PDA

View Full Version : Tổng hợp phần mềm, game, theme cho S60V1, S60V2, S60V3, S60V5, Symbian^3, Anna, Belle, UIQ 3.XSo_No_Mi
25-02-2010, 10:43
Nói ngắn gọn, nội dung là theo tiêu đề của topic, nghĩa là sẽ tổng hợp tất cả phần mềm (applications), trò chơi (games), chủ đề (themes) cho tất cả các dòng điện thoại Symbian như UIQ 3.X, S60V1, S60V2, S60V3, S60V5, Symbian^3, Symbian Anna, Symbian Belle. Sẽ chia thành từng mục riêng cho dễ theo dõi và tải về, có ghi chú trong phần mục lục.UIQ 3.X

S60V1

S60V2

0-9:

A:
- Advanced Call Manager v2.0 [Phần mềm quản lý cuộc gọi] (http://forum.gamevn.com/showthread.php?561564-Phan-mem-game-theme-cho-S60V1-S60V2&p=10861574#post10861574)
-

C:
- Coreplayer 1.3 [Phần mềm xem phim] (http://forum.gamevn.com/showthread.php?561564-Phan-mem-game-theme-cho-S60V1-S60V2&p=10285275#post10285275)

F:
- FIVNplayer 2.23 [Phần mềm nghe nhạc] (http://forum.gamevn.com/showthread.php?561564-Phan-mem-game-theme-cho-S60V1-S60V2&p=10285275#post10285275)

L:
- LCG Jukebox 2.17 [Phần mềm quản lý file] (http://forum.gamevn.com/showthread.php?561564-Phan-mem-game-theme-cho-S60V1-S60V2&p=10285275#post10285275)
- LCG SmartMovie 4.01 + Converter [Phần mềm xem phim + chuyển đổi phim] (http://forum.gamevn.com/showthread.php?561564-Phan-mem-game-theme-cho-S60V1-S60V2&p=10285275#post10285275)

O:
- Office Suite v4 (http://forum.gamevn.com/showthread.php?561564-Phan-mem-game-theme-cho-S60V1-S60V2&p=10285275#post10285275)

S:
- shMessenger v3.3 [Phần mềm chat chit, tán gẫu] (http://www.shmessenger.org/en_US/)
- Smart Settings 1.14 [Phần mềm khóa phím] (http://forum.gamevn.com/showthread.php?561564-Phan-mem-game-theme-cho-S60V1-S60V2&p=10285275#post10285275)

T:
- TMA Dictionary 2.0 [Bộ từ điển đa năng] (http://forum.gamevn.com/showthread.php?561564-Phan-mem-game-theme-cho-S60V1-S60V2&p=10285275#post10285275)

V:
- VNMessage [Nhắn tin tiếng việt có dấu] (http://forum.gamevn.com/showthread.php?561564-Phan-mem-game-theme-cho-S60V1-S60V2&p=10756806#post10756806)

[B]S60V3

S60V5

0-9:
- 26 Gameloft (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14675346&postcount=16)
- 3D Street Soccer (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14826976)

A:
- ABBYY Lingvo Mobile X3 v14.0.960 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15265926)
- ActiveFile v1.44 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14800859&postcount=28)
- Advanced Call Manager v2.77.273 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14819816)
- Age of Empires III The Asian Dynasties (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14813072)
- Android S60v5 (theme) (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15766674)
- Asita Mod (theme) (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16225182)
- Avatar (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14675123&postcount=15)
- Avis Silent Camera v1.0 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14805370)
- Avis Touch Restart v1.00 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14845432)
- Azurite by KING (theme) (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15886009)

B:
- BLACKSLATE BY KING (theme) (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15886009)
- Bounce (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14675123&postcount=15)
- Breakdesign Horse Running The forest (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16333264)
- Bounce Boing Battle (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16333329)
- BRICK by IND190 (Theme) (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15260167)
- Buble Town II (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14826981)

C:
- cCam (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15693047)
- Clash of the Titans (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14845318)
- Colourful Scenery by olek21 (theme) (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16274413)

D:
- Dance Fabulous (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14821504)
- Date or Ditch 2 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16333105)
- Devil Hunter X (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16333205)
- Devil May Cry (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14827017)
- DJ Mix Tour (S60v5) by GAMELOFT (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14590680&postcount=8)
- Dots v4.0 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16274413)
- Dragon Hunter (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14834744)

E:
- Eng - Vie Dictonary (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14740809&postcount=18)

F:
- Farm Frenzy Lite (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14569251&postcount=3)
- Fibre by IND190 5th (theme) (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15260167)
- Find it (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16332562)
- Fingertip Access Ultimate Voice Recorder v6.1.2 S60v5 Signed (Full Version) (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14567661&postcount=2)
- Flash Lite 3.1.(4) (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14805351)
- FlipFont v5.21 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=19163547)
- FrienzPlay Miluegg Paratrooper (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16333308)

G:
- Gdesk (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15879398)
- Ghostbusters (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14675123&postcount=15)
- GPSP (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16332993)

H:
- HangMenu (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14805363)
- Happy Farm (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16332420)
- Hero of Sparta (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14827003)
- Heroes Lore Winds Soltia (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14942498)

I:
- iArtDemr Black lite S60V5 by ~ArtInTech (theme) (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15863379)
- Iphone keyboard (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14813059)
- IT Partner RingtoneMaker v1.01 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15759959)
- IT Systems Daddy's Eye v3.0 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15059964)

J:

K:
- Kaspersky Mobile Securtiy v9.0.52 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15757964)
- KERONIN (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14826791)
- Killer Mobile TotalRecall v3.2.0 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15764146)

L:
- Let's Golf (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16332420)
- Lila by Morkino (theme) (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15877968)
- Leather Black by Kiarichiki (theme) (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16181005)
- Lonely Cat Games Profimail v3.20 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15757959)
- Lonely Cat Games SmartMovie 4.15 S60 v5 ( Signed) (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15863379)

M:
- Mafia II (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16333377)
- MCleaner v1.4.1 S60v5 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14656362&postcount=14)
- Mistic by Yris22 (theme) (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15831943)
- Mobipocket Reader (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14805949)
- Momocheet by yris22 (theme) (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15877968)
- Monster Energy GREEN (theme) (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15770129)

N:

O:
- OpLogo Changer v0.03 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14845376)
- Opera Mini (http://www.opera.com/mobile/download/)
- Ovi Maps Beta v3.04(91) S60v5 SymbianOS9.x Signed [Free Drive & Walk 70+ Countries][Cập nhật ngày 26.02.10] (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14628257&postcount=11)

P:
- Paragon Handy Guard (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15593462)
- PNG Wallpapers (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15260167)
- Poker Million Dead Money (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16333357)
- PopCap Bejeweled Twist (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14826991)
- Popcap Zuma's Revenge (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14826991)
- PowerMP3 v.1.17 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14772299&postcount=27)
- Prince of Persia HD (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14675346&postcount=16)

Q:

R:
- Real Football 2010 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14826756)
- Resident Evil: Uprising (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14675346&postcount=16)
- Ridge Racer Drift (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14826972)
- ROACH GAME (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14834843)
- Rollercoaster Revolution: 99 Tracks (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14675123&postcount=15)

S:
- Shadows Themes by Blue_Ray (theme) (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15831943)
- SkyForce Reloaded v1.07 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14819964)
- SmartMovie v4.15 S60v5 SymbianOS9.x Unsigned (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14656362&postcount=14)
- SmartPhoneWare Best Private Conversation v1.0 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15004544)
- SmartPhoneWare Best Screen Snap (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14770182&postcount=25)
- Sonic and Sega all stars racing (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14675123&postcount=15)
- Sonic Unleashed (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14827012)
- SPB Mobile Shell (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15417047)
- SPB Mobile Shell 3.5.5 Unsigned-Foxpda (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15756269)
- STALKER 3d Mobile Shooting (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14819922)
- Summer 5th Edition (theme) (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16274413)
- Super Monkey Ball (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14834715)
- SymCleanup (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15907240)

T:
- The Legend of Sword and Fairy (ENGLISH) (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14821576)
- The Sim 3 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14826967)
- Theme by KING (theme - bonus) (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15886194)
- Themes (Premium) were made by PiZeRo 2010 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15886160)
- ToonWarz v1.0 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14675346&postcount=16)
- TotalRecall v3.3.0 S60v3 S60v5 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14656362&postcount=14)
- TTPOD (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14802220)
- Tùy biến màn hình chủ cho Nokia 5800, Nokia X6 và các thiết bị dùng S60v5 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16245965)

U:
- Ucweb 7.0.1.34-999-50-09092209 beta 2 english (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15766386)
- UniWar (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14826810)

V:

W:
- Wallpapers for Nokia 5230, 5233, C6 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15216947)
- Warcraft 2 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14675123&postcount=15)
- Win 7 for S60v5 (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14834793)

X:
- XDancery 3D (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14821385)
- Xenon by Sam1374 (theme) (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16181005)
- X-Plore v1.42 16 Style Mod (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14609521&postcount=9)

Y:

Z:
- Zombie Infection (http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14826962)

So_No_Mi
25-02-2010, 13:50
Fingertip Access Ultimate Voice Recorder v6.1.2 S60v5 Signed (Full Version)

Hình ảnh:
Cập nhật sau

Chức năng:
- Ghi âm tất cả cuộc gọi đi, cuộc gọi đến.
- Ẩn biểu tượng.
- Không có tiếng bip khi bắt đầu ghi âm.
- Chế độ chạy nền, không hiển thị khi nhấn nút Home(Menu)
- Bảo vệ bằng mật khẩu.
- Cho phép ẩn các tập tin ghi âm trong Bộ sưu tập (Gallery)
- Hỗ trợ định dạng amr(bình thường) và wav(chất lượng cao)
- Cho phép đặt phím nóng (Hot key)
- Và nhiều chức năng khác...

Ứng dụng thực tế:
Bạn nghi ngờ người yêu của mình không thật lòng với mình hoặc đang có người thứ 2 thì nên cài phần mềm vào máy của em nó để kiểm tra. Khuyến cáo là nếu người yêu phát hiện được là mệt đấy, nên cân nhắc trước khi dùng. Tình yêu đích thực là phải tin vào nhau... thôi, dài dòng quá, link download phía dưới :))

Pass unZip: gvn

CTKhuyen
25-02-2010, 16:52
Farm Frenzy Lite
by: HeroCraft

Arcade - 0.77 MB


http://symbian-freeware.web.id/wp-content/uploads/2010/02/Farm-Frenzy.png

Have you ever wondered what it would be like to run your own fully working farm? Looking after chickens, sheep and cows, producing cakes, wool, butter and cheese. If you ’d like to give it a try without having to get up at the crack of dawn every day, Farm Frenzy is the game for you!

http://store.ovi.com/content/7768D145DCA451E1E040050A85324FB8

phuclaai
25-02-2010, 19:55
cho em hỏi , cài mấy cái ứng dụng này mình có cần hack phone trước ko , vậy anh có thể làm 1 topic riêng để chỉ cách hack phone dc ko :d

Thích Thể Hiện.
26-02-2010, 22:34
có phần mềm nào covert phim dành cho 5230 không vậy ?

khoaman90
26-02-2010, 22:55
có phần mềm nào covert phim dành cho 5230 không vậy ?

TVC, jet audio :-"
.......................................

Bumble Bee
27-02-2010, 16:21
cho em hỏi có chương trình nào mà biến điện thoại mình thành 1 cái bàn xoay DJ giống của SamSung ko:D,à,nếu có thể cho em xin luôn mấy cái chương trình để phá bạn bè,giải trí chơi:D

khoaman90
27-02-2010, 18:48
cho em hỏi có chương trình nào mà biến điện thoại mình thành 1 cái bàn xoay DJ giống của SamSung ko:D,à,nếu có thể cho em xin luôn mấy cái chương trình để phá bạn bè,giải trí chơi:D

http://mobile360.org/upload/img/touchscreen/DJ%20Mix%20Tour.jpg

DJ Mix Tour (S60v5) by GAMELOFT


Test your sense of rhythm in a fun and crazy club atmosphere – make people get on the dance floor!
Features (may vary by handset):

* Simple and addictive gameplay: Press the keys in rhythm with the music. But beware the wrong notes!
* Follow the path of fame: Start as an unknown DJ and become the star of mix on famous dancefloors.
* 11 licensed songs which make you move on the dancefloor: Alive, Drop the Pressure, and more.
* 5 different locations: the beach, a luxurious penthouse, the hottest nightclubs, and more.
* Enjoy the game’s crazy club atmosphere with frenzied crowds and immersive backgrounds.
* 2 game modes (Career or Free Play Mode) and 3 levels of difficulty to test your sense of rhythm.

http://www.ziddu.com/download/6618148/DJmixT_Nokia_S60v5_N5800.rar.html

So_No_Mi
01-03-2010, 14:21
X-Plore v1.42 16 Style Mod

http://i46.tinypic.com/2s79cvl.gif

Phần mềm quản lý file quen thuộc và không thể thiếu dành cho các model sử dụng hệ điều hành Symbian OS 60v5.

Các giao diện:
* 1.Avar Style
* 2.Iphone Style
* 3.iPhoniZ v2 Style by Nima
* 4.Leopard Style
* 5.MONCC Style
* 6.NaHiD Style
* 7.Neon Style
* 8.Pizero Style
* 9.S.iNNe.R Style
* 10.Seven By NCA Style
* 11.Shilca Style
* 12.Simple Style
* 13.Sumsung Style
* 14.Touch Style
* 15.Windows Vista Style
* 16.Vista Style

Version History:

1.35 - Image preview (small thumbnail in file list)
1.40 - More kinetic scrolling
1.41 - Small fixes
1.42 - Improved file search function (wildcards), small fixes

Features

* View all drives / folders / files on phone in tree view*
* Integrated text and image viewer
* View file details
* Edit file attributes (hidden, read-only, etc)
* Rename and delete files
* Create or edit text files
* Create folders
* Multi-selection
* Copy or move files and folders
* Send files via Bluetooth or infrared
* Extract files from Zip, Rar, Jar archives
* Pack files to Zip archive
* View Word documents
* Hardware device info
* View processes and tasks**
* Built-in program updater
* Viewing, saving files in messaging folders
* Hex viewer and editor
* Search files
* Folder hotkeys
* Simple audio player
* Simple video player***

TRang chủ:
http://lonelycatgames.com

phuclaai
03-03-2010, 12:57
bác so no mi up cho em mấy cái giao diện tin nhắn như của Iphone dc ko :), vs theme như của iphone luôn á :d thêm mấy cái game dạng tower defend nữa :d , tks bác trc' :d

So_No_Mi
03-03-2010, 15:17
Ovi Maps Beta v3.04(91) S60v5 SymbianOS9.x Signed [Free Drive & Walk 70+ Countries][Cập nhật ngày 26.02.10]

Phần mềm này chắc ai cũng biết rồi, nó là phần mềm bản đồ mà Nokia dành cho các điện thoại sử dụng hệ điều hành Symbian, chức năng thì cũng giống như VietMAP nhưng có nhiều điểm chuyên nghiệp hơn.

http://handheld.softpedia.com/images/software/screens/Nokia-Maps-3_2.png http://handheld.softpedia.com/images/software/screens/Nokia-Maps-3_3.png http://handheld.softpedia.com/images/software/screens/Nokia-Maps-3_4.png http://handheld.softpedia.com/images/software/screens/Nokia-Maps-3_5.png


With the Ovi MapsBeta (v3.04) exploring new places and getting to your destination is easier and faster than ever. This new Beta release is all about performance improvement.
Get easily to destinations with Drive & Walk, FREE voice guided car and pedestrian navigation for over 70 countries. Preload maps for entire countries on your Nokia GPS phone with Map Loader and enjoy using all these features and services also offline.
Online you can check Weather forecasts & Events around your location or any other in the world. Find thousands of listings for sights, restaurants, hotels, shops, nightlife and more with free travel content by Lonely Planet and Michelin, available for over 1000 destinations. You can even book a hotel room via HRS Hotels, currently available in Germany and Finland, coming to more countries soon.
Share your location with friends on Facebook and let them know what you are up to, right from Ovi Maps. Your status update, photo and location appear on your Facebook page. Your location can be viewed on the map within the Ovi Maps Facebook Application.
Roadtrip? Roadtrip!
Watch the video from Jan 21st introducing FREE Drive & Walk navigation in over 70 countries, featuring our Product Managers, Richa and Justus
With Ovi Maps, you have many ways to explore and get around:
* My position - find your location easier and faster.
* Search - find places and addresses with one-box search.
* Favourites - Save your favourite places and routes. Sign in to your Ovi account, and synchronise your personal favourites with maps.ovi.com and vice versa.
* Drive free car navigation with voice and visual instructions, lane assistance and speed limit warners, available in over 70 countries.
* Walk - free pedestrian navigation with voice guidance and routing through dedicated pedestrian zones, shortcuts and pathways, available in over 70 countries.
* Weather hyper-local real-time weather information including a 4-day forecast for your current location or any city found via search.
* Events hyper-local real-time events listings for for your current location or any city found via search.
* Lonely Planet and Michelin guides - free premium editorial travel content for over 1000 destinations with thousands of listings for sights, restaurants, hotels, shops, nightlife, and more. Look these places up on the map, and get there with Walk or Drive navigation.
* HRS Hotels book a hotel room straight from Ovi Maps. Currently available in Germany and Finland, coming to more countries soon.
Coverage for navigable maps in car and pedestrian navigation:
Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Botswana, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, China / Hong Kong / Macau, Colombia, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, India, Indonesia, Ireland, Italy, Jordan, Kuwait, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Mexico, Monaco, Morocco, Namibia, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Norway, Oman, Poland, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Romania, Russia, San Marino, Saudi Arabia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Swaziland, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, USA, Vatican, Venezuela.
Traffic Coverage:
Austria, Australia,Belgium, Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Singapore, Slovenia, Spain, Switzerland, United Kingdom, USA
Safety Coverage:
Austria, Andorra, Belgium, Finland, France, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Romania, Spain, Sweden, United Kingdom
Changelog: v3.04 Build91 (26-02-2010)
We have made a few tweaks to improve the performance of Ovi Maps:
* Improved positioning speed and accuracy
* Map zooming with faster speed
* Improved search for cities with zoom out to city level
To get the latest map data, we recommend you to use Map Loader. It will detect which version of maps you have and update accordingly. Just follow the on-screen instructions.


Ovi MapsBeta (v3.04) hỗ trợ các dòng máy sau:
S60 3.2 Devices: E52, E55, E72, 6710 Navigator, 6730 Classic
S60 5.0 Devices: X6, N97 Mini, N97 (v2.xxx onwards*), 5230, 5800 XM (v3.1xxx onwards*)

Download (8.4MB):
http://www.uploaded.to/file/42aibb

babylove_vb
03-03-2010, 16:11
mình đang sài phần mềm Google Map for mobile cũng hay :)

http://www.google.com/mobile/maps/
dùng trình duyệt điện thoại vô download rồi setup là đc. hoặc dowload file sisx về chép vào máy rồi cài

http://www.google.com/gmm/GoogleMaps.sisx

hoanggiang200990
05-03-2010, 11:38
anh ơi có thể hướng dẫn em hack phone 5230 đc kô ạ.

khoaman90
06-03-2010, 22:07
TotalRecall v3.3.0 S60v3 S60v5

http://i44.tinypic.com/fnrb74.jpg

Features Include:

* Extremely small footprint - consumes very little memory
* No Beep Recording **
* AMR & WAV* Support
* AutoSend Clips via MMS, HTTP* & Email
* Unlimited Recording Time
* Add notes to your clips
* Record to Internal Memory or Memory Card
* Intuitively Named Clips
* Transfer Clips to your PC with Ease
* Password Protection Available
* Auto Record All Calls or Be Prompted to Record
* Manual Start/Stop via Hot Keys
* Dictaphone (While not on a call)
* Upload Clips via HTTP* (3rd edition only) (*Requires a free KM web user account for registered Total Recall users)
* Autostart at reboot
* FREE Updates for the Life of your device!
* Ask about our FREE web based user account

New features include:
- Beep tuning slider let's you adjust the audio quality down to help prevent the beep on stubborn devices
- Systeam app option - keeps the app up and running even in low memory situations

Phần mềm ghi âm chất lượng rất cao,không có tiếng beep.Tự động ghi âm tất cả các cuộc gọi đến,gọi đi,lưu lại tập tin với tên của người vừa gọi.Có phím nóng để ghi âm môi trường.Tuy nhiên N97 thì chưa biết là nó gán cho phím nào?

link (http://www.mediafire.com/?3nwmwqmezzf)

MCleaner v1.4.1 S60v5


# Main functions:
1. Filter incoming/outgoing calls and sms.
2. Support "black" and "white" lists.
3. Six block modes to reject the call.
4. Set a profile to change MCleaner filter policy quickly.
5. Scheduler mode for regular event.
6. Protect user's privacy by password and automatically move outgoing logs of blacklist to MCleaner's private log database.
7. Option to fake data when wrong password is input (and not null).
8. AutoReply to blocked calls using SMS .
9. Ability to block the hidden number.
10. You can define your own schedule, profile .etc.
11.Disable Sms Preview.
12.Out call accepted Vibrate;New blocked call/sms Vibrate.

-Chặn các cuộc gọi và tin nhắn không mong muốn chưa đầy nửa tiếng chuông
-Hổ trợ add các số chấp nhận vào White list,và các số chặn liên tục vào Black list
-Thay đổi cấu hình chặn ngay tức thì
-Tự động thay đổi cấu hình chặn theo lịch
-Tự động giấu dử liệu khi nhập sai pass
-Tự động gửi tin nhắn đến số bị chặn(tùy cấu hình)
-Chặn các cuộc gọi giấu số
Link download (http://www.mediafire.com/?qnbmlmwumzo)

SmartMovie v4.15 S60v5 SymbianOS9.x Unsigned

http://www.mobileppl.com/wp-content/uploads/2009/08/sm.png

* Standard AVI format, allowing you to preview converted files on your PC
* Also plays MP4V, FLV and 3GP file formats
* Player uses the phone screen in portrait or landscape mode, utilizing the full screen size of the device
* Rescaling of video to utilize the full screen area
* Support for subtitles – allowing you to watch movies in different languages
* Friendly PC converter – preview videos on PC, select parts you want to convert, change conversion quality
* Converter supports DirectShow codecs, so you may use video codecs downloadable from the internet
* Fast conversion; on a standard PC conversion is 5x faster than the video clip playback time.
You’ll convert entire movie in just a few minutes
* Quality rescale algorithm in player, delivering best possible picture quality
* Customizable video player (brightness, language, volume, and more)
* User-friendly interface – watch movies, don’t waste time configuring obscure settings

* Định dạng AVI chuẩn, cho phép bạn xem trước khi chuyển đổi các tập tin trên máy PC của bạn .

