩm có được: vật tư quân đoàn tăng nhiều, âm dương quỉ diện (trí + 27, nhanh nhẹn + 2, lv. 99).
Nội dung nhiệm vụ:
Ta đến Dự Châu Diệp Thành tại Đổng Tước Đài đối thoại với Tào Phi, đồng ý giúp đỡ.
Đến Ngụy Quốc Tà Mã Đài đối thoại với Ti Di Hô, đồng ý giúp đỡ.
Đến Ngụy Quốc động Hải Tặc, trong động trước tiên ta đối thoại với Khảo Lỗ và vào chiến đấu với Thái Thái, Do Y, Khảo Lỗ, U Quỉ 7 người.
Thắng lợi trong động đối thoại tiếp với Mễ Na và vào chiến đấu với Hy Đới, Mễ Na, Minh Quỉ 8 người.
Thắng lợi trong động đối thoại tiếp với Na Âu và vào chiến đấu với Đô Chi Linh Hồ, Na Âu, Tô Nô Xà 8 người.
Thắng lợi trong động đối thoại tiếp với Na Giai Đề.
Ta vào Thông Độ phía sau Na Giai Đề, trong Thông Độ theo thứ tự ta liên tục chiến đấu 25 trận với Tô Nô Xà, Di Nô Hùng, U Quỉ, Minh Quỉ.
Thắng lợi đối thoại với Sa Âu Sa và vào chiến đấu với Khâm Y, Sa Âu Sa, Di Nô Hùng 8 người.
Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
Lưu ý:Các bạn đánh đến trận nào mà giống như trong ảnh mình post thì dừng lại để bot.
http://lh4.ggpht.com/_HGb3G58CxKw/THaURr7PCCI/AAAAAAAAA8M/-c8-fmbDKxM/s800/terrorvn20.jpgÂm Dương 4 con
LV trung bình: 149,5 .LV NPC: 110, 110, 109, 109 .Agi NPC: 45 .ID Map: 57523

0 WarpPortal 9
1 S.Click 1
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
Tên Q: phản loạn âm dương sư .
Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25, trong quân đoàn từ 2 đến 5 người tổ chức đội.
Địa điểm: Dự Châu, Đổng Tước Đài.
Vật phẩm có được: vật tư quân đoàn tăng nhiều, âm dương quỉ diện (trí + 27, nhanh nhẹn + 2, lv. 99).
Nội dung nhiệm vụ:
Ta đến Dự Châu Diệp Thành tại Đổng Tước Đài đối thoại với Tào Phi, đồng ý giúp đỡ.
Đến Ngụy Quốc Tà Mã Đài đối thoại với Ti Di Hô, đồng ý giúp đỡ.
Đến Ngụy Quốc động Hải Tặc, trong động trước tiên ta đối thoại với Khảo Lỗ và vào chiến đấu với Thái Thái, Do Y, Khảo Lỗ, U Quỉ 7 người.
Thắng lợi trong động đối thoại tiếp với Mễ Na và vào chiến đấu với Hy Đới, Mễ Na, Minh Quỉ 8 người.
Thắng lợi trong động đối thoại tiếp với Na Âu và vào chiến đấu với Đô Chi Linh Hồ, Na Âu, Tô Nô Xà 8 người.
Thắng lợi trong động đối thoại tiếp với Na Giai Đề.
Ta vào Thông Độ phía sau Na Giai Đề, trong Thông Độ theo thứ tự ta liên tục chiến đấu 25 trận với Tô Nô Xà, Di Nô Hùng, U Quỉ, Minh Quỉ.
Thắng lợi đối thoại với Sa Âu Sa và vào chiến đấu với Khâm Y, Sa Âu Sa, Di Nô Hùng 8 người.
Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
Lưu ý:Các bạn đánh đến trận nào mà giống như trong ảnh mình post thì dừng lại để bot.
http://lh5.ggpht.com/_HGb3G58CxKw/THaUerO87II/AAAAAAAAA8Q/-DCWLDWuAdc/s800/terrorvn21.jpg4 con Heo
LV trung bình: 178 .LV NPC: 138, 138, 138, 138 .Agi NPC: .ID Map: 61811

0 WarpPortal 3
1 Confirm
0 S.Click 8
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
Tên Q: Con đường của thợ săn
ĐKNV: không
Vật phẩm: điểm exp+ cntt
Nội dung nhiệm vụ:
1.Đến Làng tây đô di tại phổ hộ đốí thoại Thôn Nhân.
2.Đến núi Áo Lạp đối thoại vào chiến đấu với 2 con gấu lĩnh Nam
3. Đến Tỷ Lao khắc 422 ;395 vào chiến đấu với 3 con đại thủy lộc
4.Đến rừng việt thường 2209 ;1015 vào chiến đấu với heo 4 con.
5. Đên chỗ có thỏ va nai( Tỷ Lao khắc ) kiếm thịt thú 5 cái về cho Mã cô nương
thì hoàn thành nv.
http://lh5.ggpht.com/_HGb3G58CxKw/THaUt7j7TgI/AAAAAAAAA8U/z6xbEp-vHJY/s800/4conheo.jpg


Phần 3.Các Q Bot Tham Khảo.
Tưởng Khăm
LV trung bình: 91,1 .LV NPC: 76 ,45, 45, 40 .Agi NPC: 19 .(1)Tu'ng Kham .ID Map: 15841

0 ClickNPC 2
0 S.Click 3
Tên Q: sự kiện phế thuyền Thái Hồ.
Điều kiện nhiệm vụ: không.
Địa điểm: Bờ biển Trường Giang, phế thuyền Thái Hồ, bên Giang Đông.
Vật phẩm có được: văn chương anh kiệt (HP lớn nhất + 5).
Quá Trình nv:
1.Khi ta vào phế thuyền Thái Hồ, xảy ra chiến đấu, đánh thắng có thể vào trong.
2.Ta theo hướng bên phải xuống thuyền lên bờ, gặp Tưởng Khâm vào chiến đấu.
3.Thắng lợi, gặp Chu Thái và vào chiến đấu, xong thì hoàn thành nhiệm vụ
http://lh3.ggpht.com/_HGb3G58CxKw/THaTmesX8XI/AAAAAAAAA8A/MpgGeMZkCYA/s800/terrorvn17.jpg.Hoàng Khôi
LV TB :77 .LV NPC 37 .Agi NPC: .ID Map: 13140

0 ClickNPC 1
0 S.Click 2
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
Tên Q: Nhử Mã Đằng ra để giết
ĐKNV: lv 25
Địa điểm : thành Hứa Xương
Vật phẩm có được : danh mã 1 con, bùa vạn mã 10 cái, bùa diêm trảm 10 cái
NV tiếp theo: Vượt qua Bồ Bản Tân
Nội dung nhiệm vụ:
Tới Hữa Xương Điểm Binh Đài đối thoại với Dư Cấm đồng ý giúp đỡ
Tìm tới Ngọc Tượng (trong thành Hứa Xương), đối thoại được Chinh An Nam
Quay về đối thoại với Dư Cấm. Tới nhà Hoàng Khôi (căn nhà kế Ngọc Tượng) đối thoại và vào chiến đấu với Hoàng Khôi (lưu ý con nà bot thế Gian Ung được)
Tới sơn động Hứa Xương đối thoại với Khương binh và vào chiến đấu với: Mã Thăng, Mã Hưu, Mã Khiết, Khương binh 2 người, Khương quân vệ 3 người. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.


Ô Duy Mã
LV trung bình: 91,6 .LV NPC: 60, 35, 60 .Agi NPC: 37 .ID Map: 12831

0 ClickNPC 9
0 S.Click 6
Tên Q: tìm ngựa giúp Vệ Chi.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Dự Châu, Thành Bình Nguyên.
Vật phẩm có được: Phong nguyệt thủ (trí lực + 5, lv. 10).
Nội đung nhiệm vụ:
Tới đối thoại với Vệ Chi ở Quan Phủ, đồng ý giúp tìm lại con Ô Duy Mã.Tới rừng cây Nai Huỳnh phía bên ngoài thành ta tìm được con ngựa này, vào chiến đấu, thắng lợi thì ngựa gia nhập đội ngũ của bạn.
Trở về tìm Vệ Chi thì hoàn thành nhiệm vụ.


Đào Khiêm
LV trung bình: 83,3 .LV NPC: 37, 45, 48 .Agi NPC: 16 .ID Map: 15301

0 ClickNPC 1
0 S.Click 3
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
Tên Q:Trợ giúp thành Từ Châu
DKNV:không
Địa Điểm:Từ Châu,Từ Châu thành.
Vật phẩm:không
Nội dung nv:
Đến thành Từ Châu gặp sự ngăn cản của Tào Báo, đối thoại rùi vào chiến đấu với Tào Báo,thắng lợi.
Đến quan phủ Từ Châu đối thoại với Đào Khiêm, chiến đấu với Đào Khiêm, Ma Siêu, Thân vệ đội trưởng.
Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.Lữ Mông
Thanks masterkinght
LV tb:85 .LV NPC: 34 ,34 ,122 ,34 ,34 ,34 ,34 ,34.Agi NPC:50+ .ID Map: 18990

0 ClickNPC 4
0 S.Click 2
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99

Tên Q: Nữ môn chính quân.
Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
Địa điểm: Dương Châu, Kiến Nghiệp Thành.
Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: một trong 4 loại linh châu.
Quá Trình nv:
1.Đến Dương Châu Kiến Nghiệp Thành Thành Môn đối thoại với Kiến Nghiệp Binh bên tay phải.
2.Đến Lôi Đài đối thoại với Lữ Mông, hứa giúp tìm Trục Bo Kích lv 20, Phù Bo Hộ Uyễn lv 15 mỗi thứ một cái.
3.Đưa cho Lữ Mông xong vào chiến đấu với Lữ Mông(Lv 122), Kiến Nghiệp Binh 7 người(Lv 34).
Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: giúp Vạn Bà Bà.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Chuẩn Nam, Thành Thọ Xuân.
Vật phẩm có được: trục bo kích (công + 9, phòng – 2, lv. 20), anh kiệt văn chương (HP + 25, lv. 5),
Nhiệm vụ tiếp theo: Giúp Vũ Phương.
Nội dung nhiệm vụ:
1.Đến ngôi nhà nhỏ bên cạnh nhà trọ đối thoại với Vạn Bà Bà, đồng ý giúp tìm cháu gái.
2.Khi đến Hiệp Thạch Sơn tại tọa độ x: 1218y :495 xảy ra đối thoại, đến tọa độ x:702 y:315 đối thoại vào chiến đấu với Trường Nô, Binh Kim Giáp 4 người thắng lợi có thể đi vào.
3.Vào tận bên trong ta vào chiến đấu tiếp với Du Thiệp, Tuân Chính, Trường Nô,Binh Kim Giáp 3 người thắng lợi được “trục bo kích lv20”.
4.Trở về tìm Vạn Bà Bà được “anh kiệt văn chương +25 hp”.

