PDA

View Full Version : [Go-Map 110]Quái Vật Map 110 - Anh Hùng Thành Alexandria - Lăng Mộ PharaohHASAMSIEUSAO
12-12-2010, 11:13
-Lâu lắm rồi ko có viết lách gì cả, cũng vì công việc bận quá ... :) . Đã tự hẹn với lòng là đến map 110 sẽ chơi lại cùng anh em.... Cũng ko biết làm gì cho anh em chỉ dám ngồi tổng hợp lại những cái có sẵn vậy........

- Qua đây cũng mong đc sự "cống hiến" của anh em còn yêu box SRO Gamevn để vực dậy box này... Anh em có thể đóng góp bằng cách tổng hợp lại các thông tin cần thiết của map 110 để cho mọi người có cái nhìn rõ hơn về map mới này....

- Vì thời gian chắc tôi chỉ hoàn thiện đc phần mob của map 110 này thôi. Mong đc sự đóng góp của mọi người về các thông tin khác....
BẢN ĐỒ THÀNH ALEXANDRIA
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/dim_egy_01.jpg
http://image.ongame.vn/images/image/bencang_alexandria.jpg
http://image.ongame.vn/images/image/thunglungnhavua_alexandria.jpg

Wareneck
Lv - 100
Mob: Chủ Động - HP: 37844
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egf_view/1.jpg


Sand leader
Lv-100
Mob: Chủ Động - HP: 33325
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egf_view/2.jpg


Wareneck
Lv- 101
Mob: Chủ động - HP: 39605
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egf_view/3.jpg


Taten
Lv - 101
Chủ động - HP: 34874
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egf_view/4.jpg


Gruol Leader
Lv - 101
Chủ động - HP: 34874
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egf_view/5.jpg

DARKKHEPRI
Lv - 101
Chủ động - HP: 30143
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egf_view/6.jpg

Tenen
Lv- 102
Chủ động - HP: 36463
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egf_view/7.jpg


Nhện gió Wind Spider
Lv - 102
Chủ động - HP:36463
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egf_view/8.jpg


Tak Skawood
Lv - 102
Chủ động - HP: 31513
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egf_view/9.jpg


Dejort
Lv - 102
Chủ động - HP: 31513
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egf_view/10.jpg


Kamel Spider
Lv - 103
Chủ động - HP: 38095
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egf_view/11.jpg


DARK_SANDMAN
Lv - 103
Chủ động - HP: 32920
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egf_view/12.jpg


BLOOD_HYENA
Lv - 104
Chủ động - HP: 34364
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egf_view/13.jpg


Ureus
Lv - 104
Chủ động - HP: 34364
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egf_view/14.jpg


Dark Sandman
Lv - 104
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egf_view/15.jpg


Akeru
Lv - 105
Chủ động - HP: 41489
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egf_view/16.jpg


Main hand - cánh tay chính
Lv - 105
Chủ động - HP: 35847
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egf_view/17.jpg


Sandpock
Lv - 106
Chủ động - HP: 37368
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egf_view/18.jpg


Sillercans
Lv - 107
Chủ động - HP: 38929
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egf_view/19.jpg


Aknisyu
Lv - 107
Chủ động - HP: 38929
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egf_view/20.jpg


Ebil pock
Lv - 107
Chủ động - HP: 38929
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egf_view/21.jpg


Sillercans
Lv - 108
Chủ động - HP: 38929
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egf_view/22.jpg


Sand Worm
Lv - 108
Chủ động - HP: 40532
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egf_view/23.jpg


Sand string
Lv - 108
Chủ động - HP: 46923
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egf_view/24.jpg


Akeru
Lv - 109
Chủ động - HP: 48830
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egf_view/25.jpg


Aknisyu Rama
Lv - 109
Chủ động - HP: 42176
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egf_view/26.jpg


Debil Worm
Lv - 110
Chủ động - HP: 43864
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egf_view/27.jpg