* Ngoài ra PM còn phát được các chuẩn MP4V, flv và các tập tin định dạng 3GP.

* Người sử dụng điện thoại có thể sử dụng màn hình ở chế độ thẳng đứng hoặc màn hình ngang, sử dụng chế độ FULL màn hình của điện thoại.

* Chỉnh sửa lại để sử dụng toàn bộ diện tích màn hình.

* Hỗ trợ cho phụ đề - cho phép bạn xem phim trong nhiều ngôn ngữ khác nhau.

* Công cụ chuyển đổi trên máy PC dễ dùng - có thể xem trước video trên PC, chọn phần bạn muốn chuyển đổi, thay đổi chuyển đổi chất lượng.

* Chuyển đổi codecs được hỗ trợ, do vậy bạn có thể sử dụng các bất kỳ đoạn phim có codecs tải về từ Internet.

* Chuyển đổi nhanh gấp 5 lần khi phát.Bạn sẽ chuyển đổi toàn bộ phim chỉ trong vài phút .

* PM cung cấp chất lượng hình ảnh tốt nhất có thể.

* Bạn có thể tùy chỉnh những thông số (độ sáng, ngôn ngữ, âm lượng, và nhiều hơn nữa).

* Giao diện thân thiện với người dùng - xem phim, không tốn nhiều thời gian cài đặt.
Link (http://www.4shared.com/file/122679403/91552be6/LonelyCatGamesSmartMoviev415S6.html?cau2=403tNull)

[Max]
08-03-2010, 17:01
post 1 số game để dành , mua máy là down luôn :))

SONIC AND SEGA ALL STARS RACING GAME FOR S60V5

http://i47.tinypic.com/swwfm8.jpg

DOWNLOAD LINK:


http://www.mediafire.com/?mxoemzzy0tw

Avatar game for 5800 & n97

http://www.mobicreed.com/wp-content/uploads/2009/12/3589zs0.jpg.png


http://rapidshare.com/files/342940648/Avatar_5800.zip

[VGM] Ghostbusters The Mobile Game

http://i37.tinypic.com/ev2cco.gif


http://www.box.net/shared/95qucgebit

Rollercoaster Revolution: 99 Tracks

http://up.anhso.net/upload/20100308/17/o/anhso-13_ISO-8859-1__7860.jpg

Hold on for 99 tracks of high-speed fun with up to 5 power-ups, multiplayer ghost race and more

PS:Worked Perfect n Full Screen


http://www.box.net/shared/mjkdl4pbbt
.
___________Auto Merge________________

.
Bounce touch on nokia 5230

Hi all I managed to install games bounce touch on nokia 5230 ...
This game is only for nokia 5800 and 5530, but this time it has been successfully installed on my nokia 5230 .......... and 100000000000000% work ..

http://www.dotsis.com/mobile_phone/attachments/games-s60-5th-edition/214219d1267373193-bounce-touch-nokia-5230-jpg


http://www.2shared.com/file/11743401/b1192883/Bounce_5230_By_artofansblogspo.html

Warcraft 2[s60v5][13MB]

http://file.dimonvideo.ru/uploader/att/igry-dlja-5800/184097_scr000022.jpg


http://www.ziddu.com/download/4256310/warcraft.zip.html

[Max]
08-03-2010, 17:19
ToonWarz v1.0 【7MB】 5800

http://up.anhso.net/upload/20100308/17/o/anhso-17_ISO-8859-1__0511091525-087989+789.jpg

Recommend this powerful 3D shooting game, visual effects is quite good, there is the feeling of CS, but a Q version of CS
Fast rescue hostages being held bar

Operation: Gravity sensing control direction, point the screen forward and backward! Shot point muzzle! Very simple game has a simple, general, difficulties in three models, seems to be able online Battle! Operation is also very smooth, recommended! !

DOWNLOAD:

http://www.megaupload.com/?d=FNXKNG8B

Resident Evil: Uprising (5800 ML)

http://img156.imageshack.us/img156/4198/pic1u.gifhttp://img156.imageshack.us/img156/8411/pic2b.gif


http://rapidshare.com/files/336569347/resevil5_5800.zip

Prince of Persia HD

http://i725.photobucket.com/albums/ww253/cuocphieuluu11/Thinh/slideshow-2.gif


http://www.mediafire.com/?we2zamzudk2

26 ḠΛӍḖḺṌḞṰ ḠΛӍḖṤ ḞṐṞ 5800 ẊḾ

http://img8.imageshack.us/img8/6983/89898935.jpg


http://rs487.rapidshare.com/files/343547245/Games.rar

Kichun
09-03-2010, 09:40
Ai có từ điển Anh-Việt hay hay cho 5230 cho mình link với. Thanks!

So_No_Mi
15-03-2010, 23:27
@ Kichun: Nokia 5230 đã cài sẵn từ điển rồi, có điều nó chỉ có Eng-Eng thôi, muốn có Eng-Vie thì bạn phải tải thêm dữ liệu tiếng việt cho từ điển, tải về và cài đặt bình thường, link bên dưới:


http://azsharing.com/jdc53knagrnh/Eng-Vie-Dictonary.zip.html

So_No_Mi
15-03-2010, 23:27
@ Kichun: Nokia 5230 đã cài sẵn từ điển rồi, có điều nó chỉ có Eng-Eng thôi, muốn có Eng-Vie thì bạn phải tải thêm dữ liệu tiếng việt cho từ điển, tải về và cài đặt bình thường, link bên dưới:


http://azsharing.com/jdc53knagrnh/Eng-Vie-Dictonary.zip.html

Thích Nổi Tiếng
17-03-2010, 13:50
Fingertip Access Ultimate Voice Recorder v6.1.2 S60v5 Signed (Full Version)


có vài thắc mắc về phần mềm này

+ nhấn im nút -- để kiểm tra ct đang chạy , nó vẫn hiện cái soft này
+ làm thế nào để mỗi lần vào ct này là phải có pass , ấn pass vào xong là mấy lần sau không cần pass nên nguy hiểm quá

sonomi chỉ tớ né :D

dragon290513
17-03-2010, 14:35
có bạn nào có link phần mềm Shazam bản có phí mà full ko :-\

So_No_Mi
17-03-2010, 22:46
có vài thắc mắc về phần mềm này

+ nhấn im nút -- để kiểm tra ct đang chạy , nó vẫn hiện cái soft này
+ làm thế nào để mỗi lần vào ct này là phải có pass , ấn pass vào xong là mấy lần sau không cần pass nên nguy hiểm quá

sonomi chỉ tớ né :D

Vào Settings > Active nó đi, sau đó nhấn chọn Menu Hide là nó chạy ẩn thôi mà, còn về phần password thì cũng vào Settings, có đặt mật khẩu trong đó đấy.

Thích Nổi Tiếng
18-03-2010, 22:30
Thx cậu nhé sonomi , cậu biết cách dk gprs của mobifone ko , sao tớ ko làm được nhỉ
nó toàn báo lỗi , mặc dù đã cài đặt cấu hình , dk cho sim nó toàn báo

dữ liệu gói : không có dữ liệu. Kiểm tra dịch vụ mạng

Wii
18-03-2010, 23:54
Cho mình hỏi có những phần mềm nghe nhạc nào trên 5800 ? :D

À cho mình hỏi thêm làm thế nào để chụp đc màn hình điện thoại :-?

So_No_Mi
19-03-2010, 01:18
Cho mình hỏi có những phần mềm nghe nhạc nào trên 5800 ? :D

À cho mình hỏi thêm làm thế nào để chụp đc màn hình điện thoại :-?

Nokia 5800 có sẵn phần mềm nghe nhạc rồi, cài thêm chi nữa :|?

Còn phần mềm chụp ảnh màn hình thì có SmartPhoneWare Best Screen Snap, free hoàn toàn :D


http://www.smartphoneware.com/screen_snap-for-s60-5th-edition-product.php

Wii
19-03-2010, 09:09
Nokia 5800 có sẵn phần mềm nghe nhạc rồi, cài thêm chi nữa :|?

Còn phần mềm chụp ảnh màn hình thì có SmartPhoneWare Best Screen Snap, free hoàn toàn :D


http://www.smartphoneware.com/screen_snap-for-s60-5th-edition-product.php

À mình gặp rắc rối với cái vụ album artwork với 5800 =.= search google thì thấy cũng nh ng bị giống mình nên muốn thử xem có chương trình nghe nhạc nào khác không (Mình cũng tìm ra cách khắc phục là muốn nhạc vào phone đủ hết cover thì phải convert ra AAC, nhưng nthe thì mất tg)

So_No_Mi
19-03-2010, 11:38
À mình gặp rắc rối với cái vụ album artwork với 5800 =.= search google thì thấy cũng nh ng bị giống mình nên muốn thử xem có chương trình nghe nhạc nào khác không (Mình cũng tìm ra cách khắc phục là muốn nhạc vào phone đủ hết cover thì phải convert ra AAC, nhưng nthe thì mất tg)

PowerMP3 v.1.17 cho Nokia 5800

http://jbrasco.files.wordpress.com/2009/05/powermp3.jpg

Download:

http://www.failai.lt/agg86j9orca0/PowerMP3N5800.zip.htm

So_No_Mi
22-03-2010, 16:59
Dòng Symbian OS 9,4 Series 60 5th Edition mới thêm 1 model nữa là Nokia 5233 cảm ứng, phiên bản rút gọn của Nokia 5230, không có GPS và 3G, giá hiện tại: 2.800.000 :D

ActiveFile v1.44 S60v5

http://i30.tinypic.com/1112n83.png http://i32.tinypic.com/16llnpu.png

Infomations:

· File management with 2 panels (File manager similar to Total Commander). so, you can view one folder in the first tab and browse to another folder in the second tab
· File sorting by name, extension, uid, size, date, and ascending, descending
· Full file management with copy, move, rename, delete, make directory, make file, file properties, and set attributes
· Compress and decompress file using gzip format
· Modify the attributes of files and directories
· Quick check of available storage on your drives
· Allow multiple instances. So, you can launch ActiveFile more than 1 instance.
· Searching thru the directories
· View running processes, tasks, kernel objects, and display system information (phone info and network info)
· SMS creator tool to create SMS (fake SMS) and save it to a destination folder (Inbox, Drafts, Outbox, Sent folder) without using your sim card credit
· Capture screenshot and save it to a file in JPEG, GIF, BMP, PNG, and MBM format
· Memory monitor tool
· Have an option to access inbox files
· Add shortcut
· Built-in Hex Viewer
· Built-in Image Viewer
· Check for updates
· And best of all, its FREE!
What's New:
· Speed improvement
· Readded working Encrypt/Decrypt feature
· Files/folders list with file size details on the right side
· Font size(small, normal, large) settings
· New cool icons
· Many bug fixes
Compatible with all Symbian S60 3rd Edition and 5th Edition Devices

Phần mềm quản lý file free 100%, hỗ trợ rất nhiều chức năng, có 2 thẻ để bạn có thể duyệt nhiều thư mục cùng lúc, giống như Total Commando trên windows đấy :)), ngoài ra nó còn có khả năng khởi động lại máy, Task Manager, Messaging explorer, Start Screen Capture, Create Fake SMS, SMS Backup, Turn Light On, Start Memory Monitor...

Kèm theo là chức năng mã hóa (Encrypt) dữ liệu và bỏ mã hóa dữ liệu (Decrypt), nó có quan trọng không? Xin thưa là có, bạn có thể bảo mật các thông tin cá nhân của mình, tránh mọi cặp mắt tò mò của kẻ khác.

Và còn rất nhiều chức năng khác.


Download: http://www.mediafire.com/?k1tk2wmunmz

Thích Thể Hiện..
22-03-2010, 18:47
Resident Evil: Uprising

http://i42.tinypic.com/kevsrs.gif


http://www.mediafire.com/?mqmznmdjziw

Thích Thể Hiện..
22-03-2010, 18:57
Farm Frenzy Full for 5800, 5530 and N97

http://img99.imageshack.us/img99/5668/000048.gif

Thích Thể Hiện..
22-03-2010, 19:05
TTPOD . Hơn cả nghe nhạc

http://up.anhso.net/upload/20100322/19/o/anhso-56_1256102246.jpg

chức năng chính : hẹn giờ tắt nhạc, tự động download hình ảnh và lyric , cho chỉnh equalizer , tham khảo thêm dưới này

* cài xong chạy file path nhé

1. Supports playback MP3, OGG, WMA, AAC, MP4, M4A, MID, AMR audio formats
2. Supports the creation and management of music playlists
3. To support a variety of playback modes
4. Support the song Attribute Editor (ID3V1/ID3V2)
5. Support the songs built-in picture to read display
6. To support music downloads, and display pictures
7. Support to download and display lyrics
8. Supports Bluetooth to send songs
9. Support audio enhancement settings
10. Supports editing adjustable equalizer
11. Support spectrum display
12. Support wire operation
13. Support Sleep Mode
14. Support change the skin
15. To support a custom skin background (including the theme of images)
16. To support the desktop player, mini-shows, such as the background display lyrics
17. Support the vertical screen and horizontal screen display

Thích Thể Hiện..
22-03-2010, 19:37
Dayhand input

bạn đã chán bàn phím của máy , hãy dùng dayhand , 1 ứng dụng tuyệt vời khi nhắn tin , chat với slick ...

http://4.bp.blogspot.com/_jy2C3ItTcw0/SusfUM8GPiI/AAAAAAAACOI/vzV2juSmgbI/s400/DayHand+Input++New+Touch+Keyboard+1.png

So_No_Mi
22-03-2010, 19:51
Game Resident Evil: Uprising đã có người post rồi, bạn sửa lại bài đó đi. Nhớ 1 chút khi post bài trong topic này là phải để một số ít thông tin về phần mềm, game và xem có ai đã post phần mềm, game đó chưa. Đừng viết kiểu chỉ đưa tên game và đưa link download, nội dung thì không có, những bài viết kiểu đó tôi sẽ xóa hết. Ít nhất post bài phải thể hiện 1 chút trách nhiệm với bài post của mình.

Tôi có làm cái mục lục rồi, khi post bài mới nhớ xem để khỏi bị trùng.

Thích Thể Hiện..
23-03-2010, 02:16
^ ok mod , sẽ rút kinh nghiệm

Opera Mini 5 Final

Các tính năng mới trong phiên bản Final:

* Duyệt web theo tab.
* Giao diện Speed Dial
* Ghi nhớ mật khẩu khi đăng nhập forum,...
* Làm mới giao diện, tăng tốc độ duyệt web, tối ưu hóa vuốt cho màn hình chạm.
* Một trình quản lý download
* Opera Link - đồng bộ các link Website bằng 9 khung hình ảnh.

Những thay đổi từ beta 2

* Thêm nhiều ngôn ngữ trong đó có Tiếng Việt.
* Thêm 1 bàn phím ảo tiếng Nga cho điện thoại màn hình cảm ứng.
* Cải thiện hiệu suất trên các thiết bị bộ nhớ thấp.
* Sửa nhiều lỗi nhỏ.


Vấn đề cần được biết:

* Opera Mini 5 được khuyến khích cho các thiết bị với một màn hình có độ phân giải QVGA hoặc cao hơn (320 x 240).
* Thiết bị với bộ nhớ thấp sẽ làm giảm tính năng duyệt theo tab.
* Không có khả năng tương thích giữa các trang lưu trong Opera Mini 4.

* mẹo để lướt nhanh GameVN , bạn chỉ cần đăng kí 1 nick mới , vào option nick mới tắt chế độ load avatar,chữ kí, đăng nhập nick mới vào opera
- Add địa chỉ box mình muốn vào trang chủ opera là xong , thích check bài thì nhấn vào là tới ngay
- Dành cho máy lướt web bằng gprs , lướt rất là nhanh vì opera lượt bỏ 1 số thứ rườm rà


http://up.anhso.net/upload/20100323/02/o/anhso-11_Scr000017.jpg

Thích Thể Hiện..
23-03-2010, 02:27
update Flash Lite 3.1.(4) s60v5


http://flashmobile.scottjanousek.com/wp-content/uploads/2009/05/flashlite31distributableplayer.png

-Hỗ trợ video chuẩn H.264
-Cải thiện duyệt web nghe nhac mp3
- Flash 9
- chạy HTML Text ../ CSS hỗ trợ / wmode mượt mà hơn
-Hỗ trợ để tăng tốc phần cứng
- hỗ trợ OpenVG 1,1
- Cải thiện bộ nhớ xử lý hình ảnh
và 1 vài thứ khác...

*Cái quan trọng nhất là để chơi game flash , mình up sẵn 10 game flash logic suy nghĩ đơn giản , không giải được thì đừng tức mà đập máy nhé =)) . xoay ngang màn hình chơi là tốt nhất , xoay ngang cái snap chụp hình ko hết :|

http://up.anhso.net/upload/20100323/02/o/anhso-31_Untitled_1.jpghttp://up.anhso.net/upload/20100323/02/o/anhso-32_Untitled_2.jpg

Thích Thể Hiện..
23-03-2010, 02:39
HangMenu - Trượt ngang kiểu IPhone

Bạn thắc mắc vì sao menu chính lại ko dùng tay trượt xuống được . dùng soft này dùng tay sẽ lướt ngang như iphone , rất tiện và nhỏ gọn

* Cách dùng

Để sắp xếp giao diện menu ấn vào màn hình giữ vài giây,

Để biết pm nào đang chạy, ấn giữ nút menu vài giây.

Để tắt ứng dụng đang chạy, di chuyển ứng đang chạy vào cái icon màu đỏ ở giữa menu

http://up.anhso.net/upload/20100323/02/o/anhso-26_Scr000020.jpg

Thích Thể Hiện..
23-03-2010, 02:48
Avis Silent Camera v1.0 S60v3 S60v5


Soft tắt tiếng khi chụp hình dành cho các bạn hay chụp lén
escription:

Program removes sounds in Photo app when using biult-in camera. When You close Camera app - sounds will be returned back. There is no interface, no shortcut, no annoying messages - only autostart function.

Features:
autostart;
watch for camera start/stop;
switch on/off system reminder sounds.

http://4.bp.blogspot.com/_jy2C3ItTcw0/SyoMEHhXnMI/AAAAAAAACjQ/qZfDVnWSeDc/s320/Avis+Silent+Camera+v1.0+S60v3+S60v5.jpg

Thích Thể Hiện..
23-03-2010, 08:29
Mobipocket Reader : đọc ebook prc trên ĐT
- khuyến mãi thêm bàn phím ảo để qua trang sách :D , do mobipocket không hỗ trợ s60v5 , nên mình dùng tạm bản của s60v3 không sao cả , thêm cái smartlight để đọc sách không bị tắt màn hình

++ Link down 4000 ebook Prc tập hợp các nguồn tha hồ mà đọc ++

http://up.anhso.net/upload/20100323/08/o/anhso-53_Scr000023.jpg

Tổng Hợp hơn 4000 Ebook Prc Của Thuvien-Ebook & Từ Nhiều NguồnPart1 http://www.mediafire.com/download.php?ygd1ffdxnjj
Part2 http://www.mediafire.com/download.php?nzdzdvz4zzy
Part3 http://www.mediafire.com/download.php?mmqt2mmvmqw
Part4 http://www.mediafire.com/download.php?zzvv0jtnezk
Part5 http://www.mediafire.com/download.php?lzq4u3lnnzd
Part6 http://www.mediafire.com/download.php?nqijhjyotzo
Part7 http://www.mediafire.com/download.php?y2jgn0ig0jz
Part8 http://www.mediafire.com/download.php?y1zoyexizdm
Part9 http://www.mediafire.com/download.php?jhjjjmnytdy
Part10 http://www.mediafire.com/download.php?iyynru44m24
Part11 http://www.mediafire.com/download.php?zz3zlldtmzk
Part12 http://www.mediafire.com/download.php?nrizdy2gmzz

Thích Thể Hiện
24-03-2010, 03:48
Iphone keyboard by muveszur - Bàn Phím Kiểu IPhone

http://i224.photobucket.com/albums/dd102/phamtruonghan/Screenshoot%20mobile/Scr000002.jpg

1. Download this file, and install it!
2. Open the Dayhand Input (in the Applications, the icon name is [][][][]).
You can active the new keyboard with the first menu. Change the AknFEP to [][][][]
3. Click on the right narrow at the top of the application, and you can choose the keyboard's layout. If you are want to get the english keyboard, choose the Iphone Original by muveszur twice...
4. Then you can exit from the DayHand Input, and you can use the new keyboard everywhere.

Thích Thể Hiện
24-03-2010, 04:07
Age of Empires III The Asian Dynasties for S60v5


http://vitvn.net/heo/wp-content/uploads/2010/03/timthumb.php_.jpg

Age of Empires III: Các triều châu Á giới thiệu các game thủ đến nền văn minh châu Á và một loạt các tính năng gameplay mới. Kinh nghiệm firsthand ảnh hưởng của phong phú và lịch sử của châu Á trong khi chỉ huy các đơn vị và mở rộng đế chế của bạn trong thế giới Đông.

http://vitvn.net/heo/wp-content/uploads/2010/03/Age_of_Empires_02.jpg

newbienoob1
24-03-2010, 20:25
Có soft chặn cuộc gọi cho nokia 5800 chưa hack ko vậy?
Nếu có cho tớ xin.
thank you trước :-*

Thích Thể Hiện
24-03-2010, 20:46
Advanced Call Manager v2.77.273 S60v3 S60v5[For S60 5th - 5800,N97...]

http://farm2.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=m&auth=28924&api=5B20F85E3869A8BDE09BCA2323DEDA4F4A7F3C5946341BE9&mz=3

Trong giao diện của chương trình gồm có 9 phần :
1.Active Mode :
A.Active Mode :
+ Accept All Calls : Chấp nhận tất cả các cuộc gọi
+ Reject All Call : Từ chối tất cả các cuộc gọi
+ Accept PhoneBook Only : Chỉ nhận những cuộc gọi có trong danh bạ , số lạ check out
+ Reject From Black List : Từ chối các cuộc gọi đc đặt trong Black List (Thiết lập trong Manage List)
+ Accept From White List : Chỉ nhận những cuộc gọi đc đặt trong White List (Thiết lập trong Manage List)
B.Active List : List Black List hoặc White List đc thiết lập trong Manage List
C.Hidden Callers : Che dấu biểu hiện của máy khi có cuộc gọi bị chặn (Khuyến cáo nên để Accept để khi đi với người yêu bồ có gọi cũng ko ai biết gì )

2.Default Action : Chế độ từ chối khéo
+ Send Busy Tone : Báo bận
+ Reply by SMS : Từ chối và tự động gửi 1 tin nhắn đc định trước (Thiết lập trong SMS Templates)
+ Mute The Ringer : Ko đổ chuông
+ Divert Call To... : Chuyển hướng đến 1 số đt khác (nếu các bạn đã đăng kí sử dụng dịch vụ ở nhà cung cấp mạng)
+ Answering Machine : Bật 1 đoạn hội thoại cho người gọi , vd: Hiện tôi đang bận..... và sẽ lưu lại lời nhắn của người gọi (Thiết lập trong mục Greetings)

3.Manager List : Thiết lập các nhóm và các số điện thoại để cho vào Black List hoặc White List .