Tên Q: dùng võ kết bạn.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Xương.
Vật phẩm có được: găng tay Phù Bo (phòng + 6, lv. 15)
Nhieemj vụ tiếp theo: Quen biết Điển vi
Quá trình nhiệm vụ:
1.Trước cửa thành ta đối thoại với Hứa Chu, đồng ý so tài với ông ta, vào chiến đấu.
2.Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

Bà Gọi Hồn
Thanks darkprince238248,conquest,nothing
LV TB: 100 .LV NPC: 60 ,60 ,60 .Agi NPC : .ID Map: 18403

0 ClickNPC 1
0 S.Click 6
0 ClickNPC 2
0 S.Click 3
0 Choice 1
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
Tên Q: Tiên Đồng Bắc Cố.
Điều kiện nhiệm vụ: không.
Địa điểm: Dương Châu, Bắc Cố Thành.
Vật phẩm có được: Văn Chương Phúc Thần.
Quá Trình nv:
1.Vào Bắc Cố Sơn, đối thoại với Tiên Đồng.
2.Giúp tìm Hồng Kê Vũ, Thái Kê Vũ, Sơ kê vũ, Đỗ Quyên Vũ giao cho người này
3. Đối thoại tiếp với Bắc Tinh Quân (xuất hiện gần đó), chiến đâu với Bà gọi hồn x3. Chiến đấu thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
Note :Quest này khi vào trận nếu bỏ chạy thì sẽ được 1v Song Bảo
Khi bot cần đứng xung quanh tọa độ 1262 795 (Vị trí giữa tiên đồng & Bắc Tinh Quân để khi BTQ hiện ra có thể click vào nó)
_Chuỗi Q tìm 4 loại lông (chuối q tìm 4 loại lông : http://forum.gamevn.com/showthread.p...ho-
TSTW/page96)


Hoa Hùng
Thanks masterkinght
LV TB: 134,5 .LV NPC: 88 ,89 ,91 ,110 .(1)hoahung .ID Map: 13421

0 WarpPortal 3
0 S.Click 6
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99


Tên Q: Tìm tướng giỏi.
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Kích Bại Vinh Dương.
Địa điểm: Quan Độ tào Dinh, Việt Châu.
Vật phẩm có được: học được thuật đại hô.
Nhiệm vụ tiếp theo: giải cứu Bao Tín., Bí mật về thuật đồng tâm
Nội dung nhiệm vụ:
Đến Cung Độ Đại Trại trong Dinh đối thoại với Tào Tháo, đồng ý giúp tìm Lạc Tấn và Lý Điển.
Đến Thành Hạ Phỉ tại ngôi nhà nhỏ đối thoại với Lạc Tiến, đồng ý giúp tìm mẫu đồng thạch, vi thiết viên (khoáng 3x), vải dệt tuấn mã mỗi thứ một cái.
Tìm xong giao cho Lạc Tiến, ông ta sẽ cho bạn biết Lý Điển đang ở Thành Cự Lộc.
Đến Thành Cự Lộc phía trước Lôi Đài đối thoại với Lý Điển, đồng ý lưới bắt một tên Từ Châu Trưởng cho ông ta (đi lòng vòng bên Từ Châu sẽ găp).
Đến Cung Độ Đại Trại đối thoại với Tào Tháo, sẽ có tiểu binh thông báo Hoa Hùng đang ở Phạm Thủy Quan khiêu chiến.
Ta đến Phạm Thủy Quan, tại Quan Khẩu ta chiến đấu với Hoa Hùng, Lý Túc, Triệu Sầm, Hồ Chẩn.
Thắng lợi trở về tìm Tào Tháo đối thoại thì hoàn thành nhiệm vụ.


Viên Đàm
LV TB: 88 .LV NPC: 35 ,35 ,35 ,35 ,35 ,72 ,65 ,72.(1) Vien Dam .ID Map: 12432

0 ClickNPC 1
0 S.Click 1


Tên Q:
Địa Điểm:Đường hầm Hung Nô.
Đknv:không
Vật Phẩm:không
Quá trình nv:
Click vào Viên Đàm là đánh thôi
Updating.....
Nguồn : Tổng hợp + Terrorvn88 +i-game

Terrorvn88
11-04-2011, 09:43
bài này giống bài của mềnh đã từng viết^^

PH007
11-04-2011, 09:47
chính xác nội dung Q em lấy bên sukienvungtau,có chữ ký của a đấy :D

duymike12
11-04-2011, 10:16
Thiếu Q bot Hứa chữ, viêm đàm, tuy ko làm NV, nói chuyện là bot nhưng cứ post để ae dễ tính lv bot

barpie123
11-04-2011, 10:23
Edit thêm cái script luôn đi PH007, có mấy bản bot ko có đầy đủ những Q bot trong này

hutructs
11-04-2011, 10:40
Đại đạo tặc bên gần chỗ bot GCL hồi xưa, Q đó ngon lắm sao ko post lên luôn bạn

PH007
11-04-2011, 10:45
ok ae ,đang edit.........@-)
...............

Vadis
11-04-2011, 11:15
Hoa Hùng, Bà Gọi Hồn, Du Côn 5x bên Lan Dương nữa bác ơi !

pBợm
11-04-2011, 11:25
có bot BGH nữa hả bạn @_@

KENL
11-04-2011, 12:32
Nhiệt tình quá :X...vote sticky :">

darkprince238248
11-04-2011, 12:47
mình bổ sung q bà gọi hồn của Conquest nèhttp://i61.photobucket.com/albums/h80/conquest312/0101022108.jpg
Tên Q: [COLOR="red"]Tiên Đồng Bắc Cố.
Điều kiện nhiệm vụ: không.
Địa điểm: Dương Châu, Bắc Cố Thành.
Vật phẩm có được: Văn Chương Phúc Thần.
Quá Trình nv:
1.Vào Bắc Cố Sơn, đối thoại với Tiên Đồng.
2.Giúp tìm Hồng Kê Vũ, Thái Kê Vũ, Sơ kê vũ, Đỗ Quyên Vũ giao cho người này
3. Đối thoại tiếp với Bắc Tinh Quân (xuất hiện gần đó), chiến đâu với Bà gọi hồn x3. Chiến đấu thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
script

0 ClickNPC 1
0 S.Click 6
0 ClickNPC 2
0 S.Click 3
0 Choice 1
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
Note :
Quest này khi vào trận nếu bỏ chạy thì sẽ được 1v Song Bảo
Khi bot cần đứng xung quanh tọa độ 1262 795 (Vị trí giữa tiên đồng & Bắc Tinh Quân để khi BTQ hiện ra có thể click vào nó)
Nguồn : mod Conquest , nothing :D
chuối q tìm 4 loại lông : http://forum.gamevn.com/showthread.php?607262-Cac-Quest-bot-thich-hop-cho-TSTW/page96

nghia9a
11-04-2011, 13:23
h mới bik bà gọi hồn cũng bot đc đấy, ảo vật

materkinght
11-04-2011, 13:44
cho vào lệnh Spoil đi nhìn cho gọn giống vậy nè
giúp đỡ quest bot lữ mông mà mình đang bot :D

LVtb 85 agi cỡ 50+
Script

0 ClickNPC 4
0 S.Click 2
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
http://i368.photobucket.com/albums/oo129/makiemthanss/NewBitmapImage-73.jpg
Tên Q: Nữ môn chính quân.
Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
Địa điểm: Dương Châu, Kiến Nghiệp Thành.
Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: một trong 4 loại linh châu.
Quá Trình nv:
1.Đến Dương Châu Kiến Nghiệp Thành Thành Môn đối thoại với Kiến Nghiệp Binh bên tay phải.
2.Đến Lôi Đài đối thoại với Lữ Mông, hứa giúp tìm Trục Bo Kích lv 20, Phù Bo Hộ Uyễn lv 15 mỗi thứ một cái.
3.Đưa cho Lữ Mông xong vào chiến đấu với Lữ Mông(Lv 122), Kiến Nghiệp Binh 7 người(Lv 34).
Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: giúp Vạn Bà Bà.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Chuẩn Nam, Thành Thọ Xuân.
Vật phẩm có được: trục bo kích (công + 9, phòng – 2, lv. 20), anh kiệt văn chương (HP + 25, lv. 5),
Nhiệm vụ tiếp theo: Giúp Vũ Phương.
Nội dung nhiệm vụ:
1.Đến ngôi nhà nhỏ bên cạnh nhà trọ đối thoại với Vạn Bà Bà, đồng ý giúp tìm cháu gái.
2.Khi đến Hiệp Thạch Sơn tại tọa độ x: 1218y :495 xảy ra đối thoại, đến tọa độ x:702 y:315 đối thoại vào chiến đấu với Trường Nô, Binh Kim Giáp 4 người thắng lợi có thể đi vào.
3.Vào tận bên trong ta vào chiến đấu tiếp với Du Thiệp, Tuân Chính, Trường Nô,Binh Kim Giáp 3 người thắng lợi được “trục bo kích lv20”.
4.Trở về tìm Vạn Bà Bà được “anh kiệt văn chương +25 hp”.

Tên Q: dùng võ kết bạn.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Xương.
Vật phẩm có được: găng tay Phù Bo (phòng + 6, lv. 15)
Nhieemj vụ tiếp theo: Quen biết Điển vi
Quá trình nhiệm vụ:
1.Trước cửa thành ta đối thoại với Hứa Chu, đồng ý so tài với ông ta, vào chiến đấu.
2.Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

PH007
11-04-2011, 14:14
thanks Darkprince và masterknight....update ngay :))
cái thẻ spoil này 4rum ko hỗ trợ,chắc phải gõ tay á @@

materkinght
11-04-2011, 18:15
bác mấy cái hình của bác die hết rồi còn vài tấm là coi được bác kiểm tra lại xem
mình chỉ thấy cái tấm lữ mông và BGH mới up hình cũ die hết ==
quest bot hoa hùng

Script

0 WarpPortal 3
0 S.Click 6
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
(Hình được lấy từ cache 4rum i-game nên hơi bị nhõ =.=!)
http://i368.photobucket.com/albums/oo129/makiemthanss/NewBitmapImage2-6.jpg
lv (2)88 (3)89 (4)91 (8)110
Tên Q: Tìm tướng giỏi.
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Kích Bại Vinh Dương.
Địa điểm: Quan Độ tào Dinh, Việt Châu.
Vật phẩm có được: học được thuật đại hô.
Nhiệm vụ tiếp theo: giải cứu Bao Tín., Bí mật về thuật đồng tâm
Nội dung nhiệm vụ:
Đến Cung Độ Đại Trại trong Dinh đối thoại với Tào Tháo, đồng ý giúp tìm Lạc Tấn và Lý Điển.
Đến Thành Hạ Phỉ tại ngôi nhà nhỏ đối thoại với Lạc Tiến, đồng ý giúp tìm mẫu đồng thạch, vi thiết viên (khoáng 3x), vải dệt tuấn mã mỗi thứ một cái.
Tìm xong giao cho Lạc Tiến, ông ta sẽ cho bạn biết Lý Điển đang ở Thành Cự Lộc.
Đến Thành Cự Lộc phía trước Lôi Đài đối thoại với Lý Điển, đồng ý lưới bắt một tên Từ Châu Trưởng cho ông ta (đi lòng vòng bên Từ Châu sẽ găp).
Đến Cung Độ Đại Trại đối thoại với Tào Tháo, sẽ có tiểu binh thông báo Hoa Hùng đang ở Phạm Thủy Quan khiêu chiến.
Ta đến Phạm Thủy Quan, tại Quan Khẩu ta chiến đấu với Hoa Hùng, Lý Túc, Triệu Sầm, Hồ Chẩn.
Thắng lợi trở về tìm Tào Tháo đối thoại thì hoàn thành nhiệm vụ.

