PDA

View Full Version : Tuyển tập điện ảnh Hồng Kông thập niên 80~ 90~Haotakua
18-10-2010, 11:19
Box mình hiện nay thấy khá ít người xem phim Trung Quốc, dù biết là phẩm vị mỗi người khác nhau nhưng vẫn muốn giới thiệu cho các bạn thêm 1 lựa chọn trong bộ sưu tập phim của mình, đó là những phim Hồng Kông 2 thập niên cuối của thế kỷ trước, những phim đầu tiên mình được xem qua màn ảnh tivi và gắn liền với tuổi thơ của mình dù đa số là phim xhđ bạo lực :"> kho mình có khoản 100 phim và sẽ giới thiệu từ từ, tất cả là USLT, ai có request cứ pm profile hoặc trong đây mình sẽ ưu tiên đưa lên trước.

Âm Dương Pháp Vương - Painted Skin - 1993
http://photo.1280.com/thumb/20101015/Am_Duong_Phap_Vuong.jpeg


Diễn viên: Hồng Kim Bảo
Thời lượng: 1h 33m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 0.9 GB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TF0V0ZRK1T


http://mega.1280.com/file/TZ8GGA7J6T/
http://mega.1280.com/file/TTSA8CQ3BT/
http://mega.1280.com/file/TND36BZ84T/
http://mega.1280.com/file/TQKCNM9VST/
http://mega.1280.com/file/TQRN7VWQQT/
ANH HÙNG THỨ THIỆT - What A Hero - 1992
http://photo.1280.com/thumb/20101015/Anh_Hung_Thu_Thiet.jpeg


Diễn viên: Lưu Đức Hòa, Huỳnh Thu Sanh, Trương Mạn Ngọc, Trương Gia Huy
Thời lượng: 1h 35m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 1 GB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TDVXH8QDNT


http://mega.1280.com/file/TVNV2JJK2T/
http://mega.1280.com/file/TDRCRD1A9T/
http://mega.1280.com/file/TNM825NMXT/
http://mega.1280.com/file/T6MX3HP8FT/
http://mega.1280.com/file/TKW7DCC7CT/
http://mega.1280.com/file/TRVM5GRXYT//
Bác Sỹ Lưu Manh - Dr Mack - 1995
http://photo.1280.com/thumb/20101015/Bac_Si_Luu_Manh.jpeg


Diễn viên: Lương Triều Vỹ, Trần Tiểu Xuân, Hứa Chí An, Lưu Thanh Vân, Lương Vịnh Kỳ
Thời lượng: 1h 38m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 0.7 GB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TT3M87HMXT


http://mega.1280.com/file/TJYDMXF9ST/
http://mega.1280.com/file/TNNDN7FDWT/
http://mega.1280.com/file/T498VVY9TT/
http://mega.1280.com/file/TNNDN7FDWT/

Bạo Liệt Hình Cảnh - Bullets Over Summer - 1998
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/BaoLietHinhCanh.jpg


Diễn viên: Cổ Thiên Lạc, Ngô Trấn Vũ
Thời lượng: 1h 28m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 1 GB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TQ842H1GYT


http://mega.1280.com/file/T2A0DHFXKT/
http://mega.1280.com/file/THHJKM70ST/
http://mega.1280.com/file/TQP4Y0Z3NT/
http://mega.1280.com/file/TVDBZ1644T/
http://mega.1280.com/file/T34STV4MST/
http://mega.1280.com/file/T2YNADHYKT/
http://mega.1280.com/file/T54QYZFWMT/
Bão Phong Nhãn - Crystal Fortune Run - 1994
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/BaoPhongNhan.jpg


Diễn viên: Trương Mẫn, Nhậm Đạt Hoa
Thời lượng: 1h 24m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 896 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T4ZY5GN9HT


http://mega.1280.com/file/T34STV4MST
http://mega.1280.com/file/T2YNADHYKT
http://mega.1280.com/file/T54QYZFWMT
http://mega.1280.com/file/TT867FSFWT
http://mega.1280.com/file/T2CVNB6TDT

Án Tình Tà Giáo - God.com - 1998
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/AnTinhTaGiao.jpg


Diễn viên: Cổ Thiên Lạc, Huỳnh Thu Sanh
Thời lượng: 1h 27m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 993 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T5R1ZG5Y1T


http://mega.1280.com/file/T7BYGZMPFT
http://mega.1280.com/file/TF5V55WY8T
http://mega.1280.com/file/TF5SM0QMZT
http://mega.1280.com/file/TD0GBW3H4T
http://mega.1280.com/file/TCZTDFBS7T
Bất Phân Cao Thấp - Front Page - 1990
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/BatPhanCaoThap.jpg


Diễn viên:
Thời lượng: 1h 31m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 894 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TKVC5FJAVT


http://mega.1280.com/file/TZCDKX0P5T
http://mega.1280.com/file/TQZJ97W42T
http://mega.1280.com/file/TB2PVHJ48T
http://mega.1280.com/file/T9Z0G20C0T
http://mega.1280.com/file/TMHX6CX9JT
Bát Tinh Báo Hỷ - The Eight Happiness - 1988
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/BatTinhBaoHy.jpg


Diễn viên: Châu Nhuận Phát, Trương Học Hữu
Thời lượng: 1h 30m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 997 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T2YG7CTPYT


http://mega.1280.com/file/TMHYF0MW2T
http://mega.1280.com/file/TZ6ASPWRXT
http://mega.1280.com/file/TT8ZJVKW2T
http://mega.1280.com/file/T4TW3X7BQT
http://mega.1280.com/file/TB3T7FXHJT

Bất Tử Tình Mê - Bullets Of Love - 2001
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/BatTuTinhMe.jpg


Diễn viên: Lê Minh, Doãn Tử Dy, Trịnh Trung Cơ
Thời lượng: 1h 43m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 989 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T4H4KTYTDT


http://mega.1280.com/file/T4FVDPW35T
http://mega.1280.com/file/TZF7Q9DH8T
http://mega.1280.com/file/TN76AXJS9T
http://mega.1280.com/file/TMDCJMVNDT
http://mega.1280.com/file/TJY5TFW86T
Bến Thượng Hải - Shanghai Grand - 1996
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/BenTHuongHai.jpg


Diễn viên: Lưu Đứa Hoa, Trương Quốc Vinh
Thời lượng: 1h 34m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 828 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TC2TQKQP3T


http://mega.1280.com/file/TGZM9X7R2T
http://mega.1280.com/file/TVD5BKN7DT
http://mega.1280.com/file/T6ZR4QXCST
http://mega.1280.com/file/T8D786DKKT
http://mega.1280.com/file/TMCJBWH28T
Bố Già Gián Điệp - The Spy Dad - 2003
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/BoGiaGianDiep.jpg


Diễn viên: Lương Gia Huy, Trần Tiểu Xuân, Trần Quán Hy, Chung Hân Đồng, Từ Cẩm Giang
Thời lượng: 1h 32m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 771 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TH4GH495BT


http://mega.1280.com/file/TZXAQ1KBTT
http://mega.1280.com/file/TGA681KW4T
http://mega.1280.com/file/T732XK0RAT
http://mega.1280.com/file/T4DJZJYQ4T

Câu Chuyện Người Khùng - The Lunatics - 1986
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/CauChuyenNguoiKhung.jpg


Diễn viên: Châu Nhuận Phát, Lương Triều Vỹ, Tần Bái
Thời lượng: 1h 27m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 896 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T6AXZ67JNT


http://mega.1280.com/file/TDQ1WK1CMT
http://mega.1280.com/file/TZHVSKB5CT
http://mega.1280.com/file/T12P3Z8S6T
http://mega.1280.com/file/TRM17KTPHT
http://mega.1280.com/file/TC71V2GJHT
Câu Chuyện Sát Thủ - A Taste of Killing and Romance - 1994
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/CauChuyenSatThu.jpg


Diễn viên: Lưu Đứa Hoa, Viên Vịnh Nghi, Trịnh Hạo Nam, Lý Tử Hùng
Thời lượng: 1h 32m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 900 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TSP1FAD9FT

http://mega.1280.com/file/T7D5YAPZST
http://mega.1280.com/file/TRRXMXBFST
http://mega.1280.com/file/TJMZWF2JGT
http://mega.1280.com/file/TM8033708T
http://mega.1280.com/file/TKPSAFPGGT
Chân Trời Góc Biển - Lost And Found - 1996
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/ChanTroiGocBien.jpg


Diễn viên: Kim Thành Vũ, Trần Tuệ Lâm, Trần Hào, Trần Tiểu Xuân, Vương Mẫn Đức
Thời lượng: 1h 48m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 921 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TNJAK2XNCT

http://mega.1280.com/file/T2QJZSN1HT
http://mega.1280.com/file/TVSBZXC6JT
http://mega.1280.com/file/TMCKYN51DT
http://mega.1280.com/file/TSZ25KZ2DT
http://mega.1280.com/file/TFJKAQZAVT

Chiến Thần Truyền Thuyết - Moon Warriors - 1993
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/ChienThanTruyenThuyet.jpg

Diễn viên: Lưu Đứa Hoa, Mai Diễm Phương, Trương Mạn Ngọc
Thời lượng: 1h 29m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 896 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TAHT98TBMT

http://mega.1280.com/file/TG2K2Z7F9T
http://mega.1280.com/file/TFVAYKT62T
http://mega.1280.com/file/TJJJK44TAT
http://mega.1280.com/file/TT0D5TR68T
http://mega.1280.com/file/TGRW355MDT
Cơ Hội Mang Đến - Give Them A Chance - 2003
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/CoHoiMangDen.jpg


Diễn viên: Lưu Đứa Hòa, Trịnh Trung Cơ, Hứa Chí An, Lê Diệu Tường
Thời lượng: 1h 38m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 1 GB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T3SB1WC58T


http://mega.1280.com/file/TP0H8Z3F5T
http://mega.1280.com/file/TB50AJX1VT
http://mega.1280.com/file/TYGJHN0VXT
http://mega.1280.com/file/TYBT3F2VJT
http://mega.1280.com/file/T5XC4HXGQT
http://mega.1280.com/file/TZHAKTN38T
Cướp Thần Tuyệt Sắc - Martial Angel - 2001
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/CuopThanTuyetSac.jpg


Diễn viên: Trương Chí Lâm, Thư Kỳ, Lâm Hy Lôi, Ngô Quân Như
Thời lượng: 550 MB
Resolution: 640 x 304
Format: Avi
Dung lượng: 1h 22m
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TQ9CQJC5TT


http://mega.1280.com/file/TTCYHRK53T
http://mega.1280.com/file/T353FZTGCT
http://mega.1280.com/file/T1B7ZV72JT
Dã Chiến Giang Hồ - Born Wild - 2001
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/DaChienGiangHo.jpg


Diễn viên: Cổ Thiên Lạc, Ngô Ngạn Tổ, Đàm Diệu Văn
Thời lượng: 1h 49m
Resolution: 640 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 917 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TTCXQH7GPT


http://mega.1280.com/file/TRS6KD310T
http://mega.1280.com/file/TCDFYMV36T
http://mega.1280.com/file/T2AKT3PKST
http://mega.1280.com/file/TMK5QJTJCT
http://mega.1280.com/file/TR3ANFZ0RT
Dã Thú Đặc Cảnh - Beast Cops - 1998
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/DaThuDacCanh.jpg


Diễn viên: Huỳnh Thu Sanh, Vương Mẫn Đức, Châu Hải My, Đàm Diệu Văn, Lý Thánh Kiệt
Thời lượng: 1h 48m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 1.02 GB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T9CZABD6DT


http://mega.1280.com/file/TADX46Q57T
http://mega.1280.com/file/TTKP4Q21GT
http://mega.1280.com/file/TAVT4BJH8T
http://mega.1280.com/file/T0A177R6MT
http://mega.1280.com/file/T8NVRD3MQT
http://mega.1280.com/file/T4AMZ8P1XT
Đặc Công Bad Boy - For Bad Boys Only - 2000
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/DacCongBadBoy.jpg


Diễn viên: Trịnh Y Kiện, Cổ Thiên Lạc, Khương Đại Vệ, Thư Kỳ, Lê Tư, Dương Cung Như, Trịnh Hạo Nam
Thời lượng: 1h 42m
Resolution: 640 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 911 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T7WBVQ14RT


http://mega.1280.com/file/TVA546VTQT
http://mega.1280.com/file/TZJH2B80BT
http://mega.1280.com/file/TZS3RY3QYT
http://mega.1280.com/file/TH56B3YRRT
http://mega.1280.com/file/TCP84HR97T
Điềm Ngôn Mật Ngữ - Sealed with a Kiss - 1997
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/DiemAnhMatNgu.jpg


Diễn viên: Cổ Thiên Lạc, Mông Gia Tuệ
Thời lượng: 1h 23m
Resolution: 640 x 368
Format: Avi
Dung lượng: 895
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TNC85C6G8T


http://mega.1280.com/file/T234ZV2MBT
http://mega.1280.com/file/TP1308BFDT
http://mega.1280.com/file/TN8YX43V0T
http://mega.1280.com/file/TABJSA27RT
http://mega.1280.com/file/TYGFKSKYBT
Đô Thị Thủy Tinh - City of Glass - 1998
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/DoThiThuyTinh.jpg


Diễn viên: Lê Minh, Trương Xán Duyệt, Thư Kỳ, Ngô Ngạn Tổ
Thời lượng: 1h 50m
Resolution: 640 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 918 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TKS9S4GZ5T


http://mega.1280.com/file/T81F22673T
http://mega.1280.com/file/T16KSW6WPT
http://mega.1280.com/file/TKMDCZ27QT
http://mega.1280.com/file/TP59XD6Z9T
http://mega.1280.com/file/T6ZC34GDVT
Đoạn Tình Từ Hy - Lover of the Last Empress - 1995
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/DoanTinhTuHy.jpg


Diễn viên: Lương Gia Huy, Khưu Thục Trinh, Vu Vinh Quang, Ông Hồng, Uyển Quỳnh Đan
Thời lượng: 1h 35m
Resolution: 640 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 903 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/THMFRBXDRT


http://mega.1280.com/file/TP6DXAPZTT
http://mega.1280.com/file/TQHWV1RQ4T
http://mega.1280.com/file/TQTKBDPW8T
http://mega.1280.com/file/T5H2V1BVHT
http://mega.1280.com/file/TDBZCJRYMT

Độc Tỷ Đao Tình - What Price Survival - 1994
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/DocTyDaoTinh.jpg


Diễn viên: Khương Đại Vệ, Từ Thiếu Cường, Lưu Tùng Nhân, Dương Thái Ni
Thời lượng: 1h 36m
Resolution: 640 x 352
Format: Avi
Dung lượng: 896 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TBYB9ZV9RT


http://mega.1280.com/file/TV7WRHNH4T
http://mega.1280.com/file/TPGJQHS3PT
http://mega.1280.com/file/TM8331SDZT
http://mega.1280.com/file/TKGPRCHGBT
http://mega.1280.com/file/T35NDBTY4T
Đôi Bạn Tri Kỷ - Aces Go Places - 1982
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/DoiBanTriKy.jpg


Nội dung: 1 phim hành động hài rất vui của các diễn viên gạo cội của Hồng Kông trước thời của Tứ Đại Thiên Vương và Ngũ Hổ Tướng, phim này gồm 1 series 6 tập nhưng mình hiện chỉ có tập 1 và tập 6 (Hiệp Đạo Song Hùng sẽ up trong thời gian tới).
Diễn viên: Hứa Quán Kiệt, Trương Ngải Gia, Từ Khắc (bác này quá nổi rồi hen, 2 phần đầu do Tăng Chí Vỹ đạo diễn, đến phần 3 máu quá nên đá bác Vỹ béo vào làm đd luôn) :))
Thời lượng: 1h 19m
Resolution: 688 x 432
Format: Avi
Dung lượng: 473 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TJP03JJZCT


http://mega.1280.com/file/T3R67YNRBT
http://mega.1280.com/file/T4Z2NMDPAT
http://mega.1280.com/file/TYRR4D760T
Đông Thành Tây Tựu - The Eagle Shooting Heroes - 1993
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/DongThanhTayTuu.jpg


Nội dung: 1 phim hài rất nổi tiếng quy tụ dàn diễn viên hùng hậu được yêu thích nhất lúc bấy giờ, phim này mình đã giới thiệu 1 thời gian trước rồi, các bạn yêu thích thể loại hài nhảm, tào lao nên xem.
Diễn viên: Lương Triều Vỹ, Trương Học Hữu, Lưu Gia Linh, Trương Quốc Vinh, Trương Mạn Ngọc, Lương Gia Huy, Lâm Thanh Hà, Vương Tổ Hiền
Thời lượng: 1h 53m
Resolution: 640 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 924 MB
Link folder:
http://mega.1280.com/folder/T6FMZGC7RT


http://mega.1280.com/file/TJV5J6APQT
http://mega.1280.com/file/TDB990YM7T
http://mega.1280.com/file/T2BTB6TQBT
http://mega.1280.com/file/TKSK9GXCHT
http://mega.1280.com/file/T3V7SCRS9T
Đồng Tiền Đen - Tiger Cage 2 - 1990
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/DongTienDen.jpg


Nội dung: phim hành động, có nhiều chi tiết hài, thời đó kỹ xảo chưa nhiều nên mấy pha đánh, té đa số là cascadeur thực hiện thật nên xem khá đã, a Đơn phim này hơi nhiều chuyện :)) được cái đánh đấm rất ra trò và khá trâu, 1 mình anh game cuối cân lần lượt 3 thằng.
Diễn viên: Chung Tử Đơn, Quan Vịnh Hà, Ngô Đại Duy
Thời lượng: 1h 31m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 900 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TYBD8RMJ3T


http://mega.1280.com/file/TGJ2TW56MT
http://mega.1280.com/file/T5Z7Q06Z1T
http://mega.1280.com/file/TB184MAPCT
http://mega.1280.com/file/TT1CTGB4TT
http://mega.1280.com/file/TBNRVQ8YAT
Ngũ Hổ Tái Xuất Giang Hồ - Young and Dangerous I - 1996
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/NguoiTrongGiangHo1.jpg


Diễn viên: Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Lê Tư, Nhậm Đạt Hoa, Ngô Trấn Vũ, Tạ Thiên Hoa
Thời lượng: 1h 39m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 983 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TTHQ10CPNT


http://mega.1280.com/file/T2NQDYKN7T
http://mega.1280.com/file/T2Q6QXSPZT
http://mega.1280.com/file/T36MHK9VZT
http://mega.1280.com/file/TXCPRVMF1T
http://mega.1280.com/file/T0JQC18J7T
Mãnh Long Quá Giang - Young and Dangerous II - 1996
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/NguoiTrongGiangHo2.jpg


Diễn viên: Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Lê Tư, Khưu Thục Trinh, Huỳnh Thu Sanh, Nhậm Đạt Hoa, Tạ Thiên Hoa
Thời lượng: 1h 39m
Resolution: 448 x 272
Format: Avi
Dung lượng: 758 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T38VB0CP9T


http://mega.1280.com/file/TRTC66P0MT
http://mega.1280.com/file/T5JAXJD15T
http://mega.1280.com/file/T2MGN9JTQT
http://mega.1280.com/file/THJTW0X6AT

Một Tay Lấp Trời - Young And Dangerous III - 1996
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/NguoiTrongGiangHo3.jpg


Diễn viên: Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Lê Tư, Mạc Văn Úy, Lâm Hiểu Phong, Tạ Thiên Hoa, Huỳnh Thu Sanh
Thời lượng: 1h 38m
Resolution: 640 x 352
Format: Avi
Dung lượng: 441 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TZ17A915ZT


http://mega.1280.com/file/TTY4JKJP9T
http://mega.1280.com/file/T6CZZQGQDT
http://mega.1280.com/file/TYRPC1C4PT