4.SMS Templates : Tạo 1 tin nhắn để gửi khi từ chối cuộc gọi (nếu ở phần 2 chọn Reply by SMS)

5.Greetings : Ghi âm lại 1 đoạn hội thoại để khi ko nhận cuộc gọi đoạn hội thoại sẽ đc mở lên cho người gọi (nếu ở phần 2 chọn Answering Machine)

6.Messages : Lời nhắn của người gọi (nếu phần 2 chọn Answering Machine)

7.Profiles : Tạo những Profiles để tiện khi cần dùng là kích hoạt cho tiện .

8.Scheduler : Lịch sử dụng các Profiles vừa đc tạo ra ở bước 7 .

9.Locator : Tạm hiểu là nơi phủ sóng của từng vùng , cái này ở Việt Nam tôi chưa test đc .

Download phiên bản mới nhất:

http://www.mediafire.com/?izezzfmji0z

Nguon PDAV

Thích Thể Hiện
24-03-2010, 20:54
STALKER 3d Mobile Shooting {English} S60v5


http://img230.imageshack.us/img230/601/stalkermobile2.jpg

One of the best 3D shooting mobile games in the world will bring you the true feeling of shooting.
We all are just pawns on the map of the Zone.
Pawns in the game which we do not understand, and do not even try to understand.
After thousands of hours passed in the Zone, I, who reached everything I ever wanted? Tidy sum of money in banks in three countries? Understand, that will not leave this place so easy. I watch at novices, and see myself, I have lost here more friends than I had in all my life, I killed here more people than in Afghanistan, and even nickname Strrelok, which I received not long ago, now is more native to me than my own name.


At first, I just wanted to survive. Then I thought I can run away from here. But now it is time for me to know? Who and why created all this. The Zone has heart, has its creator? And I will find him, sooner or later.
This classic mobile game will bring you a true world of how to lift up your gun and shoot at your enemies.

Thích Thể Hiện
24-03-2010, 21:00
SkyForce Reloaded - 1.07 Full


Hình ảnh:

http://www.dotsis.com/mobile_phone/attachments/games-s60-5th-edition/198164d1257630756-skyforce-reloaded-1-07-full-4-jpg

Đây là điểm đặc biệt nhất của Sky Force, nó làm cho Sky Force từ một trò chơi đơn giản trở nên một trong những games hay nhất.

Sky Force có tất cả 8 màn, 4 trùm lớn, hàng chục kiểu máy bay địch, giao diện của chíến địa và thời tiết đa dạng và thường xuyên thay đổi. Những con số này đẻu nói lên sự đầu tư chăm chút của Infinitive Dreams. Màu sắc của các máy bay rất thật, các lọai vũ khí tối tân rất bắt mắt, lúc nào cũng có các bonus để nâng cấp các lọai súng này. Các lọat đạn bắn ra rất đẹp, mang lại cho người chơi cảm giác đang chiến đấu thật. Hơn nữa, các hiệu ứng “cháy nổ” trong trận chiến cũng rất điện ảnh và hòanh tráng.

Background của các màn chơi được gia cố rất kỹ nên có rất nhiều chi tiết: biển, sóng, sấm xét, đồi, núi,…. Các máy bay địch rất đa dạng về hình dáng, chiến thuật di chuyển lẫn vũ khí sử dụng sẽ làm bạn luôn tập trung để tiêu diệt chúng. Ngòai những kẻ thù đó, bạn còn phải tránh và phá hủy những lô cốt, tháp chiến đấu 3D.

Tuy các chuyển động của máy bay chỉ trên 2 chiều nhưng kết cấu không gian ảo 3D của trò chơi làm cho trò chơi có chiều sâu hơn.

Âm thanh – Tiếng động:

Điểm mạnh thứ 2 của Sky Force là phần âm thanh va tiếng động. Hệ thống này được xây dựng bằng nhiều rãnh âm thanh chất lượng rất cao. Chúng tạo ra cho Sky Force một không khí rất “chiến tranh”. Nhạc nền của trò chơi rất phù hợp với kịch bản game, điều đó chứng tỏ được sự chu đáo trong việc lựa chọn soundtrack cho game của nhà sản xuất. Song song với đó, những hiệu ứng âm thanh mạnh mẽ của những vụ nổ và của va chạm rất ấn tượng và sống động, không thua gì các game của PC.

Đánh giá: 9/10.

Ưu điểm:

-“Đồ họa tuyệt vời!” theo tạp chí PPC Mag Diane Dumas Hot Download.
-“Sky Force là một cơn địa chấn” theo tạp chí Pocket PC.
-“Chất lượng hình ảnh và âm thanh đáng kinh ngạc” thep website PCDemano.com.
-“Sky Force là game bắn máy bay cổ điển số 1 ” theo PDAArcade.com.

Thích Thể Hiện
24-03-2010, 23:51
XDancery 3D - Game nhảy nhót kiểu Audition vậy, game này hơi nặng ( 11 MB ) không chơi cũng hông phải tiếc nhưng đây thực sự là 1 game hay với đồ họa 3D sống động và đặc biệt ở chỗ bạn có thể nhảy theo bài hát bất kì mà bạn chộn từ thư viện của máy nên không nhàm chán chút nào, vừa nghe nhạc lại vừa chơi game, hơi bị tuyệt

Simlife (Trung Quốc) – XDancery – một trò chơi âm nhạc trong đó người chơi có thể chạm vào màn hình, vẽ các họa tiết trên màn hình, lắc thiết bị hoặc hát vào thiết bị để chạm vào các nốt nhạc

http://i458.photobucket.com/albums/qq307/mathanh/xdancery.jpg


http://www.mediafire.com/?qkhzqjmnmm2

Thích Thể Hiện
25-03-2010, 00:15
Game Dance Fabulous


Game sẽ có dạng rhythm-action - bạn sẽ tạo ra những bước nhảy cho riêng mình ( chính xác là cho nhân vật 3D trong game ). Và game cũng hỗ trợ phần chia sẻ, bạn sẽ có thể chia sẻ những bước nhảy của mình với bạn bè.

Các bài hát do ca sĩ Cindy Gomez trình bày sẽ được đưa vào game.

Game sẽ có thể đồng được đồng bộ với Nokia Music Store để có thể đưa các bài nhạc mà bạn đã download về vào game.

http://c.uploadanh.com/upload/2/35/0.4653521_5722_1.jpg


http://www.mediafire.com/?fmzw0tmtgr1

Thích Thể Hiện
25-03-2010, 00:30
[Great RPG]~The Legend of Sword and Fairy (ENGLISH) by DzungKTS! (28Mb)

The Legend of Sword and Fairy
Phiên bản Tiếng Anh!
Special thanks to PalFans!
28Mb Sis Game for S60v3 by DzungKTS

http://img18.imageshack.us/img18/1844/43293121.jpghttp://img269.imageshack.us/img269/5153/97575766.jpghttp://img20.imageshack.us/img20/3590/giftailor0003.jpg

Hướng dẫn cài đặt:

1. Cài đặt 2 files in Library.rar (glib.SIS, stdcpp.SIS) nếu bị lỗi Cập nhật: Update error thì đừng bận tâm, chứng tỏ máy bạn đã có rồi, cài file tiếp theo, còn nếu hỏi ghi đè : replace thì cứ cập nhật nhé! Trò này cần Nokia pips 1.4 hay bản mới hơn để chạy (Trong bản cài đặt game đã có sẵn Nokia pips 1.6 Nhưng nếu máy bạn đã có Nokia Pips bản cũ hơn thì bắt buộc bạn phải cài lại pips_nokia_1_4_SS.sis đã có trong Library.rar

2. Cài đặt The_Legend_of_Sword_and_Fairy (RPG) EN SymbianOS9.1 by DzungKTS.sis (18Mb)

Tải Game ở đây!

http://www.mediafire.com/?qdmytmtayjy

Library

http://www.mediafire.com/?mezym5nj2nz

Thích Thể Hiện
26-03-2010, 01:41
real football 2010

game hot nhất trên GameLoft

http://i280.photobucket.com/albums/kk196/hoanghai2908/r10.jpg

Get ready for a new football season and battle for the cup with Real Football, the benchmark for mobile football games. Choose from 245 teams in 8 leagues with nearly every player. Discover numerous new & exclusive game modes. Lead your team to the championship and make trades to recruit the greatest players, or change the way you play with the Enter The Legend mode. In this mode, play as your favourite player on the field during the whole match and manage your career as a pro football star. Challenge friends via Bluetooth, or the world in the RF League. You can also transfer your custom-trained team from Real Football Manager.

- 8 leagues, 245 teams and nearly every real players’ names thanks to the FIFPro license.
- Enter The Legend mode: Play as your favourite player on the field during the whole match and manage your career as a pro football star.
- Club Master mode: Take part in a whole season with your favourite team and strengthen it through trades.
- Training mode with mini-game challenges: free-kicks, dribbles, penalty kicks and more.
- Import your Real Football Manager team, update your player database online or edit it manually.
- RF League: Online leaderboard to face other Real Football players around the world.
- Real-time multiplayer mode (compatible phones only) to go head-to-head with friends over Bluetooth.

Thích Thể Hiện
26-03-2010, 01:56
KERONIN for Touch Device

http://nds2.fds-download.nokia.com/fdp/interface/DC_OviStore/ss_256x256-192x192_.jpg?fid=A0D63WNOIYOJTW

Cách chơi đơn giản,chỉ cần di chuyển từ bờ bên này sang bờ bên kia là qua vòng.Di chuyển sang trái,phải,lên hay xuống và nhảy tới điểm bạn muốn đi.Hãy cố gắng nhảy đến các khối cùng loại liên tục để có được điểm COMBO.Thời gian sẽ được đếm ngược. Nếu hết giờ hoặc bạn không thể nhảy tới vị trí nào thì trò chơi sẽ kết thúc

http://img411.imageshack.us/img411/628/scr000010.jpghttp://img265.imageshack.us/img265/4149/scr000014.jpg

Thích Thể Hiện
26-03-2010, 02:03
UniWar

Người chơi phải xây dựng quân đội và sử dụng sức mạnh này để chinh phục kẻ thù.

http://img9.imageshack.us/img9/7828/screenshot1hz.jpg

Một số đặc điểm của game:

- 3 chủng tộc với 8 loại quân khác nhau

- Hơn 50 bản đồ với 8 người chơi

- Có tới 20 người chơi cùng 1 lúc

- Chơi theo đội 2v2, 3v3 and 4v4

- Chế độ chơi theo cốt truyện với 21 vòng chơi

- Thế giới rộng lớn

- Tính năng chat giữa các người chơi

Thích Thể Hiện
26-03-2010, 04:22
Zombie Infection S60V5 (ENG) 640x360

Save New York from a virus attack that turns people into bloodthirsty zombies.

http://img29.imageshack.us/img29/3245/12377327.png

http://i263.photobucket.com/albums/ii125/neobabe1206/5aaa7bagwtrxbuxk1yjm.gifhttp://i263.photobucket.com/albums/ii125/neobabe1206/5pvhex6jgeu13r7qfjeg.gifhttp://i263.photobucket.com/albums/ii125/neobabe1206/moxrsoylz8wervjd97dr.gif

Thích Thể Hiện
26-03-2010, 04:32
The Sim 3


http://img26.imageshack.us/img26/1112/liemlovevn7m.jpg

Description
Get inspired by the endless possibilities and unexpected moments of surprise and mischief in The Sims 3! Customize your Sims’ appearances and choose up to five traits to create individual personalities. From the “Romantic” trait or “kleptomaniac” trait to “evil” trait, create millions of unique Sims from the vast amount of personalities. New goal-oriented game play enables you to choose which short or long-term objectives you want your Sims to pursue and even determine your Sims’ destinies in life. Create and edit your own movies by capturing your gameplay moments or select from a library of clips. Then join The Sims 3 online community where you can show off all of your creations, get free bonus content, hear the latest news, and more!
Features
Create any Sims you can imagine and give them personalities! Design your ultimate Sim by choosing up to five traits and numerous body characteristics in the Create-a-Sim feature. Customize your Sims body type, facial features, hair styles, and more. Create an evil, handsome, ripped kleptomaniac that wreaks havoc on those around.
Control your Sims’ destinies. From a rock star or world leader to an expert thief, you choose whether or not to pursue the Lifetime Wish of your Sim. Choose whether to fulfill their destiny, giving them a lifetime of happiness and rewards—or not and be devious!
Customize everything! You are the designer! From clothing to houses, customize patterns, colors, or create any house you can imagine. Customize any aspect of your Sims' style…even down to the style and color of their shoes!
Be the Director of your Sims’ movies! Never before have you been able to make your own movie with a cast, a set, soundtrack, a story and editing without leaving the game. Now you can with the movie making mash up tool set. Make a movie and share it with the world!
Share like never before! Join The Sims 3 online community where you can show off your creations from Sims and houses to objects, movies, and more. Download exclusive content and hear the latest news of The Sims 3 world first.

http://img46.imageshack.us/img46/6241/liemlovevn7k.jpghttp://img29.imageshack.us/img29/3060/161gbux.gif

Thích Thể Hiện..
26-03-2010, 04:41
Ridge Racer Drift by Namco

Đây là một game thuộc thể loại đua xe oto hấp dẫn với 6 giải Grand Prix và có thể nâng cấp xe qua các vòng đua.
Bạn có thể mở khóa thêm nhiều loại xe đua mới và có chế đô chơi mạng.

http://img268.imageshack.us/img268/220/111iy.jpghttp://img268.imageshack.us/img268/1117/112kv.jpg

Thích Thể Hiện..
26-03-2010, 04:44
BÓNG ĐÁ 3D

Game đá banh đường phố , game của Khựa

http://c.upanh.com/upload/3/130/MV0.7236593_1_1.jpg

Thích Thể Hiện..
26-03-2010, 04:50
buble town II

Ở phiên bản 1 - Bubble Town được đánh giá là một game rất phổ biến, nhất là trên face book, hơn 5 triệu người tham gia chơi game này. Nắm bắt được xu thế đó, I-Play đã cho ra đời Bubble Town 2, với những tính năng mới mẻ và hấp dẫn hơn.
Một số điểm chính trong game:
- 45 levels trong 3 môi trường vui nhộn.
- 5 trùm thách thức bạn.
- Cách điều khiển đơn giản, thuận lợi: Kéo, thả.
- 3 chế độ chơi khác nhau.

http://1.bp.blogspot.com/_TrXBRDgQciQ/Sv5sdHBoHsI/AAAAAAAAEWI/vmxSxCI58x8/s400/Bubble+Town+2.jpghttp://1.bp.blogspot.com/_TrXBRDgQciQ/Sv5sc9axVbI/AAAAAAAAEWA/GMnasz7uG4U/s400/Bubble+Town+2+2.jpghttp://1.bp.blogspot.com/_TrXBRDgQciQ/Sv5sc9axVbI/AAAAAAAAEWA/GMnasz7uG4U/s400/Bubble+Town+2+2.jpg

Thích Thể Hiện..
26-03-2010, 05:03
Popcap Zuma's Revenge!

Popcap tiếp tục tung ra phần tiếp theo của game bắn bi Zuma, trong phần này chú ếch của chúng ta lạc đến một hòn đảo và ngay lập tức được "đón tiếp nồng hậu" bởi các thổ dân nơi đây.
Trong phiên bản này, có một số đổi mới trong giao diện, những trái bi được vẽ hình ngộ nghĩnh theo phong cách thổ dân, hình nền sắc xảo hơn với đầy màu sắc, màn chơi thiết kế đặc sắc phong phú, thú vị nhất là các màn đấu trùm hấp dẫn, gay cấn. Ngoài phần chơi chính game còn có một số mini game nhằm kéo dài thời gian gắn bó với game.


http://c.upanh.com/upload/2/600/YB0.6682270_1_1.jpghttp://c.upanh.com/upload/2/600/4E0.6682273_1_1.jpg


http://www.mediafire.com/?n5mgjmz2dwm
.
___________Auto Merge________________

.
PopCap Bejeweled Twist - Game Kim Cương

The classic gem-swapping puzzle game now comes to mobile phones. PopCap Games has launched the mobile version of the popular gaming title, Bejeweled Twist with an innovative way of moving gems and amazing graphics.
Bejeweled Twist is one of the most attractive puzzle games and has been a great hit on desktops since its launch. The developer claims that this game has been a top-seller on wireless and on retail platforms. Developed with an innovative style, this game promises to remove the barriers of traditional match-3 games.
The objective of the Bejeweled Twist game is to create a line of three or more gems of the same type by rotating the entire 2×2 block of gems. This game provides complete flexibility to gamers and allows them to rotate the gems anywhere on the board while making combinations, cascades and chains.

Choose from a variety of skill levels and game modes
Learn to play with in-game help and hints
Boost your score with special power-ups and bonus moves
Use your keypad or thumb buttons for easy game control
Save your high score

http://img18.imageshack.us/img18/6884/btwist58001.jpghttp://img18.imageshack.us/img18/8053/btwist58002.jpg


http://www.mediafire.com/?gdky2jjumjt

Thích Thể Hiện..
26-03-2010, 05:29
Hero of Sparta


By Gameloft
S60V5
Language:English

Chiến binh thần thoại

Full Screen - WideScreen


http://i695.photobucket.com/albums/vv315/cuocphieuluu8/CPL-14.gif

Thích Thể Hiện..
26-03-2010, 05:33
Sonic Unleashed - Nhím xanh tốc độ


http://i627.photobucket.com/albums/tt360/cuocphieuluu17/SUBIN/1-13.png

Everyone's favorite hedgehog breaks new ground yet maintains his roots in Sonic Unleashed, featuring a new side of Sonic and bringing a dual gameplay. Dr. Eggman unleashes a powerful ray, that not only divides the world into four continents, but has an unexpected transformation on Sonic's state. Sonic must retrieve the power of the Chaos Emeralds from across the globe to save the world… and himself! Benefit from Sonic's legendary high speed capabilities by day, and use unfathomable new powers and abilities as you transform into the Werehog at night, and chase after your arch-enemy, Dr. Eggman!

Unleash the wild side of Sonic in a new game that mixes the iconic high-speed rollercoaster style of the Hedgehog with the heavy action of Werehog.

http://i627.photobucket.com/albums/tt360/cuocphieuluu17/SUBIN/2-13.png

Thích Thể Hiện..
26-03-2010, 05:39
Devil May Cry

Cuộc phiêu lưu của con trai chúa quỷ Sparda - Dante lại được tiếp tục, lần này chúng ta sẽ điều khiển anh chàng thợ săn quỷ Dante trên chiếc Mobile
, với số lượng 45 màn chơi,... có lẽ Devil May Cry lại một lần nữa thành "sát thủ của bàn phím điện thoại" sau khi làm điên đảo tay cầm console trên PS2 và bàn phím trên PC

http://i27.tinypic.com/eb1lkm.jpg

Thích Thể Hiện
27-03-2010, 00:49
Super Monkey Ball


http://img28.imageshack.us/img28/2905/supermonkeyballpic1144x.pnghttp://img301.imageshack.us/img301/5369/supermonkeyballpic2144x.pnghttp://img94.imageshack.us/img94/9387/supermonkeyballpic3144x.png

Featured as one of the party games in the SEGA Super Monkey Ball Banana Blitz Wii console game, Tip ’n Tilt brings the fun Super Monkey Ball experience to mobile. Guide the monkey to the exit by tilting platforms while negotiating obstacles and puzzles through three exciting environments. You’ll need fast reflexes to beat the clock. Go bananas with Super Monkey Ball

EXCLUSIVE ON OVI STORE

It works perfectly on my Nokia 5800

Thích Thể Hiện..
27-03-2010, 00:57
[ZED] Dragon Hunter

Enter a fantasy world and master your sword and magic to defeat the dragon King of Devildom. Fight with demons and minions across 6 action packed levels, exploring forests, mountains, castles and more. Upgrade your magic and sword along the way as you challenge the underworld including its 7 bosses to become the uncrowned King. Will you reach your destiny?

http://up.anhso.net/upload/20100327/01/o/anhso-41_rvj49k..jpg

Thích Thể Hiện
27-03-2010, 01:10
Theme : What A Colorful Day! V2 by iRiD@

http://up.anhso.net/upload/20100327/01/o/anhso-42_10wtc2o..jpghttp://up.anhso.net/upload/20100327/01/o/anhso-41_2vxrps8..jpghttp://up.anhso.net/upload/20100327/01/o/anhso-37_2dkhdn7..jpg

Wallbreaker 2 Deluxe

http://mobile360.org/wp-content/uploads/2010/09/Wallbreaker-2-Deluxe.jpg

Một trò chơi cần nhiều kinh nghiệm và sự thú vị dành cho các bạn, hãy thưởng thức với Wallbreaker

Thu thập tiền thưởng, tránh bẫy và sử dụng quyền hạn khác nhau để đạt được nhiều điểm số để đi đến bước cuối cùng của cuộc phiêu lưu này?

Các tính năng:

- 50 cấp độ trong 5 thế giới khác nhau!