anhnam9x
11-04-2011, 19:45
mấy bác cho em hỏi cái bot Thiết Giáp Binh mà 1 con thì bot ở đâu, em mới chơi lần đầu luôn nên ko biết đường đi, có ai chỉ em đường tới đó với, nếu có ai có lòng tốt thì kéo em qua đó thì càng tốt. Em ở sv 8 :d

PH007
11-04-2011, 19:46
ừh...anhso bị error 502 rồi,để chuyển qua host photobucket,thanks master nhé :D
cũng ngay chỗ đường hầm hung nô bot 3 con nhưng chạy script bot 1 con thôi :)

anhnam9x
11-04-2011, 20:04
thế có ai rảnh đưa em vào cái đường hầm đi, chơi game mà chả quen bik ai cả nên cũng khó :D em ở sv 8 nhé, có pác lào rảnh rỗi đưa em qua hộ đi mà, em mới có 20 thui huhuhuhu

conanak99
11-04-2011, 20:26
mấy bạn ơi sao script bot vân du đạo sĩ chạy hông được vậy :(

darkprince238248
11-04-2011, 20:42
thế có ai rảnh đưa em vào cái đường hầm đi, chơi game mà chả quen bik ai cả nên cũng khó :D em ở sv 8 nhé, có pác lào rảnh rỗi đưa em qua hộ đi mà, em mới có 20 thui huhuhuhu
Xin bạn vui lòng không post bài ngoài chủ đề ở đây

mấy bạn ơi sao script bot vân du đạo sĩ chạy hông được vậy :(
đây là topic Q bot xin các bạn vui lòng không post bài hỏi , mọi thắc mắc về bot sẽ được giải đáp ở box Hỏi-đáp,hướng dẫn cách Bot và xài extremebot

LinkOfLove
11-04-2011, 22:46
Ăn cắp bản quyền của sukienvungtau =)) Mình vẫn bookmark trang đó :)) Tử hình con hàng PH đi anh em :">

PH007
11-04-2011, 23:11
ko hoàn toàn đâu chú,nhìn vào là biết nhé ;))
P/s:dkm xoáy a miết nhé thằng ml` :@

TranCongAj
12-04-2011, 07:46
hình như bác PH007 tính đảm nhiệm chân thứ 5 của Mod box tstw hay sao vậy ta :D

---------- Post added at 07:46 ---------- Previous post was at 07:44 ----------

nhiệt tình wa đi .... mong dc bác chiếu có nhiều hơn .... TCA cũng rất cần mấy thứ này để tham khảo thêm thanks bác !

duymike12
12-04-2011, 08:30
Càng nhiều người như vậy thì càng tốt cho ae chứ sao

nghia9a
12-04-2011, 08:46
TCA viết tắt của thành công anh àh :D

barpie123
12-04-2011, 08:55
TCA viết tắt của thành công anh àh :D

Tên nick forum của hắn, TranCongAj đấy bạn ~_~

PH007
12-04-2011, 10:32
@TCA :bác cứ đùa em ko có ý định đó đâu :|
àh mà thật thì TCA mình cứ quen miệng đọc Thành Công Anh :D

oneapple
12-04-2011, 13:10
pet đó phải làm CHuỗi Q hơi bị dài mới bắt được ;)) .

duymike12
12-04-2011, 14:39
nhầm box thảo luận rồi, quay lại nào, còn thiếu mấy Q bot thiên binh, GCL, TMY

AtulaKing84
12-04-2011, 16:27
mấy Q đó đâu cần bót làm gì ... cắm rừng nhanh hơn ...
@PH007 : sao lại Thành Công Anh nhỉ ... chết thằng em tui rồi ... =))
Bác hok có ý định đó nhưng sức bác thì đủ ... mong bác thành công "Anh" :D

vn412049
14-04-2011, 00:23
mình có chút ý kiến script Lữ Mông của bạn ko đúng đâu
phải là thế này
0 ClickNPC 4
0 S.Click 2
1 Confirm
1 S.Click 2
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99

nhocshock6789
14-04-2011, 00:40
Cái này mới đúng là thứ mà mình đang tìm nèk. vote cho pác. Đừg cho spam nhiều quá.

LinkOfLove
14-04-2011, 17:45
Để ID warp chỗ mấy Q bot cho newbie dễ tìm nhé. Hồi mới chơi tìm vật vã :(( Đâu phải lúc nào trong game cũng có người onl để hỏi vị trí bot :))

universe07
14-04-2011, 17:47
Chính xác, bác cho em cái ID warp từng Q để dễ bề bot :D

PH007
14-04-2011, 18:00
ờ để edit sau..... :D
Link: dm mày kiếm chuyện cho a làm =))

LinkOfLove
14-04-2011, 21:24
Cố lên chú em :))
Dkm mày nhé con phò PH.... Dánh dd ngu như heo hahahaha

Kendy ★ Wake
14-04-2011, 22:14
Chính xác, bác cho em cái ID warp từng Q để dễ bề bot :D

từ dưới lên nha , theo kinh nghiệm của mình thôi
12003 Di Di
Giản Dung 12136
Thiết Giáp Binh + Viên Đàm 12432
Tào Báo 15001
Du Côn 21002
Võ An Quốc 11011
Tưởng Khâm + Giang Tặc Thủ 15481
Thái Sử Từ 15491
Thạc Tấn 12051
Quan Ngân Bình 20173
Lưu Quan Trương ( 3 anh em ) 15506
4 chú Heo 61811
Lữ Bố tứ màu 15304
Kinh nghiệm mình chỉ có nhiu , ai biết thì bổ sung vô thêm nha .

zipziplove
14-04-2011, 22:26
uầy bây h mới biết có Q bot bà gọi hồn đấy :)) ko biết nếu chơi bản thu phí có kt ko nhỉ :))

PH007
15-04-2011, 16:26
mình có chút ý kiến script Lữ Mông của bạn ko đúng đâu
phải là thế này
0 ClickNPC 4
0 S.Click 2
1 Confirm
1 S.Click 2
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
thanks nhé,Q này mình chưa test :D

universe07
15-04-2011, 17:07
Bạn PH ơi, bạn có thể cho lun Q Viên Đàm và script dc. ko :D
Thanks :x

PH007
15-04-2011, 17:55
Bạn PH ơi, bạn có thể cho lun Q Viên Đàm và script dc. ko :D
Thanks :x

đã update :)
.................................

quocthang30
16-04-2011, 01:17
Tên Q: Cô dệt tầm
Điều kiện nhiệm vụ: lv15.
Địa điểm: U Châu, Thôn Lâu Song.
Vật phẩm có được: Áo phụng hoàng lửa (độ nhanh nhẹn + 7, lv. 15).
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến Thôn Lầu Song thì gặp cô dệt vải đang cầu cứu, đồng ý giúp cô ta, vào chiến đấu.
- Sau khi thắng lợi cô ta sẽ hỏi bạn có muốn chế tạo quần áo không, nhưng cần phải tìm được lụa lam thiên 1 cái, vải vá 3 cái(có thể tìm thấy bên rừng hà nội – Hùng Quân trưởng).
- Tìm đầy đủ đưa cho cô ta thì hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: Danh sĩ Cảm Trạch.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Dương Châu, Thôn Linh La.
Vật phẩm có được: Nam phương tinh tượng đồ
( Từ thiết viên là khoáng 3x hoặc 4x mix vớI nhau , Gỗ hắc tùng là gỗ tùng đen đánh ở Dân tộc mộc , bột đồng thường kiếm ở mỏ khoáng 1x trong Đông Quận )
Quá Trình nv:
1.Đến Thôn Linh La (Dương Châu) đối thoại với Hám Trạch, sẽ vào chiến đấu với đám giặc loạn.
2.Thắng lợi ta đối thoại tiếp với Hám Trạch, được nhật kí ghi chép thiên văn của Hám Trạch.
3.Đến Ngô Quận trong căn nhà nhỏ đối thoại với Phàm Tiên Sinh, ông ta sẽ biến thành Đinh Cát.
4.Đối thoại tiếp với Đinh Cát, hứa giúp tìm Từ Thiết Viên 1 cái, bột đồng thường 3 cái, gỗ hắc tùng 5 cái.
5.Tìm xong đưa cho ông ta được tiên thuật Tư Mã Nghi.
6.Trở về tìm Hám Trạch thì hoàn thành nhiệm vụ.

Bạn ơi có thể cho mình xin script bot của 2 Q này không.

l.am0000
16-04-2011, 02:21
làm sau vào game lấy ID map được vậy

---------- Post added at 02:21 ---------- Previous post was at 02:12 ----------

có người nói 1 SV 1k9 acc là full ko full thì tự động kích nhửng acc ko co poin vậy phải ko
mà bị kích wa SV khác hày đồng nghĩa với xóa nhân vật

barpie123
16-04-2011, 02:40
làm sau vào game lấy ID map được vậy

---------- Post added at 02:21 ---------- Previous post was at 02:12 ----------

có người nói 1 SV 1k9 acc là full ko full thì tự động kích nhửng acc ko co poin vậy phải ko
mà bị kích wa SV khác hày đồng nghĩa với xóa nhân vật

Kick nghĩa là dis, dis game ấy, ko nạp card mà bị xóa nhân vật thì có ngu người ta mới đâm đầu vào chơi
Btw, đây ko phải topic hỏi đáp

lehuuhai
16-04-2011, 10:47
có Q nào bot từ 175-200 cho team chưa cs ts không nhỉ ???

Kendy ★ Wake
16-04-2011, 11:41
Bạn PH ơi, bạn có thể cho lun Q Viên Đàm và script dc. ko :D
Thanks :x

Viên Đàm ko cần làm Q , chỉ cần vào đường hầm chọn script là bot


0 ClickNPC 1
0 S.Click 1

hutructs
16-04-2011, 13:57
Giải ma bên khách hứa cung edit như thế nào để giải ma đc vậy mọi người ?