HASAMSIEUSAO
12-12-2010, 15:46
LĂNG MỘ PHARAOH

http://image.ongame.vn/images/image/boss.jpg

Demonpock
Lv - 100/ 103/ 106
Chủ động - HP: 57615
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/1.jpg


LLIGHTINGKHEPRI
Lv - 101/ 104/ 107
Chủ động - HP: 60285
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/2.jpg


Sphinx - Trùm
Lv - 101/ 104/ 107
Chủ động - HP: 6320699
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/3.jpg


Monter
Lv - 102/ 105/ 108
Chủ động - HP: 72927
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/4.jpg


KEISAS
Lv - 102/ 105/ 108
Chủ động - HP: 72927
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/5.jpg


Sekhmet - Trùm
Lv - 102/ 105/ 108
Chủ động - HP: 6597976
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/6.jpg


BASTET
Lv - 103/ 105/ 109
Chủ động - HP: 65841
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/7.jpg


Heron
Lv - 103/ 106/ 109
Chủ động - HP: 76190
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/8.jpg


SAND_HYENA
Lv - 103/ 105/ 108
Chủ động - HP: 65841
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/9.jpg


Apis - Trùm
Lv - 103
Chủ động - HP: 21068995
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/10.jpg


Nebutis - Trùm
Lv - 103/ 106/ 109
Chủ động - Hp: 6882570
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/11.jpg


BAST
Lv - 103/ 106/ 110
Chủ động - HP: 68729
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/12.jpg


CHIEF_HYENA
Lv - 103/ 106/ 109
Chủ động - HP: 68729
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/13.jpg


Xác ướp kiêu ngạo
Lv - 103/ 106/ 109
Chủ động - HP: 68729
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/14.jpg


Horus - Trùm
Lv - 103/ 107/ 110
Chủ động - HP: 9965920
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/15.jpg


Mira
Lv - 105/ 107/ 110
Chủ động - HP: 71693
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/16.jpg


Osiris - Trùm
Lv - 104/ 106/ 110
Chủ động - HP: 9965920
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/17.jpgHyke
Lv - 106
Chủ động - HP: 43253
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/18.jpg


Monster Killer
Lv - 102/ 105/ 108
Chủ động - HP: 43253
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/19.jpg


TELBASTA
Lv - 106/ 108/ 110
Chủ động - HP: 74736
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/20.jpg

Tầng


Devil sandman
Lv - 105

http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/21.jpg


Selkyol
Lv - 105
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/22.jpg


Salekiss
Lv - 105
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/23.jpg


PRIEST_FEAR
Lv - 106
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/24.jpg


PRIEST_REVENGE
Lv- 106
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/25.jpgNate
Lv - 106
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/26.jpgHarumens
Lv - 107
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/27.jpgHarumens
Lv - 107
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/28.jpgSand Skawood
Lv - 107
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/29.jpgAnubis
Lv - 107
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/30.jpgPRIEST_CHASTISEMENT
Lv - 108
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/31.jpgThầy tu bảo hộ
Lv - 108
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/32.jpgThầy tu quyền năng
Lv - 108
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/33.jpgThầy tu chữa lành vết thương
lv - 108
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/34.jpgBLOODKHEPRI
Lv - 108
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/35.jpgCaresas Posker
Lv - 108
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/36.jpgEses
Lv - 108
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/37.jpgPRIEST_GALE
Lv - 109
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/38.jpgPRIEST_FLAME
Lv - 109
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/39.jpgSeptu
Lv - 109
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/40.jpgHaloeris - Trùm
Lv - 109
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/41.jpgHaloeris - Trùm
Lv - 109
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/42.jpgEmutest
Lv - 110
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/43.jpgSPECTOR_GREED
Lv - 110
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/44.jpgSPECTOR_DEMOLITION
Lv - 110
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/45.jpgSofedu
Lv - 110
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/46.jpgPetbe
Lv - 110
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/47.jpgSait - Trùm
Lv - 110
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/48.jpg

traitimgac
12-12-2010, 18:50
ôi ôi, khủng khiếp quá
tiến đến nào Ai Cập

lee0ne1
12-12-2010, 19:33
ghê ghê Ai Cập thẳng tiến .................Pharalêong.........chờ anh =))