Chiến Vô Bất Thắng - Young And Dangerous IV - 1997
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/NguoiTrongGiangHo4.jpg


Diễn viên: Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Trương Văn Từ, Ngô Quân Như, Mạc Văn Úy
Thời lượng: 1h 45m
Resolution: 640 x 352
Format: Avi
Dung lượng: 466 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TTJ7W90XAT


http://mega.1280.com/file/TGMZ84Z6VT
http://mega.1280.com/file/TQ8QA7Z0FT
http://mega.1280.com/file/TPHTN14BDT
Long Tranh Hổ Đấu - Young And Dangerous V - 1998
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/NguoiTrongGiangHo5.jpg


Diễn viên: Trịnh Y Kiện, Thư Kỳ, Tiền Gia Lạc, Trịnh Hạo Nam, Ngô Quân Như, Huỳnh Thu Sanh, Tần Bái, Vạn Tử Lương
Thời lượng: 1h 54
Resolution: 640 x 336
Format: Avi
Dung lượng: 479 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TS3AVJ1A7T


http://mega.1280.com/file/TDV6PRMZ2T
http://mega.1280.com/file/TNND42XPHT
http://mega.1280.com/file/T85W6GQZQT

Kẻ Thắng Làm Vua - Young And Dangerous VI - 2000
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/NguoiTrongGiangHo6.jpg


Diễn viên: Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Sonny Chiba, Thư Kỳ, Lê Tư, Ngô Quân Như, Tiền Gia Lạc
Thời lượng: 1h 56m
Resolution: 640 x 336
Format: Avi
Dung lượng: 515 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TS6XVT629T


http://mega.1280.com/file/T2HBR5SGNT
http://mega.1280.com/file/TKAANKWQ2T
http://mega.1280.com/file/TMMABHH10T
Giang Hồ Đại Phong Ba - War Of The Underworld - 1996
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/NgoaiTruyen-GiangHoDaiPhongBa.jpg


Nội dung: Phim nói về Hồng Phi, con trai của Hồng Hưng, câu truyện về 1 tay giang hồ đầy lòng trắc ẩn rất đáng xem.
Diễn viên: Lương Triều Vỹ, Trần Tiểu Xuân, Lí Nhược Đồng
Thời lượng: 1h 37m
Resolution: 624 x 352
Format: Avi
Dung lượng: 440 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T49PXDN5TT

http://mega.1280.com/file/TC3SBWR4ST
http://mega.1280.com/file/T4J28BVPCT
http://mega.1280.com/file/TKQZKY5JFT
Thiếu Niên Hạo Nam - Young and Dangerous.The Prequel - 1998
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/NgoaiTruyen-ThieuNienHaoNam.jpg


Nội dung: Bộ phim nói về thời niên thiếu của Hạo Nam và bằng hữu, lý giải chuyện Hạo Nam tham gia vào Hồng Hưng, tại sao Đại ca Bi có ý nghĩa lớn với Hạo Nam, tại sao Hạo Nam có hình xăm v.v..
Diễn viên: Tạ Đình Phong, Ngô Trấn Vũ, Thư Kỳ, Ngô Ngạn Tổ
Thời lượng: 1h 55m
Resolution: 640 x 352
Format: Avi
Dung lượng: 497 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T0PA2PVD7T

http://mega.1280.com/file/THPDACPM8T
http://mega.1280.com/file/TK61SZV2HT
http://mega.1280.com/file/TDA9J3QT9T
Hồng Hưng Thập Tam Muội - Portland Street Blues - 1998
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/NgoaiTruyen-HongHungThapTamMuoi.jpg


Nội dung: Nói về cuộc đời của Thập Tam Muội - Chị cả đường Portland.
Diễn viên: Ngô Quân Như, Ngô Trấn Vũ, Ngô Mạnh Đạt, Thư Kỳ,
Thời lượng: 1h 54m
Resolution: 640 x 336
Format: Avi
Dung lượng: 517 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TS1A1P7GRT

http://mega.1280.com/file/T7VXV1AR9T
http://mega.1280.com/file/TS3VN2QAST
http://mega.1280.com/file/T6GC6TTHNT
Hồng Hưng Đại Phi Ca - The Legendary 'Tai Fei' - 1999
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/NgoaiTruyen-HongHungDaiPhiCa.jpg


Nội dung: Xoay quanh Đại Phi và việc phát hiện ra Đại Phi có con trai là người của băng đảng khác.
Diễn viên: Huỳnh Thu Sanh
Thời lượng: 1h 22m
Resolution: 608 x 352
Format: Avi
Dung lượng: 414 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T3FZ2PFXMT

http://mega.1280.com/file/T0F2VQ1BXT
http://mega.1280.com/file/T2J9WJ7AGT
http://mega.1280.com/file/TQ6F7GKX9T
Câu Chuyện Gà Rừng - Those Were The Days... - 2000
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/NgoaiTruyen-CauChuyenGaRung.jpg


Nội dung: Nói về thời niên thiếu của Gà rừng, ai cũng biết Gà rừng là 1 tên háo sắc nhưng qua bộ phim này sẽ nói rõ hơn về cuộc đời của anh.
Diễn viên: Trần Tiểu Xuân, Ngô Quân Như, Tạ Thiên Hoa, Lương Vịnh Kỳ
Thời lượng: 1h 42m
Resolution: 640 x 352
Format: Avi
Dung lượng: 461
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TBZ3AWW5NT

http://mega.1280.com/file/T5KK4Q5CNT
http://mega.1280.com/file/TVS8M7C2BT
http://mega.1280.com/file/THBTPMM2RT
Cửu Long Băng Thất - Goodbye Mr. Cool - 2001
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/NgoaiTruyen-CuuLongBangThat.jpg


Nội dung: Phim nói về Cửu Văn Long, một đại ca sau khi ra tù làm lại cuộc đời
Diễn viên: Trịnh Y Kiện, Lữ Tụng Hiền, Mạc Văn Úy
Thời lượng: 1h 41m
Resolution: 640 x 336
Format: Avi
Dung lượng: 462 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TRWYVB28NT

http://mega.1280.com/file/TMDXRA6VST
http://mega.1280.com/file/T52BVZKSKT
http://mega.1280.com/file/T5F7M0FDPT

Gia Đình Tinh Võ - House Of Fury - 2005
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/GiaDinhTinhVo.jpg


Nội dung: 1 gia đình cựu đặc công với truyền thống võ học sống đang sống những ngày yên bình thì gặp phải phiền phức khi 1 cựu điệp viên Mỹ đi tìm người đã đã thương mình trước đây.
Diễn viên: Huỳnh Thu Sanh, Phùng Đức Luân, Ngô Ngạn Tổ, Chung Hân Đồng, Thái Trác Nghiên, Vương Mẫn Đức, Hà Siêu Nghi
Thời lượng: 1h 40m
Resolution: 640 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 909 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T2PB9R87PT


http://mega.1280.com/file/TNDS5QXB3T
http://mega.1280.com/file/TKDHHA4XWT
http://mega.1280.com/file/TMJ4C829ST
http://mega.1280.com/file/TC03RSCPHT
http://mega.1280.com/file/THWKDS850T
Hắc Đạo Phong Vân - The King of Debt Collecting Agent - 1999
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/HacDaoPhongVan.jpg


Nội dung: Phim về 1 băng chuyên đòi nợ mướn và những đụng độ trong kinh doanh hình thức này, phim khá hay.
Diễn viên: Trương Gia Huy, Ngô Trấn Vũ, Huỳnh Thu Sanh, Lý Thánh Kiệt, La Quán Lan
Thời lượng: 1h 42m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 1008 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T72D81RXFT


http://mega.1280.com/file/TNSQTSJ96T
http://mega.1280.com/file/TAKNM6SGDT
http://mega.1280.com/file/THM07YBWFT
http://mega.1280.com/file/TRP5HT7A8T
http://mega.1280.com/file/T356TVGT3T
http://mega.1280.com/file/TJY6011Y4T
Hán Vận Siêu Nhân - My Lucky Star - 2003
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/HanVanSieuNhan.jpg


Nội dung: 1 phim hài rất đáng xem, có nhiều tình tiết vượt thời đại :))
Diễn viên: Lương Triều Vỹ, Dương Thiên Hoa, Trịnh Trung Cơ, Hà Siêu Nghi
Thời lượng: 1h 38m
Resolution: 640 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 947 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TZDZDYCSBT


http://mega.1280.com/file/TY9GZ2N01T
http://mega.1280.com/file/T06G465NPT
http://mega.1280.com/file/T43SX66A5T
http://mega.1280.com/file/TTA7BDN2YT
http://mega.1280.com/file/T02R9JZ44T
Hiệp Cốt Nhân Tâm - Heating Hearts - 2000
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/HiepCotNhanTam.jpg


Nội dung: Phim tình cảm nói về cuộc sống của 1 bác sĩ.
Diễn viên: Lương Triều Vỹ, Lý Gia Hân, Lữ Tụng Hiền
Thời lượng: 1h 47m
Resolution: 720 x 536
Format: Avi
Dung lượng: 648 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TQ0DMVWFVT


http://mega.1280.com/file/TSAXBH3JXT
http://mega.1280.com/file/TTSK6T950T
http://mega.1280.com/file/T0H1SS150T
http://mega.1280.com/file/T0WAQWWTXT
Hiệp Đạo Song Hùng - 97 Aces Go Places - 1997
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/HiepDaoSongHung.jpg


Nội dung: Phần 7 của series Aces Go Places - Đôi Bạn Tri Kỷ nổi tiếng, thể loại hành động hài rất đáng xem.
Diễn viên: Lương Triều Vỹ, Đàm Vịnh Lân, Chung Lệ Đề, Trần Hào
Thời lượng: 1h 32m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 998 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TRYVQ2GM9T


http://mega.1280.com/file/TWPNF7W54T
http://mega.1280.com/file/T73ZNRKTBT
http://mega.1280.com/file/TXHWZG6GBT
http://mega.1280.com/file/TYQM6V531T
http://mega.1280.com/file/TSCY88KF5T
Quần Long Đoạt Bảo - Three Against The World - 1988
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/QuanLongDoatBao.jpg


Diễn viên: Lưu Đức Hòa, Từ Thiếu Cường, Quan Chi Lâm
Thời lượng: 1h 28m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 994 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T3PHH66D9T


http://mega.1280.com/file/TRQ1G8PFVT
http://mega.1280.com/file/TB2DTGNSAT
http://mega.1280.com/file/T0MDTJXGXT
http://mega.1280.com/file/TRH4XS2B5T
http://mega.1280.com/file/T82NFMZY8T
http://mega.1280.com/file/T5ZTQ5N14T
Quy Chế Giang Hồ - Rules of The Game - 1999
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/QuyCheGiangHo.jpg


Diễn viên: Cổ Thiên Lạc, La Quán Lan, Lê Diệu Tường, Lý Thánh Kiệt, Dương Cung Như
Thời lượng: 1h 34m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 900 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T1TS6DKTCT


http://mega.1280.com/file/T9JC5TFKKT
http://mega.1280.com/file/T861AFYF4T
http://mega.1280.com/file/TD7N8WN9DT
http://mega.1280.com/file/TCTX13H08T
http://mega.1280.com/file/TS31B6JR3T

Hết bandwidth #1, các bạn theo dõi các bài post sau để cập nhập thêm list phim nha.

final_fantasy_X_
18-10-2010, 11:52
Phim nào cũng thấy sao , có người thì giống bây giờ mà có người thì hồi xưa khác quá .

tuyết kiếm
18-10-2010, 12:38
Để như thế này thì hơi lộn xộn, Haotakua nên sắp xếp theo thể loại hay đạo diễn, diễn viên... thì khi up hay post sẽ đồng bộ hơn, với cả làm 1 cái list ở post 1, chứ cả tên phim + Poster + link dò mệt lắm :D

BTW, ủng hộ topic hàng cổ HK :D

ĐêmHoàiNiệm
18-10-2010, 13:21
mình cũng thích những phim hongkong thập niên 80 90 lắm .không có link mediafire hả bạn . bạn nhớ pót cả những phim ma nữa nhé.phim ma hongkong xem ghê phết đấy..

dau_bo
18-10-2010, 14:27
film Bác Sỹ Lưu Manh coi hay :) đa số film HK thời trước coi đi coi lại vẫn có cảm giác ... film bây giờ chỉ coi 1 lần rồi thôi
p/s : kô có link khác à :-s

mrhero
18-10-2010, 15:45
Thích phim bác sĩ lưu manh vs Bến Thượng Hải ak`:D
mà k có link MF ak` :s

battle3
18-10-2010, 17:25
đc đóa chủ yếu hài thì thích thank.

TerminatorT-X
18-10-2010, 17:36
BTH vẫn kết nhất bài hát do chính Andy hát cực hay

Saynoaha
18-10-2010, 17:57
Lâu lâu mới thấy có bạn sở thích giống mình , đó là mê mấy cái phim HK này , Hồi đó mình ghiền mấy cái món xã hội đen HK và hài HK này lắm . Mấy cái băng video hỗi xưa là cầy tùm lum luôn , thỉng thoảng còn xem cả series nữa , như cái series Armed reaction đó , nhưng xem cái đó mình thích mỗi cái Season 1 , sản xuất năm 97 thôi .

Black_C@t
18-10-2010, 18:21
Mấy phim này hồi xưa toàn xem băng, nhìn pos mà nhớ ngày xưa thật, giờ phim HK chả mấy phim nào xem được :((

Haotakua
18-10-2010, 21:40
Để như thế này thì hơi lộn xộn, Haotakua nên sắp xếp theo thể loại hay đạo diễn, diễn viên... thì khi up hay post sẽ đồng bộ hơn, với cả làm 1 cái list ở post 1, chứ cả tên phim + Poster + link dò mệt lắm :D

BTW, ủng hộ topic hàng cổ HK :D

Lúc đầu tui cũng tính làm vậy, nhưng mà nghĩ tới thì sắp xếp tên phim lộn xộn khó kiểm soát cái nào up rồi cái nào chưa, nên đặt theo tên abc cho dễ :D hiện giờ cũng kô rảnh lắm chỉ có thể post link up, từ từ mình sẽ thêm phần thể loại và plot luôn cho anh em biết đường mà lựa chọn, đảm bảo đủ các thể loại hành động, tâm lý, hài, kiếm hiệp, ma, 18+... :">

À các bạn cứ theo tên Tiếng Việt tra google link MF thì đa số sẽ có link đấy, vì mình muốn làm đồng bộ và có cái gì đó của bản thân nên up toàn link 1280 thôi, với tốc độ hiện nay của FPT thì là 4 phim/ngày.

tyvuive
18-10-2010, 23:26
Mô phật, ai có lòng từ bi thì lech sang RS hay HF hộ, ko chơi được cái mềgà này :-S Xin đa tạ ngàn lần! :D

SilentEmperor
18-10-2010, 23:29
Đang trông chờ series "Người Trong Giang Hồ" :D

HÀO KEN
18-10-2010, 23:36
18+

Đặt gạch Raped by angle nha bác :">

pikeman2
18-10-2010, 23:41
Thanks bác, nhiều phim chưa xem quá, phim nào cũng thấy có sao hết à :))
mà sao có phim năm 2003 mà cũng cho vào, đấy đâu có thuộc thập niên 80-90 nhỉ? :|

Haotakua
19-10-2010, 01:59
Tại tới số nó nên được lên :)), nói thập niên 80-90 nhưng cũng có nhiều phim những năm 2000 vẫn hay mình cũng post luôn, bạn nào đợi series Người trong giang hồ gáng đợi nghen, đang up đến hàng D rồi :">

À list trên có 2 phim 18+ đó :">

Haotakua
19-10-2010, 21:46
Cập nhập 5 phim:

_Chiến Thần Truyền Thuyết - Moon Warriors - 1993
_Cơ Hội Mang Đến - Give Them A Chance - 2003
_Cướp Thần Tuyệt Sắc - Martial Angel - 2001
_Dã Chiến Giang Hồ - Born Wild - 2001
_Dã Thú Đặc Cảnh - Beast Cops - 1998

Mod xóa phim Biến Động Kinh Hồn rồi :-w, chắc do cái poster, phim đó hình sự, tâm lý hơi bị hay.

Vũ Quảng Bảo Như
19-10-2010, 21:54
Cướp Thần Tuyệt Sắc - Martial Angel - 2001
Có bác nào thích em gái tên Tri Thù(Nhện) trong film này không ;))

Lmman
19-10-2010, 22:58
http://mega.1280.com/file/TD0GBW3H4T/
File này hình như có vấn đề . Down cứ cỡ 5>>10% là đứng (thử 6 lần rồi) trong khi các file khác bình thường . Nếu có thể up lại giùm đc hok bạn .

Haotakua
19-10-2010, 23:16
Mình mới test thử, vẫn bình thường mà

http://photo.1280.com/images/6qp/1DR00F6I/ANTINH.jpeg

Bạn thử vài lần nữa xem, nếu vẫn không được thì pm profile mình up lại cho.

HatBoCongAnh
20-10-2010, 01:14
ôi phim Hong Kong : Lưu Đức Hoa , Lê Minh , Trương Học Hữu , Cổ Thiên Lạc , Trương Gia Huy ... toàn phim hay

DuyLinh
20-10-2010, 04:31
phim Án tình tà giáo ngày xưa hồi bé có xem qua, lúc đó cứ thắc mắc tại sao Cổ Thiên Lạc lại đóng phim cấp 3 :))


Đang trông chờ series "Người Trong Giang Hồ" :D

cũng đang chờ loạt series này, tìm trên mạng nhưng toàn bản vớ vẩn, ko thì toàn ở những trang xem online

Saynoaha
20-10-2010, 06:06
Các bạn thử cái này xem :

Young and Dangerous I

http://www.mediafire.com/?zenvnzzccyd
http://www.mediafire.com/?2u2hgiydnm3
http://www.mediafire.com/?qz3k3eq4m53
http://www.mediafire.com/?qmmcdyjjdzy
http://www.mediafire.com/?immykwx2mzw

Young and Dangerous II

http://www.mediafire.com/?iz5t1imjw53
http://www.mediafire.com/?tndmmyjnkmz
http://www.mediafire.com/?zmnz4qdznlz
http://www.mediafire.com/?ymddjzxbodo
http://www.mediafire.com/?zzxvml3aign

Young and Dangerous III

http://www.mediafire.com/?jojqbzm5tym
http://www.mediafire.com/?rnk5yo5wjy2
http://www.mediafire.com/?dzftmmf4yyu
http://www.mediafire.com/?vytzljjm2fv
http://www.mediafire.com/?dtli2uzlyyq


Young and Dangerous IV

http://www.mediafire.com/?liunyxmyygq
http://www.mediafire.com/?nw2y3mxj0og
http://www.mediafire.com/?ioyz4mfjdmd
http://www.mediafire.com/?nrwdci2qojh
http://www.mediafire.com/?tcnzfzoytzo


Young and Dangerous V

http://www.mediafire.com/?e2moxebnkzm
http://www.mediafire.com/?2hyymzy5zml
http://www.mediafire.com/?r3jngzytzne
http://www.mediafire.com/?mj5zdzjwjom
http://www.mediafire.com/?r5jn3ye2y2j


Young and Dangerous VI

http://www.mediafire.com/?te2txgmg4mz
http://www.mediafire.com/?jwnmzjzltyj
http://www.mediafire.com/?1jnuogwiiz1
http://www.mediafire.com/?midndtgiz2m
http://www.mediafire.com/?0ymkzygomnn
http://www.mediafire.com/?jixzgu2z5jd

Nguồn : sưu tầm


Bạn nào có mấy phim hài về cuơng thi không , mình tìm mà không thấy cái nào cả , có trang xem online thì lại là tiếng hoa ,chất luơng phim cũng không tốt xem không có được .