PH007
16-04-2011, 14:36
có Q nào bot từ 175-200 cho team chưa cs ts không nhỉ ???
ngoài treo rừng thì có Q Lục Tốn và GCL

Giải ma bên khách hứa cung edit như thế nào để giải ma đc vậy mọi người ?
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=18227782

sweety1122
16-04-2011, 15:42
PH007 cho xin cái scrip và Q bot GCL,LT với,mà bot Q đó exp so với treo rừng thì ntn

oneapple
16-04-2011, 17:19
Bot ổn định, exp thấp hơn rừng. Tốn 2 pết để boom.

PH007
16-04-2011, 17:51
PH007 cho xin cái scrip và Q bot GCL,LT với,mà bot Q đó exp so với treo rừng thì ntn


Bot ổn định, exp thấp hơn rừng. Tốn 2 pết để boom.

tốn 2 slot boom hoặc atk + exp thấp hơn rừng thì treo rừng đi ;)) đã mất time còn mất 2 slot hơi phí ;))

DJ_Yun
16-04-2011, 17:56
tốn 2 slot boom hoặc atk + exp thấp hơn rừng thì treo rừng đi ;)) đã mất time còn mất 2 slot hơi phí ;))

nhưng cảm giác đứng 1 mình 1 map để bot cũng khá là vip đó ( giống kiểu bỏ tiền ra bao cả quán ) :'>

Vadis
16-04-2011, 18:10
nhưng cảm giác đứng 1 mình 1 map để bot cũng khá là vip đó ( giống kiểu bỏ tiền ra bao cả quán ) :'>
Thú vui thật là tao nhã :))
Bot GCL turn 2 có viện binh là 3 con ở pos 789, chỉ cần hỏa tiễn là đủ rồi. Bot Lục tốn thì bắt buộc phải 3 động tác :( Nói chung không còn cách nào khác ngoài treo rừng :(

lehuuhai
16-04-2011, 18:16
Híc, có ai rãnh đi tìm hết các Q trên tstw xem có Q nào bot lv 180-200 nhanh không chứ treo rừng đến tết lên lv quá 200 quá TT

Kendy ★ Wake
16-04-2011, 18:50
Híc, có ai rãnh đi tìm hết các Q trên tstw xem có Q nào bot lv 180-200 nhanh không chứ treo rừng đến tết lên lv quá 200 quá TT

có Q lên 200 nhanh nhưng mình chắc 1 câu rằng bạn ko có khả năng đó là bót Cửu Âm , nếu thấy ko có đủ kiên nhẫn thì 180 đi CS là vừa vì treo rừng ở 18x lên 20x chắc tầm vài tháng .

quangtn
16-04-2011, 20:04
Híc, có ai rãnh đi tìm hết các Q trên tstw xem có Q nào bot lv 180-200 nhanh không chứ treo rừng đến tết lên lv quá 200 quá TT

tstw này làm gì có cái định nghĩa nhanh :))

wisky001
16-04-2011, 20:12
có Q lên 200 nhanh nhưng mình chắc 1 câu rằng bạn ko có khả năng đó là bót Cửu Âm , nếu thấy ko có đủ kiên nhẫn thì 180 đi CS là vừa vì treo rừng ở 18x lên 20x chắc tầm vài tháng .

chém gió vãi cả đái... 18x lên 200 mất vài tháng... giết bố

zipziplove
16-04-2011, 20:36
Treo rừng từ 180 lên 200 mà ko cắn mini thì lại chả vài tháng :))

wisky001
18-04-2011, 00:53
Ko đỡ nổi... hết bình luận ... treo rừng ko mini chắc mọt răng

zipziplove
18-04-2011, 01:21
3 team phụ của tôi treo rừng chay này :-"

*Jet007*
18-04-2011, 02:29
Thế có mini thì 180 lên 200 khoảng bao lâu :-?

lehuuhai
18-04-2011, 07:49
t có ăn mini, tính sơ sơ t nghỉ là 3 4 tháng quá, t cắm rừng 3 ngày lên 1 lv, không biết là chậm hay nhanh ấy nhỉ,, mà tùy có acc 4 5 ngày mới lên lv , ai cắm thế nào nhanh hơn chỉ t cắm với được không, t cắm bằng ex ở bọn 16x cho nó chạy qua chạy lại chơi ^^!

wisky001
18-04-2011, 13:08
có kinh nghiệm treo thì cũng thường... :))
nhưng quan trọng nhất là map treo, có bị tàu ks ko thôi...
cái kiểu chục team 1 bãi chắc là 1 phút đc 2 trận... đừng hỏi sao lâu lên

boss_nhỏ
18-04-2011, 13:08
Bác nào còn nhớ Q bot Mã Siêu nào không chỉ dùm với

quocthang30
18-04-2011, 20:16
Tên Q: Cô dệt tầm
Điều kiện nhiệm vụ: lv15.
Địa điểm: U Châu, Thôn Lâu Song.
Vật phẩm có được: Áo phụng hoàng lửa (độ nhanh nhẹn + 7, lv. 15).
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến Thôn Lầu Song thì gặp cô dệt vải đang cầu cứu, đồng ý giúp cô ta, vào chiến đấu.
- Sau khi thắng lợi cô ta sẽ hỏi bạn có muốn chế tạo quần áo không, nhưng cần phải tìm được lụa lam thiên 1 cái, vải vá 3 cái(có thể tìm thấy bên rừng hà nội – Hùng Quân trưởng).
- Tìm đầy đủ đưa cho cô ta thì hoàn thành nhiệm vụ.
Bạn nào làm ơn làm giùm script Q này với.

dolaband
20-04-2011, 09:05
Q BGH nhìn thầy ngộ ngộ sao áh :)))

nghia9a
22-04-2011, 21:03
die hết ảnh rồi, up lại đi bạn ơi

l.am0000
24-04-2011, 03:34
cái Q bot này có người bot được ma tui ko bot được chỉ dùm

Du Côn
LVTB 93.7. LV NPC : 54 ,53, 54 .Agi NPC: .ID Map: 21002

tìm kó có tên này trong mục Run Scipt

PH007
24-04-2011, 04:56
die hết ảnh rồi, up lại đi bạn ơi
up lại rồi,thanks

cái Q bot này có người bot được ma tui ko bot được chỉ dùm

Du Côn
LVTB 93.7. LV NPC : 54 ,53, 54 .Agi NPC: .ID Map: 21002

tìm kó có tên này trong mục Run Scipt

bạn mở 1 file *.ini bất kỳ trong folder Quest của extreme
copy script trên vào nội dung file .ini =>save lại =>rename file cho dễ nhớ :)

sherm300
24-04-2011, 09:28
ai cho mình hỏi: có nên dùng acc chuyển sinh làm acc kéo ko

Kendy ★ Wake
24-04-2011, 09:44
ai cho mình hỏi: có nên dùng acc chuyển sinh làm acc kéo ko

ko cần biết đã cs hay chưa cs gì cả chỉ cần acc đó level càng cao càng tốt + thêm level pet nữa .

sherm300
24-04-2011, 10:45
thank bạn nha.......................

nghia9a
30-04-2011, 00:05
thiếu lv trung bình Q giang tặc thủ kìa, thêm vào đi bạn ơi, lvtb là 83,333333

PH007
01-05-2011, 18:54
thiếu lv trung bình Q giang tặc thủ kìa, thêm vào đi bạn ơi, lvtb là 83,333333

ừa mình edit rồi..thanks nhé

l.am0000
07-05-2011, 09:26
theo line này có 1 số trong này ko có nè
....bot cam ninh .... chau sang ....
http://gamethu.top1.vn/luu-tru-ts-online/80744-cac-quest-trong-tsonline-de-bot-ai-co-up-q-vao-cam-chat-nham.html

---------- Post added at 09:26 ---------- Previous post was at 09:24 ----------

theo line này có 1 số trong này ko có nè
....bot cam ninh .... chau sang ....
http://gamethu.top1.vn/luu-tru-ts-online/80744-cac-quest-trong-tsonline-de-bot-ai-co-up-q-vao-cam-chat-nham.html

quangtn
07-05-2011, 12:16
vào bot thử xem có bot nổi không

ở đây người ta liệt kê những Q bot khả thi ở tstw, còn Q bot của bạn tìm thấy là dành tsvn

barpie123
07-05-2011, 12:38
Tất cả những cái Q đấy đều nằm trong ex cả rồi, bot những cái thông dụng đi, sao phải cứ khác ngươì mới chịu đc nhỉ ?

quangtn
07-05-2011, 12:54
http://www.mediafire.com/?z386xq9iy9dr9f8

tổng hợp Q bot + script của tsvn này

mang về mà xem Q nào bot đc :))

l.am0000
07-05-2011, 16:34
Tất cả những cái Q đấy đều nằm trong ex cả rồi, bot những cái thông dụng đi, sao phải cứ khác ngươì mới chịu đc nhỉ ?

tò mò và hiếu kỳ ....:,........................D

Katy DienVi
10-05-2011, 03:39
tò mò tý sao ko thấy ai bot GCL và tư mã ý nhỉ.lục tốn thì có.

sãng hỏi lun là lv 180 thì treo rừng ở đâu xin các bạn cho mình cái id warp thanks

Katy DienVi
10-05-2011, 12:32
ko ai trả lời giúp à..................@_@!

nangtiencodien1
10-05-2011, 12:34
Katy DienVi phải anh Minh ToanDaiGia ko

Katy DienVi
10-05-2011, 12:40
Katy DienVi phải anh Minh ToanDaiGia ko

ai vậy sao biết hay vậy ta nó đây :D

Kendy ★ Wake
10-05-2011, 12:40
ko ai trả lời giúp à..................@_@!

đừng mong có ai giúp vì họ ko chỉ đâu :)) , tui cũng đã từng hỏi nhìu người quen biết chút ít nhưng họ vẫn bảo có biết đâu mặc dù acc 200 đầy rẫy :D

Katy DienVi
10-05-2011, 12:43
đừng mong có ai giúp vì họ ko chỉ đâu :)) , tui cũng đã từng hỏi nhìu người quen biết chút ít nhưng họ vẫn bảo có biết đâu mặc dù acc 200 đầy rẫy :D

vậy cái này cũng gọi là bí mật à giống fam pcs nhỉ.koh sao :D pcs mò dc cái này chắc ko khó =))

nangtiencodien1
10-05-2011, 13:19
vậy cái này cũng gọi là bí mật à giống fam pcs nhỉ.koh sao :D pcs mò dc cái này chắc ko khó =))

hehe em triết nè , chơi acc NeVerDie đó :D
anh chơi sv 5 phải hem , cs chưa :P
có onl ra YH nc với em nha.

có 1 số rừng tham khảo nè anh , vừa có exp vừa có đồ

http://vibe.vn/threads/49204/

NPC từ 15x > 18x

Katy DienVi
10-05-2011, 14:20
hehe em triết nè , chơi acc NeVerDie đó :D
anh chơi sv 5 phải hem , cs chưa :P
có onl ra YH nc với em nha.

có 1 số rừng tham khảo nè anh , vừa có exp vừa có đồ

http://vibe.vn/threads/49204/

NPC từ 15x > 18x

uh thanks em chơi sv mấy thế.có mua gì qua ủng hộ anh phát nha :D
http://forum.gamevn.com/showthread.php?811799-Ban-PCS-KT-lubu-mini-SV5

nangtiencodien1
10-05-2011, 14:22
em chơi sv 4 , mới 16x à :D
còn anh , anh Quang còn chơi hem

Katy DienVi
10-05-2011, 14:27
nó cùi bắp nào giờ em biết mà.giờ anh 1 mình cầm hết 72 acc :Dno1 chỉ vô khi thứ 6 thôi còn lại anh phải tự xử ko thấy gia tài anh bỏ công sức ra đó sao hehe

nangtiencodien1
10-05-2011, 14:34
team anh tái sinh chưa, hôm nào rãnh chỉ giáo em farm PCS nhá :P

VALove
10-05-2011, 15:17
Không bot vì nó không như tsvn bị fix lại Q nên lính tham chiến nhiều làm chon EPM giảm xuông thê thảm hơn cả treo rừng nên ko ai bot

ltthanh
10-05-2011, 16:01
Chuỗi Q tìm 4 loại lông

fix lại chỗ này bạn ơi .. k click đc.