- 2 chế độ trò chơi: Phiêu lưu và chơi nhanh. Phá vỡ những viên gạch như bạn muốn!

- Hai nhân vật với kỹ năng khác nhau với kinh nghiệm chơi khác nhau!

- Một trò chơi độc đáo: hơn 10.000.000 lược chơi!

- Có sẵn năm ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha

http://images.scholastic.co.uk/assets/a/90/e4/118352-ml-49282.jpg


(Nokia 5228, Nokia 5230, Nokia 5235, Nokia 5530 XpressMusic, Nokia 5800 XpressMusic, Nokia C6, Nokia N97, Nokia N97 mini, Nokia X6, Sony Ericsson Satio)

Where’s Wally? 2 in Hollywood chronicles the intrepid traveler in a series of tinsel-town themed adventures, classic search-and-find scenes and mini-games. As you progress, you’ll be able to unlock bonus content and earn achievements. Test your observational skills in a series of timed, brain-training puzzle games, mixing classic scenes from the book and 3 brand new ones! The world’s most famous striped traveler awaits you in his official game, perfectly adapted to short gaming sessions on your mobile while providing hours of fun for the greatest fans! It’s now time for you to find Wally!

Features
* Wally and his companions Woof and Wenda are back in a new official game, hidden better than ever.
* 10 varied search-and-find puzzles, including 3 exclusive ones. Wally is not the only one to be lost!
* 3 Wally-themed mini-games: play tic-tac-toe, find the item that doesnt belong, and more.
* Enter Story mode and progress through the game, while the difficulty level increases.
* or choose Practice mode to play the puzzle or mini-game you prefer freely.
* Unlock all achievements and try to get the best scores by finding Wally first!

Thích Thể Hiện..
27-03-2010, 01:12
Giao diện W7 cho N97,5530,5800 ...

Such as the MyPhone application this works as a tool that makes the screen of your Nokia 5800 look like a microsoft environment running on Nokia 5800, you can add a desktop wallpaper, make calls, send text sms, use the camera, radio, etc. running with a Windows 7 platform.

if you want it full
-open x-plore
-run it and select trial then exit
-go to C: Private/AF109171/EB62125B59B4D4502A
-file 4CD11BFC07C2B3FDA63D7~24undefined26~2AE15 set as “read only”

http://up.anhso.net/upload/20100327/01/o/anhso-46_windows-7.jpg

Thích Thể Hiện..
27-03-2010, 01:26
ROACH GAME -

chơi bằng cảm ứng , lấy tay chọt vào màn hình diệt gián ,có xếp hạng điểm cao trên toàn thế giới nữa , khá thú vị
WHAT IS THAT ROACH GAME?
Squash the roaches trying to invade your home! Play through photo-realistic levels and post your score to achieve fame and glory for you and your country! Join the anti-roach movement today and start killing those cockroaches!

That Roach Game is a simple, fun roach squashing game available for Nokia Touchscreen and Apple iPhone/iPod Touch devices.

Developed by Breakdesign, this is the first game to feature our latest scoring and community platform! Full support for our community platform is currently only available on the Flash Lite version for Nokia touch devices.

http://www.thatroachgame.com/images/banner_top16.png


http://www.thatroachgame.com/images/480/fl_capture_2.png

Thích Thể Hiện
28-03-2010, 13:31
Clash of the Titans


Experience epic action inspired by the official Clash of the Titans movie!
As Perseus, the mortal son of Zeus, you must lead a band of warriors on a quest to prevent Hades, god of the underworld, from seizing power.
Your journey will take you through well-known mythological landmarks such as Argos, the underworld and Medusa’s temple.
Along the way collect legendary treasures, upgrade your powers, fight evil creatures and defeat powerful bosses from Greek mythology.

http://www.projectnext.eu/mobile-game/product165869-s1.jpghttp://www.projectnext.eu/mobile-game/product165869-s2.jpg


http://img413.imageshack.us/img413/2388/15142042.pnghttp://img267.imageshack.us/img267/562/201003222238507.png

Thích Thể Hiện
28-03-2010, 13:37
OpLogo Changer v0.03
thay đổi logo mạng viễn thông

bạn có thể làm biến mất mấy cái logo của Viettel, Mobifone trên máy
http://atalantos.mobile9.com/download/wmpreview/443/1245653035.jpg

Change logo: bạn có thể tuỳ chọn ảnh để cài làm logo.
Restore optext: khôi phục logo mạng gốc.

Thích Thể Hiện
28-03-2010, 13:44
Avis Touch Restart v1.00 S60v3 S60v5 SymbianOS9x Signed


mỗi lần vọc điện thoại muốn khởi động lại máy thì dùng soft này , nhấn 1 phát là ok , khỏi phải nhấn nút tắt nguồn mở nguồn :)

http://img248.imageshack.us/img248/2231/scr000080.jpg

clone_phuclaai
04-04-2010, 12:46
cho em hỏi cái win7 đó , em xài sao chỉ dc trial 3 lần còn lại mún xài phải kết nối thế kết nối thế nào , em vào = gprs vs wifi đều bị failed

So_No_Mi
08-04-2010, 23:27
Heroes Lore Winds Soltia

http://img397.imageshack.us/img397/3599/38784502.png

Download:
http://azsharing.com/pkrohpwswk8w/Heroes_Lore_Winds_Soltia.zip.html

So_No_Mi
14-04-2010, 10:36
SmartPhoneWare Best Private Conversation v1.0

http://www.smartphoneware.com/res/bpc60_5/bpc60_5_en_01_main_view.gif http://www.smartphoneware.com/res/bpc60_5/bpc60_5_en_02_rules_settings.gif http://www.smartphoneware.com/res/bpc60_5/bpc60_5_en_03_messages_view.gif http://www.smartphoneware.com/res/bpc60_5/bpc60_5_en_05_settings_dialog.gif

Phần mềm này có chức năng rất hay về tin nhắn, nó cho phép bạn giữ những tin nhắn của 1 hoặc nhiều số điện thoại ở trong chương trình, nó còn có tính năng bảo mật bằng cách truy nhập vào chương trình thông qua mật khẩu.

Ngoài ra, khi cài đặt xong, tên của chương trình chỉ là 3 chữ cái viết tắt nên khi người khác mượn điện thoại của bạn cũng không thể biết nó là chương trình gì!

Cho phép chạy nền (chức năng này rất tiện) và nhật ký (log) để xem các tinh nhắn và các chức năng khác, vọc 1 hồi là ra :D


Download: http://www.mediafire.com/?wqmexn2fwww

[MH]angel
17-04-2010, 13:08
Iphone keyboard by muveszur - Bàn Phím Kiểu IPhone

http://i224.photobucket.com/albums/dd102/phamtruonghan/Screenshoot%20mobile/Scr000002.jpg

1. Download this file, and install it!
2. Open the Dayhand Input (in the Applications, the icon name is [][][][]).
You can active the new keyboard with the first menu. Change the AknFEP to [][][][]
3. Click on the right narrow at the top of the application, and you can choose the keyboard's layout. If you are want to get the english keyboard, choose the Iphone Original by muveszur twice...
4. Then you can exit from the DayHand Input, and you can use the new keyboard everywhere.

bạn ơi có thể chỉ mình hack phone cho nokia 5233 đc ko :| ko hack đc ko làm gì đc hết :((

So_No_Mi
18-04-2010, 23:30
Không cần phải hack đâu. Bạn chỉ cần có 2 tập tin CER và KEY, kèm theo chương trình BiNPDA SignSiS nữa là đủ, sign mấy phần mềm, game, theme unsign trên PC, sau đó chép vào điện thoại mà dùng thôi :)

So_No_Mi
19-04-2010, 00:37
IT Systems Daddy's Eye v3.0

http://i856.photobucket.com/albums/ab122/ramisumi/dadyseye.jpg

Sơ lược:
- Đây là một tiện ích nhỏ cho phép các vị phụ huynh có thể quản lý được con em mình qua việc đọc tin nhắn, nghe các cuộc gọi đến và đi. Và một ứng dụng thực tế khác là giữa các cặp tình nhân, chẳng hạn bạn nghi ngờ người yêu mình đang "bắt cá 2 tay" hay "cho bạn ăn thịt lừa" thì bạn cũng có thể sử dụng phần mềm này.
- Bạn sẽ chịu những trách nhiệm cho hành động của mình nếu chủ điện thoại phát hiện. Việc đó đừng hỏi tôi nhé =))

Chức năng:
- Âm thầm thu lại tất cả các tin nhắn đã gửi và đã nhận.
- Âm thầm thu lại tất cả các cuộc gọi đi và cuộc gọi đến.
- Hỗ trợ định dạng âm thanh AMR.
- Điều khiển từ xa bằng cách gửi tin nhắn SMS.
- Không kêu tiếng bip khi thu âm. (Chỉ hỗ trợ phần lớn model, không hỗ trợ hết)
- Tự động gửi các thông tin thu được đến email.
- Cho phép hẹn giờ upload các thông tin.
- Có chức năng chạy ẩn rất an toàn, không sợ bị lộ :>
- Tự động chạy khi khởi động lại điện thoại.
- Bảo vệ bằng mật mã khi truy nhập chương trình.

Download file gửi kèm. Phải sign mới dùng được hoặc đã hack phone.

So_No_Mi
07-05-2010, 15:11
Wallpapers for Nokia 5230, 5233, C6

Một số hình nền có độ phân giải 360X640 dành cho 5230, 5233, 5800, C6...

http://img697.imageshack.us/img697/9985/66772152.jpg

Download:

http://www.mediafire.com/?yymtnu3zzyj

So_No_Mi
12-05-2010, 20:21
Fibre by IND190 5th

http://i44.tinypic.com/zk35zp.jpg


Download: http://www.4shared.com/file/asdVNi6f/Fibre_IND190.html

BRICK by IND190

http://i41.tinypic.com/aujh2u.jpg


Download:http://www.4shared.com/file/xSfrmTnp/Brick_FP125_IND190.html

PNG Wallpaper:

http://img338.imageshack.us/img338/3440/kayuwall.png


Download: http://www.4shared.com/file/aaXgWkcO/Wood_Animal_PNG360.html

So_No_Mi
13-05-2010, 15:18
ABBYY Lingvo Mobile X3 v14.0.960

Phần mềm từ điển, có nhiều chức năng, có thể tra từ Eng sang Rus và ngược lại, có cả từ Eng sang Eng và Eng sang Vie (Tiếng Anh sang tiếng Việt), có thêm phát âm cho từ vừa tra.

Đầu tiên, tải file cài đặt:

http://www.mediafire.com/?zmjunfyyrry

Nếu muốn dịch từ Eng sang Eng (để biết khái quát 1 từ tiếng anh như thế nào, ví dụ từ Go, nó sẽ dịch nghĩa ra bằng tiếng Anh):

http://www.mediafire.com/?hdgmmoamzdm

Tiếp theo, muốn tải thêm dữ liệu cho từ điển thì tải cái dưới, bao gồm Anh-Việt,, Việt-Anh, Anh-Nga, Nga-Anh , Nga-Việt, Việt-Nga:

http://www.mediafire.com/?inizommzznq

Cài đặt và sử dụng:
Bộ từ điển này hỗ trợ cho các dòng S60v3, hiện nay dòng S60v5 tuy chưa được hỗ trợ nhưng vẫn dùng được.
Bước 1: Cài đặt Lingvo x3 Mobile vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ cũng được. Nếu bộ nhớ máy ít thì nên cài vào thẻ nhớ.
Bước 2: Cài đặt Eng-Eng Oxford
Bước 3: Chép file dữ liệu từ điển vào thư mục X:\Data\ABBYY Lingvo\Packages\LMP_EnEnOxford\Dictionaries

X: ổ đĩa mà bạn cài, ví dụ như cài vào bộ nhớ máy là ổ C, dùng 1 phần mềm quản lý file như ActiveFile hoặc X-Plore là biết
Bước 4: (nếu muốn từ điển nó phát âm từ vừa tra) Chép tập tin âm thanh vào thư mục X:\Data\ABBYY Lingvo\Sound

X: đã nói ở trên, tải cái tệp âm thanh bên dưới:
Phát âm Eng (54.3M): http://www.mediafire.com/?2zkwte2nmil
Phát âm Rus (82M): http://www.mediafire.com/?jwtmavmzddd

Ghi chú:
* Eng có nghĩa là tiếng Anh, Rus: tiếng Nga.
* File cài đặt ABBYY Lingvo Mobile X3 phải SIGN mới dùng được, hoặc hack phone.

Gallus
29-05-2010, 22:18
Mấy games với apps trong này có dùng cho s60v3 đc ko, mới mua con 6120c

babylove_vb
02-06-2010, 21:11
SPB Mobile Shell
http://spb.com/uploads/images/mobileshell/Screenshots/Symbian/3.5/100.png

Widgets
* Photo contacts
* Picture frame
* Weather
* Wireless switches
* Phone profile
* Appointments and tasks
* ... and many others

http://spb.com/uploads/images/mobileshell/Screenshots/Symbian/3.5/101.pnghttp://spb.com/uploads/images/mobileshell/Screenshots/Symbian/3.5/102.pnghttp://spb.com/uploads/images/mobileshell/Screenshots/Symbian/3.5/103.png

Nhiều chức năng như Widgets, Contacts, Launcher, ...

http://spb.com/symbian-software/mobileshell/

Download (đã crack) http://www.mediafire.com/?5tmwgduamny
Máy mình chưa hack, chỉ sign file rồi setup là xong :D ngôn ngữ máy phải là tiếng anh nha :)
Nguồn http://www.pdaviet.net/showthread.php?93315

phuclaai
14-06-2010, 23:42
có phần mềm chat YM nào cho 5530 EM không vậy các anh @@ chat dc tiếng việt càng tốt :x

So_No_Mi
15-06-2010, 09:40
Mấy games với apps trong này có dùng cho s60v3 đc ko, mới mua con 6120c

Một số dùng được, một số không dùng được, cậu muốn phần mềm và game nào?

My Own Way
20-06-2010, 17:51
Sếp sonomi ơi. Em đang dùng con n3110c. Sếp có biết ở đâu có game Zombie Infection cho máy đấy không ? :-? Mà bản full ấy :(. Em toàn gặp phải bản chơi có chưa đến 20p là finish rồi @@

So_No_Mi
20-06-2010, 17:56
Đây, game zombie dành cho S40V3 :

Zombie Infection (http://www.mediafire.com/?ok40dtzntyq)

My Own Way
20-06-2010, 22:16
Thôi chết sếp xem thế nào nhé =)). Màn hình của em là 128x160. Vào game thấy màn hình nó to tướng.

Mr.Twelve
20-06-2010, 22:27
các bạn cho mình xin phần mềm đọc .pdf trên nokia 5233 với nhé :)

So_No_Mi
21-06-2010, 09:02
@ Chief: em vào đây đăng ký rồi download về nhé :


http://haiphongit.com/forum/showpost.php?p=35907&postcount=44

My Own Way
21-06-2010, 10:55
Double Post kìa sếp. Cám ơn sếp lần nữa.

My Own Way
21-06-2010, 16:30
Cái bản mà sếp SONOMI vứt cho đúng cái bản mà em chơi cách đây 1 tuần 8-|. Không phải bản full. Vì bản full có 36lv trong đó bản sếp share có 3lv.. Có lẽ game này không có Full Ver cho máy của mình :|

mayakesy
26-06-2010, 11:43
Ai cho xin phần mềm cài pass vào tin nhắn với, sợ mẹ đọc trộm lắm :"> Máy 5530 chưa hack nhé, có key cer rồi :D

So_No_Mi
26-06-2010, 14:21
Phần mềm Paragon Handy Guard có thể đáp ứng được nhu cầu của bạn, cho phép khóa các ứng dụng trong máy như bộ sưu tập, tin nhắn, danh bạ... bằng mật khẩu.

http://i49.tinypic.com/2vjtlk0.png
http://i50.tinypic.com/2hz76go.png

link download phía dưới:

http://www.apniapps.com/?p=3397
hoặc:
http://www.google.com.vn/#q=Paragon+Handy+Guard+for+nokia+5800&hl=vi&source=lnt&sa=X&ei=FqslTJitB82PcdLrtdcC&ved=0CAYQpwU4Cg&fp=caae20f3da5ef888

mayakesy
27-06-2010, 18:59
Cái Handy Guard sao dùng chán vậy ?? Mỗi lần có tin nhắn đến muốn đọc là phải nhập pass, mà nhập tới 2 lần liên tục nó mới cho đọc, xong ấn vào trả lời nó lại bắt nhập thêm lần nữa, trả lời xong ấn back để thoát ra nó lại bắt nhập tiếp, tổng cộng phải nhập pass 4 lần 8-}

Ai có phần mềm khác để cài pass vào mục tin nhắn ko cho mình xin với

P/s: cái link Smartphoneware.Best.Private.Conversation trên kia die rồi

So_No_Mi
27-06-2010, 21:30
@ mayakesy: nếu bạn chê phần mềm Handy Guard thì dùng SmartPhoneWare Best Private Conversation cũng được, link download ở bài viết #70, tôi fix link rồi đó :)

mayakesy
03-07-2010, 10:51
Sao mình cái cài pm tắt tiếng chụp ảnh mà chả thấy tắt gì nhở ?? Nó vẫn kêu ầm ầm, vào mục chọn âm thanh thì vẫn chỉ có 4 âm thanh mặc định :-??

So_No_Mi
09-07-2010, 10:35
Định làm gì mờ ám hay sao mà lại muốn tắt tiếng camera hử :-? ?

Dùng phần mềm cCam thử xem có được không nhé tình yêu:


http://www.symbian-freeware.com/download-ccam.html

So_No_Mi
16-07-2010, 23:36
SPB Mobile Shell 3.5.5 Unsigned-Foxpda

http://www.spbsoftwarehouse.com/uploads/images/mobileshell/Screenshots/Symbian/3.5/500.png

Những điểm mới trong phiên bản 3.5.5 (June 17, 2010):
Mediaplayer widget
Operator's name widget
Memory optimization implemented
Call duration
Tap-and-Hold support option restored
File shortcut widgets
Added option for the Green button's action
Added option for Orientation of Shell
Full screen for Vivaz support
Green button in SPB Call Log running Dialer
New Memo and New Anniversary items in the organizer menu added
Temporary buffer free up when lack of memory
Storage card extracting fixed
Hardware navigation fixed
Settings autorestore added
Other bug fixes and improvements

It is numbered 3.05(349) because that is release number.
This works on signing it tried on 5230.

Download:
http://www.mediafire.com/?usjoahdremqpitv

So_No_Mi
17-07-2010, 00:10
PowerMP3 v.1.17

http://jbrasco.files.wordpress.com/2009/05/powermp3.jpg

- Phần mềm nghe nhạc có nhiều chức năng, chơi được đa định dạng Audio như MP3/OGG/AAC/MP4
- Hiển thị cover của từng bài hát.
- Kèm theo hiệu ứng và visualization.
- Hỗ trợ giao diện (skins).
- Cho phép chọn thư mục và chơi nhạc theo thư mục chứa nhạc.
- Và một số chức năng khác.

Download:
http://www.mediafire.com/?bakni9yn0l3p3q6

So_No_Mi
17-07-2010, 09:40
Lonely Cat Games Profimail v3.20 S60v3 S60v5

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/imgad?id=CJynvKe37LSlcxCsAhjvATIIgvP0GfhKxNo

Phần mềm xem email.


Features
•Automatic synchronization of messages with the
mail server
•IMAP folders
•Attachments - view, save, send
•HTML messages with images and hyperlinks
•Built-in File Explorer
•Push email - instant notification about new messages (using IMAP IDLE)
•Address book
•Signatures
•Support for POP3 / IMAP / SMTP mail servers
•Writing mails using T9 dictionary (if available on phone)
•Multiple email accounts
•Rules and filters allowing selective message download
•Opens and browses ZIP archives
•Support for various character encoding - Western, Cyrillic, Central European, and more
•Build-in image viewer for JPG, PNG and other popular formats
•Text viewer for standard text, HTML and Word documents
•Optimized for GPRS - get headers first, then download message bodies which you really want to see
•Scheduled message download
•Sound notifications

Change log:

3.20 (Sep 24 2009) Selectable location of data files, Nokia N97 widget, StartTLS security option for IMAP/POP3, Recent message flag, phone call from address book, IMAP folders hierarchy, Downgrade possibility, and more improvements

Download:
http://www.mediafire.com/?oc18ozr4l1in25j

So_No_Mi
17-07-2010, 09:40
Kaspersky Mobile Securtiy v9.0.52 S60v3 S60v5

http://nokiakiller.org/images/n4g7c3gn2noq207yeukx.jpg

Phần mềm diệt virus nổi tiếng trên điện thoại sử dụng hệ điều hành Symbian.