NoMorePain
20-10-2010, 06:22
^:)^ Đang định đi ngủ thì bác vứt cho 1 lốc thế này,mừng quá :((

ba_con_gau
20-10-2010, 07:35
cái Young and Dangerous trên có phải USLT không bạn, vậy có thể cho mình xin thêm thần bài 1 của Lưu Đức Hoa bản USLT không, mình down mạng về ra cái bản gì mà toàn nói tiếng hoa không chả thấy USLT gì cả. Một số phim USLT của Lưu Đức Hoa nữa đi bạn, nhớ hồi xưa có nhiều phim xã hội đen rất hay của anh Lưu coi ghiền luôn.

Haotakua
20-10-2010, 08:51
Mình fan số 1 Lưu Đứa Hòa nên bạn yên tâm là phim của Hòa ka mình có cả khối :D phim bạn nói là Thần Bài có Hòa ka và Châu Nhuận Phát ăn sicôla :)) đợi đến vần T nhé.

Bạn nào đợi không được thì leech bản Người trong giang hồ của Sayonaha đỡ đi, mình up khoản 6 phim nữa sẽ tiến hành up, bản của mình khoản 1GB và có thêm 3 phụ truyện: Tuổi trẻ Trần Hạo Nam, Câu chuyện Gà rừng, Hồng Hưng Thập Tam Muội.

Saynoaha
20-10-2010, 18:58
Của bạn là Thần bài 1989 , Lưu Đức Hoa với Châu Nhuận Phát đúng không ? Tại mình sợ nhầm với cái Thần bài mà Lưu Đức Hoa với Châu Tinh Trì

Haotakua
20-10-2010, 22:10
Của bạn là Thần bài 1989 , Lưu Đức Hoa với Châu Nhuận Phát đúng không ? Tại mình sợ nhầm với cái Thần bài mà Lưu Đức Hoa với Châu Tinh Trì
Đúng rồi bạn, bộ này Châu Nhuận Phát ngầu như trái bầu, nhưng bị sự cố mất trí phải ăn sôcôla mới cao thủ được, phần 2 thì Châu Nhuận Phát chỉ xuất hiện ở cuối phim,còn phần 3 thì CTT bay về Thượng Hải quá khứ.

Cập nhập 4 phim:
_Đặc Công Bad Boy - For Bad Boys Only - 2000
_Điềm Ngôn Mật Ngữ - Sealed with a Kiss - 1997
_Đô Thị Thủy Tinh - City of Glass - 1998
_Đoạn Tình Từ Hy - Lover of the Last Empress - 1995

Haotakua
21-10-2010, 20:41
Cập nhập 4 phim:

_Độc Tỷ Đao Tình - What Price Survival - 1994
_Đôi Bạn Tri Kỷ - Aces Go Places - 1982
_Đông Thành Tây Tựu - The Eagle Shooting Heroes - 1993
_Đồng Tiền Đen - Tiger Cage 2 - 1990

Haotakua
23-10-2010, 00:29
Hôm nay mình sẽ giới thiệu bộ Người trong giang hồ - 1 trong những series nổi tiếng nhất của Hồng Kông, gồm có 6 tập chính và 6 tập ngoại truyện, mình sẽ giới thiệu trước 6 tập chuyện chính của series này.

Ngũ Hổ Tái Xuất Giang Hồ - Young and Dangerous I - 1996
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/NguoiTrongGiangHo1.jpg


Nội dung: Phần đầu sẽ giới thiệu lần lượt Trần Hạo Nam, Gà rừng và những anh em của mình cùng với đàn anh dìu dắt họ từ những buổi đầu bước chân vào giới xã hội đen - đại ca Bi, phần này sẽ là cuộc chiến trong nội bộ của bang Hồng Hưng, cũng là lần gặp gỡ đầu tiên của Hạo Nam và người yêu.
Diễn viên: Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Lê Tư, Nhậm Đạt Hoa, Ngô Trấn Vũ, Tạ Thiên Hoa
Thời lượng: 1h 39m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 983 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TTHQ10CPNT


http://mega.1280.com/file/T2NQDYKN7T
http://mega.1280.com/file/T2Q6QXSPZT
http://mega.1280.com/file/T36MHK9VZT
http://mega.1280.com/file/TXCPRVMF1T
http://mega.1280.com/file/T0JQC18J7T
Mãnh Long Quá Giang - Young and Dangerous II - 1996
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/NguoiTrongGiangHo2.jpg


Nội dung: Gà rừng có những bước đầu ảnh hưởng đến Tam Liên bang - bang hội lớn nhất Đài Loan, cùng với sự xuất hiện của Đại Phi ca, Hạo Nam ở Hồng Kông thì đang dần có vị thế đáng nể.
Diễn viên: Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Lê Tư, Khưu Thục Trinh, Huỳnh Thu Sanh, Nhậm Đạt Hoa, Tạ Thiên Hoa
Thời lượng: 1h 39m
Resolution: 448 x 272
Format: Avi
Dung lượng: 758 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T38VB0CP9T


http://mega.1280.com/file/TRTC66P0MT
http://mega.1280.com/file/T5JAXJD15T
http://mega.1280.com/file/T2MGN9JTQT
http://mega.1280.com/file/THJTW0X6AT

Một Tay Lấp Trời - Young And Dangerous III - 1996
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/NguoiTrongGiangHo3.jpg


Nội dung: Sự xuất hiện của Quạ Đen bang Đông Tinh cùng những mưu kế của hắn đã làm nội bộ Hồng Hưng có nhiều xáo trộn, đây là tập phim hay nhất trong series đối với mình.
Diễn viên: Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Lê Tư, Mạc Văn Úy, Lâm Hiểu Phong, Tạ Thiên Hoa, Huỳnh Thu Sanh
Thời lượng: 1h 38m
Resolution: 640 x 352
Format: Avi
Dung lượng: 441 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TZ17A915ZT


http://mega.1280.com/file/TTY4JKJP9T
http://mega.1280.com/file/T6CZZQGQDT
http://mega.1280.com/file/TYRPC1C4PT

Chiến Vô Bất Thắng - Young And Dangerous IV - 1997
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/NguoiTrongGiangHo4.jpg


Nội dung: tập này có sự tham gia của Vạn Tử Lương - diễn viên nam đóng mainchar xã hội đen hay nhất của Hồng Kông thập niên 80~ 90~, cùng với sự xuất hiện của bà thầu đường Portland - Hồng Hưng Thập Tam Muội B-)
Diễn viên: Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Trương Văn Từ, Ngô Quân Như, Mạc Văn Úy
Thời lượng: 1h 45m
Resolution: 640 x 352
Format: Avi
Dung lượng: 466 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TTJ7W90XAT


http://mega.1280.com/file/TGMZ84Z6VT
http://mega.1280.com/file/TQ8QA7Z0FT
http://mega.1280.com/file/TPHTN14BDT
Long Tranh Hổ Đấu - Young And Dangerous V - 1998
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/NguoiTrongGiangHo5.jpg


Nội dung: lúc này Hạo Nam đã có 1 vị thế rất quan trọng ở Hồng Hưng và cả Hồng Kông nhưng anh phải đối đầu với 1 đối thủ mới - 1 người mang tên cũng là Hạo Nam.
Diễn viên: Trịnh Y Kiện, Thư Kỳ, Tiền Gia Lạc, Trịnh Hạo Nam, Ngô Quân Như, Huỳnh Thu Sanh, Tần Bái, Vạn Tử Lương
Thời lượng: 1h 54
Resolution: 640 x 336
Format: Avi
Dung lượng: 479 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TS3AVJ1A7T


http://mega.1280.com/file/TDV6PRMZ2T
http://mega.1280.com/file/TNND42XPHT
http://mega.1280.com/file/T85W6GQZQT

Kẻ Thắng Làm Vua - Young And Dangerous VI - 2000
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/NguoiTrongGiangHo6.jpg


Nội dung: Trong Người trong giang hồ, Trần Hạo Nam nổi nhất thì Gà rừng cũng phải được hạng 2, lúc này anh đã là 1 trong những người cầm đầu của Tam Liên bang - Đài Loan, những mối quan hệ chính trị giữa các bang hội và chuyện nội bộ của Tam Liên bang sẽ là plot chính của tập này. Tập này cũng sẽ có 1 bất ngờ cho Hạo Nam ở Đài Loan.
Diễn viên: Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Sonny Chiba, Thư Kỳ, Lê Tư, Ngô Quân Như, Tiền Gia Lạc, Hà Nhuận Đông
Thời lượng: 1h 56m
Resolution: 640 x 336
Format: Avi
Dung lượng: 515 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TS6XVT629T


http://mega.1280.com/file/T2HBR5SGNT
http://mega.1280.com/file/TKAANKWQ2T
http://mega.1280.com/file/TMMABHH10T

InuzZ
23-10-2010, 11:26
Đoạn Tình Từ Hy - Lover of the Last Empress - 1995

Cái này là phim cấp 3 mà ... :|:|

Haotakua
24-10-2010, 00:06
Cập nhập 6 phần ngoại truyện của series Người trong giang hồ.

Giang Hồ Đại Phong Ba - War Of The Underworld - 1996
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/NgoaiTruyen-GiangHoDaiPhongBa.jpg


Nội dung: Phim nói về Hồng Phi, con trai của Hồng Hưng, câu truyện về 1 tay giang hồ đầy lòng trắc ẩn rất đáng xem.
Diễn viên: Lương Triều Vỹ, Trần Tiểu Xuân, Lí Nhược Đồng
Thời lượng: 1h 37m
Resolution: 624 x 352
Format: Avi
Dung lượng: 440 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T49PXDN5TT

http://mega.1280.com/file/TC3SBWR4ST
http://mega.1280.com/file/T4J28BVPCT
http://mega.1280.com/file/TKQZKY5JFT
Thiếu Niên Hạo Nam - Young and Dangerous.The Prequel - 1998
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/NgoaiTruyen-ThieuNienHaoNam.jpg


Nội dung: Bộ phim nói về thời niên thiếu của Hạo Nam và bằng hữu, lý giải chuyện Hạo Nam tham gia vào Hồng Hưng, tại sao Đại ca Bi có ý nghĩa lớn với Hạo Nam, tại sao Hạo Nam có hình xăm v.v..
Diễn viên: Tạ Đình Phong, Ngô Trấn Vũ, Thư Kỳ, Ngô Ngạn Tổ
Thời lượng: 1h 55m
Resolution: 640 x 352
Format: Avi
Dung lượng: 497 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T0PA2PVD7T

http://mega.1280.com/file/THPDACPM8T
http://mega.1280.com/file/TK61SZV2HT
http://mega.1280.com/file/TDA9J3QT9T
Hồng Hưng Thập Tam Muội - Portland Street Blues - 1998
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/NgoaiTruyen-HongHungThapTamMuoi.jpg


Nội dung: Nói về cuộc đời của Thập Tam Muội - Chị cả đường Portland.
Diễn viên: Ngô Quân Như, Ngô Trấn Vũ, Ngô Mạnh Đạt, Thư Kỳ,
Thời lượng: 1h 54m
Resolution: 640 x 336
Format: Avi
Dung lượng: 517 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TS1A1P7GRT

http://mega.1280.com/file/T7VXV1AR9T
http://mega.1280.com/file/TS3VN2QAST
http://mega.1280.com/file/T6GC6TTHNT
Hồng Hưng Đại Phi Ca - The Legendary 'Tai Fei' - 1999
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/NgoaiTruyen-HongHungDaiPhiCa.jpg


Nội dung: Xoay quanh Đại Phi và việc phát hiện ra Đại Phi có con trai là người của băng đảng khác.
Diễn viên: Huỳnh Thu Sanh
Thời lượng: 1h 22m
Resolution: 608 x 352
Format: Avi
Dung lượng: 414 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T3FZ2PFXMT

http://mega.1280.com/file/T0F2VQ1BXT
http://mega.1280.com/file/T2J9WJ7AGT
http://mega.1280.com/file/TQ6F7GKX9T
Câu Chuyện Gà Rừng - Those Were The Days... - 2000
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/NgoaiTruyen-CauChuyenGaRung.jpg


Nội dung: Nói về thời niên thiếu của Gà rừng, ai cũng biết Gà rừng là 1 tên háo sắc nhưng qua bộ phim này sẽ nói rõ hơn về cuộc đời của anh.
Diễn viên: Trần Tiểu Xuân, Ngô Quân Như, Tạ Thiên Hoa, Lương Vịnh Kỳ
Thời lượng: 1h 42m
Resolution: 640 x 352
Format: Avi
Dung lượng: 461
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TBZ3AWW5NT

http://mega.1280.com/file/T5KK4Q5CNT
http://mega.1280.com/file/TVS8M7C2BT
http://mega.1280.com/file/THBTPMM2RT
Cửu Long Băng Thất - Goodbye Mr. Cool - 2001
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/NgoaiTruyen-CuuLongBangThat.jpg


Nội dung: Phim nói về Cửu Văn Long, một đại ca sau khi ra tù làm lại cuộc đời
Diễn viên: Trịnh Y Kiện, Lữ Tụng Hiền, Mạc Văn Úy
Thời lượng: 1h 41m
Resolution: 640 x 336
Format: Avi
Dung lượng: 462 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TRWYVB28NT

http://mega.1280.com/file/TMDXRA6VST
http://mega.1280.com/file/T52BVZKSKT
http://mega.1280.com/file/T5F7M0FDPT

DuyLinh
24-10-2010, 12:01
đang down bộ Người trong giang hồ để xem lại ;)) ... kết series này sau mỗi series Vô gian đạo :D

Hỏa Vân Tà Thần
24-10-2010, 22:01
bác chủ thớt ghi thêm audio lồng tiếng hay thuyết minh, phụ đề cho mọi người biết đi, mình khoái lồng tiếng :D

Haotakua
24-10-2010, 23:18
Tất cả các phim mình post đều là USLT nhé :D.

Cập nhập 5 phim.

Gia Đình Tinh Võ - House Of Fury - 2005
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/GiaDinhTinhVo.jpg


Nội dung: 1 gia đình cựu đặc công với truyền thống võ học sống đang sống những ngày yên bình thì gặp phải phiền phức khi 1 cựu điệp viên Mỹ đi tìm người đã đã thương mình trước đây.
Diễn viên: Huỳnh Thu Sanh, Phùng Đức Luân, Ngô Ngạn Tổ, Chung Hân Đồng, Thái Trác Nghiên, Vương Mẫn Đức, Hà Siêu Nghi
Thời lượng: 1h 40m
Resolution: 640 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 909 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T2PB9R87PT


http://mega.1280.com/file/TNDS5QXB3T
http://mega.1280.com/file/TKDHHA4XWT
http://mega.1280.com/file/TMJ4C829ST
http://mega.1280.com/file/TC03RSCPHT
http://mega.1280.com/file/THWKDS850T
Hắc Đạo Phong Vân - The King of Debt Collecting Agent - 1999
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/HacDaoPhongVan.jpg


Nội dung: Phim về 1 băng chuyên đòi nợ mướn và những đụng độ trong kinh doanh hình thức này, phim khá hay.
Diễn viên: Trương Gia Huy, Ngô Trấn Vũ, Huỳnh Thu Sanh, Lý Thánh Kiệt, La Quán Lan
Thời lượng: 1h 42m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 1008 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T72D81RXFT


http://mega.1280.com/file/TNSQTSJ96T
http://mega.1280.com/file/TAKNM6SGDT
http://mega.1280.com/file/THM07YBWFT
http://mega.1280.com/file/TRP5HT7A8T
http://mega.1280.com/file/T356TVGT3T
http://mega.1280.com/file/TJY6011Y4T
Hán Vận Siêu Nhân - My Lucky Star - 2003
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/HanVanSieuNhan.jpg


Nội dung: 1 phim hài rất đáng xem, có nhiều tình tiết vượt thời đại :))
Diễn viên: Lương Triều Vỹ, Dương Thiên Hoa, Trịnh Trung Cơ, Hà Siêu Nghi
Thời lượng: 1h 38m
Resolution: 640 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 947 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TZDZDYCSBT


http://mega.1280.com/file/TY9GZ2N01T
http://mega.1280.com/file/T06G465NPT
http://mega.1280.com/file/T43SX66A5T
http://mega.1280.com/file/TTA7BDN2YT
http://mega.1280.com/file/T02R9JZ44T
Hiệp Cốt Nhân Tâm - Heating Hearts - 2000
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/HiepCotNhanTam.jpg


Nội dung: Phim tình cảm nói về cuộc sống của 1 bác sĩ.
Diễn viên: Lương Triều Vỹ, Lý Gia Hân, Lữ Tụng Hiền
Thời lượng: 1h 47m
Resolution: 720 x 536
Format: Avi
Dung lượng: 648 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TQ0DMVWFVT


http://mega.1280.com/file/TSAXBH3JXT
http://mega.1280.com/file/TTSK6T950T
http://mega.1280.com/file/T0H1SS150T
http://mega.1280.com/file/T0WAQWWTXT
Hiệp Đạo Song Hùng - 97 Aces Go Places - 1997
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/HiepDaoSongHung.jpg


Nội dung: Phần 7 của series Aces Go Places - Đôi Bạn Tri Kỷ nổi tiếng, thể loại hành động hài rất đáng xem.
Diễn viên: Lương Triều Vỹ, Đàm Vịnh Lân, Chung Lệ Đề, Trần Hào
Thời lượng: 1h 32m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 998 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TRYVQ2GM9T


http://mega.1280.com/file/TWPNF7W54T
http://mega.1280.com/file/T73ZNRKTBT
http://mega.1280.com/file/TXHWZG6GBT
http://mega.1280.com/file/TYQM6V531T
http://mega.1280.com/file/TSCY88KF5T

DuyLinh
25-10-2010, 01:50
Haotakua có mấy bộ về thần bài ko ? Nhớ ngày xưa có nhiều bộ nói về cờ bạc lắm :">

Hỏa Vân Tà Thần
25-10-2010, 06:54
http://mega.1280.com/file/TBNRVQ8YAT --> đồng tiền đen link cuối die bác ơi :((

Mèo bệnh
25-10-2010, 07:17
Bác up series thần bài của Châu Nhuận Phát ý

ba_con_gau
25-10-2010, 08:34
mà cậu ơi cậu up lên mediafire đấy tốt hơn mega1280 nhiều mà ổn định nữa :).

Haotakua
25-10-2010, 10:18
http://mega.1280.com/file/TBNRVQ8YAT --> đồng tiền đen link cuối die bác ơi :((

Mới check thì die thiệt, trong mục Quản lý vẫn thấy file mới đau, đang up lại đó, khoản 12h bạn kiểm tra lại thử nha.

Series Thần bài thì mình sẽ làm 1 series luôn, gồm của Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hòa, Vạn Tử Lương, Cổ Thiên Lạc... các bạn chờ vài bữa up hết đóng lẻ nhé :D

mà cậu ơi cậu up lên mediafire đấy tốt hơn mega1280 nhiều mà ổn định nữa
Như tui nói mấy bài trước là các phim tui up lên 1280 khoản 95% là có link MF, bạn cứ theo tên phim mình post rồi thêm MF google là ra hết đó, nhà tui mạng FPT nên hạn chế băng thông nước ngoài up mệt lắm, nữa là đang có acc VIP up cho sướng tay tí :">

Đế Thích Thiên
25-10-2010, 18:00
Mới check thì die thiệt, trong mục Quản lý vẫn thấy file mới đau, đang up lại đó, khoản 12h bạn kiểm tra lại thử nha.

Series Thần bài thì mình sẽ làm 1 series luôn, gồm của Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hòa, Vạn Tử Lương, Cổ Thiên Lạc... các bạn chờ vài bữa up hết đóng lẻ nhé :D

Như tui nói mấy bài trước là các phim tui up lên 1280 khoản 95% là có link MF, bạn cứ theo tên phim mình post rồi thêm MF google là ra hết đó, nhà tui mạng FPT nên hạn chế băng thông nước ngoài up mệt lắm, nữa là đang có acc VIP up cho sướng tay tí :">

Thần bài mà quên bác Châu Tinh Trì là ko đc >:) .