Tên Q: Hải cương.
Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
Địa điểm: Lương Châu, Đảo Khương Hải Điểu.
Vật phẩm có được: Hồng Kê Vũ (địa + 1).
Nội dung nhiệm vụ:
Ta đến Lương Châu Đảo Khương Hải Điểu đối thoại với Lão Học Cứu, đồng ý giúp đỡ.
Giúp tìm tiểu mễ 1 cái (Bộ Lạc Khương Nhân), đối thoại với Lão Học Cứu.
Chọn tổ chim (nhánh cây cản lại), vào chiến đấu với Điêu 5 người.
Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.


Tên Q :Tôn Quyền trả thù .
Địa điểm : Kinh Bắc , Giang Hạ Trại.
Vật phẩm có được : Lông vũ trong suốt (? +2 ) , thăng hoa đảm , Thái Kê Vũ ( thuỷ + 1 )
Nhiệm vụ tiếp theo : Hai nàng Kiều thông minh
Nội dung nhiệm vụ :
1. Ta đến Kinh Bắc , Giang Hạ Trại tầng 2 trong Dinh Quan đối thoại với Hoàng Tổ (21873), Cam Ninh gia nhập đội ngũ .
2. Ta đến Dương Châu ,Kiến Nghiệp Thành Lôi Đài đối thoại với Lữ Mông (18990)
3. Đến Lôi Đài bên cạnh đối thoại với Tôn Quyền , giúp tìm Đao Xử Thạch ( ID 11201 ) một cái.
4. Đưa cho Tôn Quyền xong đồng ý giúp đỡ .
5. Ta đến Giang Hạ trại tầng 2 đối thoại với Hoàng Xạ ( 21872 346 935 ) và vào chiến đấu với Trương Nhan , Hoàng Xạ , Lưu Hổ , Đặng Tế , Hàn Hy ,Huyền Võ Quân 5 người .
6. Thắng lợi vào Quan Dinh đối thoại với Huỳnh Tổ và vào chiến đấu với Trương Vận , Tô Phi , Huỳnh Tổ , Trương Long , Đặng tế , Biên Phòng Tốt 5 người .
7. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ .


Tên Q: Tào Chương trí tại bốn phương.
Điều kiện nhiệm vụ: Lv. 25.
Địa điểm: Từ Châu, Hạ Phỉ Thành.
Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: Hỏa Linh Châu, Sơ Kê Vũ (Hỏa + 1).
Nội dung nhiệm vụ:
Đến Quan Phủ Hạ Phỉ Thành đối thoại với Tào Tương, đồng ý giúp đỡ.
Đến ngôi nhà nhỏ Đông Hải phía Nam bên ngoài bắt sống Đại Võ Quan ( phong lv. 66 ).
Trở về tìm Tào Tương đối thoại, đồng ý giúp đỡ.
Ta đến tầng thứ 2 Hiệp Thạch Sơn đối thoại với Quản Thừa và vào chiến đấu với Tùng Tiền, Quản Thừa, Lý Điều, Vương Doanh, Quân Thiết Tặc 6 người.
Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.


Tên Q: Giúp Hàn Phúc.
Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ Tấn công hoàng cung.
Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành.
Vật phẩm có được: Đỗ Quyên Vũ (phong + 1).
Nội dung nhiệm vụ:
Đến đối thoại với Hàn Phúc tại khách sạn ở Diệp Thành, sau đó xảy ra chiến đấu với Quận Đốc Vệ.
Thắng lợi ta đi đến con đường lớn vào Diệp Thành, ở giữa đường ta sẽ gặp Chu Hán cản trở, vào chiến đấu.
Thắng trận này ta trở về tìm Hàn Phúc thì hoàn thành nhiệm vụ.

Katy DienVi
10-05-2011, 18:28
team anh tái sinh chưa, hôm nào rãnh chỉ giáo em farm PCS nhá :P

haha anh mới cs 16x thôi...............

nangtiencodien1
10-05-2011, 18:39
ghê zậy chời , cho em sdt lão quang , em nt với lão ấy :D

wisky001
11-05-2011, 08:40
Hành trình bot nhanh nhất khi có acc kéo và mini :

lv1 cắn mini --> thiết giáp binh x3 (lv2x) --> giang tặc thủ x3 (lv4x) -->Du côn x3 (5x) ---> Khách hứa cung x3 (8x)
--->Đại Đao Tặc x3 (9x)--->Âm dương x4 (10x) ---> Heo x3 (13x)--->Lubu x4 (15x)... --> treo map rừng or bot GCL,LT gì thì tuỳ để lên 200lv

có thể bot = nhiều Q khác cũng tương tự.
mình ước lượng nếu có acc 200 kéo dư lvtb + mạng tốt + bot 24/24 thì bạn lên 180lv cũng ko lâu đâu.

chơi muốn " pz0 " thì chịu khó đầu tư 1 tý nhỉ ...

nangtiencodien1
11-05-2011, 12:24
lv 1 mà cắn mini đc pác này hay ghê :))

Kendy ★ Wake
11-05-2011, 13:00
lv 1 mà cắn mini đc pác này hay ghê :))

TGB lên 15 cắn ( tầm vài 3 phút chứ nhiu ) ngoài ra trước khi làm CS hoặc TS cắn sẵn :))

PH007
11-05-2011, 13:28
sự thật thì lv 1 đã cắn đc mini rồi bạn àh =))
@wisky : uhm,bot kiểu đó thì nhanh nhất roài :D

nangtiencodien1
11-05-2011, 14:23
sự thật thì lv 1 đã cắn đc mini rồi bạn àh =))
@wisky : uhm,bot kiểu đó thì nhanh nhất roài :D

ăn đc cái vcl chứ ăn đc

Kendy ★ Wake
11-05-2011, 14:27
ăn đc cái vcl chứ ăn đc

bạn thử login = Extreme thử xem có cắn dc ko mặc dù mình chưa thử nhưng 1 số item khác có thể làm dc như hào giác level vẫn loa loa như thường :))
bạn này phản ứng mạnh quá , kiềm chế chút bạn ơi .

nangtiencodien1
11-05-2011, 14:36
bạn thử login = Extreme thử xem có cắn dc ko mặc dù mình chưa thử nhưng 1 số item khác có thể làm dc như hào giác level vẫn loa loa như thường :))
bạn này phản ứng mạnh quá , kiềm chế chút bạn ơi .

vụ này thì chưa biết :))

PH007
11-05-2011, 14:59
ăn đc cái vcl chứ ăn đc
thế cái này là cl` gì ???
http://farm1.anhso.net/pic/o/215/11520111458469964/Testt.png (http://anhso.net/PH007/photo/4003171/Testt/)
éo biết thì test thử cho chắc đi rồi dùng từ ngữ mạnh...

nghia9a
11-05-2011, 15:13
ăn đc cái vcl chứ ăn đc

cho hỏi cái vcl là cái gì nhỉ, ko cắn đc hay cắn đc cũng chỉ mất thêm 10-15p, khác gì nhau

nangtiencodien1
11-05-2011, 15:50
vcl là vãi cái lọ đấy mà , làm gì mà mạnh :))

barpie123
11-05-2011, 17:13
ăn đc cái vcl chứ ăn đc

Bạn đừng cố tỏ ra mình nguy hiểm, trình bạn chưa bằng đc 1 góc của người ta
Đã sai thì nhận, đừng có cãi cùn, nhức mắt lắm

nangtiencodien1
11-05-2011, 18:02
Bạn đừng cố tỏ ra mình nguy hiểm, trình bạn chưa bằng đc 1 góc của người ta
Đã sai thì nhận, đừng có cãi cùn, nhức mắt lắm

ai nguy hiểm hơn ai thì phải coi lại à ;))

talky_machine
11-05-2011, 18:09
Cho mình hỏi răng thú có dùng để mix dc item j ko hay chỉ để bán shop ?

quangtn
11-05-2011, 18:43
ai nguy hiểm hơn ai thì phải coi lại à ;))

không dám bảo là NGU

nhưng mà phát biểu sai lại thích cãi cùn :|

barpie123
11-05-2011, 19:24
không dám bảo là NGU

nhưng mà phát biểu sai lại thích cãi cùn :|

Kệ xác, khỏi nói làm gì cho mệt, ai ngu ai nguy hiểm người khác nhìn vào khắc biết. Bạn ấy VIP lắm, pro lắm, phán cái nào cũng đúng, như thánh sống ấy

.: ABC :.
11-05-2011, 22:22
mình mới test thử :| , hào giác log = extrem và bản TS gốc ( chưa việt hóa) có thể mang được ( char mình lv 5).

l.am0000
11-05-2011, 22:37
cái Q liền típ ở Thái hồ giang đông
lên thuyền đánh gian tặc thủ ( bot )
xong đến Tửng Khàm ( bot )
xong đến Chu Thái với 4 con 4x vậy có bot được Chu Thái ko vậy nếu bot được thì
bot chu thái so với lữ mông ( Lữ Mông bot trên lôi đài )
bên nào lvtb thấp vậy

l.am0000
11-05-2011, 22:38
cái Q liền típ ở Thái hồ giang đông
lên thuyền đánh gian tặc thủ ( bot )
xong đến Tửng Khàm ( bot )
xong đến Chu Thái với 4 con 4x vậy có bot được Chu Thái ko vậy nếu bot được thì
bot chu thái so với lữ mông ( Lữ Mông bot trên lôi đài )
bên nào lvtb thấp vậy

PH007
11-05-2011, 23:03
Chu thái lvtb 98
Lữ mông lvtb 85

nangtiencodien1
12-05-2011, 08:46
Kệ xác, khỏi nói làm gì cho mệt, ai ngu ai nguy hiểm người khác nhìn vào khắc biết. Bạn ấy VIP lắm, pro lắm, phán cái nào cũng đúng, như thánh sống ấy

ai nguy hiểm hơn ai thì phải coi lại à , ko phải chuyện của mình thì đừng chỏ mỏm vào

barpie123
12-05-2011, 18:34
ai nguy hiểm hơn ai thì phải coi lại à , ko phải chuyện của mình thì đừng chỏ mỏm vào