emlaganb
12-12-2010, 21:15
Vote ủng hộ HSSS đi a e :)) toàn dân vực dậy 4rum :))

firedake
12-12-2010, 21:54
Híc, Bác HSSS cho anh em cai bót free như ngày xưa thì diễn đàn này lại sôi động thôi. nhiều người cần bót nhưng ko phải ai muốn mua cũng mua được. dại lý thẻ thi chỗ có chỗ không... anh HSSS suy nghĩ nhé

fastfoods
12-12-2010, 22:14
Con mod nào rớt Quang Ấn vậy HSSS?

HASAMSIEUSAO
12-12-2010, 22:28
Con mod nào rớt Quang Ấn vậy HSSS?

Cái này phải ngâm cứu ..... :D . Mà Quang Ấn là cái gì ... :)) ... Đang phải ngồi update lại thông tin nè, lạc hậu quá rồi

no1b4me
12-12-2010, 23:47
Con mod nào rớt Quang Ấn vậy HSSS?

com mod SILK rớt quang ấn đó...... :) :) :) Tui cũng không biết nó là gì luôn nhưng thấy 3-4K quay số mới được thì tôi nghĩ VCD không cho rớt ra đâu.....hahaha

MrDee1929
13-12-2010, 00:01
Vậy là pác HSSS đã quay lại rồi.Mong pác có những bài viết về map 110 để anh em tham khảo

radaxa
13-12-2010, 07:10
con Mob rơi Băng Tinh Ấn là con ở thành nào cũng có, nó là con Gacha =))

zidanetri
13-12-2010, 09:33
Nhìn mod có về không khác map cũ. chỉ là chỉnh sửa bề ngoài tý thôi nhỉ ;)) có mấy con phaon thì khác thật

Không Biết Gì Cả
13-12-2010, 10:52
Haloeris
Lv - 109
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/41.jpg

Haloeris
Lv - 109
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/42.jpg

Sait
Lv - 110
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egd_view/48.jpg
Ớ, 2 thằng này ko phải Boss ạ?

gamer1vn
13-12-2010, 11:22
ừm boss đấy, 9 nó

opendream
13-12-2010, 15:48
Hix nhiều quái cũ quá :(( .Sao nhà phát hành lại ít sáng tạo thế này :((

ngoctu81
13-12-2010, 16:33
Bác nào biết lỗi này chỉ tôi với, bản cũ tôi vẫn chạy tốt.Nhưng down bản sever test về chạy thì bị báo lỗi này:

http://ca2.upanh.com/17.783.22174978.hub0/loi.jpg

Ko chạy đc chán thế ko biết hic hic

legolas_1618
14-12-2010, 18:01
Toàn thấy mob cũ 2x,4x cover lại ko nhỉ :D

[K-One]Gino
20-12-2010, 09:49
chưa có thông tin con nào đánh phép hay vật lý nhỉ ^^
theo trong sv test thì con nào củng có 1 hoặc nhìu hơn 1 hiệu ứng dính vào người ^^

xupitan10
20-12-2010, 11:02
Cái này phải ngâm cứu ..... :D . Mà Quang Ấn là cái gì ... :)) ... Đang phải ngồi update lại thông tin nè, lạc hậu quá rồi

SON - Seal Of Nova :D

gin_gin
20-12-2010, 11:11
SON - Seal Of Nova :D

Chính xác. Nó có đc khi bạn có đủ 3 dk sau đây:
Gold
vàng
BẠc
Gold thì ok: VÀng đánh trùm ra. BẠc cũng đánh trùm ra. Mỗi lần đánh trùm có chừng 1 hay 2 vàng hoăc bạc rơi ra thôi. đc chia đều cho pt.
Sau khi có đủ ba dk đó mình vào shop mua thoải mái.
Nếu có sai sót xin anh em chỉ giáo. Thanks