Haotakua
25-10-2010, 21:50
Thần bài mà quên bác Châu Tinh Trì là ko đc >:) .

Đơn giản là anh Châu mình cho vào 1 mục riêng rồi :-" nếu ai thích thì nói tớ up, chứ giờ các bản phim của anh Châu link như rạ.

Hôm nay nhà cúp điện không hay nên chỉ up được 2 phim thôi, xíu mình post.

Sis
26-10-2010, 01:28
cái em diễn viên chính trong đoạn tình Từ Hy tên là gì hả bác? Em ý đóng khá nhiều phim cat3 nhưng chưa bao giờ thấy lộ, muốn tìm phim nào khác khác 1 chút :'> series "rếp bai eng dồ" có ko bác? :p rất thích em này, xinh kiểu trẻ con, cũng đóng kha khá phim hài với Châu Tinh Trì.

Haotakua
26-10-2010, 13:16
cái em diễn viên chính trong đoạn tình Từ Hy tên là gì hả bác? Em ý đóng khá nhiều phim cat3 nhưng chưa bao giờ thấy lộ, muốn tìm phim nào khác khác 1 chút :'> series "rếp bai eng dồ" có ko bác? :p rất thích em này, xinh kiểu trẻ con, cũng đóng kha khá phim hài với Châu Tinh Trì.

Khưu Thục Trinh, khá nổi thời thập niên 90~, tìm phim chị này nude lòi mẳt ko có nhé. Còn cái series bạn nói là gì thế :|, nếu đóng với a Châu nhiều phim thì chỉ có Trương Mẫn thôi mà chị này nhìn già chứ trẻ gì.

Mèo bệnh
26-10-2010, 15:05
Bác có Hoàng Tử Bánh Trứng USLT của anh Tinh ko trên mạng toàn bản lởm ko nghe rõ tiếng

Xù Handsome
26-10-2010, 15:29
Hao tài có nhiều film tình cảm hài, dạng dạng như cái My Lucky Star ko, trước nhớ HK nhiều film dạng này lắm mà :)
Dạo này lại thèm xem mấy film hài nhẹ nhàng kiểu đấy :D

Haotakua
27-10-2010, 17:15
@Mèo bệnh: Hoàng Tử Bánh Trứng hình như ko có bản USLT bạn ơi, máy mình cũng kô có luôn.

@Xù: list dưới có 2 phim dạng My Lucky Star nè: Luyến tình gối cánh, Người tình lừa đảo.

Cập nhập phim.

Khu Rừng Hắc Bạch - Colour of the Truth - 2003
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/KhuRungHacBach.jpg


Diễn viên: Lưu Thanh Vân, Huỳnh Thu Sanh, Trần Tiểu Xuân
Thời lượng: 1h 44m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 1011 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T72SZD0SXT


http://mega.1280.com/file/TMRZ6G4K9T
http://mega.1280.com/file/TAJ04ABFXT
http://mega.1280.com/file/T376T3DA3T
http://mega.1280.com/file/T4HGZ353MT
http://mega.1280.com/file/T7AV97FAFT
http://mega.1280.com/file/TWJ9XVJG3T
Long Hổ Đường Cùng - Street of Fury - 1996
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/LongHoDuongCung.jpg


Diễn viên: Cổ Thiên Lạc, Lê Tư, Lâm Hiểu Phong
Thời lượng: 1h 35m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 903 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TH3CK60CDT


http://mega.1280.com/file/T1N18VQ0CT
http://mega.1280.com/file/TGKRT3RJ0T
http://mega.1280.com/file/TJXHS893MT
http://mega.1280.com/file/TG24RZ16DT
http://mega.1280.com/file/T4HWFDD7ST
Luyến Tình Gối Cánh - Good Times, Bed Times - 2003
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/LuyenTinhGoiCanh.jpg


Diễn viên: Cổ Thiên Lạc, Lưu Thanh Vân, Thái Trác Nghiên
Thời lượng: 1h 44m
Resolution: 640 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 986 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T7K44AZAZT


http://mega.1280.com/file/T01FZ0W3TT
http://mega.1280.com/file/TZA7M7FXXT
http://mega.1280.com/file/T7NMJ9DSXT
http://mega.1280.com/file/T5RD4GK0PT
http://mega.1280.com/file/TFZDVH1N5T

Nạp Đạn Của Đoàn Liêm Chính - First Shot - 1993
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/NapDangCuaDoanLiemChinh.jpg


Diễn viên: Trương Mẫn, Nhậm Đạt Hoa, Hứa Chí An, Lý Tử Hùng
Thời lượng: 1h 39m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 908 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T5973F6YBT


http://mega.1280.com/file/TQVBRS4WZT
http://mega.1280.com/file/TBZJZWWATT
http://mega.1280.com/file/T6JHD2KY1T
http://mega.1280.com/file/T2BF2TM4MT
http://mega.1280.com/file/TQ31292GDT
Ngục Tù Mãnh Long - Dragon in Jail - 1990
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/NgucTuManhLong.jpg


Diễn viên: Lưu Đứa Hòa, Lê Tư, Huỳnh Cẩm Vinh
Thời lượng: 1h 38m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 906 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TTHASSGNFT


http://mega.1280.com/file/TRNTKAFAZT
http://mega.1280.com/file/TRM9A2CPZT
http://mega.1280.com/file/TQR7HTPV1T
http://mega.1280.com/file/TMCT4YJY6T
http://mega.1280.com/file/TPRZ5TB7ZT
Ngục Tù Phong Vân - Prison on Fire - 1987
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/NgucTuPhongVan.jpg


Diễn viên: Châu Nhuận Phát, Lương Gia Huy, Thanh Khuê An, Đào Đại Vũ
Thời lượng: 1h 45m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 1023 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T5APTQVWNT


http://mega.1280.com/file/TD972XCGTT
http://mega.1280.com/file/THM5YH39QT
http://mega.1280.com/file/T2ACM9MQ8T
http://mega.1280.com/file/T2RVQWCJTT
http://mega.1280.com/file/T47CMYFHST
http://mega.1280.com/file/TBR68H6BRT

Người Tình Lừa Đảo - Everyday Is Valentine - 2001
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/NguoiTinhLuaDao.jpg


Diễn viên: Lê Minh, Trương Bá Chi, Ngô Mạnh Đạt
Thời lượng: 1h 39m
Resolution: 720 x 576
Format: Avi
Dung lượng: 953 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T3AHKXSDWT

http://mega.1280.com/file/T6ZG9SRFKT
http://mega.1280.com/file/T81KZJ5Q0T
http://mega.1280.com/file/TJF62BJXZT
http://mega.1280.com/file/TN3KNVH9WT
http://mega.1280.com/file/T5X023SNVT

Xù Handsome
27-10-2010, 20:56
Cái Luyến tình gối cảnh thì xem rồi, chán :( Để kéo cái Người tình lừa đảo xem thế nào, có Lê Minh chắc hay :D
Nhớ ra mấy film cũ hỏi luôn, Hao tài có cái Leaving me, loving you của Lê Minh với Vương Phi ko thì cho mình xin, My Sweetie và Marriage with a fool của Stephy Tang Đặng Lê Hân nữa :D

z3r0_hien_lanh
27-10-2010, 21:07
Há Cảo có Đông Thành Tây Tựu bản tiếng Quảng ko :-"

legendary_dragon
27-10-2010, 21:12
những phim xem lại vẫn thấy hay

thanks

Ayo
27-10-2010, 22:54
Mấy cái Người Trong Giang Hồ sao đặt tên nghe giống phim Lý Tiểu Long quá:|

vô gian đạo II
27-10-2010, 23:50
Up nhiều phin của Lưu Đức Hoa lên bác haotaku ơi :D
Down về cho papa xem.
Papa ghiền phim của anh này lắm :D
Cái phim bá chủ vô thượng - Casino raider hình như có 2 phần.
Mình tìm trên mạng chỉ có phần I, bác có phần 2 không up đi bác :D
Cái phần mà có bài nhạc như này nè http://www.youtube.com/watch?v=Yq5WcGpE4rA
Xem phim của Andy Lau kết nhất là nghe mấy bài nhạc :((

by2715
27-10-2010, 23:52
cái em diễn viên chính trong đoạn tình Từ Hy tên là gì hả bác? Em ý đóng khá nhiều phim cat3 nhưng chưa bao giờ thấy lộ, muốn tìm phim nào khác khác 1 chút :'> series "rếp bai eng dồ" có ko bác? :p rất thích em này, xinh kiểu trẻ con, cũng đóng kha khá phim hài với Châu Tinh Trì.
Khưu Thục Trinh, khá nổi thời thập niên 90~, tìm phim chị này nude lòi mẳt ko có nhé. Còn cái series bạn nói là gì thế :|, nếu đóng với a Châu nhiều phim thì chỉ có Trương Mẫn thôi mà chị này nhìn già chứ trẻ gì.
cái series mà ông kia nói là raped by an angel đó , 4-5 fần thì fải

Haotakua
28-10-2010, 00:44
Hôm nay bận làm project với sửa lap cho em yêu nên kô có thời gian up, khất anh em 1 hôm nhé, mình sẽ tiếp nhận các ý kiến và sẽ bổ sung đầy đủ các yêu cầu bằng hết sức mình :D

ba_con_gau
28-10-2010, 07:46
nhạc đó là loại nhạc cantopop nổi tiếng thập niên 80, trong đó có nhiều bài của Andy Lau lắm, anh ấy làm thiên vương trong bộ tứ của cả âm nhạc lẫn điện ảnh luôn. Bữa có down vài bài của anh ấy về nghe toàn bài hay nghe rất phê tai. Giờ kéo mấy bộ hay của Andy Lau về sưu tập vì anh cũng già rồi không còn nhiều phim hay như trước nữa :).

Cái Cassino Raider đó phần 1 2 đều do Andy Lau đóng hả, cái bài trong phim nghe quen quen hồi nhỏ có nghe qua rồi. Ai biết tên gì không.

Ayo
28-10-2010, 09:35
Bạn Hao tà kưa up dùm mấy bộ của Ngô Vũ Sâm - Châu Nhuận Phát nhỉ. Có m-HD càng tốt. Vào KatzForum, HD-United, x264-bb thấy có đấy, nhưng mà toàn link khó xơi.

Haotakua
28-10-2010, 13:10
Mình chỉ up hàng USLT thôi, mà USLT thì khó kím được mHD lắm, nữa là mình kô có nhiều đam mê với Châu Nhuận Phát :-"

Đang up list phim:

_Quần Long Đoạt Bảo - Three Against The World - 1988: 1 trong những phim hành động rất hay của Hòa ka, và là 1 trong số ít phim mà nhạc chủ đề phim kô do 1 mình Hòa ka thể hiện.
_Quần Long Hý Phụng - Pedicab Driver - 1989: phim hành động bình thường nhưng do phim của Hồng Kim Bảo rất khó kiếm nên mình cố gắng sưu tầm.
_Quảng Đông Ngũ Hổ - Tigers, The Legend Of Canton - 1993: nếu là fan thể loại hài nhảm thì kô thể bỏ qua bộ phim này :))
_Quy Chế Giang Hồ - Rules of The Game - 1999: 1 phim xã hội đen cực hay của Cổ Thiên Lạc, 1 mô tuýp hoàn toàn mới so với những phim giang hồ thời đó, đặc biệt bài nhạc chính của phim rất hay do Lưu Đức Hòa thể hiện, đã được nhóm D&D của Việt Nam cover lại là Vết Thương Lòng.

hRzD_aLeizg

tdloc
28-10-2010, 13:20
Bạn nào có bộ Thần y hiệp lữ năm 2004 mà file AVI cho mình xin với.

Fallen_Angel_
28-10-2010, 13:50
BÁc có phim nào của Lao gia Tần Bái nhà này không vậy? Mấy phim cũ của ổng tìm khó quá. Thank!

Haotakua
28-10-2010, 13:58
BÁc có phim nào của Lao gia Tần Bái nhà này không vậy? Mấy phim cũ của ổng tìm khó quá. Thank!

Có 1 phim vai chính trong list 1 đó bạn, phim Câu chuyện người khùng, mấy phim khác đa số vai phụ thôi, mình đang kiếm cái phim có Tần Bái với Trương Học Hữu nè.

ba_con_gau
28-10-2010, 15:34
mới coi xong Ngục tù mãnh long của Hòa ca :)), phải nói là phê thật. Có ai biết bài hát lúc Hòa ca buồn khi nhớ vợ trong phim không, bài hay quá.

vô gian đạo II
28-10-2010, 16:23
nhạc đó là loại nhạc cantopop nổi tiếng thập niên 80, trong đó có nhiều bài của Andy Lau lắm, anh ấy làm thiên vương trong bộ tứ của cả âm nhạc lẫn điện ảnh luôn. Bữa có down vài bài của anh ấy về nghe toàn bài hay nghe rất phê tai. Giờ kéo mấy bộ hay của Andy Lau về sưu tập vì anh cũng già rồi không còn nhiều phim hay như trước nữa :).

Cái Cassino Raider đó phần 1 2 đều do Andy Lau đóng hả, cái bài trong phim nghe quen quen hồi nhỏ có nghe qua rồi. Ai biết tên gì không.

Casino Raider 1,2 đều do anh Lau đóng đó bạn.
Bài đó tiếng Việt là "Tình nhạt phai", nghe bài tiếng Việt củ chuối lắm :-w

HÀO KEN
28-10-2010, 22:24
Có ai biết cái phim Lưu Đức Hòa bị đập nguyên bình ga lên đầu rồi chở bồ nó đi ăn cắp áo cưới , nhưng chỉ có bồ nó vào nhà thờ , còn nó thì đi trả thù . Phim có Ngô Mẫn Đạt nữa

DuyLinh
29-10-2010, 07:33
Hao có bộ Election nói về xã hội đên HK ko? Đang muốn xem bộ đó vì chưa được xem, trước có coi đc vài đoạn trên VTC nhưng ko hiểu gì hết.

PS: Có ai biết cái bài trong phần 6 Born to be King của Người trong giang hồ, tên là gì ko? Hình như có lời việt thì phải, nghe thấy quen quá?

Haotakua
29-10-2010, 10:43
Hao có bộ Election nói về xã hội đên HK ko? Đang muốn xem bộ đó vì chưa được xem, trước có coi đc vài đoạn trên VTC nhưng ko hiểu gì hết.

PS: Có ai biết cái bài trong phần 6 Born to be King của Người trong giang hồ, tên là gì ko? Hình như có lời việt thì phải, nghe thấy quen quá?

Series Người trong giang hồ và 6 phần ngoại truyện trong list #1 có đó.

DuyLinh
29-10-2010, 12:24
Series Người trong giang hồ và 6 phần ngoại truyện trong list #1 có đó.

Mình hỏi phim Election cơ, còn Người trong giang hồ là hỏi cái bài hát trong phim đó thôi ^^

tuyết kiếm
29-10-2010, 13:13
^ Election của Đỗ Kỳ Phong là phim mới năm 2005, có phải hàng 80-90 đâu. Mà hình như cũng chỉ có 2 phần.

Supreme Archangel
29-10-2010, 16:23
bác chủ thớt có phim Bạo Loạn Hồng Kông - Future Cops ko, có Trương Vệ Kiện đó, cái này là Street Fighter của HK

Haotakua
29-10-2010, 17:43
bác chủ thớt có phim Bạo Loạn Hồng Kông - Future Cops ko, có Trương Vệ Kiện đó, cái này là Street Fighter của HK

Trương Vệ Kiện, Lưu Đức Hòa, Nhậm Đạt Hoa, Trịnh Y Kiện, Khưu Thục Trinh, Hứa Chí An, Quách Phú Thành, Dương Thái Ni... đúng kô, phim này ở nhà mình còn cuộn băng VHS này, bản phụ đề xem rất vui, giờ tìm trên mạng toàn mấy bản thuyết minh nhảm và không khớp time, đổi cả tên nữa, tên đúng của Trương Vệ Kiện là Đại Hùng, sau mẹ him lấy người rừng mới đổi thành là Từ Thiết Hùng - thẩm phán.

Trả lời câu hỏi chính: kô có :">

vanloi0383
31-10-2010, 13:37
Topic toàn phim hay, thanks bạn đã chia sẽ

TerminatorT-X
31-10-2010, 13:48
Trương Vệ Kiện, Lưu Đức Hòa, Nhậm Đạt Hoa, Trịnh Y Kiện, Khưu Thục Trinh, Hứa Chí An, Quách Phú Thành, Dương Thái Ni... đúng kô, phim này ở nhà mình còn cuộn băng VHS này, bản phụ đề xem rất vui, giờ tìm trên mạng toàn mấy bản thuyết minh nhảm và không khớp time, đổi cả tên nữa, tên đúng của Trương Vệ Kiện là Đại Hùng, sau mẹ him lấy người rừng mới đổi thành là Từ Thiết Hùng - thẩm phán.

Trả lời câu hỏi chính: kô có :">

1trong những phim TVK có tóc :))
bộ phim lôi cả đóng sao thời đó: Trương Học Hữu, Lưu Đức Hòa, Quách Phú Thành... 3 thiên vương vào 1 phim, thiếu Lê Minh là đủ bộ

Xù Handsome
31-10-2010, 14:41
Nhớ ra mấy film cũ hỏi luôn, Hao tài có cái Leaving me, loving you của Lê Minh với Vương Phi ko thì cho mình xin, My Sweetie và Marriage with a fool của Stephy Tang Đặng Lê Hân nữa :D

Hỏi xin lại :)

Haotakua
31-10-2010, 21:02
Hỏi xin lại :)

Không có rồi bạn, Lê Minh là thiên vương mà mình không có nhiều phim về him.

Update phim.

Quần Long Đoạt Bảo - Three Against The World - 1988
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/QuanLongDoatBao.jpg


Diễn viên: Lưu Đức Hòa, Từ Thiếu Cường, Quan Chi Lâm
Thời lượng: 1h 28m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 994 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T3PHH66D9T


http://mega.1280.com/file/TRQ1G8PFVT
http://mega.1280.com/file/TB2DTGNSAT
http://mega.1280.com/file/T0MDTJXGXT
http://mega.1280.com/file/TRH4XS2B5T
http://mega.1280.com/file/T82NFMZY8T
http://mega.1280.com/file/T5ZTQ5N14T
Quần Long Hý Phụng - Pedicab Driver - 1989
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/QuanLongHyPhung.jpg


Diễn viên: Hồng Kim Bảo
Thời lượng: 1h 34m
Resolution: 704 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 908 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TKN5MWKZ7T


http://mega.1280.com/file/TTYWNXC3CT
http://mega.1280.com/file/T2CWWQRS1T
http://mega.1280.com/file/TQDHXD64TT
http://mega.1280.com/file/T9FRSBPTBT
http://mega.1280.com/file/T9B47SA9GT

Quảng Đông Ngũ Hổ - Tigers, The Legend Of Canton - 1993
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/QuangDongNguHo.jpg


Diễn viên: Huỳnh Thu Sanh, Trần Pháp Dung, Mạc Văn Úy
Thời lượng: 1h 28m
Resolution: 640 x 400
Format: Avi
Dung lượng: 895 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T199H7P0NT


http://mega.1280.com/file/TSFK9M8C1T
http://mega.1280.com/file/TWZS9ZMNXT
http://mega.1280.com/file/T9WM2JR46T
http://mega.1280.com/file/TCN8ZY54GT
http://mega.1280.com/file/TVBZ5V74ZT
Quy Chế Giang Hồ - Rules of The Game - 1999
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/QuyCheGiangHo.jpg


Diễn viên: Cổ Thiên Lạc, La Quán Lan, Lê Diệu Tường, Lý Thánh Kiệt, Dương Cung Như
Thời lượng: 1h 34m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 900 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T1TS6DKTCT


http://mega.1280.com/file/T9JC5TFKKT
http://mega.1280.com/file/T861AFYF4T
http://mega.1280.com/file/TD7N8WN9DT
http://mega.1280.com/file/TCTX13H08T
http://mega.1280.com/file/TS31B6JR3T

mauthankinh
01-11-2010, 00:03
nhiều phim hay mà mình chưa xem, thanks

Haotakua
02-11-2010, 00:21
Cập nhập 4 phim.