Khuyên bạn 1 câu, bạn ko nói thì cũng chả ai bảo bạn câm, người ta nói ko biết thì "vcl", "vãi cả lọ" à, hiểu theo nghĩa đó à, nghe buồn cười lắm, bị chửi cho thì bắt đầu cãi, đã ko nhận thì thôi im quách đi, còn ráng gân lên mà cãi, uh, tôi cho bạn nói đúng đấy, thánh sống !
Bao nhiêu người kêu bạn ngu, bạn nguy hiểm rồi chứ ko phải mình tôi, sao ko ngon thì quote hết lại mà cãi đi ?

nghia9a
12-05-2011, 18:51
đề nghị các cậu im đê, cãi nhau mãi, vào thấy bài viết mới định trả lời thì lại hóa ra là cãi nhau

darkprince238248
12-05-2011, 19:14
có ai bot bà gọi hồn không cho hỏi mình bị lỗi gì tìm đủ 4 loại lông rồi mà vẫn thế này
http://i156.photobucket.com/albums/t3/darkprince238248/Untitled.png

nangtiencodien1
12-05-2011, 19:21
Khuyên bạn 1 câu, bạn ko nói thì cũng chả ai bảo bạn câm, người ta nói ko biết thì "vcl", "vãi cả lọ" à, hiểu theo nghĩa đó à, nghe buồn cười lắm, bị chửi cho thì bắt đầu cãi, đã ko nhận thì thôi im quách đi, còn ráng gân lên mà cãi, uh, tôi cho bạn nói đúng đấy, thánh sống !
Bao nhiêu người kêu bạn ngu, bạn nguy hiểm rồi chứ ko phải mình tôi, sao ko ngon thì quote hết lại mà cãi đi ?

khôn thì sao ko nhảy vào mà tl , đợi ng ta tl nhảy vào ăn ké ak , haizzzzzzz =))

barpie123
12-05-2011, 19:44
khôn thì sao ko nhảy vào mà tl , đợi ng ta tl nhảy vào ăn ké ak , haizzzzzzz =))

Đây đek phải thể loại ăn ko ngồi rồi tối ngày chỉ biết vào forum lảm nhảm và cãi cùn =))
Và hơn hết, kiếm giùm cái nào người ta trả lời rồi tôi nhảy vào ăn ké cái đi, quote cái, ko thì im luôn đi là vừa =))

PH007
12-05-2011, 20:20
ai nguy hiểm hơn ai thì phải coi lại à , ko phải chuyện của mình thì đừng chỏ mỏm vào
bạn nguy hiểm thật đấy đã ko biết chắc thì thôi nói sao dễ nghe tý,nhìn nhận sai rồi im lặng tốt hơn là reply vớ vẩn :)

ăn đc cái vcl chứ ăn đc
reply như ^ ko bị ném đá cũng uổng (:|

nangtiencodien1
12-05-2011, 20:49
bạn nguy hiểm thật đấy đã ko biết chắc thì thôi nói sao dễ nghe tý,nhìn nhận sai rồi im lặng tốt hơn là reply vớ vẩn :)

reply như ^ ko bị ném đá cũng uổng (:|

tôi ko nói mình đúng nhưng có những loại ng tưởng mình hay lắm thật ra rất là nguy hiểm , cứ kêu ng ta ngu còn mình thì sao , khôn ư , tôi củng chẳng rãnh hơi mà vào đây cãi nhau , tại thấy ngứa con mắt vì những loại ng như vậy , nói ai thì ng đó sẽ tự hiểu.

quangtn
12-05-2011, 20:53
căn bản là đã sai

người ta nói

lại không chịu sửa

quay lại bật

ăn tạ

bật tiếp

ăn tạ tiếp

......

càng cố CM càng ăn tạ VÌ BẢN THÂN MÌNH ĐÃ SAI LÈ RA RỒI :))

barpie123
12-05-2011, 20:58
căn bản là đã sai

người ta nói

lại không chịu sửa

quay lại bật

ăn tạ

bật tiếp

ăn tạ tiếp

......

càng cố CM càng ăn tạ VÌ BẢN THÂN MÌNH ĐÃ SAI LÈ RA RỒI :))
Thôi chúng ta cùng im, mình ít ra éo biết thì éo lên tiếng, cái loại ko biết còn gân cổ lên mà cãi, nói ko biết tiếp thu thì thôi chịu =))
@ thẳng bạn nangtiencodien1 : Tôi sợ bạn lắm, bạn bị ít ra cũng 5 người chửi rồi đấy mà bạn vẫn cố chứng tỏ =)) ! Bạn có vấn đề đọc hiểu thì làm ơn đọc lại " MÓC CÁI QUOTE NÀO TÔI ĂN KÉ NGƯỜI KHÁC RA ĐÂY ", nói xong sao ko dẫn chứng đi, một điều nữa " TÔI KO NÓI BẠN NGU, NGƯỜI TA NÓI BẠN NGU CHỨ TÔI CHƯA BAO GIỜ NÓI THẲNG NANGTIENCODIEN1 LÀ THẰNG NGU " =))
Tôi tự nhận mình là thằng bạn đang nhắc tới đấy, đek gì mà phải sợ =)), huỵch toẹt ra đi

nangtiencodien1
12-05-2011, 21:01
Thôi chúng ta cùng im, mình ít ra éo biết thì éo lên tiếng, cái loại ko biết còn gân cổ lên mà cãi, nói ko biết tiếp thu thì thôi chịu =))
@ thẳng bạn nangtiencodien1 : Tôi sợ bạn lắm, bạn bị ít ra cũng 5 người chửi rồi đấy mà bạn vẫn cố chứng tỏ =)) ! Bạn có vấn đề đọc hiểu thì làm ơn đọc lại " MÓC CÁI QUOTE NÀO TÔI ĂN KÉ NGƯỜI KHÁC RA ĐÂY ", một điều nữa " TÔI KO NÓI BẠN NGU, NGƯỜI TA NÓI BẠN NGU CHỨ TÔI CHƯA BAO GIỜ NÓI THẲNG NANGTIENCODIEN1 LÀ THẰNG NGU " =))

nói thẳng ra thì mày là 1 thằng xạo ***** , chuyên moi móc :|

barpie123
12-05-2011, 21:06
nói thẳng ra thì mày là 1 thằng xạo ***** , chuyên moi móc :|

=)), vinh hạnh vinh hạnh, cứ cố tỏ vẻ thất học ra đi, chửi nhiều vào cho người ta cùng thấy, nhiều người chửi bạn lắm bạn à =)) ! Bạn có giỏi thì quote ra chửi hết đi

wisky001
12-05-2011, 22:19
@nangtiencodien1 : không hiểu là bạn này có đọc những bài ở trang trước ko nhỉ...
phán xét cái gì thì test hết đi... đừng có cái kiểu cố " ngu còn tỏ ra nguy hiểm" . người ta nói chẳng sai đâu. tiếp thu 1 chút cho nó tiến bộ.
người ta hỏi cái gì mình biết thì chỉ , mà chỉ thì chỉ cho đúng, chứ cứ ngồi phán bừa thì thà đừng chỉ còn hơn.

stolen3979
12-05-2011, 22:51
Sai thì nhận, mà căn bản là cháu nangtien vào cái topic này để farm bài :))

l.am0000
12-05-2011, 23:35
=)), vinh hạnh vinh hạnh, cứ cố tỏ vẻ thất học ra đi, chửi nhiều vào cho người ta cùng thấy, nhiều người chửi bạn lắm bạn à =)) ! Bạn có giỏi thì quote ra chửi hết đi

tui ko bít chuyện gì thấy bạn nói câu này nên nhảy vào :D
tui chửi cả lủ "chó" hàng ngày nè
minh có thất học hay ko ....tùy thuộc vào có đi học hay ko
...cái áo không làm nên thầy tu ... ::D

...........tui ko nói gì ai trong này hết ................
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:

talky_machine
13-05-2011, 00:03
có ai bot bà gọi hồn không cho hỏi mình bị lỗi gì tìm đủ 4 loại lông rồi mà vẫn thế này
http://i156.photobucket.com/albums/t3/darkprince238248/Untitled.png

Bạn log alogin vào đánh thử bước để bot chưa, nếu có xuất hiện 3 bà gọi hồn thì chắc là scipt sai hoặc đứng ko đúng vị trí

darkprince238248
13-05-2011, 00:17
các bạn kiềm chế ai đúng ai sai đã biết cả rồi coi như nhịn người ta 1 chút . Còn nếu bạn nàng tiên còn sử dụng từ ngữ không văn hóa hoặc cố tính khiêu khích thì tớ nghĩ lên bảo mod ban nick để tránh ảnh hưởng nha :) . Thế nha cả nhà không nói gì nữa nha :D nhịn chut nào :D

Bạn log alogin vào đánh thử bước để bot chưa, nếu có xuất hiện 3 bà gọi hồn thì chắc là scipt sai hoặc đứng ko đúng vị trí
mình đánh được rồi hem hiểu sao :(

specspec
13-05-2011, 14:02
may ban choi sv gi vay cho minh bk de choi chung voiu

binhlx1985
14-05-2011, 11:08
Q boot đào khiêm trong Extra là tên gì vậy? mấy bác... Làm on chuyển thành tiếng việt cho em nó với

quangtn
14-05-2011, 11:23
TaoQian

...........................

binhlx1985
14-05-2011, 13:23
Làm sao sửa ảnh đại diện và tạo chữ ký riêng cho mình vậy? Làm ơn chỉ dùm thần em ở trên rừng mới xuống!
http://i325.photobucket.com/albums/k369/binhlx/3-3.jpg

acxelopanh
14-05-2011, 16:29
oh binhx85 o sv13 ah` ai vay nhi?

binhlx1985
15-05-2011, 19:19
Ho..Ho... có ngừoi chơi o sv13 ha? làm quên nghe..ho...ho...... Cho thần em mới chơi ít đồ .....http://i325.photobucket.com/albums/k369/binhlx/cap0000.jpg

Kendy ★ Wake
15-05-2011, 20:00
topic hỏi đáp giờ thành topic tán gẫu mất rồi , lại đưa cái hình game gì vào nữa ko biết .

.: ABC :.
17-05-2011, 08:09
Sau khi TS thì bot nhanh hơn hay treo rừng nhanh hơn vậy , nếu treo rừng nhanh hơn cho mình xin chổ cấm rừng từ 7x=>16x :D .

nangtiencodien1
17-05-2011, 09:32
1x > 18x thì bot Q vẫn là lựa chọn số 1 , 18x >> mới train rừng or bot Q tiếp ( bot Q exp nhìn epm nản luôn :)) )

áp dụng cho cả chưa CS , CS và TS

binhlx1985
17-05-2011, 15:21
Q bôt 3 thần du côn bi lỗi không giải ma được nếu bị MA NHẬP.. Giải quyết sau đây bác ơi!