Author: Kaspersky Lab.
Year: 2010
Language: English, Russian
Platform: S60v3 (Symbian OS v9.1-2-3), S60v5 (Symbian OS v9.4)
Rlstype: Original license + c1cl0n patch system
Requiments: Full access to drive C:/
How to use:
» Install Kaspersky Mobile Security into your phone (KMS_v9.0.52.sisx)
» Open full access to drive C:/ You can do this by app HelloOX, HelloCrbide, ROMPtcher (Open4ll) turn it on
» Install Kaspersky v9 Patcher (KMS_v9_Ptch.sis). When install will complete, you'll can patch your license by opened app (will open automaticly)
» Done. Now you have a patched license until Y2049
The product provides the following options:
» Scanning of the file system for viruses and other types of malware on » Demand or according to a preset schedule;
» antiviral scanning of files on access;
» quarantining of infected files and the remedying of some of them;
» updating of databases on demand or according to a preset schedule via GPRS-Internet, Wi-Fi, EDGE or ActiveSync (for the Windows Mobile version);
» Blocking f unwanted SMSs and calls;
» Blocking of the users data if the device is lost or stolen;
» Deletion of the users data if the device is lost or stolen;
» Protection of the device against TCP/IP protocol network attacks;
» Creation of folders in which to store encrypted files;
» allows the location of the phone to be remotely identified (if the device is equipped with a GPS receiver);
» Blocking of outgoing calls and SMSs to specific numbers;
» allows the temporary concealment/restoration of personal information.
The easy-to-use intuitive interface helps the user to manage the product.
The product is installed in the main memory of the mobile device only.
Product components:
Kaspersky Mobile Security 9.0 includes the following components:
» Anti-Virus
» Anti-Spam
» Anti-Theft
» Firewall
» Encryption
» Parental control
» Privacy Protection
System requirements:
The product is aimed at mobile devices which support the sending and receiving of SMSs and operate under the following Operating Systems:
» Symbian OS 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 Series 60 (Nokia smartphones only).
The product has been tested on the following mobile devices:
» Nokia: E61, 5500, N95, 3250, E50, E60, N71, N80, E71, N96, N78, 6220, 6110, 5800, n82, n97, e90, n76 5530, 5730
» HTC: 710S, S620, Touch Diamond, Touch Pro2
» HP: iPaq 514, S100, HW 6915
» Eten: m600, x800
» Toshiba: G900
» ASUS P750
» Samsung SGH i200, i900
» Glofish DX900

Download:
http://www.mediafire.com/?2md3wp667gvobjc

So_No_Mi
17-07-2010, 14:34
IT Partner RingtoneMaker v1.01 S60v3 S60v5

Phần mềm làm nhạc chuông trên điện thoại di động, hỗ trợ S60v3 và S60v5 (Danh sách các model dùng hệ điều hành Symbian có post rồi)

http://img193.imageshack.us/img193/6541/flyingringtonemaker1.jpg http://img193.imageshack.us/img193/8785/flyingringtonemaker3.jpg

http://img41.imageshack.us/img41/6960/flyingringtonemaker5.jpg http://img41.imageshack.us/img41/2948/flyingringtonemaker6.jpg

Why wasting money on purchasing ringtones? With Flying Ringtone Maker you can create ring tones directly on your mobile phone in only a few steps and assign it to your contact.
Easy! Fast! Cool!
* Simply choose a song, select a start/finish point and save your new Ringtone
via
* Two modes: rough/fine tuning
* Use any songs or media file stored at your smartphone or on a media card to create your ringtones
* No computer software is required

Về chức năng thì tôi không nói thêm, cách sử dụng rất đơn giản, vọc 1 hồi là ra.

Download:
http://www.mediafire.com/?d7r867ufzf2b614

So_No_Mi
18-07-2010, 12:21
Killer Mobile TotalRecall v3.2.0 S60v5

http://www.killermobile.com/images/stories/km_apps/TotalRecall/TotalRecall_256x256_1.png

Phần mềm thu âm các cuộc gọi đến và đi, có các chức năng:
- Không kêu tiếng bip khi bắt đầu thu.
- Hỗ trợ định dạng thường (AMR) và định dạng cao (WAV)
- Thu âm cuộc gọi, thu âm bình thường.
- Bảo vệ bằng mật khẩu.

Download setup + user guide:

http://www.mediafire.com/?51ur58q44003334

So_No_Mi
18-07-2010, 18:15
Ucweb 7.0.1.34-999-50-09092209 beta 2 english

Phần mềm lướt web của China, có nhiều chức năng, hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh.

http://i856.photobucket.com/albums/ab122/ramisumi/uciweb2.gif http://i856.photobucket.com/albums/ab122/ramisumi/ucweb5.gif

http://i856.photobucket.com/albums/ab122/ramisumi/ucweb6.gif http://i856.photobucket.com/albums/ab122/ramisumi/ucweb7.gif

More info:


1, S60 V5 Zhuanban Optimization
, to adapt to next page mode functionality, the flip operation more convenient
, drawn from top to bottom left screen optimization
, long-time loading the shortcut menu animation
, miniature full-screen mode to retain the title bar of
, right-click menu by adding blank page Copy Options
, the progress bar location optimization
2, the new dial-up key functionality to increase the speed dial bookmarks, most visited and most recently off the record (does not support the S60 V5)
3, multi-window title bar menu to add close the current window and close the other windows options
4, to optimize download management, "New download", by adding paste function
5, optimizing the quick search box, keyword selected by default
6, optimizing the boot interface for speed
7, optimize the main menu to increase the Help menu and optimize the sequencing
8, optimize the right-click menu, including home search / address bar / buttons, navigation within the text links, pictures, right-click menu
9, optimizing system settings in the shortcut name and # the name of the menu shortcut keys
10, to optimize download file name, can automatically determine whether the use of illegal characters
11, to optimize download management, and add the task of automatically started to download the list
12, optimizing the password input box will show the number of passwords
13, optimizing the image quality shortcut keys to switch, the use of charts and the last use of picture quality switch.
The main fix the problem.
1, V2 version of the T-shaped key long press brings up the system was originally pasted, there after disappeared, can not use the paste function of the system(thanks to Friends of the Friends of the"hip-hop clan"feedback)
2, the home page of the web site and the search input box, enter the tone when they can not vote
3,http://24inf.com pre-reading errors(thanks to Friends of the Friends of the"small U6"feedback)
4, refresh the process of entering text will be automatically out
5, into the input box can not be normal after the exit(thanks to Friends of Friends "dudu92" feedback)
6, exit the browser when the UC problem of slow(thanks to Friends of Friends"124,754,649 finally registered on the, Chunhua Qiushi, q342757608, xk520hj, Buddhist, wxj889, leilei758"feedback)
UC browser version 7.0beta2 released smoothly, thanksfanyongng, abbyhsy, a5996850, fym555,etc. User has been working diligently and give us a detailed feedback and recommendations UC, UC for us to optimize the browser is a big help.

Download:
http://www.mediafire.com/?sbfjc4ax3pnap27

So_No_Mi
18-07-2010, 19:02
[Theme]Android S60v5

http://th09.deviantart.net/fs70/PRE/i/2010/194/7/e/Android_Eng_GDesk_Design_by_metallica2000.png

Theme Android dành cho các máy sử dụng hệ điều hành S60v5.


Necessarily to read!
1. For Bluetooth on\off BTSwitch is used,
2. On "Programms" screen left soft-key is for X-Plore,
3. The "Contacts" screen is made so that you can add your own Shortcuts on it,
4. This design was made for the 0.35b3 version of GDesk,
5. This design was made on Sony Ericsson Vivaz, but testers with Nokia smartphones said nothing about lags,
6. If you want to disable the GDesk Popup menu, you can do it. Special icon is situated on the top-right corner of the clock widget.

Installation.
1. Extract design from the archive,
2. Run GDesk -> Menu -> Design -> Load Design,
3. Choose the extracted *.gdd file.

How to change the operator...
1. Run Operator.psd file in Photoshop,
2. Write everything you like,
3. Save the picture as *.png file,
4. In design, on each screen, tap the inscription "operator", then in menu choose "Load Image" and select the *.png icon you made in Photoshop.

Download:

http://fc05.deviantart.net/fs70/f/2010/194/b/a/Android_Eng_GDesk_Design_by_metallica2000.zip

mayakesy
18-07-2010, 20:20
^
Test chưa anh ?? Em sợ cài vào nó lại đơ đơ thì chết :( Mới cài mỗi cái theme khác thôi mà xem video thỉnh thoảng lại đơ 1 phát r

So_No_Mi
18-07-2010, 20:53
Máy anh cài cả chục theme vào mà có bị gì đâu, theme nào bị lỗi thì em xóa nó đi, hoặc kiếm theme đó nhưng có các icon mặc định cho nó khỏi bị lỗi. Theme trên không hề có lỗi, đã test.

Huy_it'sme
18-07-2010, 22:37
^ nghe đồn hao pin ,cần gdesk nữa

So_No_Mi
18-07-2010, 22:47
Theme trên dành cho độ phân giải 360X640 nhưng cũng đừng sợ hết pin vòng S60v5 hầu hết là dòng cảm ứng có dung lượng pin rất cao, chẳng hạn như Nokia 5800, 5230, 5233 đều có pin 1320 mAh... làm sao mà hao được :D

Gallus
19-07-2010, 11:19
Monster Energy GREEN theme
http://www.dotsis.com/mobile_phone/attachments/themes-s60-5th-edition/220550d1273281006-monster-energy-green-monst.jpg
Download: http://www.mediafire.com/?dwidftdbglzw4uu

Source: www.dotsis.com

---------- Post added at 11:19 ---------- Previous post was at 11:04 ----------


N900 Maemo 5 Theme for S60V5
http://i49.tinypic.com/33b1hjn.jpg
Dowload: http://www.mediafire.com/?1cabfkf9qcv9e6v

Source: www.dotsis.com

mayakesy
25-07-2010, 12:43
Cho xin soft signer trên PC để sign pm với :D

Élyseés
26-07-2010, 14:34
Cái N900 Maemo 5 cũng khá đẹp đấy :|

Gallus
26-07-2010, 15:44
Mistic by Yris22
http://i376.photobucket.com/albums/oo205/bluey_master/Mistic.jpg
Download: http://www.mediafire.com/?5qa0w2o1ik9pwp5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Shadows Themes by Blue_Ray

http://i376.photobucket.com/albums/oo205/bluey_master/Shadow.jpg
Download: http://www.mediafire.com/?yoj7rxsqt6lj815

Source: www.dotsis.com

Élyseés
26-07-2010, 15:55
Shadows Themes by Blue_Ray

http://i376.photobucket.com/albums/oo205/bluey_master/Shadow.jpg
Download: http://www.mediafire.com/?yoj7rxsqt6lj815

Source: www.dotsis.com

Cái này link sai rồi bác ạ.

Gallus
26-07-2010, 17:07
Đã fix, có cần phải quote cả bài thế ko :|

So_No_Mi
29-07-2010, 19:58
[THEME] iArtDemr Black lite S60V5 by ~ArtInTech

http://fc07.deviantart.net/fs71/i/2010/210/2/9/iArtDemr_Black_lite_S60V5_by_ArtInTech.png

Theme dành cho các dòng máy sử dụng hệ điều hành S60v5


Download: http://www.deviantart.com/download/173182557/iArtDemr_Black_lite_S60V5_by_ArtInTech.zip

SmartMovie 4.15 S60 v5 ( Signed)

Phần mềm xem Video trên điện thoại, cái này chắc khỏi giới thiệu nhiều ai cũng biết rồi :|

Thông tin thêm:

tandard AVI format, allowing you to preview converted files on your PC
Also plays MP4V, FLV and 3GP file formats
Player uses the phone screen in portrait or landscape mode, utilizing the full screen size of the device
Rescaling of video to utilize the full screen area
via:
Support for subtitles - allowing you to watch movies in different languages
Quality rescale algorithm in player, delivering best possible picture quality
Customizable video player (brightness, language, volume, and more)Download: http://www.mediafire.com/?yd634zrd32nbp6s

Gallus
29-07-2010, 21:34
Smart Movie tớ thấy rất cùi bắp mà sao lại nhiều người thích dùng nhỉ :)), Core xem mượt hơn.

So_No_Mi
30-07-2010, 21:20
Vì nó ra lâu rồi, thế nên sau này nó mới phổ biến, tuy nó không mạnh nhưng nó là phần mềm xem phim tốt nhất lúc nó mới ra, các sản phẩm đều ăn điểm nhờ những yếu tố đó đấy :D

theway2008
31-07-2010, 08:38
[Theme]Android S60v5

http://th09.deviantart.net/fs70/PRE/i/2010/194/7/e/Android_Eng_GDesk_Design_by_metallica2000.png

Theme Android dành cho các máy sử dụng hệ điều hành S60v5.Download:

http://fc05.deviantart.net/fs70/f/2010/194/b/a/Android_Eng_GDesk_Design_by_metallica2000.zip


Làm sao đây? Mình mù AV. Ghi Tiếng Việt dùm. :(( Nokia 5530 xài đc không? :D

So_No_Mi
31-07-2010, 08:52
Cái đó là theme, cứ tải về rồi chép vào thẻ nhớ, dùng File Manager trong điện thoại cài là được, con 5530 dùng được.

theway2008
31-07-2010, 10:43
Chép vào đc thoai nhưng không thể chạy file .zip hay những file khác. Chỉ xem đc những File hình thôi. Help tớ với. :((

Gallus
31-07-2010, 10:45
Momocheet by yris22
http://i376.photobucket.com/albums/oo205/bluey_master/Momochet.jpg
Download (http://www.mediafire.com/?3ppd2nwr2xfrm84)

Lila by Morkino
http://i376.photobucket.com/albums/oo205/bluey_master/Lilla.jpg
Download (http://www.mediafire.com/?cb3fz2xkiacn2my)

Source (www.dotsis.com)

So_No_Mi
31-07-2010, 12:55
Chép vào đc thoai nhưng không thể chạy file .zip hay những file khác. Chỉ xem đc những File hình thôi. Help tớ với.

Phải cài thêm phần mềm GDesk (phần mềm tùy biến màn hình Home Screen cho điện thoại sử dụng hệ điều hành S60v3 và S60v5) thì mới sử dụng được, link để tải ở dưới đó:


http://www.ziddu.com/download/10268678/GDeskS60.0.35b3.rar.html

theway2008
31-07-2010, 18:48
Mình thật sự rất cảm ơn vì bạn So_No_Mi đã pót them này nhưng rốt cuộc sau 4 tiếng tìm kiếm thông tin lòi cả mắt... cá. Mình suy ra là theme trên không tương thích S60v5.

Sau khi tải Gdesk về. Phiên bản mới nhất trên trang của GDesk. và mở File có đuôi là .gdd qua các bước Design -> Load Design thì AutoExit ra ngoài Menu. Và sau đó cũng không mở đc GDesk. Mình phải gỡ ra và cài lại, thủ nhiều lần vẫn thế. :(( đẹp thế cơ mà, không dùng đc, hức hức. :(( Thanks So_No_Mi

So_No_Mi
31-07-2010, 22:14
Có đoạn này nữa nè, xem có làm được không nhé :-?


Necessarily to read!
1. For Bluetooth on\off BTSwitch is used,
2. On "Programms" screen left soft-key is for X-Plore,
3. The "Contacts" screen is made so that you can add your own Shortcuts on it,
4. This design was made for the 0.35b3 version of GDesk,
5. This design was made on Sony Ericsson Vivaz, but testers with Nokia smartphones said nothing about lags,
6. If you want to disable the GDesk Popup menu, you can do it. Special icon is situated on the top-right corner of the clock widget.

Installation.
1. Extract design from the archive,
2. Run GDesk -> Menu -> Design -> Load Design,
3. Choose the extracted *.gdd file.

How to change the operator...
1. Run Operator.psd file in Photoshop,
2. Write everything you like,
3. Save the picture as *.png file,
4. In design, on each screen, tap the inscription "operator", then in menu choose "Load Image" and select the *.png icon you made in Photoshop.

Gallus
31-07-2010, 22:39
Ko có cái pm nào dùng mặc định như kiểu theme luôn nhỉ :|, dùng mấy cái vhome gdesk chán bỏ xừ.

theway2008
01-08-2010, 07:45
Ngồi tới 11h47, Tìm GDesk, Bản của So up lên không cài đc. Mình tải bản khác nhưng đ4 mở đc .gdd File. Sau đó thì chả biết làm gì. Chỉ biết nhìn màn hình Adroid ảo trên GDesk với tả lả số và shortcuts. :((

Gallus
01-08-2010, 08:43
Chuẩn bị post 1 series theme hoành tráng by KING, Dotsis's member \m/


BLACKSLATE BY KING

http://img706.imageshack.us/img706/5357/blackslatebyking.jpg
Download (http://www.ziddu.com/download/10312610/blackslatebyking.zip.html)

---------- Post added at 08:43 ---------- Previous post was at 08:23 ----------AZURITE BY KING
http://img707.imageshack.us/img707/795/azuritebyking.jpg
Download (http://www.ziddu.com/download/10630964/azuritebyking.zip.html)

Source (www.dotsis.com)

theway2008
01-08-2010, 08:47
Themes (Premium) were made by PiZeRo 2010. Tuyệt đẹp


http://www.mediafire.com/?ljmmgommmtg

http://pic.gsm.vn/images/904_12_aeon.jpg
http://pic.gsm.vn/images/954_11_azure.jpg
http://pic.gsm.vn/images/764_13_blackpro.jpg
http://pic.gsm.vn/images/697_8_pulsar.jpg
http://pic.gsm.vn/images/309_14_puregold.jpg
http://pic.gsm.vn/images/909_7_whitepremium.jpg
http://pic.gsm.vn/images/214_15_zen.jpg

Thật ra cái này có lâu rồi, nhưng nếu ai chưa biết thì cũng nên thủ, rất đẹp.....
Nguồn GMS.VN (forum) từ thành viên diễn đàn GMS.vn : emerald261

Gallus
01-08-2010, 09:32
AQUANIL BY KING
http://img822.imageshack.us/img822/5506/aquanilbyking.jpg
Download (http://www.ziddu.com/download/10630988/AQUANIL%20BY%20KING.zip.html)

---------- Post added at 08:54 ---------- Previous post was at 08:52 ----------


DODGER BLACK BY KING
http://img33.imageshack.us/img33/1769/dodgerblack.jpg
Download (http://www.ziddu.com/download/10649749/DODGERBLACKBYKING.zip.html)

Source (www.dotsis.com)

---------- Post added at 09:30 ---------- Previous post was at 08:54 ----------

Tiếp:

TURQUOISE BY KING
http://img683.imageshack.us/img683/492/turquoisebyking.jpg
Download (http://www.ziddu.com/download/10649750/Turquoisebyking.zip.html)

---------- Post added at 09:32 ---------- Previous post was at 09:30 ----------


STEEL BLACK BY KING
http://img412.imageshack.us/img412/8504/steelblackbyking.jpg
Download (http://www.ziddu.com/download/10322402/steelblackbyking.zip.html)

Source (www.dotsis.com)

DeathWind
02-08-2010, 21:20
Cho mình xin cái tool nào dọn dẹp mấy cái rác,rồi registry trong điện thoại được ko :)
Thank các bạn nhiều :-*

Gallus
02-08-2010, 21:50
Máy đã hack chưa bạn :|

DeathWind
02-08-2010, 22:23
Ok,máy 5233,mình hack rồi :>
30 charrrrrrrrrrrrrr

Gallus
03-08-2010, 15:19
Trước tiên bạn phải cài Python, download (http://www.mediafire.com/?eqoydajjdjb) về, trong gói cài đặt có 2 file thì phải cài pythonpack trước (cài vào thẻ nhớ).
Rồi sau đó bạn cài ứng dụng SymCleanup (http://www.mediafire.com/?39abj76kqsajb0h), giao diện tiếng việt khỏi hướng dẫn.

DeathWind
08-08-2010, 17:37
Thank bạn nhiều nhé,mình cài được rồi

So_No_Mi
01-09-2010, 13:10
Kéo nó lên nào \m/

Mới cập nhật thêm model mới nhất sử dụng hệ điều hành S60v5: Nokia 5250 (giá tầm dưới 3tr - hàng xách tay 2tr4 - hàng chính hãng chưa có)

Gallus
01-09-2010, 17:30
Ôi quên mất cái topic này :))

Xenon by Sam1374
http://a.imageshack.us/img831/2204/12832276791.png
Download (http://www.mediafire.com/?qsrn0ft0z61was9)


Leather Black by Kiarichiki For S60v5
http://a.imageshack.us/img810/8513/85326406.jpg
Download (http://www.box.net/shared/8l31vnxqcs)

nbdat
05-09-2010, 14:08
Hay quá. Pót 1 cái cho hiện ra link.
Hị Hị

khachphieudu
05-09-2010, 19:00
có phần mềm nào dùng cho 5800, có chức năng Stack tin nhắn lại giống như Iphone ko nhỉ :)

khachphieudu
06-09-2010, 00:10
Chậc, cái máy của mình giờ có nhiều themes, game và app ko biết nó đang nằm ở đâu để tháo ra, dùng Uninstall King nó cũng chả hiện ra, bó tay

squall-leonheart
06-09-2010, 08:04
ai có cách Hack Phone Nokia C6 chi tiết ko, chỉ mình với. mình tìm trên google. thấy có mà quá phức tạp đi. với hỏi trên 4rum mình đáng tin cậy hơn nữa ^^
--
-mình thấy thằng bạn mình đem 5800 ra tiệm. nó cài gì đó. làm máy cảm ứng nhạy. tóm lại là đã lắm ko biết nói sao. liệu. Nokia C6 có làm dc ko. mình cần nhũng ứng dụng hoàn thiện hơn cho con C6 này =.=
-------
à còn nữa. mình cài SmartMovie vào con C6. nó chạy ổn không có gì. chỉ bị mổi cái "Ko tắt dc". bấm nút exit cảm ứng cũng ko được. mở bàn phím ra bắm đủ phím cũng ko dc. đành phải Reset cả cái máy lại :| (và 1 số Soft khác nữa) :|

rain[ws]
06-09-2010, 13:35
có phần mềm nào dùng cho 5800, có chức năng Stack tin nhắn lại giống như Iphone ko nhỉ :)

iSMS đó bạn :-bd

Gallus
07-09-2010, 17:28
Asita Mod
http://a.imageshack.us/img837/1736/scr000015r.jpg
Download (http://www.mediafire.com/?w5umwwqnk29bo1z)

Mình rất thích style cây cỏ hoa lá như thế này :D

khachphieudu
07-09-2010, 21:11
;16214536']iSMS đó bạn :-bd

Cái đó dùng để Preview SMS thôi mà, nó có stack tin nhắn lại giống như trong Gmail đâu

So_No_Mi
09-09-2010, 22:23
Xem qua 2 cái hình trước:

http://img535.imageshack.us/img535/3427/scr000022y.jpg http://img580.imageshack.us/img580/7191/scr000023.jpg

Nhìn cũng đẹp đấy chứ nhẩy, gồm nhiều widget kèm theo hiệu ứng gương trong suốt, nếu biết chọn hình nền dạng cỏ cây hoặc như hình trên thì thật phong cách. Link download:


http://www.mediafire.com/?4qbf54h2itvidt3

1. Chỉ dành cho các máy đã hack phone (cách hack phone có trong box rồi) hoặc sign nó, sau đó chép vào điện thoại qua các kết nối thông thường.
2. Đặt homescreen đang dùng qua "Contacts bar Homescreen" trong mục Settings->Personal->Homescreen->Homescreen Theme (nên nhớ, nếu không làm thao tác này thì sau khi làm xong sẽ không hiện lên đâu, nhớ nhé các tình yêu)
3. Cài đặt vào bộ nhớ của máy, không được cài vào thẻ nhớ (quan trọng)
4. Sau khi cài xong file Tornado - Install this First.sis, cài tiếp các file dưới:
Tsunami HS (Semi Transparent with Orange Icons)
Tsunami HS (Full Transparent with Orange Icons)
Tsunami HS (Semi Transparent with Nokia Icons)
Tsunami HS (Full Transparent with Nokia Icons)
5. Chép vào thẻ nhớ và cài vào bộ nhớ của máy
6. Bây giờ chưa được phép thay đổi homescreen mà phải khởi động lại điện thoại.
7. Vào mục Settings->Personal->Homescreen->Homescreen Theme.
8. Chọn mục "OraTsu" để đưa "Tsunami" làm homescreen.
9. Chọn "Tornado" để đưa "Orange Tornado" vào homescreen
10. Chọn "Vodafone" để đưa "Contacts bar" vào homescreen, giờ ra màn hình chính để thưởng thức thành quả, tiếp theo mềnh có thể thêm widget vào được rồi đó.
11. Kéo và thả các widget vào màn hình, lưu ý là nó không giới hạn widget thế nên cứ thêm thoải mái con gà mái đi :))

Ai có thắc mắc gì cứ hỏi.