Rồng Thiếu Lâm - Dragon From Shaolin - 1996
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/RongThieuLam.jpg


Diễn viên: Nguyên Bưu, Thích Tiểu Long, La Gia Anh
Thời lượng: 1h2m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 898 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TZMCQX6W1T


http://mega.1280.com/file/T42G319SHT
http://mega.1280.com/file/T58WHXBWYT
http://mega.1280.com/file/TF8S6Q5Z9T
http://mega.1280.com/file/T5PATBN2NT
http://mega.1280.com/file/T71SHRZAVT
Rồng Trung Quốc - China Dragon - 1995
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/RongTrungQuoc.jpg


Diễn viên: Thích Tiểu Long, Kim Thành Vũ, Ngô Mạnh Đạt
Thời lượng: 1h 28m
Resolution: 656 x 400
Format: Avi
Dung lượng: 896 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TMMR8VVVZT


http://mega.1280.com/file/T1FZBKHDPT
http://mega.1280.com/file/TGP6BWKS7T
http://mega.1280.com/file/TXKYH5X3MT
http://mega.1280.com/file/T4DPAMBW9T
http://mega.1280.com/file/TDRKPH4X9T
Sat Thu Ba Vuong - Contract Killer - 1998
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/SatThuBaVuong.jpg


Diễn viên: Lý Liên Kiệt, Tăng Chí Vỹ, Lương Vịnh Kỳ, Nhậm Đạt Hoa
Thời lượng: 1h 44m
Resolution: 640 x 352
Format: Avi
Dung lượng: 896 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TX5FG2Q7MT


http://mega.1280.com/file/T2V0C2GKTT
http://mega.1280.com/file/TQQ2V1NXYT
http://mega.1280.com/file/TSFD80AF6T
http://mega.1280.com/file/T41ZKB7HMT
http://mega.1280.com/file/T87PDTT25T
Tái Thế Truy Hồn - Morbidia - 1992
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/TaiTheTruyHon.jpg


Diễn viên: Trịnh Tắc Sỹ, Lữ Lương Vỹ
Thời lượng: 1h 24m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 894 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T7NWWQ3N1T


http://mega.1280.com/file/TTR54BHN4T
http://mega.1280.com/file/TDQQHRMHTT
http://mega.1280.com/file/T32KQYY41T
http://mega.1280.com/file/TT82KGBGTT
http://mega.1280.com/file/T24D2TDH6T

mauthankinh
02-11-2010, 00:41
mấy phim TQ + HK sao tên phim nào cũng kêu thế nhỉ :))

playthegame01
02-11-2010, 00:47
Ai có bộ Lộc Đỉnh Ký 98 của Trần Tiểu Xuân đóng ko? mềnh ra nhiều hàng đĩa hỏi mà giờ thì ko ai còn,link host vn càng tốt thank :D

[4xu]
02-11-2010, 01:50
Phim bộ TVB thì bác vào đây tìm này: http://tvb-ffvn.vn
Nhưng phải đki với post ít bài lấy điểm để thấy link ^^

achary88
02-11-2010, 08:09
@ haotakua : bạn có phim "Nguyên Chấn Hiệp" của Lê Minh với Lý Gia Hân không bạn ???

Haotakua
02-11-2010, 09:03
@ haotakua : bạn có phim "Nguyên Chấn Hiệp" của Lê Minh với Lý Gia Hân không bạn ???

Kô chơi phim bộ bạn ơi, bộ này nhớ coi hồi lâu dữ lắm rồi, chắc khoản 9 10 tuổi gì đó, hồi đó còn có cái áo thun trắng in hình Lê Minh nữa :))

playthegame01
02-11-2010, 09:11
;16774041']Phim bộ TVB thì bác vào đây tìm này: http://tvb-ffvn.vn
Nhưng phải đki với post ít bài lấy điểm để thấy link ^^
thanks bạn.

Kô chơi phim bộ bạn ơi, bộ này nhớ coi hồi lâu dữ lắm rồi, chắc khoản 9 10 tuổi gì đó, hồi đó còn có cái áo thun trắng in hình Lê Minh nữa :))
Phim này hồi trước coi với bố tớ ông ấy rất thích,nhưng giờ mất rồi có muốn tìm lại coi cùng củng ko được ^^

achary88
02-11-2010, 10:12
Kô chơi phim bộ bạn ơi, bộ này nhớ coi hồi lâu dữ lắm rồi, chắc khoản 9 10 tuổi gì đó, hồi đó còn có cái áo thun trắng in hình Lê Minh nữa :))
hix uổng quá, bộ này hồi nhỏ tui thích coi nhất, tiếc là h ko tìm được link down :((

Haotakua
02-11-2010, 13:40
hix uổng quá, bộ này hồi nhỏ tui thích coi nhất, tiếc là h ko tìm được link down :((
Bạn ra tiệm đĩa kiếm còn khó, bộ này lâu dữ rồi, hồi đó có coi 1 bộ cũng của Lê Minh mà cảnh sát hình sự, mấy cảnh anh chạy canô ngầu như trái bầu.

Hôm nay upload 4 phim:

_Tân Long Môn Khách Sạn
_Tân Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm
_Thám Trưởng Lôi Lạc 2
_Thằng Khờ Thiên Tài

Haotakua
02-11-2010, 17:57
Tân Long Môn Khách Sạn - Dragon Inn - 1992
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/TanLongMonKhachSan.jpg


Diễn viên: Trương Mạn Ngọc, Lương Gia Huy, Chung Tử Đơn, Lâm Thanh Hà
Thời lượng: 1h 42m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 1.2 GB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T01WJD413T


http://mega.1280.com/file/TXRYDF32PT
http://mega.1280.com/file/TX604AAAMT
http://mega.1280.com/file/T5Z3VFB2BT
http://mega.1280.com/file/T7SC3G49FT
http://mega.1280.com/file/TD34AKBZXT
http://mega.1280.com/file/T5BFY7K4DT
http://mega.1280.com/file/T5X5GA2CBT
Tân Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm - Butterfly Sword - 1993
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/TanLuuTinhHoDiepKiem.jpg


Diễn viên: Dương Tử Quỳnh, Lương Triều Vỹ, Lâm Chí Dĩnh, Từ Cẩm Giang, Chung Tử Đơn
Thời lượng: 1h 25m
Resolution: 832 x 384
Format: Avi
Dung lượng: 803 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TXMV41T9ZT


http://mega.1280.com/file/T2FRS44WST
http://mega.1280.com/file/TTZNYV2PQT
http://mega.1280.com/file/TTG3GYVB1T
http://mega.1280.com/file/THFBMT5FMT
http://mega.1280.com/file/TZFZBVTCPT
Thám Trưởng Lôi Lạc 2 - Lee Rock II - 1991
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/ThamTruongLoiLac2.jpg


Diễn viên: Lưu Đứa Hòa, Trương Mẫn, Khưu Thục Trinh, Ngô Mạnh Đạt, Tần Bái
Thời lượng: 1h 53m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 646 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T4Q45FMR1T


http://mega.1280.com/file/T1WZK1RTBT
http://mega.1280.com/file/TBS4MYQQ8T
http://mega.1280.com/file/TA8XJ7068T
http://mega.1280.com/file/T8HZN6T57T
Thằng Khờ Thiên Tài - Ah Fai The Dumb - 1997
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/ThangKhoThienTai.jpg


Diễn viên: Chu Ân, Hứa Chí An, La Gia Anh, Thái Thiếu Phân
Thời lượng: 1h 41m
Resolution: 640 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 909 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T60Q9R1SZT


http://mega.1280.com/file/TG3D34NZAT
http://mega.1280.com/file/TVJQN68HCT
http://mega.1280.com/file/TJK9TSKFYT
http://mega.1280.com/file/TPPG4J0XPT
http://mega.1280.com/file/T3D83HV6WT

Ayo
02-11-2010, 18:45
Dragon Inn. Đang tìm cái này đây. Năm sau Lý Liên Kiệt làm lại ko biết thế nào.

pikeman2
02-11-2010, 18:54
Bác Haotakua có cái phim gì mà có Dương Tử Quỳnh đóng Nghiêm Vịnh Xuân (người sáng lập Vịnh Xuân Quyền ấy) còn Chân Tử Đan đóng vai chồng bà này không? phim này xem lâu rồi quên mất tên rồi, tự nhiên nhìn cái poster Lưu tinh hồ điệp kiếm thấy cũng có 2 người này nên nhớ đến phim này

hình như phim tên là Vịnh Xuân thì phải

Haotakua
02-11-2010, 21:33
Bác Haotakua có cái phim gì mà có Dương Tử Quỳnh đóng Nghiêm Vịnh Xuân (người sáng lập Vịnh Xuân Quyền ấy) còn Chân Tử Đan đóng vai chồng bà này không? phim này xem lâu rồi quên mất tên rồi, tự nhiên nhìn cái poster Lưu tinh hồ điệp kiếm thấy cũng có 2 người này nên nhớ đến phim này

hình như phim tên là Vịnh Xuân thì phải

Bộ này là Vịnh Xuân Quyền - Wing Chun - 1994 có Dương Tử Quỳnh, Chung Tử Đơn, Từ Thiếu Cường, tui có :D đợi mai nhé vì đang up dở vài phim hot:

_Điện Cao Thế - Võ thuật, hành động - Chung Tử Đơn
_Anh Hùng Hảo Hán - XHĐ - Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hòa
_Loạn Thế Nhi Nữ - Võ thuật, Hành động đỉnh cao - Lâm Tử Tường, Hồng Kim Bảo, Nguyên Bưu, Mai Diễm Phương. Nên nhớ là có rất ít phim mà 2 ngôi sao võ thuật Hồng Kim Bảo và Nguyên Bưu đóng chung.
_Lực Vương - Võ thuật, hành động bạo lực - Phàn Thiếu Hoàng. Phim hành động đánh nhau tàn bạo đến phát kinh :|

Xù Handsome
04-11-2010, 00:33
Kéo lên phát, để down cái Thằng khờ xem thế nào, list toàn hành động ít hài quá :(

cafeda01
04-11-2010, 18:34
Mấy cái Người Trong Giang Hồ sao đặt tên nghe giống phim Lý Tiểu Long quá:|

Mấy cái tựa như thế mới chính xác đấy ,tại về VN nên bọn làm phim để luôn là phần 1 ,2,3 cho tiện

http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/LongHoDuongCung.jpg

Chuẩn :-> .

by2715
04-11-2010, 21:51
sao cái fim thám trưởng lôi lạc ko có fần 1 mà đã có fần 2 rồi bạn

Haotakua
04-11-2010, 22:56
Vì kô kiếm được link tải, hồi trước có bản chất lượng xấu quá, chỉ ngang với xem online nên tui xóa rồi.

Mega1280 mấy hôm nay bảo trì nên up không được nha anh em.

kinado
07-11-2010, 00:14
Hỏi ngoài lề 1 xíu hen. Nick bạn chủ topic là haotakua= hảo đại ca ??? Kin thắc mắc tại đọc qua thấy mỗi người gọi bạn 1 kiểu ;))

Haotakua
08-11-2010, 10:25
Chính xác là Hạo đại ca nha bạn b-) Sau 1 thời gian M1280 lên cơn và GVN nổi điên, giờ bắt đầu up lại.

Á Châu Cảnh Sát - Điện Cao Thế - Asian Cop High Voltage - 1995
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/AChauCanhSat.jpg


Diễn viên: Chung Tử Đơn
Thời lượng: 1h 20m
Resolution: 688 x 432
Format: Avi
Dung lượng: 624 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TXTQWX551T


http://mega.1280.com/file/T2118KA8VT
http://mega.1280.com/file/TMJHYB148T
http://mega.1280.com/file/TX6MDHS1ST
http://mega.1280.com/file/TFM38MT7JT
http://mega.1280.com/file/T6M0XC6NMT
http://mega.1280.com/file/TJPJVX0JVT
http://mega.1280.com/file/T1W4DPAX1T

Anh Hùng Hảo Hán - Tragic Hero - 1987
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/AnhHungHaoHan.jpg


Diễn viên: Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hòa
Thời lượng: 1h 37m
Resolution: 640 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 601 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T1J879011T


http://mega.1280.com/file/T7GFBRZGBT
http://mega.1280.com/file/TFG5VFKC0T
http://mega.1280.com/file/T46SCHH2GT
http://mega.1280.com/file/TSXQT5QYYT
http://mega.1280.com/file/TWS4XFKVXT
http://mega.1280.com/file/TJKF1Y0STT
http://mega.1280.com/file/T84J1J9GHT
Loạn Thế Nhi Nữ - Shanghai Shanghai - 1990
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/LoanTheNhiNu.jpg


Diễn viên: Lâm Tử Tường, Hồng Kim Bảo, Nguyên Bưu, Mai Diễm Phương
Thời lượng: 1h 32m
Resolution: 688 x 432
Format: Avi
Dung lượng: 677 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T2ABXSSSFT


http://mega.1280.com/file/TSCDFTPD7T
http://mega.1280.com/file/TVYC5665TT
http://mega.1280.com/file/T90JAGGMJT
http://mega.1280.com/file/TCTZHHGD0T
http://mega.1280.com/file/T5KVTB0HST
http://mega.1280.com/file/TWKVZT28TT
http://mega.1280.com/file/TH46JT1BYT
Lực Vương - Story of Ricky - 1991
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/LucVuong.jpg


Diễn viên: Phàn Thiếu Hoàng
Thời lượng: 1h 27m
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 1 GB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T21RHWJ48T


http://mega.1280.com/file/TZA1S8W5TT
http://mega.1280.com/file/THGW5TGF6T
http://mega.1280.com/file/THNJ4AHVCT
http://mega.1280.com/file/TWMNBGDKYT
http://mega.1280.com/file/T3DVCSH4MT
http://mega.1280.com/file/TZ7P5AJ5PT
http://mega.1280.com/file/TZ20NXP5QT
http://mega.1280.com/file/TT97QDBTPT
http://mega.1280.com/file/THY63DVXMT
http://mega.1280.com/file/T19WY7CV2T
http://mega.1280.com/file/TT4BW1YSDT

Haotakua
08-11-2010, 15:17
Up trước 1 phim request của bạn pikeman2.

Vịnh Xuân - Wing Chun - 1994
http://i470.photobucket.com/albums/rr70/haotakua/Phim%20Hong%20Kong/VinhXuanQuyen.jpg


Diễn viên: Dương Tử Quỳnh, Chung Tử Đơn, Từ Thiếu Cường
Thời lượng: 1h 31m
Resolution: 720 x 388
Format: Avi
Dung lượng: 699 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TWAB2CPRAT


http://mega.1280.com/file/TWKC4QZW4T
http://mega.1280.com/file/TTQBH17CYT
http://mega.1280.com/file/TKYZ5CASDT
http://mega.1280.com/file/TTP1Q4KZ4T
http://mega.1280.com/file/TKY9WD2Y4T
http://mega.1280.com/file/T5NJPJ744T
http://mega.1280.com/file/TFAT3VXX7T

|-|
09-11-2010, 13:52
Phim Thám Trưởng Lôi Lạc 2 file thứ 4 không download được thì phải

Haotakua
09-11-2010, 21:21
Phim Thám Trưởng Lôi Lạc 2 file thứ 4 không download được thì phải

Đã test vẫn bt, bạn F5 thử vài lần xem, M1280 mới bảo trì xong còn hơi điên điên đấy.

clone_wasaby
09-11-2010, 22:03
Series Người trong giang hồ và 6 phần ngoại truyện trong list #1 có đó.

-cái người trong giang hồ của bạn ở trang 1 thiếu rồi nhé .
còn thiếu 5 film ngoại truyện nữa .
-cái cửu long bang thất ko liên can gì series này . ko phải là ngoại truyện của series younganddangerous .

Xù Handsome
09-11-2010, 22:05
Ảnh hết Bandwitch rồi, up lên host khác đi ko thì chẳng biết film nào ra film nào :)

Haotakua
09-11-2010, 22:42
-cái người trong giang hồ của bạn ở trang 1 thiếu rồi nhé .
còn thiếu 5 film ngoại truyện nữa .
-cái cửu long bang thất ko liên can gì series này . ko phải là ngoại truyện của series younganddangerous .

Thiếu 5 phim nào bạn nói thử xem, còn cái Cửu Long Băng Thất đúng là kô phải ngoại truyện nhưng là 1 phim ăn theo nên cho vào luôn, mấy post trước có nói rồi đấy.

clone_wasaby
09-11-2010, 23:13
từ đầu đến giờ , ko theo dõi đủ phim bạn post nên cũng ko biết mấy phim post sau có lọy em nào ko nữa .
street of fury (long hổ hùng hưng)
century of dragon (hùng hưng phi long)
triad : the inside story (hùng hưng câu truyện nội bộ)
once upon a time in triad society (hùng hưng tiểu côn)
once upon a time in triad society 2

hùng hưng tiểu côn : nói về cuộc đời của tiểu côn (ngô trấn vũ đóng) , cừu thù của hạo nam & gà rừng , kẻ giết chết cả nhà đại ca bi .

series này mình xem sạch rồi.......................

Haotakua
09-11-2010, 23:30
Street of Fury tựa đúng là Long Hổ Đường Cùng mình có post rồi đó, Triad : The Inside Story tựa đúng là Những Ngày Trong Xã Hội Đen, mình chưa post, mấy cái còn lại kô có, mà nhìn qua cũng thấy lạ hoắc, và 2 cái phim mình nói không liên quan gì đến series Người Trong Giang Hồ cả.

Τhích Thể Hiện
10-11-2010, 02:50
Người trong Giang hồ có mười mấy phần lận ( đều do đĩa lậu bịa ra)
nhưng mấy phim đó có nhân vật của Người trong giang hồ đóng cũng khá hay

chịu khó ra hàng đĩa mua đĩa Mp4 tuyển tập là có đủ mấy phim hồng kông thập niên 80-90

như tuyển tập XHD Hồng Kông
Tuyển tập CTT
tuyển tập Chau Nhuan Phat ....

Xù Handsome
10-11-2010, 18:48
Lướt qua topic Địch Nhân Kiệt mới nhớ trc anh LĐH còn có film Triển CHiêu nữa, Hao tài có film này ko, muốn xem lại Bao công ngu của film đấy ^^

Haotakua
10-11-2010, 20:07
Lướt qua topic Địch Nhân Kiệt mới nhớ trc anh LĐH còn có film Triển CHiêu nữa, Hao tài có film này ko, muốn xem lại Bao công ngu của film đấy ^^

Phim đấy chỉ có Thuyết minh với phụ đề chứ tui chưa thấy có USLT, mà Bao Công - Huỳnh Thu Sanh phim này không ngu nha ;;) à phim này có link M1280 720p luôn đấy.

Xù Handsome
10-11-2010, 20:31
Edit: search đc rồi, thanks :D

Haotakua
10-11-2010, 21:22
Update phim.