---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 16:10 ----------

À mà wen6 nửa, sao Q boot 3 con ngựa không biết bị lổi gì mà khi mình nghỉ boot nửa... thì ko thể nhận được Q nửa... Nói tóm lại là boot không được..Xem lại dùm

Kendy ★ Wake
17-05-2011, 15:49
Q bôt 3 thần du côn bi lỗi không giải ma được nếu bị MA NHẬP.. Giải quyết sau đây bác ơi!

---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 16:10 ----------

À mà wen6 nửa, sao Q boot 3 con ngựa không biết bị lổi gì mà khi mình nghỉ boot nửa... thì ko thể nhận được Q nửa... Nói tóm lại là boot không được..Xem lại dùm

vào file Priest_x thêm dòng 21000 21002 rồi save lại , nên đứng ngay chân của lão già gì đó để bot thì giải ma dễ hơn .

quangtn
17-05-2011, 17:49
Q bôt 3 thần du côn bi lỗi không giải ma được nếu bị MA NHẬP.. Giải quyết sau đây bác ơi!


À mà wen6 nửa, sao Q boot 3 con ngựa không biết bị lổi gì mà khi mình nghỉ boot nửa... thì ko thể nhận được Q nửa... Nói tóm lại là boot không được..Xem lại dùm

yêu cầu còn trống 1 slot pet

binhlx1985
18-05-2011, 22:00
Đã fix được lỗi. Thank mấy bác nhùi lắm.....

dichoinha2
19-05-2011, 07:11
Ai cho hỏi, bot lubu 4 màu trung bình được bao nhiêu exp vậy ??? Tui bot mà char cs 168 đc có 1k3/min hà :-s, 2 ngày mới up 1 lvl chán quá

quangtn
19-05-2011, 09:31
2 turn đc thế thôi

1 turn thì tầm 2k6 đổ lên

còn lên nhiêu là tùy set skill vs damage

wisky001
19-05-2011, 09:32
Ai cho hỏi, bot lubu 4 màu trung bình được bao nhiêu exp vậy ??? Tui bot mà char cs 168 đc có 1k3/min hà :-s, 2 ngày mới up 1 lvl chán quá

bot 2 turn thì 1k3/m là ổn rồi

dichoinha2
19-05-2011, 11:16
... Up chậm quá, như trên trời rơi xuống, mới từ heo tầm 2k6,2k7 giờ qua đây còn có 1k3 , buồn bã

Kendy ★ Wake
19-05-2011, 11:32
... Up chậm quá, như trên trời rơi xuống, mới từ heo tầm 2k6,2k7 giờ qua đây còn có 1k3 , buồn bã

từ từ up level lên thì compo nhìu hơn exp nhìu hơn chứ đâu phải 1k3 hoài đâu , compo 100% cũng dc 1k7 1k8 mà , dù gì thì cũng đỡ hơn là giai đoạn treo rừng .

NgQuangLam
21-05-2011, 21:39
Các Q bot 3 NPC cần dùng skill Hỏa tiễn là phải mua mana để bot hả các bro :)

darkprince238248
21-05-2011, 22:26
Các Q bot 3 NPC cần dùng skill Hỏa tiễn là phải mua mana để bot hả các bro :)

bạn có thể chỉnh các char auto thanh lưu sau trận đấu thì sẽ không bao h hết mana chi tiết bạn tham khảo ở đây http://forum.gamevn.com/showthread.php?366074-Huong-dan-xai-extremebot-tu-can-ban-gt-len-noc

binhlx1985
27-05-2011, 17:51
vào file Priest_x thêm dòng 21000 21002 rồi save lại , nên đứng ngay chân của lão già gì đó để bot thì giải ma dễ hơn .

Bó tay bot không giải ma được bạn ơi.. Sau khi chỉnh xong lài như vậy nè http://i325.photobucket.com/albums/k369/binhlx/1-3.jpg

Kendy ★ Wake
27-05-2011, 20:33
bạn coi lại xem đã add vào thêm đúng chưa , khoảng trắng cũng phải đều với các thông số bên trên .

binhlx1985
27-05-2011, 21:43
Đã xem rùi,các khoảng trắng vẫn điều nhau. Khi thêm vào 2 dòng đóa là bị lỗi liền.http://i325.photobucket.com/albums/k369/binhlx/1-3.jpg

Kendy ★ Wake
27-05-2011, 23:26
Đã xem rùi,các khoảng trắng vẫn điều nhau. Khi thêm vào 2 dòng đóa là bị lỗi liền.http://i325.photobucket.com/albums/k369/binhlx/1-3.jpg

sr có chút nhầm lẫn , bạn đổi 21000 21002 thành 21000 21021 .

ktp_no1
23-06-2011, 10:17
Q TMY ntn mà ko thấy ai đề cập đến bot thằng này nhỉ :-/
..............

kirayamato
29-06-2011, 22:38
ai cho e xin script trong chuỗi phản loạn âm dương sư
trận ": 3 con hỏa
3 con địa
e xin cảm ơn nhiều

Vadis
30-06-2011, 08:11
+3 con Hỏa
0 WarpPortal 3
1 S.Click 1
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
+3 con Địa
0 WarpPortal 4
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99

Hime Arikawa
30-06-2011, 10:46
Q TMY ntn mà ko thấy ai đề cập đến bot thằng này nhỉ :-/
..............
Bôm phải khủng bố thì mới dám bot TMY ;)) .

taygamee
05-07-2011, 14:01
cho hỏi 2 hướng dẫn bot theo giai đoạn như thế này

-Hiện tại, đây là các quest train mà tui thấy là train nhanh nhất (khi có char kéo + ăn mini). Nếu bà con tìm thấy quest nào hay cho 1 giai đoạn nào đó thì bổ sung thêm.

1 ->16: Thiết Giáp Binh (đường hầm Hung Nô)
16 ->31: Phế thuyền thái hồ, gate trước khi vào đánh tưởng khâm
31 ->47: Ô Duy Mã
47 ->55: Tưởng Khâm
55 ->65 : Khách Hứa Cung
65 ->76: Đại Đao Tặc
76 -> 81: 3 con 105 trong quest Âm Dương Phản Loạn
81 ->109: 2 con 110, 2 con 109 trong quest Âm Dương Phản Loạn
109 ->168: 4 con heo
168 ->180: Lữ Bố 4 màu
180 ->200: treo rừng
+Đầu tiên đánh mấy con lèo tèo tống dũng,du đốc ác,lưu tiểu đệ cho char lv từ 1-10
+tiếp đến nhờ người đưa vào đường hầm hung nô bot con thiết giáp binh lv 22(như trong hình)

-bot lên 22 thích thì đánh giản ung(nếu team đủ dame) không thì cứ múc con này lên 3x cũng được(nếu cảm thấy đợi được)
script
Trích dẫn:
0 ClickNPC 2
1 S.Click 1
1 Confirm
1 S.Click 1
1 S.Click 1
+ Lv 36 cắm bot ở hàn trung hoặc lưu bích (solo 2 char, tùy theo thuộc tính của char mà chọn chỗ bot thik hợp).cũng có thể bot ở tào báo(5x)
+ Lv 60 thì bot Võ An Quộc (lv79) bên thành Bắc Hải (bot team - chủ pt ko đc auto clear ghost ko thì sẽ mất Q ) - (giải ma thoải mái, tôi bot ko sợ bị mất quest như vn)
- Lv 77 thì bot Quan Ngân Bình (lv96) bên Hung Nô (bot team)
-trong đường hầm hung nô cũng có Q bot 3 con 7x-8x càn một bom tầm 200 trí và 4 hỏa tiễn
- Lv 86 thì bot Thạc Tấn (lv105) ở tàn tích Lộc Hải (bot team - team có 5-6 hỏa tiễn, có boom trí tầm 200 là ok)thì cách bot nào tối ưu hơn
team mình đang lẹt đẹt lv 10..:D

darkprince238248
05-07-2011, 14:35
bạn không có acc kéo thì bot theo quy trình Phần 1.Tổng Hợp Các Q Bot Không Acc Kéo và Mini. ở trang 1 nha

taygamee
05-07-2011, 14:37
bạn không có acc kéo thì bot theo quy trình Phần 1.Tổng Hợp Các Q Bot Không Acc Kéo và Mini. ở trang 1 nha
có 1 acc lv 75 đc cho mượn :D


Lv trung bình:44 .LV NPC:4 .Agi NPC:1 .(You Zhou) Doc Du Ac .ID Map:12002.


tại sao lại lv trung bình 44 nhỉ?

NgQuangLam
05-07-2011, 22:12
có 1 acc lv 75 đc cho mượn :D

tại sao lại lv trung bình 44 nhỉ?
Lvl 75 k xứng đáng gọi là acc kéo =)) Khuyên bạn vẫn nên theo quy trình trong Topic Tổng hợp Q Bot k có acc kéo và Mini
lvtb là 44 tại Đốc Du Ác lvl 4 vì lvtb= lv NPC+40. Lvtb này là điều kiện để team đánh combo 100% cả 10 đứa. Lvtb team tính = Tổng lv char+lv pet/ Tổng số char+ số pet. nếu lvtb k đủ như yêu cầu thì team bạn sẽ đánh k combo, con nhảy trc con nhảy sau kết quả là 1 trận đánh rất lâu, 2,3 turns mới xong. Tuy nhiên ở các lvl thấp từ 1-60 bạn k cần quan tâm lắm đến lvtb vì up level khá nhanh và NPC cũng k phải dạng nguy hiểm

Kendy ★ Wake
05-07-2011, 22:55
Lvl 75 k xứng đáng gọi là acc kéo =)) Khuyên bạn vẫn nên theo quy trình trong Topic Tổng hợp Q Bot k có acc kéo và Mini
lvtb là 44 tại Đốc Du Ác lvl 4 vì lvtb= lv NPC+40. Lvtb này là điều kiện để team đánh combo 100% cả 10 đứa. Lvtb team tính = Tổng lv char+lv pet/ Tổng số char+ số pet. nếu lvtb k đủ như yêu cầu thì team bạn sẽ đánh k combo, con nhảy trc con nhảy sau kết quả là 1 trận đánh rất lâu, 2,3 turns mới xong. Tuy nhiên ở các lvl thấp từ 1-60 bạn k cần quan tâm lắm đến lvtb vì up level khá nhanh và NPC cũng k phải dạng nguy hiểm

có còn đỡ hơn ko , từ level 1 - 75 cũng hơn cả tuần chứ chẳng ít .