quanghuong82
20-12-2010, 11:35
Chính xác. Nó có đc khi bạn có đủ 3 dk sau đây:
Gold
vàng
BẠc
Gold thì ok: VÀng đánh trùm ra. BẠc cũng đánh trùm ra. Mỗi lần đánh trùm có chừng 1 hay 2 vàng hoăc bạc rơi ra thôi. đc chia đều cho pt.
Sau khi có đủ ba dk đó mình vào shop mua thoải mái.
Nếu có sai sót xin anh em chỉ giáo. Thanks

không có jì sai :D
nhưnng cái dòng " sau hki có đủ 3 DK đó "
thì vẫn câu trả lời xưa : " Bao nhiêu cho đủ ??????"
và 1 món SON B không rẻ tí nào
giáp thì khoảng 3x vàng, 4x bạc , và gold
còn vũ khí thì gấp 2,3 lần
..
thử hỏi ông săn dc bao nhiêu boss ???
và bao nhiêu cho đủ : Set Des (B) 10 món , + 1 VK B + 1 Khiên B ?
bao nhiêu cho đủ ?????
bao nhiêu cho đủ ?????
bao nhiêu cho đủ ?????
bao nhiêu cho đủ ?????

bao nhiêu cho đủ ?????
bao nhiêu cho đủ ?????
bao nhiêu cho đủ ?????

den_cay
20-12-2010, 12:18
bao nhiêu cho đủ ?????
bao nhiêu cho đủ ?????
bao nhiêu cho đủ ?????
bao nhiêu cho đủ ?????

bao nhiêu cho đủ ?????
bao nhiêu cho đủ ?????
bao nhiêu cho đủ ?????
từ sẽ đủ! :D

gin_gin
20-12-2010, 14:56
Nếu có dễ dàng quá thì còn gì là VSro nữa..hehe. Và từ từ Việt Nam Thần chưởng mới có ảnh hường chứ. ^^!

White Vodka
20-12-2010, 15:03
1 mình không đủ, thì cả sv 1 thời gian sẽ đủ

dồn lại = cách nào thì hỏi các Đại Gia trong sv đó :

radaxa
22-12-2010, 18:40
Set B khó có thể mua được bằng tiền nhưng sẽ mua được bằng rất nhiều tiền !

belsinhvien
22-12-2010, 19:03
Sao nhà game ko tăng cấu hình lên rồi hãy chụp ảnh cho bà con xem nhỉ.

nvan85
23-12-2010, 16:13
Pác HSSS có danh sách Quest kô, update giúp bà con với. :D

Từ hồi chơi SRO chưa bỏ Q nào, trừ BOSS war vì có 1 mình kô đủ Time để đánh.

1 lần đánh Saythan, mất mấy lần BER rồi cũng xong, :D, chả được gì chán

fastfoods
23-12-2010, 16:58
chả bù với mình, từ khi up map 70, chả biết cái Q nào trừ Q TTYB :))

TRINHANHTAI
23-12-2010, 17:34
có bác nào có ảnh hay video thống kê các loại mob map 110 ko nhỉ, dị trạng rồi máu, rồi dame vl-mag, test thấy tùm lum tả lả dị trạng >'<

nkc97
24-12-2010, 12:50
Chào mừng HSSS đã tái xuất giang hồ. Nếu có thể, HSSS post cái bản đồ vị trí Boss xuất hiện cho AE đỡ mất công tìm kiếm nhé.

_General_
03-01-2011, 03:15
Nhìn cái mớ quái vật này mới thấy... sáng tạo của Jomax đang ngắn dần...

hoanganhls
03-01-2011, 07:25
Debil Worm
Lv - 110
http://krimg.joymax.com/property/silkroad/silkroadonline_6/gamedata/monster/egypt/egf_view/27.jpg[/QUOTE]