1 Nhà 2 Hộ - The Trouble Makers - 2003
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/1Nha2Ho.jpg


Thể loại: Tình cảm, tâm lý
Diễn viên: Maggie Q, Lý Thánh Kiệt, Đường Ninh
Thời lượng: 1h 24'
Resolution: 640 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 686 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T90PCT4SJT


http://mega.1280.com/file/T7BP8HQ2TT
http://mega.1280.com/file/TVKVXC5QTT
http://mega.1280.com/file/TGDYB400WT
http://mega.1280.com/file/TMM1XHMMGT
http://mega.1280.com/file/T4Y4FZ7Y6T
http://mega.1280.com/file/T53FAQBKPT
http://mega.1280.com/file/TJ4QJQN2HT
3 Nguyện Vọng - Fantasia - 2004
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/3NguyenVong.jpg


Thể loại: Hài hước
Diễn viên: Lưu Thanh Vân, Cổ Thiên Lạc, Ngô Trấn Vũ, Thái Trác Nghiên, Chung Hân Đồng, Chung Lệ Đệ, Trần Tiểu Xuân
Thời lượng: 1h 39'
Resolution: 640 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 787 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TBNX67JVRT


http://mega.1280.com/file/T3XDM6XMBT
http://mega.1280.com/file/TY77BN6HTT
http://mega.1280.com/file/TP5G3JCJWT
http://mega.1280.com/file/TS22DPBVNT
http://mega.1280.com/file/T484FDTPRT
http://mega.1280.com/file/TTBBA5AR4T
http://mega.1280.com/file/TSV31J6F6T
http://mega.1280.com/file/TRJAN4G7KT
6 Tráng Sĩ - Six Strong Guys - 2004
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/6TrangSi.jpg


Thể loại: Hài hước, tâm lý
Diễn viên: Trịnh Y Kiện, Hứa Chí An
Thời lượng: 1h 47'
Resolution: 640 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 500 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TTST89SRNT


http://mega.1280.com/file/TGNZ3A217T
http://mega.1280.com/file/TXNP34QF0T
http://mega.1280.com/file/T307G9GXST
http://mega.1280.com/file/TX5H44B4KT
http://mega.1280.com/file/TFMX68PBQT
http://mega.1280.com/file/TAKP25V31T
9 Con Gái 1 Con Ma - Nine Girls and a Ghost - 2002
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/9ConGai1ConMa.jpg


Thể loại: Hài hước, tâm lý
Diễn viên: Trần Quán Hy
Thời lượng: 1h 37'
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 694 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T1TB1P0KPT


http://mega.1280.com/file/T7YSTGX8FT
http://mega.1280.com/file/T82XP1HP1T
http://mega.1280.com/file/TFMCH7Q24T
http://mega.1280.com/file/T87XAC25GT
http://mega.1280.com/file/TN84K8DYDT
http://mega.1280.com/file/T6NJPKMC2T
http://mega.1280.com/file/T857R9PRZT
Ái Tình Âm Dương - Esprit D'Amour - 2001
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/AiTinhAmDuong.jpg


Thể loại: Kinh dị, tâm lý
Diễn viên: Trương Trí Lâm
Thời lượng: 1h 28'
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 672 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TDNXX7NYJT


http://mega.1280.com/file/T03ZKZZMTT
http://mega.1280.com/file/T8W972JW0T
http://mega.1280.com/file/TWDSVHX2FT
http://mega.1280.com/file/TVBMFK6CDT
http://mega.1280.com/file/T69MG4QCMT
http://mega.1280.com/file/TX6FA9BHHT
http://mega.1280.com/file/TMZ8QBVMKT

Âm Dương Lộ 7 - Troublesome Night 7 - 2000
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/AmDuongLo7.jpg


Thể loại: Kinh dị
Diễn viên: Cổ Thiên Lạc, Lê Diệu Tường
Thời lượng: 1h 38'
Resolution: 512 x 384
Format: Avi
Dung lượng: 694 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T8MTGF6NNT


http://mega.1280.com/file/TDF33VQ4MT
http://mega.1280.com/file/T105ZP8BHT
http://mega.1280.com/file/T2CR39QHAT
http://mega.1280.com/file/TMWMDCW44T
http://mega.1280.com/file/T5KD7B1YST
http://mega.1280.com/file/TSRBBA1N2T
http://mega.1280.com/file/TT0024JKTT
Án Tử Hình - Undercover Blues - 2000
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/AnTuHinh.jpg


Thể loại: Hình sự
Diễn viên: Lữ Lương Vỹ, Vương Hỹ, Ngô Ngạn Tổ, Trịnh Hạo Nam
Thời lượng: 1h 15'
Resolution: 640 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 375 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TVR23MV88T


http://mega.1280.com/file/T0MPCT1MPT
http://mega.1280.com/file/T1QBM9ZQXT
http://mega.1280.com/file/T3HW9W059T
http://mega.1280.com/file/T0HFR171AT
Anh Chàng Bê Bối - If U Care - 2002
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/AnhChangBeBoi.jpg


Thể loại: Hài hước, tâm lý
Diễn viên: Chung Hân Đồng
Thời lượng: 1h 46'
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 758 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TSAXKHW53T


http://mega.1280.com/file/T0ZYTZ82QT
http://mega.1280.com/file/TXQV92M9YT
http://mega.1280.com/file/T6N8DBWKPT
http://mega.1280.com/file/T5AD1QN7BT
http://mega.1280.com/file/TAD6ZS3K1T
http://mega.1280.com/file/TZVX3T0NHT
http://mega.1280.com/file/TSCM2HAXAT
http://mega.1280.com/file/TAV5M8CF4T
Anh Vẫn Sống - The Odd One Dies - 1997
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/AnhVanSong.jpg


Thể loại: Tâm lý
Diễn viên: Kim Thành Vũ, Lí Nhược Đồng
Thời lượng: 1h 30'
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 694 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TK7HK79J6T


http://mega.1280.com/file/TMD6HR08AT
http://mega.1280.com/file/T73QP6600T
http://mega.1280.com/file/TKK24XPK0T
http://mega.1280.com/file/T3JNJ3D79T
http://mega.1280.com/file/TKZP642Y8T
http://mega.1280.com/file/TSNAXV6GAT
http://mega.1280.com/file/TNGCSSBJST

Ảo Ảnh Đặc Công - Hot War - 1998
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/AoAnhDacCong.jpg


Thể loại: Hành động, viễn tưởng
Diễn viên: Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Trần Tuệ Lâm
Thời lượng: 1h 38'
Resolution: 640 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 514 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TS54TV4YBT


http://mega.1280.com/file/TVF7JJZVBT
http://mega.1280.com/file/TJNS77CK9T
http://mega.1280.com/file/T728DW5D3T
http://mega.1280.com/file/T70BHJMNPT
http://mega.1280.com/file/TDVZRT14YT
http://mega.1280.com/file/T1KHPY076T
Bá Chủ Bịp Thành 2 - Casino Tycoon 2 - 1992
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/BaChuBipThanh2.jpg


Thể loại: Cờ bạc, tâm lý
Diễn viên: Lưu Đức Hòa, Khưu Thục Trinh, Uyển Quỳnh Đan
Thời lượng: 1h 54'
Resolution: 640 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 755 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TKAVB41JMT


http://mega.1280.com/file/T8CPQKY3AT
http://mega.1280.com/file/TYY4G5PKHT
http://mega.1280.com/file/TR0T1N7SNT
http://mega.1280.com/file/TPQAWP28YT
http://mega.1280.com/file/T8CJVHMMTT
http://mega.1280.com/file/TZSVMKWKVT
http://mega.1280.com/file/TF0D39PQKT
http://mega.1280.com/file/TMW2G2YYST

clone_wasaby
11-11-2010, 01:38
Street of Fury tựa đúng là Long Hổ Đường Cùng mình có post rồi đó, Triad : The Inside Story tựa đúng là Những Ngày Trong Xã Hội Đen, mình chưa post, mấy cái còn lại kô có, mà nhìn qua cũng thấy lạ hoắc, và 2 cái phim mình nói không liên quan gì đến series Người Trong Giang Hồ cả.
ui dời , bạn coi đi rồi hãy phát biểu nhé....
nội dung đều nói về hùng hưng và đông tinh tranh đấu nhau đấy .
phim triad : the ínide story nói về những ngày đầu mà hùng hưng mới thành lập . ông già trùm khúc đầu phim bị chém chết chính là cha ruột của tưởng thiên sinh và tương thiên vương sau này . (do nhậm đạt hoa & vạn tử lương đóng sau này đó)
mấy phim còn lại có hết , bởi vì mình đã từng coi rồi....lên gôgle mà tìm ra hết...........có gì đâu mà lạ hoắc .
còn nhớ nhân vật này ko ? phim về anh ta đến 2 phần nhé .
http://content7.flixster.com/movie/10/85/49/10854917_det.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Once_Upon_a_Time_in_Triad_Society
này nhé :
người trong giang hồ 1
người trong giang hồ 2
người trong giang hồ 3
người trong giang hồ 4
người trong giang hồ 5
người trong giang hồ 6
thiếu niên hạo nam
câu truyện gà rừng
hùng hưng đại phi
hùng hưng thập tam muội
hùng hưng tiểu côn 1
hùng hưng tiêu côn 2
hùng hưng phi long (nói về đại ca phi long của đảng hùng hưng)
long hổ hùng hưng (2 thằng nhãi bị đông tinh ăn hiếp nên gia nhập hùng hưng để trả thù)
hùng hưng : câu truyện nội bộ
giang hồ đại phong bạo (hùng hưng hồng phi )

16 phim có liên can đến trần hạo nam và sự tranh đấu của đãng hùng hưng và đảng đông tinh .
mình xem hết rồi . ^^

Doãn Thiên Sầu..
11-11-2010, 02:25
Hồi xưa xem phim Hồng Kông còn nhỏ, cứ nhầm cái mặt Trịnh Thiếu Thu với Lưu Đức Hoa mãi :D
2 bác này khuôn mặt hao hao giống nhau đấy nhỉ :-?

Supreme Archangel
11-11-2010, 05:55
ảnh cover trang 1 hỏng gần hết rồi bác ơi

Haotakua
11-11-2010, 14:50
ui dời , bạn coi đi rồi hãy phát biểu nhé....

Những phim tui post tui đều xem hết rồi, đúng là 2 phim tui nói có Hùng Hưng và Đông Tinh nhưng Kô hề nói đến Trần Hạo Nam, Gà rừng và đồng bọn nha bạn nên tui mới nói kô liên quan đến series, phim HK thì vô vàn tui chỉ post những phim tui có, phim thì có thằng xem rồi thằng chưa cần gì phải giựt mình :-"


Hồi xưa xem phim Hồng Kông còn nhỏ, cứ nhầm cái mặt Trịnh Thiếu Thu với Lưu Đức Hoa mãi
Trịnh Thiếu Thu và Lưu Đức Hòa có 1 phim về Túy Quyền khá hay đó bạn, sẽ up sau.


ảnh cover trang 1 hỏng gần hết rồi bác ơi
Mình reup xong rồi nhưng chưa chỉnh lại vì... lười :D

clone_wasaby
11-11-2010, 20:18
thì tui nói rồi , triad : the ínide story có cha của ông tưởng hùng hưng đấy .theo bạn như vậy có liên can người trong giang hồ ko ????
bạn post phim thiếu , mình góp ý cho đầy đủ để cho anh em cập nhật đáng lẽ bạn phải tiếp nhận mới đúng .
thế còn 3 phim kia , công nhận thiếu ko ????????
kiếm post lại cho đủ 16 phim đi cha .

Haotakua
11-11-2010, 20:53
Đễ up hết trong kho cái rồi kiếm cha nội, còn khoản 50 phim nữa thôi :-w

TerminatorT-X
11-11-2010, 21:00
thập niên 80-90 mà lọt cả những phim 2000 àh.

Có ai up giùm full bộ Hứa Quang Kiệt với Lạc Gia trong seri thần thám đầu trọc ko? nhớ ko lầm tới 7 bộ

Haotakua
11-11-2010, 22:17
thập niên 80-90 mà lọt cả những phim 2000 àh.
Tiện tay, tiện tay.

Bá Vương Tà Giáp - Bury Me High - 1991
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/BaVuongTaGiap.jpg


Thể loại: Hành động
Diễn viên: Tiền Gia Lạc, Nguyên Hoa, Tần Bái
Thời lượng: 1h 36'
Resolution: 640 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 637 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T30SNK91YT


http://mega.1280.com/file/T2PMR8R8CT
http://mega.1280.com/file/TFAJRZX9NT
http://mega.1280.com/file/TYMZPR5CXT
http://mega.1280.com/file/TDT77P5XFT
http://mega.1280.com/file/TF8S26D05T
http://mega.1280.com/file/TAA08Z7JBT
http://mega.1280.com/file/TCJHQ2V02T

Baby Tuyệt Hảo - Mighty Baby - 2002
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/BabyTuyetHao.jpg


Thể loại: Hài hước
Diễn viên: Lưu Thanh Vân, Cổ Thiên Lạc, Trương Bá Chi, Lương Vịnh Kỳ
Thời lượng: 1h 49'
Resolution: 528 x 270
Format: Avi
Dung lượng: 691 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T584M0D47T


http://mega.1280.com/file/TRJ6HXWYST
http://mega.1280.com/file/T1N4KWYGAT
http://mega.1280.com/file/TC3BWKR9XT
http://mega.1280.com/file/T7R62SY4CT
http://mega.1280.com/file/T3VV0P4HJT
http://mega.1280.com/file/TNZCJ0N7FT
http://mega.1280.com/file/TANFZQ8D4T

Bắn Mướn - Bullet For Hire - 1991
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/BanMuon.jpg


Thể loại: Hành động
Diễn viên: Nhậm Đạt Hoa, Trương Học Hữu
Thời lượng: 1h 30'
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 770 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TC06H7X8HT


http://mega.1280.com/file/TB2XZG44CT
http://mega.1280.com/file/TB4RDVNAHT
http://mega.1280.com/file/TX3SGSYN5T
http://mega.1280.com/file/T65KKSN9TT
http://mega.1280.com/file/TBXAJMCGCT
http://mega.1280.com/file/T3YCNRS1VT
http://mega.1280.com/file/TWA85H02TT
http://mega.1280.com/file/T28KWC5Z4T

Bát Bửu Kỳ Binh - They Came to Rob Hong Kong - 1989
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/BatBuuKyBinh.jpg


Thể loại: Hành động, hài hước
Diễn viên: Tăng Chí Vỹ, Ngô Quân Như, Khưu Thục Trinh
Thời lượng: 1h 38'
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 1 GB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T72SJ29PRT


http://mega.1280.com/file/T8XQ6NHKGT
http://mega.1280.com/file/T0P0WQFF5T
http://mega.1280.com/file/TQCAAGTJFT
http://mega.1280.com/file/TPAW61MTJT
http://mega.1280.com/file/T8Y9CG70WT
http://mega.1280.com/file/TAG1PGNAKT
http://mega.1280.com/file/TR0CCTKA9T
http://mega.1280.com/file/TS9SPV00HT
http://mega.1280.com/file/T4BVDA7W9T
http://mega.1280.com/file/TB7J6ZJWMT
http://mega.1280.com/file/T9DF64R6AT
Bí Quyết Chỉnh Hình - Beauty and the Breast - 2002
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/BiQuyetChinhHinh.jpg


Thể loại: Hài hước, nói về bộ ngực phụ nữ và các vấn đề liên quan :))
Diễn viên: Ngô Trấn Vũ, Ngô Ngạn Tổ
Thời lượng: 1h 37'
Resolution: 640 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 753 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TXA5WD5PYT


http://mega.1280.com/file/TMB7N7CJ0T
http://mega.1280.com/file/T750D500BT
http://mega.1280.com/file/TPC96WN2MT
http://mega.1280.com/file/TF36X3MK1T
http://mega.1280.com/file/T60WP2KTZT
http://mega.1280.com/file/T0VVXGDMVT
http://mega.1280.com/file/TC94NG22YT
http://mega.1280.com/file/T6VT8W5B9T
Bích Huyết Lam Thiên - The Blacksheep Affair - 1998
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/BichHuyetLamThien.jpg


Thể loại: Hành động
Diễn viên: Triệu Văn Trác, Thư Kỳ
Thời lượng: 1h 29'
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 757 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T5X9ZPJ4QT


http://mega.1280.com/file/T29XW16CGT
http://mega.1280.com/file/TQV8N85CWT
http://mega.1280.com/file/TPQBBG8BTT
http://mega.1280.com/file/TSTR8SHW8T
http://mega.1280.com/file/TSA8HK05FT
http://mega.1280.com/file/TWQP5WPV9T
http://mega.1280.com/file/TYM4SY244T
http://mega.1280.com/file/TVCZ3T2MFT

Leaf_leave_tree
12-11-2010, 11:48
cảm ơn bạn up :))
tìm cái phim long hổ cùng đường mãi mà bh mới được xem :D
hi vọng bạn tìm và post nốt những phim về XHĐ HK :D

clone_wasaby
12-11-2010, 13:53
xhd hk hả ?
bạn kiếm và post phim này dùm nè .

to be no.1 (ngôi vị giang hồ) trương trí lâm đóng.....
post dùm mình nhé .

Hyuu
15-11-2010, 15:17
mấy hôm nay k update film nữa à bạn chủ topic ....

LHAD
15-11-2010, 16:15
Mấy phần người trong giang hồ còn thiếu ai có post nốt đi mới được xem có 12 phần

Haotakua
15-11-2010, 19:19
mấy hôm nay k update film nữa à bạn chủ topic ....

Mấy hôm nay M1280 download thì được còn upload thì đơ bạn ơi, tình trạng chung của mọi người, đang up trên web nhưng chậm như rùa vậy, mấy ngày nay mà up được có 3 phim Bố già Hồng Kông, Bước vào nữa đêm, Cám ơn tình em nên cũng kô muốn post luôn, đợi FPT nó fix lỗi lại rồi up 1 loạt luôn thể.

nhangheo182
15-11-2010, 19:30
nhiều phim hay muốn down quá mà mega thì mình ko down được,2Kb/s thì chiu T.T

shinichi79
16-11-2010, 12:50
Bác có bộ biệt đội bá vương hoa không, phim này cũng hay lắm.

Haotakua
17-11-2010, 17:49
Update tiếp list phim sau bao ngày bị FPT hành!