Vadis
06-07-2011, 11:37
Bàn luận rôm rả nhỉ, hóa ra ông taygamee lấy acc của mình đem bot.

ktp_no1
06-07-2011, 18:49
Bôm phải khủng bố thì mới dám bot TMY ;)) .hi, thế để 1 em cs làm bom thì có đỡ được ko nhỉ ??
tính giải quyết lv cho mấy thằng bede ko bot được Lubu4 màu :D

taygamee
21-07-2011, 09:17
cho hỏi quest bot bà gọi hồn,như ở post 1 ghi rõ cần có mấy loại lông để làm quest,kiếm ở đâu ra nhỉ?

shinichikudo1995
23-07-2011, 16:04
mấy bạn cho mình xin script bot chu thái bên phế thuyền đi ^^~

phanhuuduong
25-07-2011, 12:28
Vào Thôn Dinh Xuyên tại ngôi nhà nhỏ kế bên quán trà đối thoại với Đổng Chiêu.
2. Ta đến Lạc Dương Hoàng Lăng, trước khi vào Lăng ta gặp sự cản trở của Hàn Xiêm, đối thoại xong với ông ta vào chiến đấu với Lý Lạc, Hàn Xiêm, Hồ Tài, thắng lợi có thể đi vào.
3. Trong động tại con đường hình chữ thập đầu tiên ta theo hướng trên đi lên đối thoại với Dương Phụng và vào chiến đấu với Thi Hoan, Từ Quảng, Dương Phụng, Tống Quả, Hàn Hạo.
4. Thắng lợi ta vào nơi tận cùng bên trong động đối thoại với Phi Hồng Tướng Quân, Lý Thôi xuất hiện vào đối thoại với ông ta chọn khi vào trận đấu thì giúp đỡ lập tức chiến đấu với Thôi Dũng, Lý Biệt, Lý Thôi, Quách Kỷ, Lý Xiêm, Hạ Dục.
5. Thắng lợi trở về Hứa Xương Thành Điểm Binh Đài đối thoại với Tào Tháo thì hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ trận chiến đoạt Việt Châu.
Địa điểm: Việt Châu, Thôn Dinh Xuyên. Ghi chú: không.
Vật phẩm có được: Độn giáp thiên thư (trí +14).
Lạc Dương Hoàng Lăng, ơ đâu vậy

Kendy ★ Wake
25-07-2011, 13:35
mấy bạn cho mình xin script bot chu thái bên phế thuyền đi ^^~

0 WarpPortal 3
0 S.Click 8
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99

Kendy ★ Wake
02-08-2011, 11:33
bro nào có script Thiên Binh (thủy) 156 chạy dc share cho mình đi , script mình có mà chạy ko dc .


0 ClickNPC 1
0 S.Click 10
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99

delgado
05-08-2011, 10:13
Em vừa đọc trong phần hướng dẫn bot có acc kéo + mini có đoạn : 109 ->168: 4 con heo.
Hix team em có 2 acc kéo hỏa lv 200 + pet DC 200, 3 char 3 pet còn lại lv 14x mang ra bot heo không combo đc ít điểm quá lại phải quay về 3ae. Em xin hỏi mọi người h team em nên đi đâu để bot đc nhiều epm nhất ạ, chứ lẹt đẹt epm 1k7 thế này nản woa' -___- . Xin cám ơn các bác trước.
Ah 3 char 3 pet còn lại của team e là 1 thủy 2 địa pet thì 2 khu liên 1 tp nhé :D

rMas
05-08-2011, 15:54
nếu lv <138 thì bot ở âm dương 4 con ấy,còn nếu >138 thì ở 3 a-e là tốt nhất rồi,không nên tham lam quá,tầm 16x hãy qua 4 heo

kpun
30-08-2011, 10:01
cho e hỏi mấy cái tên Q trong ext la tên gì vậy..... e xài ext nên ko bik... thanks trước

olala_QB
22-09-2011, 23:45
cần phải nói dõ thế ko :((

theleader
26-09-2011, 18:19
cám ơn cậu nhé, love you.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clip bóng đá kĩ thuật (http://clipquangcao.net/category/clip-bong-da/clip-bong-da-ki-thuat/)

~_~*~_~
30-09-2011, 07:45
tổng hợp thêm ít Q nữa đi bạn ơi :|

revolutjon
08-10-2011, 01:56
bro nào có script Thiên Binh (thủy) 156 chạy dc share cho mình đi , script mình có mà chạy ko dc .
Cho xin cái Quest đi , đế mình test cho , mới ra được script chứ. Lâu rồi ko động đến Q này nên quên

Vadis
08-10-2011, 16:51
Tên Q: một ngày làm quỷ sai
Điều kiện nhiệm vụ: lv 25.
Địa điểm: Diêm La Động - Địa Phủ (Ích Châu).
Vật phẩm có được: Ngọc skill
Nội dung nhiệm vụ:
Đến Diêm la Điện đối thoại với Ngưu Đầu đồng ý giúp đở.
Đến Diêm La Động tại tọa độ 242 : 1515 đối thoại với Cốt yêu Nữ chiến đấu với Thiên Binh.
Trở về Diêm la Điện đối thoại với Ngưu Đầu hoàn thành nhiệm vụ.
Mời !
Cá nhân mình thấy Q này chán chết, treo rừng còn nhanh hơn.

revolutjon
08-10-2011, 23:32
Hết nơi bot rồi hay sao mà lại chui xuống tận địa ngục vậy bạn ?
Để mình mượn acc rồi thử viết script xem sao

ILovePh0
20-10-2011, 05:15
bác nào cho mình xin script mua cuốc với.... cám ơn trước :D

Firstkiss
20-10-2011, 05:17
Tên Q: một ngày làm quỷ sai
Điều kiện nhiệm vụ: lv 25.
Địa điểm: Diêm La Động - Địa Phủ (Ích Châu).
Vật phẩm có được: Ngọc skill
Nội dung nhiệm vụ:
Đến Diêm la Điện đối thoại với Ngưu Đầu đồng ý giúp đở.
Đến Diêm La Động tại tọa độ 242 : 1515 đối thoại với Cốt yêu Nữ chiến đấu với Thiên Binh.
Trở về Diêm la Điện đối thoại với Ngưu Đầu hoàn thành nhiệm vụ.
Mời !
Cá nhân mình thấy Q này chán chết, treo rừng còn nhanh hơn.
Con thiên binh ấy là NPC linh hồn nên farm phiến dc mà :">

ILovePh0
21-10-2011, 11:24
bác nào cho mình xin script mua cuốc với.... cám ơn nhiều :D

MasterIVIagic
21-10-2011, 12:13
bác nào cho mình xin script mua cuốc với.... cám ơn nhiều :D
Lại còn thế này nữa thì chơi làm gì. Con nào bán khoáng ở TQ thì login nó vào mua Cuốc rồi send cho bọn đào khoáng. 10 phút thôi mà cũng lười à

---------- Post added at 12:13 ---------- Previous post was at 12:10 ----------


bác nào cho mình xin script mua cuốc với.... cám ơn nhiều :D
Lại còn thế này nữa thì chơi làm gì. Con nào bán khoáng ở TQ thì login nó vào mua Cuốc rồi send cho bọn đào khoáng. 10 phút thôi mà cũng lười à

ktp_no1
23-11-2011, 16:59
bác nào có crip 40 npc trận 1 ko cho em với
mấy thằng cùng sv nó cho gà che hết cả npc rồi ko nói chuyện được :( = =!

[GVN]DarkAngel
23-11-2011, 20:24
thôi vô log vào đánh trận đầu cho nó có không khí, còn lười đánh trận đầu nữa [..]

---------- Post added at 20:24 ---------- Previous post was at 20:23 ----------

ko đọc kĩ, cậu cứ chỉ chỉ, kiểu gì chả click đc vào NPC, gà che đông đến đâu vẫn có kẽ hở :D

materkinght
24-11-2011, 09:24
chắc ông ấy là sv 10 ;)) cùng chung số phận. Tuần trước vẫn đi event dc vì cái đầu chưa bị che hết click dc ;)) tuần này chắc đi = WPE + ALOGIN cho lành

vitdet0411
24-11-2011, 11:17
^ Cũng bon chen qua 980 rồi hả? TSTW cũng còn đông ghê! hahaha

materkinght
24-11-2011, 12:50
980x-tw chơi hết :))

ktp_no1
24-11-2011, 13:02
chắc ông ấy là sv 10 ;)) cùng chung số phận. Tuần trước vẫn đi event dc vì cái đầu chưa bị che hết click dc ;)) tuần này chắc đi = WPE + ALOGIN cho lành
bác cũng sv 10 ạ
hic bác chỉ em cách log WPE + ALOGIN với
tuần này ko có mini bú chắc team e chết đói :((

materkinght
24-11-2011, 13:20
để chiều mình viết hướng dẫn cho, đi ăn cơm tí đã.

ktp_no1
24-11-2011, 14:51
đa tạ bác trước ạ :X
................................................

materkinght
24-11-2011, 16:30
làm xong rồi mà ko biết vào event xài dc ko thấy nó kỳ kỳ sao ấy :-s
chắc tầm h đi event sữa rồi mình úp 1 thể lúc đó luôn tầm 8h15'-30' gì đó ;)

ktp_no1
24-11-2011, 20:35
hic @@ hi vọng lần này chúng nó ko che hết cả đầu
cả tuần có mỗi event này để giải khuây mà cũng ko cho vào thì :((

materkinght
25-11-2011, 18:35
hôm nay không có log gà che vậy mình khỏi up ;)) ai cần thì pm yahoo mình gữi cho.

proone3
29-01-2012, 11:47
Nhiệt tình quá :X...vote sticky :">
Cho mình hỏi mấy cái dòng choice rồi click thì mình làm j hả bạn, mình newbie nên k bít hi

Rubin_Hot
23-03-2012, 22:35
Cậu nào rành cho tớ hỏi, team mình toàn 7x gồm 1 hỏa Atk, 1 hỏa Int, 2 thủy Int, 1 địa Int, bot bên VAQ emp chỉ tầm 4xx, có chỗ nào bot ngon hơn bên này không các cậu? Team tớ chưa có pet, định mang lên QNB, mà không biết exp bên đó có cải thiện hơn không, hixhix.

Hime Arikawa
23-03-2012, 22:52
theo mình cậu nên trian cả team lên 9x, sau đó bắt cả pét hỏa tiễn và pét đá lăn train 1 lượt cho tiện .

Rubin_Hot
24-03-2012, 18:13
Thường thì xài pet hỏa tiễn và pet đá lăn nào tiện cho việc bot về sau vậy bạn?

NgQuangLam
27-03-2012, 18:32
Thường thì xài pet hỏa tiễn và pet đá lăn nào tiện cho việc bot về sau vậy bạn?
Các pet chưa rb
Đá lăn: Quách Đồ, Thẩm Phối, Đổng Chiêu,v.v... nếu chỉ có đá lăn k thì list pet có đá lăn, int kha khá, agi vừa có rất nhiều tùy bạn chọn nhưng Quách Đồ, ĐC dùng đi event cũng đc
Hỏa tiễn: Quách Gia, Khu Liên, Trương Chế,....