Ai đã từng lên đánh quái 110 cho em hỏi quái này đánh di dạng j nhỉ .Hay đánh ko có di dạng giống mod 109

shiva9988
03-01-2011, 17:55
Mình thấy G mình train pt 8 có pt sun 90 rồi eu các kiểu thấy đơn giản , tự dưng thuơng mấy bạn asia train pt 4 lv 103 đánh quái 101 =)) khổ

tucqtam
06-01-2011, 14:54
Bac nao biet chuc vu cua nhan vat cua tung cap lv duoc khong nhi: EU, ASIAn Nam tuoc, chieu vu tuong quan roi den j nua cac bac?

thientn08
06-01-2011, 16:11
^
Eu: 105 tử tước 110 Bá tước
China: 105 Phấn Vũ TQ 110 Chấn Vũ TQ

dh-g
11-01-2011, 19:49
Nhìn cái mớ quái vật này mới thấy... sáng tạo của Jomax đang ngắn dần...

như mob của jomax từ cấp 6x là model max rùi bay h ra mob đa số toàn là đổi textures thôi như con gì đó lại giống con Lam Băng Binh (:|

school008
14-01-2011, 23:27
cần bài viết của Bác HSSS hướng dẫn chi tiết các nhiệm vụ map 110. thank bác trước

meohen1989
15-01-2011, 16:27
haizz ,mấy con quái mới toàn quái mod lại từ model cũ

NhacNganBinh
15-01-2011, 17:07
Thanks Sir ! Mò mẫm mãi, chật vật giữa Ếch xờ pê và Éc xờ bi mãi mới nhóp lên được cái chỗ này. Hum nay bỏ đi tham quan một chuyến xem sao . Hì ! :D

hoannhan
09-02-2011, 16:35
Bạn ơi cho hỏi NPC Kaella (thương nhân buôn hàng đặc biệt) ở đâu zậy............thanks.......:D

heraliot
09-02-2011, 16:44
Bạn ơi cho hỏi NPC Kaella (thương nhân buôn hàng đặc biệt) ở đâu zậy............thanks.......:D

Nó ở chỗ này nè: http://img444.imageshack.us/img444/9453/npc.jpg

TRINHANHTAI
09-02-2011, 18:15
mấy cái này mọi người biết hết rồi còn đâu, mob bổ xung thêm thông tin như sức đánh của quái, thủ của quái, quái đánh dị trạng gì, có đánh lan hay ko để mọi người cón biết để chọn bãi train cho acc của mình

chứ mấy cái này quá cũ, ai cũng biết hết cả

heraliot
09-02-2011, 19:16
Trên trang chủ lưu giữ Database chỉ cho thông số về dạng mob với HP của nó thôi. Đã update vào ảnh ở #1
http://sro.db.mmosite.com/?controller=dbindex&action=searchzone

hoannhan
10-02-2011, 13:43
Bạn ơi cho mình hỏi là NPC Mohaira (người đại diện liên minh đạo tặc) ở đâu zậy....thanks....:D

phuongtiensinh
12-03-2011, 18:15
mấy con mod này gớm nhìn thôi đã sợ rồi .
anh HSSS này tài thật up đc nhiều thứ vậy ? em thì ít tim mấy cái này lắm .
con Sphinx (스퍙크스) ngon đấy . trùm mà săn đc thì thích ...
초아요 !

tongkimlinh
20-03-2011, 11:58
Xin Q map alex có cho mình với [Full] luôn nhé , thanks nhiều

heraliot
20-03-2011, 12:03
Q thì chỉ có Tên - Mob - NPC thôi. Không có hướng dẫn cách làm chi tiết

Bờm Yêu
18-04-2011, 07:56
sao ko thấy có phần Q map 110 vậy các bác

heraliot
18-04-2011, 07:57
sao ko thấy có phần Q map 110 vậy các bác

Không có hướng dẫn chi tiết mà chỉ có giới thiệu Mob/ NPC để nhận thôi

bodoirong
16-06-2011, 10:51
từ lúc ra phiên bản 110 đến giờ mình chả thích về Đồ tít nào, tất cả lên 101 là mặc đc hết cả set Son cap 11, chả ra sao cả, thà cứ để đồ theo cấp đọ như phiên bản 100 đổ xuống hay hơn