Sau 1 thời gian thảo luận, bài viết này sẽ được chuyển vào chủ đề "Applications, games, themes for Series 60V5".

So_No_Mi
09-09-2010, 22:32
Chậc, cái máy của mình giờ có nhiều themes, game và app ko biết nó đang nằm ở đâu để tháo ra, dùng Uninstall King nó cũng chả hiện ra, bó tay

Trong điện thoại có sẵn chương trình quản lý rồi mà, App Manager đó, bác vào đó để xóa đi các theme, ứng dụng muốn xóa, còn không được nữa thì rút thẻ nhớ ra, dùng đầu đọc thẻ nhớ rồi xóa các thư mục tương ứng ( cái này tự mò đi vì mò vào trong thư mục thì có tên theme tương ứng :D ), nhớ backup dữ liệu trước khi xóa.

So_No_Mi
13-09-2010, 08:45
Colourful Scenery by olek21

http://fc01.deviantart.net/fs71/i/2010/235/6/c/Colourful_Scenery_by_olek21_by_olek21.png

Theme dành cho các máy sử dụng hệ điều hành S60v5. Download:

http://www.deviantart.com/download/176483787/Colourful_Scenery_by_olek21_by_olek21.zip

Summer 5th Edition

http://fc07.deviantart.net/fs71/i/2010/225/a/b/Summer_5th_Edition_by_ravimaher.jpg

Download:

http://www.deviantart.com/download/175218300/Summer_5th_Edition_by_ravimaher.rar

Dots v4

http://fc02.deviantart.net/fs70/i/2010/249/3/a/dots_v4_by_dhanusaud-d2y78ct.png

Download:

http://www.deviantart.com/download/178376717/dots_v4_by_dhanusaud-d2y78ct.zip

violetrose005
18-09-2010, 19:52
ban oi co hack phone cho nokia 5230 ko neu trong box co roi thi minh hok tim thay dau ca ban co the trich lai cho minh hok:(:-*

---------- Post added at 19:52 ---------- Previous post was at 19:42 ----------

Voi lai ca cai phan mem dung ban phim iphone nua ban co cai khac ko cho minh link khac nha thaks truoc ko dc thi thui hok sao

Thích Thể Hiện
19-09-2010, 08:46
Nông trại vui vẻ - Happy Farm- phiên bãn 1.20 new Việt hóa 99%

cái trò này CSDL có sẵn trong game..Hình và âm thanh , chế độ có sẵn trong game...khi oline nó chỉ update thông tin thoi..nên ko fai lo về GP..có khi còn rẻ hơn chat


http://i203.photobucket.com/albums/aa312/dentuan052/Angelboy12_0008.jpghttp://i203.photobucket.com/albums/aa312/dentuan052/Angelboy12_0013.jpghttp://www.mediafire.com/?76arbdpws7avs4e


Việt Hóa : Angelboy12

---------- Post added at 08:46 ---------- Previous post was at 08:33 ----------

Let's Golf

http://media01.gameloft.com/products/744/default/web/iphone-games/screenshots/screen001.jpg

63 holes in 4 distinct locations remodelled in 3D: Fiji Beach, the American Mountains, the English Countryside, and Scottish Lochs.
4 cool and animated characters customizable with your own style. Each player has unique strengths and weaknesses.
Show your friends who the best player is through Local Wi-Fi and Online Multiplayer modes.
Controls adaptable to anyone: Advanced mode plays like a sports simulation game and you can even add spin to the ball. Casual mode for easy fun and fewer bogies (but no, it won’t let you cheat).

http://www.mediafire.com/?a33y4dyz40aa524

Thích Thể Hiện
19-09-2010, 08:56
Find it- Game tìm điểm khác nhau giữa 2 hình


Trò này nhìn trên iphone và ipod có mà thèm ứa nước miếng,nhưng các bạn trẻ yên tâm,S60v5 của chúng ta bây giờ cũng có rồi. Xin giới thiệu game Find it,một game tìm điểm khác nhau giữa 2 hình dành cho s60v5 chúng ta

http://images.appshopper.com/screenshots/366/782381_3.jpghttp://images.appshopper.com/screenshots/366/782381_4.jpg

http://www.mediafire.com/?aw4a5eo476q2p4g

Devil Hunter X: Game đi bàn, chiến đấu

http://img408.imageshack.us/img408/3310/devilhunterx.jpg

Devil hunter X has combined a lot of great elements such as stealth killing, excellent combat system, character upgrading system, and map explorations. The great level designs and encouraging bonus setting will give you unexpected surprises. This game will provide you with beautiful scene and high-quality level design, the innovative action design makes the game rhythm very fast and intensive.

Player will encounter 4 different bosses with decidedly different abilities and appearance during the whole game process, great bonus will be rewarded in the hunter’s shop after killing the bosses. A large number of traps, puzzles, quick time events and all kinds of enemies are waiting for you to challenge.


Features:
* Alunt was under siege by devils. You will set your foot on the battle of crusading against the devils, to save the humankind and become the last hope of humankind.
- The Kingdom under siege
* Alexis, where was covered by deep horror, has already become a land surrounded by devils.
* Human gets into the abyss of corruption and desperation, with sense and consciousness seized by the spreading deep fog from the devils.
* Alunt is the only survived country which was still fighting with the devils, under the protection of landgod and farseer, the country becomes the last shelter of lost human, fighting with the devils. However, the ambition of destroying all humankind was not disappeared from the dark king’s mind. Through the soul of the lost human, three ancient devils were summoned to the land by opening the gate of the darkness, an attempt of the greatest assaulting to human’s last shelter is about to taking place……
- 4 Evils
* The devil who offer death with its deadly claw, the chief of the ancient saverages who can shake the land and rivers, the king of ghost from the hell who roving around the land and thirsty for blood. Time after time, the kingdom was under siege by devils summoned by the Dark King.
- Hunter’s Association
* With the great power of landgod, the ability of resisting the deep fog was favored, which waked up the lost human’s hope. The farseer looked through the fog, and the brood of devil was found. The king of Alunt gathered the power of the whole country, and a devil hunter’s association was established. The fighters and hunters who overcame the horror pick up their weapons again, devote themselves to the great battle which decides the fate of all humankind.
- You are the ONE
* As a hunter like you, has already become the last hope of human when you step into the country on the first day.
- Let’s go
* Platform action game with character upgrading system.
* 4 big missions will be given to player to hunt down 4 big devils with decidedly different abilities.
* High-quality level designs with all kinds of different elements included.
* Player will get mission by accepting warrants in the hunter’s association, where player can get higher reputation and popularity by hunting down more devils.

- Breakdesign Horse Running The forest:

http://img228.imageshack.us/img228/5359/horsef.gif

Horseface was born blue with a face like a horse. Take Horseface on an adventure by running him through the forest, jumping over objects and collecting items. Sausage his BFF is there to help, together rack up points and submit to the global scoreboard.

He has many dreams in life like having a girlfriend and being a famous pop star. That is for the future though, for now take Horseface and Sausage on their first adventure together. Today Horseface wants to be a long distance runner...

This game once again is Barking Seed enabled, so lots of features and can also be used in the monthly competitions.

FrienzPlay Miluegg Paratrooper

http://2.bp.blogspot.com/_P3cQvK1nHyA/S2AiA0a07aI/AAAAAAAAAMg/gOX3jzRdaGM/s320/a-2.jpg


The game "Miluegg Paratrooper" supports Bluetooth head-to-head game. Playing with your friend and catch the fun!

Bounce Boing Battle

http://thenokiareview.com/wp-content/uploads/2010/01/Bounce-Boing-Battle.jpg

Hai điện thoại, một trò chơi và cùng nhau chơi bóng.
Bounce Boing Battle là một trò chơi có nhịp độ nhanh mà bạn chơi đối đầu với bạn bè trên bốn lĩnh vực chiến đấu khác nhau với hai thiết bị và một quả bóng. Mỗi cấp độ trong bốn cấp độ của game bao gồm các tính năng độc đáo làm cho game thêm thú vị và nhiều màu sắc. Người chơi đánh trả một quả bóng qua lại giữa hai thiết bị bằng cách vẽ đường va chạm vào khu trò chơi, ghi điểm bằng cách ném bóng vào goal của đối phương.

Poker Million Dead Money

http://a.imageshack.us/img834/849/screen000027.jpg


Thêm 1 game chơi bài với 3 chế độ Story, Quick Play and Tournament

( Nokia N97, Nokia N97 mini, Nokia X6, Sony Ericsson Satio)

Mafia II

http://mobile360.org/wp-content/uploads/2010/09/Mafia-II.jpg


Take on the role of Mark Russett and share his desire for revenge in the underworld of Empire City. Log in with the “family” and the summits scalane doing work such as stealing cars or killing rival factions in a bloody shoot-outs. With a thrilling narrative inspired by the environment of crime and an exciting shooter game.


(Nokia 5228, Nokia 5230, Nokia 5235, Nokia 5530 XpressMusic, Nokia 5800 XpressMusic, Nokia C6, Nokia N97, Nokia N97 mini, Nokia X6, Sony Ericsson Satio)

Thích Thể Hiện
19-09-2010, 09:50
Giả lập gameboy advance

http://www.summeli.fi/wp-content/uploads/2010/05/gpsp_mainview.jpg
http://www.summeli.fi/wp-content/uploads/2010/04/gpsp_withDpad-300x168.png

Hướng dẫn :

QT Nokia: Download (ftp://ftp.qt.nokia.com/pub/qt/symbian/4.6.2/qt_installer.sis)
QT Samsung: Download (http://www.summeli.fi/wp-content/uploads/downloads/2010/07/gpsp4Symbian_v051.sis)
Soft giả lập: http://www.summeli.fi/wp-content/uploads/downloads/2010/08/gpsp_v0.6.sis

Các bước cài:

1. Cài Qt.
2. Cài pm giả lập.
3. Cài VBag (hình như cái này ko cần cũng được).
Vậy là xong phần cài.

Nhưng cài thế xong thì chưa chơi được. Các bác cần phải có rom của game và file Bios nữa. Vì vậy làm tiếp các bước sau:
Chép các file sau vào thẻ nhớ:
1. Rom: thì chính là đống file Gba.
2. Bios: (chú ý cái này vì nhiều bác ko để ý, bản thân em cũng quên cái này nên lúc đầu cũng ko chơi được ): Bios chính là cái file đính kèm ở bên dưới cùng bài viết của tác giả. Down xong xóa bỏ đuôi 7z rồi chép vào thẻ nhớ.
Xong hết phần cài đặt, cuối cùng là chỉnh để chơi được game.
Chỉnh để chơi

1. Vào biểu tượng gpsp.
2. Bấm vào nút File sẽ thấy 2 nút bên trên.
+ Load ROM: Chọn đường dẫn đến các file Rom bạn vừa chép vào đt. (Muốn chơi game nào thì chọn đến game đó)
+ Set Bios: Chọn đường dẫn đến file bios mà các bác vừa down bên trên (gba_bios.bin)
3. Save.
4. Chỉnh lại nút: Cái này các bạn chơi game PC nhiều rồi nên chắc ko cần HD

Thích Thể Hiện
19-09-2010, 10:08
Date or Ditch 2

http://raiderchop.ru/_fr/0/4922082.jpg

Tương tác với 8 nhân vật thú vị mặt đối mặt, đều có cá tính riêng biệt của họ.
* Hãy đắm chìm trong một câu chuyện đầy kịch tính, ham muốn và bất ngờ.
* Chủ trò chơi của tình yêu và tìm hiểu về bản thân bạn với đánh giá các kỹ năng quyến rũ của bạn.
* Khám phá 10 địa điểm khác nhau, kể từ Upper East Side của những cửa hàng sang trọng trên 5th Avenue.
* Đồng hồ tình yêu cho bạn biết nếu bạn đang đi đúng hướng để chiến thắng trái tim.
* Chơi 3 tất cả các mini-game mới thêm hứng thú và thách thức để tìm tình yêu cho chính mình.

Thích Thể Hiện
19-09-2010, 10:39
Snake Reloaded

http://mobile360.org/wp-content/uploads/2010/08/Snake-Reloaded.jpghttp://www.pocketgamer.co.uk/artwork/na-fbva/snakereloaded_screenshot_240x320_01.jpg


Điều chỉnh con rắn Aztec của bạn qua bốn thế giới khác nhau và ăn những idols để phát triển! Du lịch qua bốn bản đồ riêng biệt của nước, lửa, không khí và đất. Tránh va chạm với các bức tường, không gian trống, và cơ thể của riêng bạn để đạt được điểm số cao nhất. 2 chế độ chơi khác nhau: cổ điển và Reloaded

Real Soccer 2011 EN

http://i0.peperonity.info/c/547D9A/396175/ssc3/home/050/epainmobi/a_wap.epainmobi.tk_realsoccer2011.gif_320_320_256_9223372036854775000_0_1_0.gif

We’ve brought the game to an all-new playing field for the most realistic football experience ever: Witness cool new graphics and animations; experience the intensity of being a real football champion like David Villa; and lead your favourite team, including all the real players, to victory. Numerous game modes provide endless hours of fun. You can even challenge friends via Bluetooth Multiplayer mode and rise to the top of the global leaderboard.

Features
* Completely revamped graphics and animations with realistic players, stadiums and lighting effects.
* Choose from 245 teams in 9 leagues with all the real players’s names thanks to the FIFPro licence.
* Play against friends locally via Bluetooth and climb the RF League leaderboard by playing a season.
* Play a variety of game modes: Historic Challenges let you relive football history, or Become a Legend and control 1 player for a season.
* Unlock achievements by performing amazing football feats! Can you score 5 goals in 1 match?
* Answer fun football trivia during loading screens.

Championship Racing 2010

http://mobile360.org/wp-content/uploads/2010/09/Championship-Racing-2010.jpghttp://a.imageshack.us/img691/3449/473971762081.gif


The world’s ultimate motorsport goes mobile with all the high-speed thrills of single seat racing on the world’s best circuits.

1916 Dogfight (by Herocraft)

http://img710.imageshack.us/img710/9759/nonamecj.jpg

Features :
2 pilot campaigns
Hổ trợ chơi qua Bluetooth và có thể chơi cùng lúc 6 người
4 dạng trò chơi
7 loại máy bay khác nhau
12 nhiệm vụ
Unique AI
Realistic destructible objects

Bowling Superstars

http://img44.imageshack.us/img44/9749/786n.gif

Play as any member of an elite international group of professional bowling celebrities on their journey around the world to compete for the coveted Golden Ball! The game blends styling and atmosphere with dramatic, rewarding, skill-based and rock-star attitude gameplay, offering mobile players everywhere a fun and addictive mobile bowling game.

Johnny Bravo: Big Babe Adventure


http://inovasi-mobiles.com/wp-content/uploads/2010/08/c928cee9dd40x320.gif.gif

Immerse yourself in a great adventure Johnny Bravo! Help him to interfere in the implementation of the conspiracy secret villain who wants to get world domination. Save the girls and get a date on Friday night!

Thích Thể Hiện
19-09-2010, 10:51
Onion TastyDream

Onion mơ rằng: thực phẩm sẽ rơi xuống như mưa trên trời vậy. mục đích của game là ăn những thực phẩm yêu thích như là bơ, gà rán, bánh quy…để cho onion có thêm nhiều năng lượng, mặt khác nấm độc làm giảm năng lượng của onion, cố gắng ăn càng nhiều càng tốt.

http://img841.imageshack.us/img841/7168/giftailor0041.gif

Travel Genius


http://mobile360.org/wp-content/uploads/2010/08/travel-genius.jpg

Bạn có thích để tìm hiểu những điều mới? Bạn có ước mơ đi du lịch trên thế giới và đến thăm các địa điểm thú vị nhất và xinh đẹp của hành tinh của chúng ta? Có lẽ, bạn chỉ quan tâm đến địa lý? Hoặc bạn có nghĩ rằng biết tất cả mọi thứ và không bị ngạc nhiên? Travel Genius phù hợp với toàn bộ thế giới trong tay của bạn và cho bạn những gì bạn không biết về thế giới. Quiz này ban đầu hoàn toàn dành cho địa lý và tất cả những gì liên quan đến. Hiện có hàng trăm và hàng trăm câu hỏi liên quan đến các lục địa và đại dương, các nước và các dân tộc, nhân vật nổi tiếng và những phát minh quan trọng nhất. Nó sẽ là một vấn đề hóc búa ngay cả đối với não của những người thông thái nhất. Dù chủ đề này đã không được dành cho các câu hỏi - câu trả lời sẽ luôn là một địa điểm trên bản đồ. Bạn có thể vui chơi và rất hữu ích dành thời gian đi du lịch cùng với Travel Genius qua các lục địa trên hành tinh của chúng ta. Có lẽ đây là trò chơi tạo cho bạn nhiều ý tưởng cho chuyến du lịch của chính mình ở kỳ nghỉ tiếp theo! Ngoài ra, Travel Genius - là cách thú vị nhất để xác định IQ địa lý của bạn! Bạn sẽ không chỉ tìm hiểu trình độ kiến thức của mình, mà còn có thể so sánh kết quả với các người chơi xung quanh và khách du lịch. Những thành tựu quan trọng nhất có thể được hiển thị trong bảng kỷ lục thế giới. Travel Genius - là một trận chiến trí tuệ toàn cầu. Bạn có sẵn sàng tham gia?

KORa Racing Game 3D


http://i35.tinypic.com/2zhp27o.gif

1Game đua Xe 3D khá hay

Submitted By: Administrator (admin) Submitted On: 13 Mar 2010 File Size: 749.6 KB Downloads: 1090 File Date: 13 Mar 2010


(Nokia 5230, Nokia 5530 XpressMusic, Nokia 5800 XpressMusic, Nokia N97, Nokia N97 mini, Nokia X6, Sony Ericsson Satio)

Gorilla Rampage

http://img294.imageshack.us/img294/382/26587358.jpg

Climb up skyscrapers around the world as you fight off waves of enemies! Play as King Gorilla in up to 36 levels of wacky action! Repel Firemen, Helicopters and more without being captured to rescue kidnapped girls! Earn power ups like Burps, Fire Rocks and more to unleash your full Gorilla Rage! Battle hilarious Bosses in up to 6 cities in this fresh game full of hard to put down fun!

Features

Fight off waves of enemies as you climb skyscrapers in up to 36 levels of hilarious action!

Fight up to 10 different enemy types:
- Firemen,
- Special Ops,
- Helicopters,
- And much more!

Earn up to 10 fun power ups – like Burps, Fire Rocks, Coconuts & more!
Take on up to 6 insane bosses in crazy, laugh-out loud battles in Paris, Moscow, New York and more!
Enjoy 2 ridiculously addictive game modes – story and quick play!
Easy-to-grab and play gameplay with a unique visual style!

Capcom Lost Planet 2

http://farm5.static.flickr.com/4137/4890016949_ba31a6447b_z.jpg

Hơn mười năm sau sự ra đời của phiên bản game đầu tiên, Lost Planet 2 nói về một cuộc phiêu lưu mới trong một cảnh quan hoàn toàn mới, lush một khu rừng nhiệt đới với môi trường mới khác đã dc tạo ra thanh công nhờ khai hóa và sự tan chảy băng cùa hành tinh.

http://farm5.static.flickr.com/4139/4890016985_d74db888e4_z.jpg

* Một cuộc phiêu lưu sử thi trong một thế giới không hề khoan nhượng và nóng rực.
* Môi trường đa dạng bao gồm cả khu rừng, wastelands và tundra frozen.
* chiến đấu chống lại các Akrid, các dạng sống khổng lồ ngoài hành tinh, và thu hoạch năng lượng của họ.
* Suits Vital cơ động và mạnh mẽ bên trong với hỏa lực to lớn đang chờ lệnh bạn
* với ánh sáng và chất lượng đồ họa tuyệt vời nó phản ánh toàn bộ ra màn hình.

http://farm5.static.flickr.com/4093/4890613660_a4f938e12f_z.jpg

game được ra đời với sự hợp tác của hai nhà làm game nổi tiếng trên di động là gameloft và capcom. hãy chơi và chim ngưỡng bảo đảm các bạn sẽ không hối tiếc, chúc các bạn có thật nhiều niềm vui với LOSF PLANET 2

Thích Thể Hiện
19-09-2010, 11:04
JURASSIC PARK

http://img838.imageshack.us/img838/1993/sdagxvzcv.gif

đây là một game ăn theo một bộ phim nổi tiếng cùng tên, trong game bạn phải chống lại bọn săn trộm, lính đánh thuê hoặc thoát khỏi các loại khủng long ăn thịt và các loài chim khổng lồ trên bầu trời lúc nào cũng muốn nuốt sống bạn.
một thể loại game phiêu lưu hoàn toàn mới trên điện thoại
Chơi như Ian Malcolm và Alan Grant, hai anh hùng nổi tiếng
Tất cả các môi trường và các tòa nhà của Isla Nublar được sao chép trung thực
Cách chơi hoàn toàn cân bằng giữa hành động, thăm dò và xâm nhập
Tiền thưởng các cấp mà bạn có thể chơi như T-Rex hay cố gắng để thoát khỏi nó trong xe

Gặp những kẻ săn trộm, lính đánh thuê và năm loài khủng long khác nhau, một số thân thiện, một số chết người.

một game mà các bạn không thể nào bỏ qua được, hình ảnh, âm thanh, cốt truyện thật hoàn hảo và được sản xuất bởi gameloft một nhà sản xuất game trên di động nổi tiếng nhất hiên nay.