Bố Già Hồng Kông - Hong Kong Godfather - 1991
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/BoGiaHongKong.jpg


Thể loại: Hình sự, tâm lý
Diễn viên: Lưu Đức Hòa
Thời lượng: 1h 34'
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 694 MB
Link folder: -- Mega 1280 -- Bo Gia Hong Kong - Hong Kong Godfather - 1991.avi -- (http://mega.1280.com/folder/T619ZQ5DQT)


http://mega.1280.com/file/T4GCVG2FWT
http://mega.1280.com/file/TR2QH25FVT
http://mega.1280.com/file/TPNTR6JZ4T
http://mega.1280.com/file/TBTQH9HA0T
http://mega.1280.com/file/THFPYWPHFT
http://mega.1280.com/file/T787F3CF2T
http://mega.1280.com/file/TCRCQQWNBT
Bước Vào Nửa Đêm - Step Into The Dark - 1998
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/BuocVaoNuaDem.jpg


Thể loại: Kinh dị, tâm lý
Diễn viên: Lưu Thanh Vân, Quách Khả Doanh
Thời lượng: 1h 34'
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 694 MB
Link folder: -- Mega 1280 -- Buoc Vao Nua Dem - Step Into The Dark - 1998.avi -- (http://mega.1280.com/folder/TGZ0WAHTGT)http://mega.1280.com/file/TQJSMWZ5MT
http://mega.1280.com/file/TBGSW00RGT
http://mega.1280.com/file/T5FGTHMRAT
http://mega.1280.com/file/TVRC4V4DAT
http://mega.1280.com/file/T9Y33B2B0T
http://mega.1280.com/file/TZQ1C72BPT
http://mega.1280.com/file/TA4FMNHBGT
Cám Ơn Tình Em - Thanks for Your Love - 1996
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/CamOnTinhEm.jpg


Thể loại: Tình cảm, hài - 1 phim tình cảm rất hay của Hòa ca với 1 cái kết kô đụng hàng :))
Diễn viên: Lưu Đức Hòa, Đào Đại Vũ, Quan Chi Lâm
Thời lượng: 1h 34'
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 694 MB
Link folder: -- Mega 1280 -- Cam On Tinh Em - Thanks for Your Love - 1996.avi -- (http://mega.1280.com/folder/T0VV78NN9T)http://mega.1280.com/file/T5QNBYTATT
http://mega.1280.com/file/TH5K6YMVNT
http://mega.1280.com/file/TBNQBQM0CT
http://mega.1280.com/file/T3S69VWR7T
http://mega.1280.com/file/T839FF266T
http://mega.1280.com/file/V237AIN0NV
http://mega.1280.com/file/P7C5VHFV5K
Cảnh Viên Và Chú Rể - He is My Enemy, Partner and Father-in-Law - 1999
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/CanhVienVaChuRe.jpg


Thể loại: Hài, hành động - 1 phim hài lưu manh rất hay của Lương Gia Huy
Diễn viên: Trương Gia Huy
Thời lượng: 1h 32'
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 694 MB
Link folder: -- Mega 1280 -- Canh Vien Va Chu Re - He is My Enemy - 1999.avi -- (http://mega.1280.com/folder/TVG2ACA28T)http://mega.1280.com/file/KSOE5SJAGW
http://mega.1280.com/file/S0KIBUM0F6
http://mega.1280.com/file/T0W066BXMT
http://mega.1280.com/file/TCPPBW3GHT
http://mega.1280.com/file/TYM5P57AWT
http://mega.1280.com/file/T4XFKJ75ZT
http://mega.1280.com/file/TQRGHMWYBT
Chòm Sao Chiếu Tử - The Thief of Time - 1992
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/ChomSaoChieuTu.jpg


Thể loại: Hài, viễn tưởng
Nội dung: Bộ phim quy tụ dàn sao cực khủng thời bấy giờ, nói về 3 người ko quen biết vô tình có bảo vật và bị luân hồi về quá khứ, liên tục gặp những vị cao nhân ở các thời kì khác nhau trong tiểu thuyết võ hiệp: Dương Quá, Cô Long, Diệp Cô Thành, Lý Tầm Quan, Lục Tiểu Phụng, Đoạn Phi (Cái Thế Hào Hiệp), vua Bảo Nghi...
Diễn viên: Trương Vệ Kiện, Ôn Triệu Luân, Lưu Đức Hòa, Trịnh Thiếu Thu, Châu Tinh Trì, Ngô Mạnh Đạt, Quách Phú Thành
Thời lượng: 1h 35'
Resolution: 640 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 680 MB
Link folder: -- Mega 1280 -- Chom Sao Chieu Tu - The Thief of Time - 1992.avi -- (http://mega.1280.com/folder/TZJJ1ZC5PT)http://mega.1280.com/file/T5F29JDJVT
http://mega.1280.com/file/TNY3T7F1ZT
http://mega.1280.com/file/T0MDJK1Y2T
http://mega.1280.com/file/TR54TKH4MT
http://mega.1280.com/file/T28JSGHFNT
http://mega.1280.com/file/TS18NYPYAT
http://mega.1280.com/file/TGCKP6GANT
Chủ Nhân Và Người Tình - Every Dog has His Date - 2001
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/ChuNhanVaNguoiTinh.jpg


Thể loại: Hài, viễn tưởng, tâm lý
Nội dung: 1 hôm "đẹp trời", 1 người đàn ông và 1 con chó bị hoán đổi cho nhau và cả 2 phải cố gắng để phù hợp với hiện dạng của mình.
Diễn viên: Trương Gia Huy
Thời lượng: 1h 47'
Resolution: 640 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 916 MB
Link folder: -- Mega 1280 -- Chu Nhan Va Nguoi Tinh - Every Dog has His Date - 2001.avi -- (http://mega.1280.com/folder/TYPCNCNWMT)http://mega.1280.com/file/T0014NH1QT
http://mega.1280.com/file/TWABMKKV1T
http://mega.1280.com/file/T6Y7AKRJDT
http://mega.1280.com/file/TY7MH9Z86T
http://mega.1280.com/file/T37Y5CYR2T
http://mega.1280.com/file/T3RZQ34A9T
http://mega.1280.com/file/T0F9Z4ZYDT
http://mega.1280.com/file/TN873G3CPT
http://mega.1280.com/file/TVVTNFG9RT
http://mega.1280.com/file/TNRXJDQYVT

X †
17-11-2010, 23:17
Cái Chòm sao chiếu tử có vẻ hay đây :x , toàn sao cả :D

TerminatorT-X
18-11-2010, 00:07
CSCT xem lúc nhỏ cực hài. Anh đóng vai phản diện ko bít tên j chỉ bít đóng trong phim thiên trường địa cửu bị lâm vào tình cảnh dek đỡ được =))

LHAD
18-11-2010, 09:51
Nhìn đống phim thèm lắm nhưng chịu với mấy cái link này

clone_wasaby
18-11-2010, 12:30
pots phim ngôi vị giang hồ đi bạn.....................

Leaf_leave_tree
19-11-2010, 12:12
Chòm Sao Chiếu Tử - The Thief of Time - 1992
Phim này thật sự là rất nhạt ý :(
thấy có a CTT nên down về nhưng thất vọng quá :((

Haotakua
19-11-2010, 22:35
pots phim ngôi vị giang hồ đi bạn.....................

Không có phim này.

Update list phim, mới coi cái list thì gần 20 phim đã up xong nhưng chưa post, từ đây đến tối nếu siêng thì post luôn, lười thì... mai vậy :D

Chung Vô Diệm - Wu Yen - 2001
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/ChungVoDiem.jpg


Thể loại: Hài, lịch sử
Thể loại: Phim hài trào phúng về Tề Tương Vương và Chung Vô Diệm của nước Tề ngày xưa, 1 trong những phim cuối cùng của nữ diễn viên đa tài và lừng danh Mai Diễm Phương.
Diễn viên: Mai Diễm Phương, Chương Bá Chi, Trịnh Tú Văn
Thời lượng: 2h 2'
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 693 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TT69YQ8M8Thttp://mega.1280.com/file/TSY293FABT
http://mega.1280.com/file/TCJS4QBRFT
http://mega.1280.com/file/TV8D0YSTYT
http://mega.1280.com/file/TYVJPQCXRT
http://mega.1280.com/file/TS6XCQKAQT
http://mega.1280.com/file/TD0ZNJPQXT
http://mega.1280.com/file/TAJS19NJHT
Chuyện Tình Vị Linh Mục - Tri Star - 1996
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/ChuyenTinhViLinhMuc.jpg


Thể loại: Tình cảm, tâm lý - 1 phim tình cảm khá hay của Trương Quốc Vinh
Diễn viên: Trương Quốc Vinh, Viên Vịnh Nghi, Trần Hào, Trần Cẩm Hồng, Lưu Thanh Vân
Thời lượng: 1h 47'
Resolution: 640 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 808 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TZXR18BQZThttp://mega.1280.com/file/TP35ACGXST
http://mega.1280.com/file/TVKXZ87G2T
http://mega.1280.com/file/TJ1GWGNTJT
http://mega.1280.com/file/TVF6HBGHKT
http://mega.1280.com/file/T33AAWZ7KT
http://mega.1280.com/file/T56FGRB6HT
http://mega.1280.com/file/THW9P5XHYT
http://mega.1280.com/file/T2FS0G5C0T
http://mega.1280.com/file/T3TX4NATST
Cỏ Mỹ Nhân - The Foliage - 2003
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/CoMyNhan.jpg


Thể loại: Tâm lý
Diễn viên: Thư Kì
Thời lượng: 1h 39
Resolution: 640 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 690 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T2KS1B9K9Thttp://mega.1280.com/file/TJSCCPCK2T
http://mega.1280.com/file/TY1FMJ9TFT
http://mega.1280.com/file/TKRP5VSZ0T
http://mega.1280.com/file/T0VBKX0RVT
http://mega.1280.com/file/TAX4PDWRTT
http://mega.1280.com/file/TY7Z3HV04T
http://mega.1280.com/file/TR175A2PCT
Công Tử Đa Tình - The Greatest Lover - 1988
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/CongTuDaTinh.jpg


Thể loại: Hài
Diễn viên: Châu Nhuận Phát, Tăng Chí Vỹ, Nguyên Hoa, Ngô Quân Như, Mai Diễm Phương
Thời lượng: 1h 55'
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 693 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T6TFCZQXFThttp://mega.1280.com/file/T6JBYZ6YBT
http://mega.1280.com/file/TXHK2JDSPT
http://mega.1280.com/file/TVCZVM489T
http://mega.1280.com/file/TS3AMTGTNT
http://mega.1280.com/file/TR7XW9PV7T
http://mega.1280.com/file/TMX20W3ZGT
http://mega.1280.com/file/TRZMFBMRST
Cuộc Phá Tham Ô - Island Of Greed - 1997
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/CuocPhaThamO.jpg


Thể loại: Hình sự, tâm lý
Nội dung: 1 tên trùm XHĐ mua chuộc các quan chức cấp cao để có 1 chân trong chính phủ để nắm quyền hành và các cuộc đấu đá của các đảng phái chính trị, nhạc nền của bộ phim đã được Lý Hải cover trong album Trọn Đời Bên Em 2 :-"
Diễn viên: Lương Gia Huy, Lưu Đức Hòa
Thời lượng: 2h 4'
Resolution: 640 x 256
Format: Avi
Dung lượng: 505 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TNJ51XB34Thttp://mega.1280.com/file/TBQQTJD7BT
http://mega.1280.com/file/T14S74PVDT
http://mega.1280.com/file/TX71GWYZ5T
http://mega.1280.com/file/TXF95QQK5T
http://mega.1280.com/file/T0VRBPNV5T
http://mega.1280.com/file/TAYSSGTRVT
Cuộc Săn Cá Sấu - Crocodile Hunter - 1989
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/CuocSanCaSau.jpg


Thể loại: Hành động, hài
Diễn viên: Lưu Đức Hòa, Ngô Quân Như
Thời lượng: 1h 40'
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 605 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TQHQV1883Thttp://mega.1280.com/file/TT8G03342T
http://mega.1280.com/file/T12RZDHPVT
http://mega.1280.com/file/TMFJSGFJST
http://mega.1280.com/file/T9HGYJKAPT
http://mega.1280.com/file/TZY7JYJ9TT
http://mega.1280.com/file/TCRBD4DRGT
http://mega.1280.com/file/TYAM1X04VT

X †
22-11-2010, 14:59
Up thêm film đi Hao tài ơi :D

Haotakua
22-11-2010, 23:52
Cập nhập list phim

Đầu Đường Sát Thủ - Iron Monkey 2 - 1996
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/DauDuongSatThu.jpg


Thể loại: Hành động, võ thuật
Diễn viên: Chung Tử Đơn
Thời lượng: 1h 28'
Resolution: 640 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 693 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T5SF7JWWHThttp://mega.1280.com/file/TXCV6PDYXT
http://mega.1280.com/file/TAW5DXR71T
http://mega.1280.com/file/TV1BBKPQQT
http://mega.1280.com/file/T223VMK4VT
http://mega.1280.com/file/T8APB85SST
http://mega.1280.com/file/THKXQS8XAT
http://mega.1280.com/file/TVAVMW0FHT
Đề Phòng Gián Điệp - To Spy With Love - 1990
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/DePhongGianDiep.jpg


Thể loại: Hài hước, hành động
Thời lượng: 1h 35'
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 694 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TFH6MHZY6Thttp://mega.1280.com/file/T1ZY9NK1HT
http://mega.1280.com/file/TZ8JPSGN9T
http://mega.1280.com/file/T79AKP4FKT
http://mega.1280.com/file/T5SA4SYH0T
http://mega.1280.com/file/TQ8HFGY78T
http://mega.1280.com/file/TQFCFXGD4T
http://mega.1280.com/file/TVKFDJFWHT
Đề Phòng Kẻ Trộm - Carry on Pickpocket - 1982
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/DePhongKeTrom.jpg


Thể loại: Hành động, võ thuật, hài
Diễn viên: Hồng Kim Bảo
Thời lượng: 1h 36'
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 693 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TD8J48G1MThttp://mega.1280.com/file/TJJJRBGW8T
http://mega.1280.com/file/TFN2Z38B1T
http://mega.1280.com/file/T68MH8JCNT
http://mega.1280.com/file/TNN8YVQYAT
http://mega.1280.com/file/T6FBAVA83T
http://mega.1280.com/file/TXBC3TXT7T
http://mega.1280.com/file/T2W97N0NWT
Điệp Khúc Nửa Đêm - The Phantom Lover - 1995
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/DiepKhucNuaDem.jpg


Thể loại: Tâm lý, âm nhạc
Nội dung: Các tuyến nhân vật được xây dựng khá giống trong The Phantom of The Opera huyền thoại nhưng cốt truyện được miêu tả 1 cách rất khác, 1 trong đó là happy ending :D, 1 phim rất đáng xem của Trương Quốc Vinh.
Diễn viên: Trương Quốc Vinh
Thời lượng: 1h 42'
Resolution: 640 x 288
Format: Avi
Dung lượng: 665 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TZ0G4HS9BThttp://mega.1280.com/file/TSG7TVFB4T
http://mega.1280.com/file/TD8TTSH2VT
http://mega.1280.com/file/TRHGW25QQT
http://mega.1280.com/file/T524R2712T
http://mega.1280.com/file/TXA2YHKRPT
http://mega.1280.com/file/TY8J05Z8NT
http://mega.1280.com/file/T1C43NNW8T
Dòng Họ Xác Ướp - Mr. Vampire Sage - 1988
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/DongHoXacUop.jpg


Thể loại: Hài, ma cương thi
Diễn viên: Tiền Gia Lạc
Thời lượng: 1h 30'
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 695 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TZ2PKQXBKThttp://mega.1280.com/file/TYGR4VAVGT
http://mega.1280.com/file/TH5YKGDM3T
http://mega.1280.com/file/TTCWTC5SPT
http://mega.1280.com/file/T61K7MBTJT
http://mega.1280.com/file/TB9M5WF0KT
http://mega.1280.com/file/TS7F9WJSXT
http://mega.1280.com/file/T02ZSBAXVT
Dưới Trời Truy Nã - Man Wanted - 1995
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/DuoiTroiTruyNa.jpg


Thể loại: Hành động, tâm lý - 1 trong những phim hành động hay nhất của Nhậm Đạt Hoa!
Nhạc phim: bài hát này tôi rất thích, đã được cover lại tiếng Việt là bài Cuộc Tình Cay Đắng - Lương Tùng Quang (http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Cuoc-Tinh-Cay-Dang-Luong-Tung-Quang-Minh-Tri.IWZA9BUU.html), bài này trong đầu karaoke 5 số cũng đã có từ rất lâu :D
Diễn viên: Nhậm Đạt Hoa, Chung Lệ Đệ, Vu Vinh Quang
Thời lượng: 1h 36'
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 693 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TJR96GD3NThttp://mega.1280.com/file/TG8CN4GJTT
http://mega.1280.com/file/TCHG5KFTYT
http://mega.1280.com/file/TR5ZF7YBBT
http://mega.1280.com/file/T5A6TBSDAT
http://mega.1280.com/file/TXPRM2N5VT
http://mega.1280.com/file/TYKH9Y3QFT
http://mega.1280.com/file/TZYJ1YJJTT
Duyên Tình Kì Lạ - Whatever You Want - 1994
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/DuyenTinhKiLa.jpg


Thể loại: Hài, viễn tưởng
Viễn tưởng: 1 ngày kia, 1 cô gái vô tình chùi vào 1 viên châu và 1 chàng trai xuất hiện tự nhận là... sư đệ của thần đèn Aladin =)) và cho cô gái đó 3 điều ước.
Diễn viên: Vương Mẫn Đức, Viên Vịnh Nghi, Chung Lệ Đệ, Trần Tiểu Xuân
Thời lượng: 1h 32'
Resolution: 640 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 511 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TZFCXR5ASThttp://mega.1280.com/file/THY2VX51CT
http://mega.1280.com/file/T4KX5AV9TT
http://mega.1280.com/file/TC5RGS8CZT
http://mega.1280.com/file/TNASHN7C3T
http://mega.1280.com/file/TKN6G42A6T
http://mega.1280.com/file/T3GXDD5V6T
Duyên Tình Okinawa - Okinawa Rendez Vous - 2000
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/DuyenTinhOkinawa.jpg


Thể loại: Tình cảm, tâm lý
Diễn viên: Lương Gia Huy, Trương Quốc Vinh, Lê Tư
Thời lượng: 1h 38'
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 691 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TBQZAFSW6Thttp://mega.1280.com/file/T6A9MM7YXT
http://mega.1280.com/file/TGMR8R84CT
http://mega.1280.com/file/TF8DG0NHWT
http://mega.1280.com/file/T801Z3B61T
http://mega.1280.com/file/TPVZFFNF4T
http://mega.1280.com/file/TY2MQP9PXT
http://mega.1280.com/file/T5W1M5XWZT
Duyên Tình Phiêu Lưu - Whatever Will Be Will Be - 1995
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/DuyenTinhPhieuLuu.jpg


Thể loại: Tình cảm, tâm lý
Diễn viên: Quách Phú Thành, Trần Tuệ Lâm
Thời lượng: 1h 48'
Resolution: 640 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 920 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TWCHN5TZPThttp://mega.1280.com/file/TVHFCSA4XT
http://mega.1280.com/file/TGCC167ZYT
http://mega.1280.com/file/TQ7M7FSFYT
http://mega.1280.com/file/T6HX7ZNC8T
http://mega.1280.com/file/T9XV54PZXT
http://mega.1280.com/file/TFV02ZQDFT
http://mega.1280.com/file/TGPFAB9MMT
http://mega.1280.com/file/TTMQPSYXTT
http://mega.1280.com/file/T0HHAJVWPT
http://mega.1280.com/file/TTR7RCQZTT

Leaf_leave_tree
23-11-2010, 09:45
e rất thích mấy phim có Cương thi :D
a hao có phim nào về CT thì post tiếp nhé :D

Haotakua
23-11-2010, 13:20
Rất tiếc là thể loại kinh dị ma thì tui có nhiều, nhưng cương thi thì coi trước giờ toàn là thuyết minh chứ chưa tìm được lồng tiếng, cái phim ở trên phải gọi là của hiếm đấy.

bokinhvan038
25-11-2010, 05:44
hix ai leech hộ mình bộ Người trong giang hồ sang MF mình đội ơn :(

Haotakua
29-11-2010, 20:27
Update.