Ninja Prophecy

http://img375.imageshack.us/img375/1364/ninjaprophecyjgzvaegs.gif

One hundred years after the death of Ozunu and powers, a mysterious group of men has risen, raising their consciousness also evil. To recover his , Ozunu needs to absorb the life around himself and his power has affected wildlife and humans, especially those who have spiritual powers. Command your team of five Opico ninjas on a mission to recover the five sacred orbs Ozunu banish

* As the leader of your 5-ninja party, freely explore open environments in an immersive quest.
* Go through 8 worlds: The Ninja Clan, Forest, Rocky [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] , Crystal Mines, Sea Port, Volcano, Castle and the Sky

* Prove your skills and tactical sense in turn-based battles.
* Overcome an array of vicious demons from Japanese folklore.
* Acquire items, learn new arts and gain XP in side quests.
* Perform special ninja skills to uncover secret locations: Use jumps and the grappling hook to reach high places, walk across water and break through ice walls.

PREDATORS

http://i45.tinypic.com/2dbnxgm.gif


The official mobile game brings you the long-awaited return of Predators! The most dangerous fighters and killers on earth are transported to the Predators home planet: a verdant alien environment where human beings are hunted as prey! Step into their world and a gaming experience like no other, where only skill, speed, and cunning dictate: are you predator or prey?

Features
* The official game of Twentieth Century Fox’s Predators.
* High-octane action/adventure with auto-aim and continuous-fire for maximum hits per round.
* Immersive environments in varied locations including steaming jungles, rocky valleys, waterfalls and swamps.
* Detailed graphic and unprecedented lighting effects.
* Varied gameplay with fast-paced levels where only speed and cunning will let you live!
* Become a Predator in the final level and unleash the beast within!

HIGH SCHOOL HOOK-UPS

http://www.mobidhoom.com/uploads/2010/06/high-school.gif

High School Hook Ups symbian os9.4 s60v5 EN java mobile game.In high school hooks ups symbian mobile game your your objective is to finish high school with the best reputation possible while developing as many friendships as you can.A true experience of school life,thanks to typical characters and location.Find the right words to seduce your love interest. Choose your words carefully to avoid bullies and detention.Forget about grades High School Hook Ups is all about finding the right one.You can Play several mini-games and follow a touching storyline. 13 cool characters with touching and charismatic personalities.

Thích Thể Hiện
19-09-2010, 11:22
LET'S GO BOWLING

http://img404.imageshack.us/img404/7205/bowling.gif

From tournaments and duels to mini-games like Figures, enjoy over 50 challenges in 5 original locations across the globe. Enjoy a new cartoonish and very lively bowling atmosphere as you manage power and spin to win challenges, raise your stats and perform terrific shots. With 10 cute characters to play as and customize, there is a load of fun waiting for you!

Crazysoft Paintball

Paintball đã trở lại với sự thu hút, game nhanh hơn và phong phú hơn!
QVGA đồ họa với hàng triệu màu sắc, âm thanh stereo, 5 chế độ chơi khác nhau.
Paintball 2 là một trong những game bán chạy nhất.
Đó là điều mà minh xin giới thiệu đến các bạn để đảm bảo rằng game sẽ thu hút bạn chơi hằng giờ trên chiếc điện thoại yêu của mình.

http://farm5.static.flickr.com/4079/4903829601_dd1be61798_z.jpg

Chế độ:
1) Easy
2) Hard
3) Panic
4) Heat
5) Chroma
• Game objective:
Easy
Bạn phải làm sao cho 3 hay nhiều quả bóng cùng màu và thẳng hàng.
Đổi màu quả bóng bằng cách chọn chúng
• Hard:
chơi ở chế độ này cũng giống như ở chế độ easy, nhưng bạn phải nhanh lên vì số lượng sơn của bạn ở chế độ này không nhiều.
• Panic:
Trong chế độ Panic bạn có 100 giây. Ghi càng nhiều điểm càng tốt. đây không phải là tất cả! sơn của bạn thì ít và không có bóng màu đen. Bạn phải suy nghỉ thật kỹ
• Heat:
Trong chế độ này, các nhóm bi được lấy khi có bên cạnh chúng có một ống màu dỏ.
và ở chế độ này cũng không có bóng màu đen!
• Chroma:
Trong chế độ Chroma bạn sẽ phải chơi bằng cách sử dụng kết hợp màu sắc, ví dụ:
nếu bạn có sơn màu vàng và quả bóng mà bạn muốn sơn màu xanh.
Màu xanh dương và màu vàng sẽ là: xanh lá cây

The Twilight Saga : Memory Quest

http://img651.imageshack.us/img651/4770/nonameoq.jpg

Train your memory like a true Fanpire with The Twilight Saga – Memory Quest, a vamp-tastic twist on the classic game of recall.

Play with Bella, Edward, Jacob and more

Train your memory like a true Fanpire with The Twilight Saga – Memory Quest, a vamp-tastic twist on the classic game of recall.

Play with Bella, Edward, Jacob and more favorites on a journey to improve your memory. Simply flip tiles and match the Twilight symbols, but be quick about it because if you’re too slow, the board starts to fill and the tiles will take over!

Strive to reach the highest score in Quest and Quick Play modes featuring four exciting variations: Make matches while new tile rows are added in Normal, remove pairs in Memory, strategize flips in Tricky, and keep up with the shifting tiles in Chaos. When things get tough, use mysterious power-ups like the Cullen Crest or the Wolfpack Tattoo. And while you’re at it, collect gems, earn trophies and check out cool Twilight images!

Grab this entertaining match game and sharpen your memory with a must-have for all Twilighters!

Jollybox Road to Hell 3D

http://img705.imageshack.us/img705/5188/giftailor0009.gif

oad to Hell 3D is a free, sponsored game derived from KORa 3D racing game. It features a career mode, which consists of selected races from the last year of Online Tour (online championship of KORa). You will drive 5 cars on 13 challenging tracks. Please note that this is not an easy game, as you are racing against the records of the best drivers in the world. But don’t worry, be patient and your skills will improve quickly.


Lưu ý

Game này cần sử dụng kết nối Internet ( Wifi - 3G )

The Code Monkeys Manic Monkey pool v.1.04 s60v5

http://www.nokiaseries.net/wp-content/uploads/2010/08/giftailor0016.gif


Đây là một thể loại game bida cổ điển phiên bản đẹp người chơi sẽ chọn một con khỉ mà mình muốn chơi, có 3 chế độ chơi khác nhau mà người chơi có thể lựa chọn, chơi một mình, chơi 2 người hay nhiều người, ở đây chơi nhiều người không phài là online đâu nhé, mà chỉ chơi từng lượt thôi, kết quả sẽ đc tính dựa trên bảng xếp hạng. game này thì không khó chơi một chút nào, nó chỉ mang tính giải tí nhẹ nhàng, công việc của người chơi là rất đơn giản, chỉ cần đánh bi mục tiêu xuống lổ là ok, còn đánh làm sao mà có nhiều điểm các bạn tự khám phá nha?

WinGames 3 in 1

http://img72.imageshack.us/img72/226/nonamerv.jpg

“3 in 1” sounds good. Three worldwide computer game legends sound even better. Everyone’s favourites Spider Solitaire and Free Cell, as well as an evergreen Minesweeper puzzle are now on your mobile – that’s just awesome! Now you can kill work hours anywhere and any time and have fun. Excellent graphics and design, plenty of game modes along with stylish sound make a great addition to the irreproachable game design.


Minesweeper – in this legendary game you’ll have to recognize the mines, using the nearby fields and mark all the dangerous cells with flags.
Spider – this solitaire uses several card decks. Your goal is to put all the cards in descending order; when you’re out of moves – use the deck to replenish the columns.
Free Cell solitaire is a very famous game. Place the cards of all suits in ascending order using four free cells.
Minesweeper, Free Cell and Spider – classic games in the original style.

Features :

• 3 popular games in 1 pack;
• Nice music and excellent graphics;
• Comfortable controls and user-friendly interface ;
• Detailed stats for each game;
• Fascinating gameplay.

Thích Thể Hiện
19-09-2010, 11:35
Sudoku Plus v1.0

http://img825.imageshack.us/img825/4378/screenshot0003f.jpg

Sudoko Plus, is a mobile app for Nokia cell phones created with a super optimized algorithm that beats all its peers when it comes to solving any puzzle, irrespective of its complexity! The app also packs punch with an amazing UI and seamless User Experience for giving all Sudoku patrons a whole new experience as they crunch numbers to house them in the most eligible box!

World Tong-its Tour

http://img63.imageshack.us/img63/2092/nonamejg.jpg

Tong-its is a three-player card game you can play online or offline. The online feature allows you to play with your friends anywhere in the world using WiFi or 3G. The artificial intelligence in the offline game challenges your analytical skills and sharpens your ability as a tong-its player. There are 3 game play locations allowing you to choose both difficulty and the size of chip wagers. Show to the World how good you are when you make it to the Top10 Chip Leader screen.

Thích Thể Hiện
19-09-2010, 11:38
MemoryFarm
http://img405.imageshack.us/img405/8311/memoryfarm.jpg

On the Old Farm, life is good. But one day, at sunrise, all the animals seem to have escaped. They are hiding in the cornfield. Can you spot them and bring them back to the barn? This classic memory game in a new farm setting will entertain both young and old.

Lưu ý :
Vui lòng cài đặt trò chơi này vô phone memory ( ổ C ), đừng cài vô thẻ nhớ ( ổ E hoặc ổ F ) nếu không trò chơi sẽ không chơi được.

California Gold Rush Bonanza by Digital Chocolate - JAVA

http://img194.imageshack.us/img194/4622/nonameto.jpg

Dig for gold and explore mines full of unexpected and dangerous twists!
- Story Mode – Complete all the levels as you search for totem parts
- Endless Mine Mode – Randomly generated levels for hours of fun
- Profile – See the totem parts you’ve found and all your high scores

Avoid dangers as you dig deep below the earth:
- Collapsing tunnels!
- Cave bats and ghosts!
- Hot lava streaming into your tunnels!
- And More!

Worms 2010 for s60v5

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010080421531mgezzmi3zg61716.jpeghttp://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010080421531n2rlyzzjy283708.jpeg

Đây là một game có đồ hoạ hoạt hình giống giống Gunny
Dung lượng:417 KB
Đã test tốt trên 5800
một số hình ảnh chụp từ màn hình

Metal gear Solid

http://www.techfresh.net/wp-content/uploads/2007/09/metal-gear-solid.jpg


Một trò chơi thành công trên iphone, đả từng sử dụng cho s60 v3, và giờ là s60 v5

Shark Or Die for S60v5 by Handy Games - JAVA

http://img130.imageshack.us/img130/9885/1h3u2p.gif

Those nasty humans keep making shark fin soup, so it’s time to turn the tables! Turn into an ocean predator; avenge your relatives and snap anything in your jaws that comes in the way of your mighty bite: swimmers, rubber ducks, beach babes and more. Watch from the sea bed as these lethal hunters strike with chilling speed and efficiency and even gobble up your own friends! Yummy! Collect achievements to let your feeding machine reach new levels. Discover new abilities and instincts, allocate killpoints to give your feisty fish some personal training and make it even more dangerous. Compare your best scores with those of your friends, and enjoy a reign of pure terror in the highscore rankings!

Kung Fu Infinity for S60v5 by THQ - JAVA

http://img594.imageshack.us/img594/1422/kungfuinfinity.jpg

Inside the home of Kung Fu, you will be taught skills lists eight different martial arts, namely: the practice of movement, the lion dance, Chinese drum playing shots to the wooden barrel, side step, break tiles, balancing a pile of wood and wrestling. Your sense of balance, agility, reaction time, the pace and the fight against the power will all be enhanced with different training, you will become invincible in the world of Kung Fu.

http://img803.imageshack.us/img803/5446/13zsqb4.gif

Time Crisis 3D

http://img96.imageshack.us/img96/5072/timecrisismobile3d.jpg

The safety of the world is at stake and you’re running out of time! Clear the compound of enemy targets in this fast-paced ‘duck & reload’ shooter, the 3D mobile sequel to the Time Crisis series.

Features :
The same thrilling action you got with the Time Crisis series at the arcade is now available on your phone.
Two unique user inputs faithfully reproduce the game play from the arcade and console games.
Includes story mode and the crisis mission mode with unlockable mini-missions.
The enemies from the original games are back, including bosses and sub-bosses. Includes human and machine enemies, like the tank-level boss.

Armies of War for S60v5 by GLU

http://img153.imageshack.us/img153/7467/armiesofwar.jpg

Engage in War for global domination! Allocate and distribute your troops wisely before attacking adjacent territories and exchange cards for bonus units to turn the tide of battle.

Engage in War for global domination as you play against 5 other nations for control of the world map!

Using turn-based strategy, you must allocate and distribute your troops wisely before attacking adjacent territories. To turn the tide of battle, you can exchange cards for bonus units.
360x640_S60v5 —> Nokia 5230, Nokia 5233, Nokia 5530 XpressMusic, Nokia 5800 XpressMusic, Nokia N97, Nokia N97 mini, Nokia X6, Sony Ericsson Satio

Final Fantasy for S60v5 by NAMCO & Square Enix - JAVA

http://img121.imageshack.us/img121/144/finalfantasylv.jpg


Enter the realm of Final Fantasy as the landmark role-playing franchise finally comes to mobile! Sel ect your party of adventurers from six character classes, each with their own unique skills and abilities. Battle hundreds of monsters as you travel by land, sea, and airship! Gain experience, learn new spells, and purchase weapons on your quest to restore light to the four elemental crystals!

• The premiere role-playing game series comes to mobile!

• Hours of gameplay featuring an epic storyline.

• Monsters, spells, weapons… Everything RPG fans have to come to love about Final Fantasy!!

http://img706.imageshack.us/img706/5966/28322822.gif

Chicken Invaders: Revenge Of The Yolk for S60v5 - JAVA

http://img80.imageshack.us/img80/3888/chickeninvadersrevengeo.png


For centuries, we boiled them, fried, stewed and baked in the cake.
But the hour of reckoning, and they invaded the Earth.
Otvoyuyte their right to omelets and meat pies, or become part of the menu in chicken restaurant on the boundless expanse of the galaxy.


http://img710.imageshack.us/img710/1972/hc1939005.jpg

Thích Thể Hiện
19-09-2010, 12:04
Moto Girls

http://img535.imageshack.us/img535/7654/motogirls.jpg

Train your memory while playing Pairs. Everyone has played this game during their childhood. For more fun we have added extra three modes . Find all the pairs and compare your score with other players on the web.

Build-A-Lot 2 : Town Of The Year for S60v5 by GLU - JAVA

http://img693.imageshack.us/img693/899/buildalot2.jpg


Season time for building, buying and selling houses – a popular recreational site strategy game returns in the award-winning follow-up! Build, buy and resell at a profit homes reaching GREAT income!

JoJo’s Fashion Show 2

http://img23.imageshack.us/img23/8827/jojosfashionshow2.jpg

Jute the irresistible Jojo back on the catwalks and organize fabulous fashion shows from New York to Paris to Milan. Create fashionable clothes with cute shirts, dresses and high heels and show your sense of taste on the catwalk. Can you get to the final parade? From best-selling fashion game for PC, with over 4 million downloads, Jojo’s Fashion Show 2 is a game you absolutely on your mobile!


360x640_S60v5 —> Nokia 5230, Nokia 5530 XpressMusic, Nokia 5800 XpressMusic, Nokia N97, Nokia N97 mini, Nokia X6, Sony Ericsson Satio

iSHOOT

http://img24.imageshack.us/img24/335/ishoot001.jpghttp://img19.imageshack.us/img19/240/ishoot002.jpg


Lại còn bắn nhau trên nhà trắng. Ko biết có bị kết vào tội khủng bố không?
:D:D:D

Beauty Center for S60v5 - JAVA

http://img413.imageshack.us/img413/3407/beautycenter.jpg


In Beauty Center, you must manage your personal beauty salon using the best tools of the trade and exploit the artistic talent to create the position more in the city!

http://img804.imageshack.us/img804/3830/a012.jpg

30 Game .JAR (Săn Giải Thưởng)

http://i556.photobucket.com/albums/ss9/fbgquang/GamePicDemo.jpg

Voodomino

http://img16.imageshack.us/img16/9577/voodomino.jpg

Welcome to the world of Voodoo! Learn black magic and play for your life! Voodomino spices up the traditional game of Dominoes with dark rituals and deadly curses. Play against your friends and lure them into sneaky traps. With luck on your side you can influence your future. Each tile has its own motif, from poisonous snakes to powerful Voodoo dolls. Can you acquire all the magic tiles?

Viva la Revolution: El Che for S60v5 - JAVA

http://img248.imageshack.us/img248/5046/vivalarevolutionelche.jpg


Cuba, 1956. The dictatorial Batista rules the island with an iron fist. The people are suffering and misery is widespread. Lead Ernesto “Che” Guevara and his men through revolutionary war to bring freedom and hope to the island.
Battle Batista´s men in exciting confrontations, use all of the weapons and skill at your disposal to fight an army of mercenaries, rescue hostages and heal your fallen comrades.


Key Brand Strengths:
Based on the historical events of the liberation of Cuba by Ernesto “Che” Guevara and his men
Revive the Cuban Revolution through each one of the historical battles: Sierra Maestra, Bueycito, Santa Clara.
Vast arsenal at your disposal including assault rifles, shotguns, grenades, rocket launchers, etc.
10 levels and several boss battles
360×640_S60v5 —> Nokia 5230,Nokia 5233, Nokia 5530 XpressMusic, Nokia 5800 XpressMusic, Nokia C6, Nokia N97, Nokia N97 mini, Nokia X6, Sony Ericsson Satio

Guitar Hero 5 Mobile

http://img17.imageshack.us/img17/4018/guitarhero5mobile.jpg

It’s time to crank up the amps and step into the spotlight again with Guitar Hero 5 More Music. Rock out with up 15 new jaw-dropping tracks from iconic rock bands and drive the crowd into a frenzy on lead guitar, bass guitar and drums. Featuring songs from Blur, Gorillaz, Deep Purple, The White Stripes, Queens of the Stone Age and other popular bands. UNLEASH YOUR INNER ROCK STAR?!

Playman World Soccer

http://img228.imageshack.us/img228/4523/playmanworldsoccerfors6.gif


Q6I51gbXNkc

Conquer the world of soccer with Team Playman!
In his 7th title Playman takes his team around the globe with only one goal in mind – to become the best soccer team in the world! You and Team Playman face 36 national teams in different cups, matches and leagues. Conquering the world of soccer has never been this much fun!

Playman World Soccer offers game modes to suit all tastes – play a quick match, take part in the arcade challenges or improve your team’s skills in an unparalleled career mode. The controls and gameplay have been built from the ground up to suit the mobile environment and ensure a fun gaming experience for everyone!
Visually Playman World Soccer is second to none. The players are smoothly and colorfully animated and you can really tell apart the different nationalities! The game is brought to life with excellent AI, stunning special effects, different pitches and realistic physics.

Thích Thể Hiện
19-09-2010, 12:24
MotoGP 09

http://img710.imageshack.us/img710/3637/41243126.jpg

Giải đua chính thức của Gp
- Nhiều đội lựa chọn
- Cách chơi đơn giản
- Tốc độ cực nhanh

HOT Need For Speed Shift!!!!

http://atalantos.mobile9.com/download/wmpreview/443/1275086159.jpg

Trò chơi Đua xe nổi tiếng nhất trên Pc hiện đã có cho Symbian
- Nhiều vòng đua
- Nhiều xe

HeroCraft Su-30

http://img19.imageshack.us/img19/6936/heroej.jpg


The threat of global terrorism is at a new high, intelligence has led a group of the renowned Blade squadron of Su-30s to a remote location with the sole duty of ending this war forever.

Your job as squadron leader Blade 1 is to infiltrate the enemy bases and bring down the terrorists at all costs.
Your mission will see you negotiate 12 levels in a variety of stunning locations, from the beautiful island beaches to the snow-capped mountains, as you search for more information on the whereabouts of the terrorist leader. Each level has destructible environments so don’t leave any stone unturned in your quest for uncovering the terrorist secrets, blow up bridges, buildings and supply bases wherever possible.

Art of War 2: Global Confederation

http://img40.imageshack.us/img40/5361/artofwar2.jpg

Real time strategy “Art of War 2: Global Confederation” is a combination of dynamic gameplay and tactical depths. This game focuses your attention on nothing but battle action and military base construction. There is no need to mine recourses as they are now gained automatically. You can lead an army in campaign mode or play in individual scenarios. Additional maps can also be downloaded from our servers.
In campaign mode you must complete 7 missions in different locations from the Amazon rainforest to the Andes Mountains defeating the rebellion of resistance forces in Peru.
“Art of War 2” captivates you with a great variety of units and structures. All of them have unique parameters and upgrades.
“Art of War 2: Global Confederation” – get your own pocket army.

Features:
Scenario and campaign modes
7 missions in a campaign mode
Ability to download new maps
A great amount of units, buildings and tactics for battle
Dynamic and captivating gameplay

World Penalties 2010

http://img339.imageshack.us/img339/833/a002g.jpg


The hopes of a nation rest on your shoulders! Participate in the biggest event in the world and see how you would do faced with the dreaded penalty shoot out! Choose from 32 international teams and lead your squad to the final by playing alternatively between the striker and goal keeper. Set the direction, the power and even the curve of your ball then try your best to put it in the back of the net. With thrilling action and dramatic endings, this is THE game football fans have been waiting for

360×640_S60v5 —> Nokia 5230, Nokia 5530 XpressMusic, Nokia 5800 XpressMusic, Nokia N97, Nokia N97 mini, Nokia X6, Sony Ericsson Satio

Soccer Revolution 2010 - South Africa

http://img265.imageshack.us/img265/3676/soccerrevolution2010sou.jpg

Enjoy this brand new version of one of the best mobile football games of all time: “Soccer Revolution 2010, South Africa”. With all the World Cup teams, matches, stadiums, and more. Use the “Updater” function in order to update actual results of the World Cup.