Giang Hồ Kế Nhân - Hero Of Tomorrow - 1988
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/GiangHoKeNhan.jpg


Thể loại: Hành động
Diễn viên: Mạc Thiếu Thông
Thời lượng: 1h 26'
Resolution: 688 x 432
Format: Avi
Dung lượng: 460 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TDY9KV15VThttp://mega.1280.com/file/T9BWKRN71T
http://mega.1280.com/file/T8VYX4PYFT
http://mega.1280.com/file/T3Q68YYFTT
http://mega.1280.com/file/T10A0AZAMT
http://mega.1280.com/file/T6AZ5QP3QT
Giây Phút Đoạt Mệnh 2 - Running Out of Time 2 - 2001
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/GiayPhutDoatMenh2.jpg


Thể loại: Hành động, hình sự, đấu trí
Diễn viên: Trịnh Y Kiện, Lưu Thanh Vân, Hứa Thiệu Hùng
Thời lượng: 1h 35'
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 1.09 GB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TM2BZWTKJThttp://mega.1280.com/file/T0MYB5K8FT
http://mega.1280.com/file/TCR20VGVJT
http://mega.1280.com/file/TJM473A6MT
http://mega.1280.com/file/TA80WZGF9T
http://mega.1280.com/file/TVV7DBWNYT
http://mega.1280.com/file/TQHJS9PV3T
http://mega.1280.com/file/TXSB2AWX9T
http://mega.1280.com/file/TF6CQGDRAT
http://mega.1280.com/file/TWJQHKN6GT
http://mega.1280.com/file/T46XA0D2QT
http://mega.1280.com/file/TWCAAP5DAT
http://mega.1280.com/file/TCQNR569ST
Hắc Báo Thiên Hạ - The Black Panther Warriors - 1993
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/HacBaoThienHa.jpg


Thể loại: Hành động, hài
Diễn viên: Vạn Tử Lương, Nguyên Hoa, Nhậm Đạt Hoa, Lương Gia Huy, Trương Vệ Kiện, Lâm Thanh Hà
Nội dung: 1 trong những phim hành động hay nhất của Vạn Tử Lương, nhìn dàn dv thì ko phải nghĩ nữa :)) trong phim có nhiều pha phải nói là đạt đến mức độ imba thần thánh trong lịch sử điện ảnh cả HK và thế giới, a Châu cũng không đạt được =))
Thời lượng: 1h 29'
Resolution: 720 x 432
Format: Avi
Dung lượng: 804 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TDJAVZFD2Thttp://mega.1280.com/file/TV2HDQVJ4T
http://mega.1280.com/file/TJQM1YR13T
http://mega.1280.com/file/TYW0MG7QRT
http://mega.1280.com/file/TYX2NM3HST
http://mega.1280.com/file/TNWV9V17JT
http://mega.1280.com/file/TNT1NG8T0T
http://mega.1280.com/file/TNKA0AG6TT
http://mega.1280.com/file/TRS7GNTR9T
http://mega.1280.com/file/T64X73KCWT
Hỏa Vân Truyền Kỳ - Fire Dragon 1994
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/HoaVanTruyenKy.jpg


Thể loại: Võ hiệp
Diễn viên: Lâm Thanh Hà, Mạc Thiếu Thông, Ngô Quân Như
Thời lượng: 1h 29'
Resolution: 720 x 432
Format: Avi
Dung lượng: 731 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TC91K799BThttp://mega.1280.com/file/TFBGHS0DXT
http://mega.1280.com/file/T67AMQRZHT
http://mega.1280.com/file/TJC814G64T
http://mega.1280.com/file/T2F66ZWAAT
http://mega.1280.com/file/TMH7532HNT
http://mega.1280.com/file/TBB0FTSCZT
http://mega.1280.com/file/T6DAVRDJDT
http://mega.1280.com/file/TV6K6JSS0T
Kỳ Môn Độn Giáp - The Miracle Fighters - 1982
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/KyMonDonGiap.jpg


Thể loại: Pháp sư, hài
Diễn viên: biết mỗi giáo đầu Cao Hùng, còn lại tịt
Nội dung: 1 phim hài rất đang xem thập niên đầu 80~, lồng tiếng hơi khó nghe chút nhưng đây là tình trạng chung của phim HK những năm 80~.
Thời lượng: 1h 35'
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 694 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T9FGVC10JThttp://mega.1280.com/file/T8HD7JHAQT
http://mega.1280.com/file/T2T4PYF2AT
http://mega.1280.com/file/T20P6RNSQT
http://mega.1280.com/file/TB81K4968T
http://mega.1280.com/file/TCG4T7PQ1T
http://mega.1280.com/file/TTDVF7F49T
http://mega.1280.com/file/TZPA38HRHT
Lam Huyết Nhân - The Wesley's Mysterious File - 2002
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/LamHuyetNhan.jpg


Thể loại: Giả tưởng
Diễn viên: Lưu Đức Hòa, Quan Chi Lâm, Thư Kì, Trịnh Hạo Nam, Vương Tinh
Thời lượng: 1h 27'
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 1.34 GB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T4896XXNSThttp://mega.1280.com/file/T4C9M2C91T
http://mega.1280.com/file/T6NHTXXBQT
http://mega.1280.com/file/TSJB46HYZT
http://mega.1280.com/file/TVN7SQVWXT
http://mega.1280.com/file/TCK16TZR9T
http://mega.1280.com/file/TXX90WKHVT
http://mega.1280.com/file/T020VG9SHT
http://mega.1280.com/file/T59CDHNQ6T
http://mega.1280.com/file/TB8JQJ7JDT
http://mega.1280.com/file/TPG5YSC80T
http://mega.1280.com/file/TSSZJ6993T
http://mega.1280.com/file/TW7RH61WMT
http://mega.1280.com/file/T01VVPJ62T
http://mega.1280.com/file/TB5P0Z5CJT
http://mega.1280.com/file/TJSTYMYDCT
Lãnh Chiến - Cold War - 2000
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/LanhChien.jpg


Thể loại: Hành động, tâm lý
Diễn viên: Nhậm Đạt Hoa, Chung Lệ Đệ
Thời lượng: 1h 30'
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 604 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TBQZSDBH4Thttp://mega.1280.com/file/TZAYPH3V7T
http://mega.1280.com/file/T5T3T092WT
http://mega.1280.com/file/T3MPRJ26VT
http://mega.1280.com/file/TJ0A89RJST
http://mega.1280.com/file/THA4P207BT
http://mega.1280.com/file/T0YH25X5DT
http://mega.1280.com/file/TNN4QHK0HT

z3r0_hien_lanh
29-11-2010, 20:37
Há Cảo có phim Lạc Thủ Thần Thám của anh Phát với anh Vĩ ko :-"

Haotakua
30-11-2010, 13:01
Há Cảo có phim Lạc Thủ Thần Thám của anh Phát với anh Vĩ ko :-"

Có sư huynh, mà đợi đợt sau vì ém hàng ngon ;)) với đang up dỡ mấy phim của Hòa ca rồi.

Tối nay sẽ up list sau, giờ đang... làm biếng.
_Loa The Sat Thu - Naked Killer - 1992
_Long Dang Tu Hai - Gun and Rose - 1992
_Rap Hat Ma - Bailiff - 1999
_Tan Than Dieu Hiep Lu 2 - Saviour of The Soul 2 - 1992
_Than Bai 3 - God of Gamblers 3 - 1997: phim này của Lê Minh, Ngô Trấn Vũ chứ kô phải của Châu Tinh Trì
_Thien Nu U Hon 2 - A Chinese Ghost Story 2 - 1990
_Thien Nu U Hon 3 - A Chinese Ghost Story 3 - 1991
_Thiet Hau Tu - Iron Monkey - 1993

Còn nhiều nữa mà up nhiều mỏi tay...

Haotakua
30-11-2010, 21:49
Update list phim.

Lõa Thể Sát Thủ - Naked Killer - 1992
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/LoaTheSatThu.jpg


Thể loại: Hành động
Diễn viên: Khưu Thục Trinh, Nhậm Đạt Hoa, Hứa Thiệu Hùng
Thời lượng: 1h 33'
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 696 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TXX045JXDThttp://mega.1280.com/file/T735X9WPVT
http://mega.1280.com/file/TKAKY0N0PT
http://mega.1280.com/file/TD0DJW2HKT
http://mega.1280.com/file/T7K0Z5BHDT
http://mega.1280.com/file/TR53MJ8M9T
http://mega.1280.com/file/TAASYVGH6T
http://mega.1280.com/file/TH7BK18SZT
Long Đằng Tứ Hải - Gun and Rose - 1992
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/LongDangTuHai.jpg


Thể loại:
Diễn viên: Vạn Tử Lương, Lưu Đức Hòa, Nhậm Đạt Hoa, Lê Minh, Lâm Bảo Di
Nội dung: 1 đại ca giang hồ bị chính người anh em vào sanh ra tử với mình hãm hại khiến thân bại danh liệt, nhưng vì người tình nên quyết định gác kiếm quy danh ẩn náo, trong thời gian này anh quen biết được 2 chị em 1 thằng giang hồ láu cá, mặc khác anh không ngừng bị truy lùng bởi người anh em muốn diệt cỏ tận gốc, đây là phim hành động hay nhất của Vạn Tử Lương.
Thời lượng: 1h 40'
Resolution: 512 x 384
Format: Avi
Dung lượng: 1.51 GB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TXAYY413SThttp://mega.1280.com/file/TFVS50TZ1T
http://mega.1280.com/file/TWNQ249X6T
http://mega.1280.com/file/T9PMAQ7M8T
http://mega.1280.com/file/T528GZM17T
http://mega.1280.com/file/T1ZX061X7T
http://mega.1280.com/file/TC26JB3MST
http://mega.1280.com/file/TQT7X4B52T
http://mega.1280.com/file/TW28V1N94T
http://mega.1280.com/file/TJY479YNYT
http://mega.1280.com/file/TVMXBB31TT
http://mega.1280.com/file/T4067KMC6T
http://mega.1280.com/file/TG4RCTJPRT
http://mega.1280.com/file/TTWBKF4BCT
http://mega.1280.com/file/T925WF568T
http://mega.1280.com/file/TKJKNYPK9T
http://mega.1280.com/file/TZ7A7H4J5T
Rạp Hát Ma - Bailiff - 1999


Thể loại: Kinh dị, hài, tâm lý
Diễn viên:
Thời lượng: 1h 21'
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 688 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TTZYJRBPKThttp://mega.1280.com/file/TMA10MWBHT
http://mega.1280.com/file/TVD33VV3RT
http://mega.1280.com/file/T715D30V5T
http://mega.1280.com/file/TF680F9JNT
http://mega.1280.com/file/TF2Z8VYSQT
http://mega.1280.com/file/TBNNMZ0Y2T
http://mega.1280.com/file/T3A7ZKKXBT

http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/TanThanDieuHiepLu2.jpg


Thể loại: Viễn tưởng, hài hước
Diễn viên: Lưu Đức Hòa, Quách Phú Thành, Mai Diễm Phương
Thời lượng: 1h 32'
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 1.06 GB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TNPTFYHH7Thttp://mega.1280.com/file/TSSM1K263T
http://mega.1280.com/file/TKNZMF5R9T
http://mega.1280.com/file/TYSQNKKK7T
http://mega.1280.com/file/T59D9S0BRT
http://mega.1280.com/file/TA80XRMGBT
http://mega.1280.com/file/TKK7KB8Q5T
http://mega.1280.com/file/T15482MBYT
http://mega.1280.com/file/TT1PG25QPT
http://mega.1280.com/file/THZBJ7V7KT
http://mega.1280.com/file/T5BT8P7HHT
http://mega.1280.com/file/T18XXSYAST
Thần Bài 3 - God of Gamblers 3 - 1997
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/ThanBai3.jpg


Thể loại: Cờ bạc, tâm lý
Diễn viên: Lê Minh, Ngô Trấn Vũ, Trần Tiểu Xuân, Viên Vịnh Nghi, Từ Cẩm Giang, Trần Hào, Lương Vịnh Kỳ
Thời lượng: 1h 42'
Resolution: 720 x 400
Format: Avi
Dung lượng: 633 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TCNFPDX4ZThttp://mega.1280.com/file/T7QZ9WTTHT
http://mega.1280.com/file/TFA8Q4PVZT
http://mega.1280.com/file/TDT9S5FAAT
http://mega.1280.com/file/TABR6MAF6T
http://mega.1280.com/file/T75M53NXAT
http://mega.1280.com/file/TD578RQRZT
http://mega.1280.com/file/TX6R74RQ4T
Thiện Nữ U Hồn 2 - A Chinese Ghost Story 2 - 1990
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/ThienNuUHon2.jpg


Thể loại: Cổ trang, huyền bí
Diễn viên: Trương Quốc Vinh, Trương Học Hữu, Lý Tử Hùng
Thời lượng: 1h 38'
Resolution: 640 x 336
Format: Avi
Dung lượng: 802 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TCB98H808Thttp://mega.1280.com/file/TM3ZFXNVXT
http://mega.1280.com/file/T3WXF0GWJT
http://mega.1280.com/file/TCGGAQQ53T
http://mega.1280.com/file/TKRA10F4CT
http://mega.1280.com/file/TKR153564T
http://mega.1280.com/file/TNFNJBYSKT
http://mega.1280.com/file/TDWK1ZYT9T
http://mega.1280.com/file/TWBBNNDTFT
http://mega.1280.com/file/TT9Q66HA3T

Thiện Nữ U Hồn 3 - A Chinese Ghost Story 3 - 1991
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/ThienNuUHon3.jpg


Thể loại: Cổ trang, huyền bí, hài hước
Diễn viên: Lương Triều Vỹ, Trương Học Hữu
Thời lượng: 1h 44'
Resolution: 640 x 342
Format: Avi
Dung lượng: 851 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/TF059MF7PThttp://mega.1280.com/file/TX5PCKAJ4T
http://mega.1280.com/file/TYX3QF272T
http://mega.1280.com/file/T0S2NWTQ1T
http://mega.1280.com/file/TZ5ATWWQAT
http://mega.1280.com/file/TJV5KVKFTT
http://mega.1280.com/file/T170DV0QJT
http://mega.1280.com/file/TF2V325MJT
http://mega.1280.com/file/T9Z8W76DAT
http://mega.1280.com/file/T0Q236ZCHT

Thiết Hầu Tử - Iron Monkey - 1993
http://i1109.photobucket.com/albums/h436/haotakua65/Phim%20Hong%20Kong/ThietHauTu.jpg


Thể loại: Hành động, võ thuật
Diễn viên: Chung Tử Đơn, Vu Vinh Quang
Thời lượng: 1h 26'
Resolution: 720 x 480
Format: Avi
Dung lượng: 757 MB
Link folder: http://mega.1280.com/folder/T6YT6G2YAThttp://mega.1280.com/file/T724FRF4VT
http://mega.1280.com/file/T8MP35FN0T
http://mega.1280.com/file/T50TA6D74T
http://mega.1280.com/file/T5AA90CCMT
http://mega.1280.com/file/T1KRQMFABT
http://mega.1280.com/file/T5JXWCDXTT
http://mega.1280.com/file/TQNXRB2NTT
http://mega.1280.com/file/T943XVG9WT

yupa
01-12-2010, 13:36
bạn ơi ko có bản Thiện Nữ U Hồn 1 hở bạn?

Ayo
01-12-2010, 13:47
Đang định hỏi có Iron Monkey 1 ko thì có luôn rồi. Có Tiger Cage 1 ko Hao?
Btw sao ko làm cái list cập nhật lên post 1 cho tiện theo dõi? Post rời rạc thế này khó tìm quá.

Haotakua
01-12-2010, 16:56
bạn ơi ko có bản Thiện Nữ U Hồn 1 hở bạn?
Có nhưng chất lượng xấu kinh dị (chắc cỡ CAM), nhưng nếu bạn cần mình sẽ up lên sau.

Đang định hỏi có Iron Monkey 1 ko thì có luôn rồi. Có Tiger Cage 1 ko Hao?
Btw sao ko làm cái list cập nhật lên post 1 cho tiện theo dõi? Post rời rạc thế này khó tìm quá.
Có luôn, tui up loạn xà ngầu vì trước đây tui để phim lung tung lắm, để 3 folder khác nhau vì trước thiếu ổ cứng và xếp phim theo năm, mới đặt tên lại phim và xếp theo tên nên lung tung, điển hình là 2 cái Iron Monkey, Chung Tử Đơn tui còn mấy phim lận: Chiến Lang Truyền Thuyết, Túy Quyền, Tô Khất Nhi...

Cái list thì tui có nghĩ qua rồi, đợi up hết phim rồi làm lại 1 loạt luôn, bỏ hết các hình, chứ giờ làm từ từ... làm biếng.

nướcđá7A3
01-12-2010, 19:18
_Loa The Sat Thu - Naked Killer - 1992

phim rầy ............. nhà còn đĩa đúng là phim ............. =.=

bà lưu thục trinh thời đấy đẹp, loại thế rầy còn không :">

yupa
02-12-2010, 12:18
nếu bản ko đẹp thì ko cần phải up cũng đc bạn à ^.^
bạn có phim nào của leslie cheung ( trương quốc vinh) nữa thì up giùm m với nhé.
cảm ơn bạn

gaara
02-12-2010, 18:07
part 4 của quy chế giang hồ ko download đc bác chủ topic ơi :(((

Haotakua
02-12-2010, 18:11
part 4 của quy chế giang hồ ko download đc bác chủ topic ơi :(((

Mới test vẫn tải bt bạn ơi, thử vài lần xem, dạo này FPT hay làm khó ai tải free lắm @#$%^&

gaara
02-12-2010, 18:39
Speed nhảy từ 300kb/s --> 0 --> 300 vài lần rồi, dù sao cũng đc gần 50%. Thx bác chủ topic nhiều.

Xù Handsome
04-12-2010, 01:59
Hao tài có biết tên film này ko, có link thì cho mình xin :)


4hNrSYaQCw4

Có lẽ là 1 movie ăn theo bộ Huynh đệ song hành năm 97, hôm nay tự dưng muốn nghe lại nhạc film lên Utube lại ra cái này :D

dungchuot123
04-12-2010, 06:26
bác nào có phim này ko em down mấy bản toàn bị cắt từ chỗ 1.32

3Rs1V6Na2V8

Titan's
06-12-2010, 06:16
Có ai biết tên phim này là gi ko vậy :D Cám ơn
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=4LbJBONllj
xem cái clip này mấy lần trên mạng từ các nguồn rồi. Mà ko biết tên phim để xem :(

Allone84
06-12-2010, 09:34
bác nào có phim này ko em down mấy bản toàn bị cắt từ chỗ 1.32

3Rs1V6Na2V8

Bác nào biết được bài hát trong phim này tên gì k ạ

我的電腦
06-12-2010, 15:23
Bác nào biết được bài hát trong phim này tên gì k ạ

http://www.youtube.com/watch?v=bRzELQ2nsVQ

dậu lị dậu ngọ dậu xìng , dậu xắng ngọ xịch xì dầu

Odisey
06-12-2010, 16:42
Cái trang mega1280 khó dơn quá , các bác có cách nào để tăng tốc độ download cho nó không ?

May_Phieu_Lang
06-12-2010, 20:43
mình down tốc độ khoảng 200 kb/s
vậy có coi là nhanh không

Odisey
08-12-2010, 06:48
Tui down 1 file lúc thì nó giật lên 200-300 KB/s , lúc thì tụt xuống còn 15-20KB/s , có 1 file mà mất tới 30-40' ...thật sự là khá bực ...trong khi down Mediafire chẳng hạn thì tốc độ nhảy lên tới 900-1 MB/s là bình thường :|
Sorry vì làm loãng topic ^^

shinbe13
10-12-2010, 23:19
bạn ơi kiểm tra lại dùm mình part 6 của phim BÍ QUYẾT CHỈNH HÌNH đi nó không down được hình như hư rồi

11110
14-12-2010, 21:23
Chủ topic có link download Film Executioners - Kiến Nghĩa Hào Hiệp Truyện của Mai Diễm Phương, Dương Tử Quỳnh ko :-? Film này mình tìm hoài ko thấy :(

lastsamurai
14-12-2010, 23:37
Cho mình hỏi có phim nào có nhân vật sở hữu môn võ công thiết bố sam không ? Mình đang tò mò về môn này, gnhe nói hồi thấp niên 08, 90 có mà không biết là phim nào trong rừng phim hong kong. AI biết xin chỉ giúp giùm
Xin chân thành cám ơn

TerminatorT-X
15-12-2010, 01:44
Bác nào biết được bài hát trong phim này tên gì k ạ

tiếng việt bài này là Tình Nhạt Phai được Don Hồ, Minh Thuận và nhìu ca sĩ khác từng hát hồi 90. bài này là 1 trong mấy bài đỉnh thế hệ 7x,8x

TerminatorT-X
15-12-2010, 01:56
Chủ thớt có Phim bộ ko?

Đang tìm bộ "Cuộc Tình Vạn Dặm" của Vạn Tử Lương. Đây là bộ tình cảm hay nhất của VTL mà mình xem lúc nhỏ. Bộ này có Trương Trí lâm còn trẻ phết. Mễ Tuyết còn cool nữa