Super KO Boxing 2

http://a.imagehost.org/0561/sjboy1.pnghttp://img6.imageshack.us/img6/759/200909240048081.png

Game đánh võ đài rất hay
-Có nhiều nhân vật để chọn
-Luyện cấp
-Tranh đai vô địch

Satio Games - Rally Master Pro

http://img23.imageshack.us/img23/876/0wgi1qoyp1brnsmovgsz.jpg


The much awaited game has finally been released about a month late! This game features amazing graphics which really show of the Satio's processing power. It however unfortunately, shows how bad Symbian^1 is as a gaming platform. Without mentioning the obvious lack of multitouch, Symbian^1 can only play back one stream of audio at a time, this means that background music, effects and notifications cannot be layered on top of another, this audio degradation severely damages the gaming experience when compared to the iPhone version. All in all it is still a great game to play and I hope more graphic intensive games will follow.

Super street Fighter


1game quá quen thuộc với chúng ta.hồi nhỏ chơi ghiền thật.Vậy tại sao lại ko trải nghiệm game này trên chiếc máy cảm ứng 5800 nhỉ

http://i39.tinypic.com/33oi6j8.jpg


Chơi bằng bàn phím ảo ( vituarl KKK ) các bạn để chế độ nằm ( landcape ) để sử dụng dễ các tuyệt chiêu ( phím A B C D)

YY Puzzle

http://atalantos.mobile9.com/download/wmpreview/443/1251608400.jpg

Game xếp hình nè
Đây là game xếp các hình được sắp xếp lộn xộn thành 1 hình hoàn chỉnh.các bạn down về rùi test thử nha.

Thích Thể Hiện
19-09-2010, 12:48
Cube Smashers (by Digital Chocolate)

http://www.digitalchocolate.com/wp-content/uploads/mobile/GP220_CubeSmashers.jpg

“Absolutely spectacular cube puzzle! Swipe and spin cubes to make the right matches – before it’s too late! Enjoy 2 addictive puzzle modes full of unlimited challenges for even the fastest fingers! Shuffle, bomb or clear away cubes with power-ups or link them for mammoth, point-boosting explosions! Complete ever trickier challenges or race against the clock to smash as many combos as you can!”

Dành cho Nokia 5230, Nokia 5530 XpressMusic, Nokia 5800 XpressMusic, Nokia X6

Super Mario Reverse v1.1 (N97/N97 mini)


Đã test trên N97 (full screen + speed)

http://img132.imageshack.us/img132/5281/scr000026t.jpghttp://img12.imageshack.us/img12/8849/scr000027.jpg

SuperMario 1.10
-Platform - SymbianOS9.x
-State : SelfSigned
-Language : ENG

__________________________________________________ _
CHANGELOG
-------------------V.1.10---------------------------------
# ADD:NEW BONUS LEVEL
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
To rename "SuperTux" in "SuperMario" use MenuEditor included...
MenuEditor requield Python 1.45
----------------------------------------------------------
IT4LiAN MODDER

Chú ý: Sau khi cài đặt sửa file Config ở C:\Data\supertux như sau:
Code:

(supertux-config
;; the following options can be set to #t or #f:
(fullscreen #t)
(sound #t)
(music #t)
(show_fps #f)
(show_touchctrl #f)

;; either "opengl" or "sdl"
(video "sdl")

;; joystick number (-1 means no joystick):
(joystick 0)
(joystick-x 0)
(joystick-y 1)
(joystick-a 0)
(joystick-b 1)
(joystick-start 2)
(joystick-deadzone 4096)
(keyboard-jump 32)
(keyboard-duck 274)
(keyboard-left 276)
(keyboard-right 275)
(keyboard-fire 109)
)Các phím mình đã config như sau:
-Phím đa chiều để tiến-lùi-ngồi
-Phím Space để nhảy, phím M để tăng tốc
-Phím Delete để hiện menu game

Sodoku Master v1.01 [SiS]

Sodoku Master v1.01 [SiS]
Sodoku Master v1.01

Excellent puzzle sudoku now and on 5800!

http://img508.imageshack.us/img508/7937/screenshot01418f1xn4.jpg


You need to fill with figures from 1 up to 9 squares so that across, the vertical and in squares was not identical figures.

Who Wants To Be A Millionaire? 10th Anniversary


This special 10th anniversary edition of Who Wants To Be A Millionaire? not only brings new questions, rich new graphics and innovative features, but also gives you a chance to win a cash prize with the bonus game! Relive the fun of the hit TV show on your mobile by playing Fastest Finger First, using those familiar lifelines and climbing the money tree to reach a virtual million!!

http://www.jamster.co.uk/storage/view/546/5/wh/Who_Wants_To_Be_A_Milliona12.jpg

[DChoc] 3D Brick Breaker Revolution (N97 ML) re tail negrohernan

http://p.ld5.fr/img_appl/46/46240_176_208_0.gifhttp://p.ld5.fr/img_appl/46/46240_176_208_1.gifhttp://p.ld5.fr/img_appl/46/46240_176_208_2.gif


Explore the revolution of breakout games! Superb 3D graphics and various bonuses await you in the many challenges that holds this game: levels infinis, boss battles, bonus levels and more. With its 4 game modes and gameplay, Brick Breaker Revolution 3D do you let go more!

ZED : Island Quest S60v5 By JGB

http://i35.tinypic.com/vwswsg.jpg

Simon lived normal lives, have not yet found an old diary belonging to his grandfather, renowned researcher 19 th century ... Simon is to travel to the mysterious island and find countless treasures! His waiting jungle, full of deadly traps, the savage aborigines, and motor vehicle homicide!

Platinum Sudoku
by Gameloft

http://www.gameloft.com/common/products/115/default/web/slideshows/240/slideshow.gif

In just a short time, Sudoku has quickly swept the world as one of the most popular puzzle games. It has replaced crossword puzzles in major newspapers, and Sudoku books have flooded bookstores and newsstands. You can see people everywhere glued to their puzzles: on public transportation, at the office, and so on. With its simple yet challenging rules, Sudoku has become a huge success. Your goal is to fill in a 9x9 grid with numbers from 1 to 9 so that each column, row, and 3x3 square contains every number once and only once.But Platinum Sudoku™ will take you to the next level in the world of Sudoku games. There's no need for pen and paper. Take Sudoku with you anywhere and start a new puzzle anytime on your mobile phone.


http://www.ziddu.com/download/3311557/PS_5800.zip.html
http://www.megaupload.com/?d=LJTBUAPG (http://megaupload.com/?d=LJTBUAPG)

Brain Challenge 2: Stress Management

http://www.gameloft.com/common/products/364/default/web/screenshots/240/1.gif

Boost your brain & relieve stress with this entertaining, adaptive training program involving memory, visual, logic & math skills, plus a focus category to help improve your concentration!Evaluate your mental capacity under regular or stressful conditions with the Daily Test & the Stress Management Test, and work with a personal coach to improve.Check your stats with the brain chart & view your scores after each exercise.This natural brain enhancement fits into any busy day perfectly and improves your overall health!http://www.ziddu.com/download/3301852/BC_5800.rar.htmlRock'n'Blocks

Rock out by smashing blocks to perform
wild guitar riffs in this hot puzzle game!

Hit groups of at least 3 blocks of the same color before they pile up to the top of the screen. Smash the blocks into pieces to perform awesome guitar riffs, all to the rhythm of the hit song "Banquet" by Bloc Party. The more combos you perform, the more intense the crowd will get! Beginners will have fun immediately, thanks to very simple rules and pick-and-play controls. Fans of puzzle games will appreciate the diversified challenges, refreshing rock theme and multiple bonus items. A puzzle game has never been so wild and rockin', so get your groove on and start smashing beats now.

- 10 game modes featuring various challenges, requiring both puzzle-based and arcade-based skills;
- In the Story Mode, begin a tour riddled with a diversified gameplay and unlock various items;
- A unique environment in the trendy, electric rock universe;
- Multiple bonus items that pop out, either helping you or preventing you from rocking out;
- 3 levels of difficulty to adapt the gameplay to your individual skills;
- Includes the hit song "Banquet" by Bloc Party band.


http://www.megaupload.com/?d=0GTY30O0 (http://megaupload.com/?d=0GTY30O0)
[EA Mobile] Battleship & Connect 4

http://i40.tinypic.com/34rxefb.jpg

Two classic games in one amazing double pack! Make connections with Connect 4 in the timeless row making game. Hit or miss with the ultimate game of skill, tactics and judgment in Battleship.Checking ...

Thích Thể Hiện
19-09-2010, 13:09
Gangstar 2: Kings of L.A.

http://waping.org/pics/gameloft/695/slideshow.gif

Break through the Mexican border and cruise into L.A., where two-bit thugs get wasted every day, but real gangstas can live like stars. To make it here, you gotta be able to handle a variety of weapons from handguns to Bazookas. Steal cars, rob sukkas on the street, infiltrate rival gangs and more in 75 different missions across 6 different hoods. Prove yourself and you'll run your own gang, maybe even become a big-shot Hollywood producer. Welcome to stardom, gangsta-style.

- Explore the streets and buildings of a sprawling metropolis 4x bigger than in the first Gangstar!


- Open gameplay: fight, rob, explore, start businesses and complete missions at your own pace!


- Survive 75 varied missions: infiltrate gangs, assassinate, film stunts or become a movie tycoon!


- Enhanced playability: auto-aiming, intuitive car controls, GPS map and more.


- Choose from an arsenal of handguns, rifles and bazookas, and ride in cars, on quads or on motorbikes.


- A world full of bustling streets, hip-hop music and colorful characters with an intriguing story.


http://rapidshare.com/files/194998195/gangstar2_5800.zipMarble Maze for 5800 cr@cked by esta1ien

http://i224.photobucket.com/albums/dd87/tichau/175761.jpg

Full version of the accelerometer game Marble Maze for 5800, cr@cked by esta1ien.
Reg code is 11111. Works well for all regions.

It need to be signed by devcert!!

Million Dollar Poker Java Resized

http://i224.photobucket.com/albums/dd87/tichau/1-2.jpg

Still waiting for the day when gameloft and other devs finally comes to their freakin senses and optimizes their games for s60 v5. Until then, here's another game to tie you over.

Should work with the virtual navigation (no need to use the game keys).

Cardmatch

This is a widget version extracted from the sis file, full screen, no exit but auto exits when you finish your game and enter name.

http://i41.tinypic.com/2lj5j6u.png

Pirate Ship Battles

http://image.projectnext.eu/ss_piratenschlacht_01.jpg


Discover a pirate-filled adventure that combines classic ship battle gameplay with a thrilling quest across the Caribbean – navigate through islands, battling pirates with up to 12 different fearsome fleets with special skills. Includes 14 characters, special AI controlled pirates and a classic ship battle multiplayer mode!

Bubble Bash

http://waping.org/pics/gameloft/156/slideshow.gif


Take off for Bubble Island and make your way through the 100 levels of this surprising puzzle game! Join Temaru and Maëva in their quest to find the Island treasure. Take a break in Bubble Bash™'s tropical setting and have ultimate fun as you test your skills. Burst bubbles by forming rows of at least 3 of the same color. But watch out, because there will be lots of obstacles along the way! The island's animals are rather determined to slow you down. You'll need some quick thinking and a whole lot of skill to shake off the angry monkeys, spiders, and parrots.

- Take a break from your routine and take off for vacation in superb tropical island surroundings.
- 13 different special bubbles, from the explosive bomb Bubble to the strategical chameleon Bubble
- Extremely easy handling, anyone can play Bubble Bash™, but getting to the end requires lots of skill.
- Play against gravity by moving bunches of bubbles attached to helium balloons!
- 100 levels of surprising puzzles for hours of fun!Original versions for

Nokia 5800 XpressMusic (S60v5 360x640)


http://www.anonym.to/?http://waper.ru/file/765523/BubbleBash_nokia_5800_EN_IGPL_EU_TS_100.jarNew York Nights: Friends For Life

http://waping.org/pics/gameloft/507/slideshow.gif


- The sequel to the award winning game New York Nights, the most advanced social sim for mobiles.
- An original story full of surprises that unfolds according to your life choices.
- A realistic plunge into Manhattan life: Go out, shop, and immerse yourself in each neighborhood.
- Experience living in a shared apartment and choose your ideal roommates!
- Go out and meet New Yorkers to engage in clever, funny, or off-the-wall discussions.
- Live your romantic life any way you like and try to find the true love of your life!

Zensis Dodge this v1.00 from Nokia Hong Kong

http://img17.imageshack.us/img17/4319/nokia5800newapps3290x17.jpghttp://img22.imageshack.us/img22/8523/nokia5800newapps1290x28.jpg


The sole purpose of the game is to use touchscreen to control the plane and stay awaay from bullets for as long as possible. Thought its simple?Ask again after you played

Contra 4

http://pic.gsm.vn/images/204_2zecj08.jpg


Bill Rizer has been called back to Galuga Island in this new spine-tingling mobile adventure; and this time he’s brought a new kind of help. When we last left our heroes they had conquered the alien invasion and two years later they have been called back to duty in order to defeat the Black Viper terrorist organization. With newly designed weapons, a brand new character and an even more persistent faction, Contra 4 promises to deliver an excellent mission.


Features

» Along with classic Contra character Bill Rizer, Contra 4 features a new playable character, Solomon Caesar

» Seven never-before-seen levels

» Pack serious heat with five weapons: machine gun, laser, spread rifle, fire gun & crush gun

» Upgrade your weapons to create an intense arsenal

» Dual Machine gun: fires two streams of bullets

» Ultra laser: thicker beam

» Giant fireball gun: fireball gun that causes enemies to explode

» Double Spread: fires five-group spread

» Take the fight to five different bosses: Wall Fortress Boss (reminiscent of classic Contra), Giant Alien Boss, Big Tank Boss, Robot Missile Launcher Boss and the Black Viper

http://pic.gsm.vn/images/408_2po4389.jpg

Mr. Goodliving PileUp!

http://pic.gsm.vn/images/489_qtn8fysist922c2j13i5.jpghttp://pic.gsm.vn/images/398_inl1g8kgu5w0yz213az7.jpghttp://pic.gsm.vn/images/826_zrr6qzb8toq7fvpvcz92.jpg

Head off to candy cosmos and give your mobile phone a treat! Clear 60 levels of increasingly difficult sugar-fueled fun in 6 different
environments. Drop sets of three candy pieces onto a pile and match colors to make the candies vanish. Collect huge bonuses from consecutive matches and clear levels with the help of power-ups. PileUp! – it’s candy for your mobile phone!Checking ...

Thích Thể Hiện
19-09-2010, 13:30
Resco Bubbles v1.30.S60v5SymbianOS9.4-BiNPDA/illusion

http://img228.imageshack.us/img228/1076/intronew.png
http://img228.imageshack.us/img228/6104/bubblesscr02.jpghttp://img228.imageshack.us/img228/2158/bubblesscr03.jpg


Resco Bubbles is an action puzzle game where the idea is to clear the grid of bubbles in order to advance to the next level. You are given a sequence of bubbles, which should be quickly and efficiently popped. Numerous explosive, speed-up, slow-down and damage bubbles keep the game play exciting and challenging.


More features:* Added support for new devices


* Accelerometer support


* 60 challenging levels


* various surfaces


* calibration


* best score


* realistic ball-bounce feelingHow to play Resco Bubbles?

The gameplay is very simple! Control the steel ball by tilting the device and try to pop all the bubbles in the order from the lowest to the highest numbers. Try to do that as fast as possible and avoid all the dangerous bubbles. It's that simple — or is it?


BiNPDA

http://www.mediafire.com/?e0wzn4gjmct
illusion
http://www.mediafire.com/?izqzmzknyzmHawx for 5800/N97 (full screen)

http://img15.imageshack.us/img15/9107/kuku0102.jpghttp://img24.imageshack.us/img24/796/kuku0108.jpg

Trò chơi bắn súng giống skyford rất hay


http://www.4shared.com/file/94372824/1f0f2c5b/Tom_Clancys_HAWX_EN__Nokia_5800_360x640.htmlDiamond Islands

http://img6.imageshack.us/img6/1923/diamondislands4.gif


Discover Diamond Islands – a refreshingly addictive puzzle game packed with up to 100 levels and a whole lot of fun! Get it now on your mobile

Liar's Dice

http://img6.imageshack.us/img6/3324/liarsdice3394232qm2.jpg

Why not using your phone as a high-tech dice cup!

http://img10.imageshack.us/img10/6161/liarsdice5045745ts5.jpghttp://img19.imageshack.us/img19/435/liarsdice5052741an1.jpg

World of Dice

http://img6.imageshack.us/img6/963/1228150158worldofdicesc.gif

Have endless fun and become a master of dice

http://img10.imageshack.us/img10/4696/1ghapg.jpghttp://img19.imageshack.us/img19/6214/2wd9gfd.jpg

Uno


Get ready to call "UNO™" on your mobile!

http://img8.imageshack.us/img8/2483/slideshowf.gif


Play the #1 classic card game for fun with friends and family on your mobile phone! Compete against the AI or friends all over the world in online thrilling games. Relive all the crazy fun of UNO™: match colors or numbers with all your favorite cards or challenge yourself with increasingly difficult games in Tournament Mode. Choose your favorite way to play, use your Action Cards wisely and don't forget to call "UNO!" when you have only one card left!
- UNO™ on mobile reproduces the classic card game: Easy-to-understand rules offer challenge and excitement to all;
- Use your Action Cards wisely and don't forget to call "UNO™!" when you have only one card left;
- All your favourite Action Cards are here: Wild, Reverse, Draw 2, and more;
- Customize your game with 9 different rule sets to play your way including 7-0 and Jump-in;
- Progress through the increasingly difficult challenges in Tournament Mode to collect prizes;
- Play against the AI or your friends on one device in Multiplayer Mode.

Shock Shuffle - Classic Pong (S60v5)

http://img4.imageshack.us/img4/7981/pong00.jpg

1 Trò chơi như trong siêu thị ^^

Jamie Fuller SpaceDancer V1.00 S60v5{Multitouch game}SpaceDancer V1.00 S60v5

The game idea was a simple derivative of 'guitar hero' or 'DDR' whereby you press a button or buttons along with the music.

The two major problems with this idea on this specific platform are:

1) Button layout, the buttons need to be in an easy to reach location , but also that will not require the phone to be shifted around to reach other keys. also when pressing the buttons its important that the main game play area is not obscured by the players hands.

2) most touchscreen devices are still only single touch capable. this severely reduces the number of button presses available. unlike a traditional keypad which allows for combos.

Both of these issues have been overcome as you can see in the video. The game is very early on in design but the underlying technology is the real product that I'm showcasing.


XndW7YlvYjU

http://www.mediafire.com/?rc2c73l116z98y6

Gameloft Night At The Museum 2

http://img12.imageshack.us/img12/6586/liemlovevn7.gif

Game phiêu lưu

- Làm lại từ phim
- Nhiều Nhân Vật

Gameloft Wimbledon 2009

http://img27.imageshack.us/img27/1888/liemlovevn7j.gif

Game Thể Thao
- Chế độ đánh hấp dẫn
- Có thi đấu
- Dành Cúp

Gameloft Big Range Hunting 2

http://img13.imageshack.us/img13/7264/liemlovevn7t.jpg

Game bắn thú rừng , thể hiện trình độ săn thú

[MobileGamesPro] Defend London 3D

Game bảo vệ london
- Nhiều chiến dịch hay
- Đậm chất lịch sử
- Game mobile nhưng đồ họa đẹp

http://i423.photobucket.com/albums/pp318/haichung/defenden.gif

Gameloft Nitro Street Racing 2

http://img35.imageshack.us/img35/9994/liemlovevn7ntn.jpg

Game đua xe

- Nhiều vòng
- Nhiều xe
- Chế độ hấp dẫn

Gameloft Real Football Manager 2010

Quản lí đội bóng

- Tất cả các giải đấu hấp dẫn
- Nhiều cầu thủ
- Nhiều đội


http://www.mediafire.com/download.php?va5x2phg8gipu89Gameloft Texas Hold'Em Poker

http://img29.imageshack.us/img29/3823/liemlovevn7x.jpg

Game thể loại đánh bài poker khá hấp dẫn


http://www.mediafire.com/?5gza4h936pcsi8w

Thích Thể Hiện
19-09-2010, 14:30
Gameloft Brain Challenge Vol 3 Think Again!

http://img8.imageshack.us/img8/9543/liemlovevn7hd.jpghttp://img8.imageshack.us/img8/6047/liemlovevn7sj.jpg

Game kiểm tra trí nhớ dành cho bạn

Gameloft Sherlock Holmes The Official Movie Game

http://img4.imageshack.us/img4/1383/liemlovevn7s.gif

http://img4.imageshack.us/img4/1112/liemlovevn7m.jpg

Game dụa theo tên cùng bộ phim
- Chế độ đánh nhau
- Đua xe hấp dẫn

Gameloft Carnival Land Eng

http://img80.imageshack.us/img80/7050/liemlovevn7.jpg

Game dạng lễ hội
- Có nhiều mini game kèm theo hấp dẫn


http://www.mediafire.com/?30i71gsqrtxh7uoGameloft The Oregon Trail 2 Gold Rush

http://img59.imageshack.us/img59/6586/liemlovevn7.gif

http://img59.imageshack.us/img59/7983/liemlovevn7c.jpg

Đi tìm miền đất mới
- Nhiều việc làm
- Nhiều nhiệm vụ hấp dẫn

Gameloft Avalanche Snowboarding

http://img25.imageshack.us/img25/3949/liemlovevn7l.jpg

http://img25.imageshack.us/img25/6586/liemlovevn7.gif

Game thể thao

- Trượt tuyết hấp dẫn
- Thể hiện chính mình
- Điểm thưởng cao

Pinball Stripper (by Lemonquest) -

http://img80.imageshack.us/img80/6199/pinballstripper.jpg

Get ready for the total assault of a multi-layered adventure with Pinball Stripper, the most complex, rewarding and entertaining pinball experience ever. There are 9 sexy pictures waiting for you. You will be informed of different objectives that, if completed, will make you earn even more points. You’ll need these points to unlock the gallery with the hottest pictures.

Support :
360×640_S60v5 —> Nokia 5230, Nokia 5530 XpressMusic, Nokia 5800 XpressMusic, Nokia N97, Nokia N97 mini, Nokia X6, Sony Ericsson Satio


http://www.mediafire.com/?ryyjuj1jothTank-X v1.0

http://img85.imageshack.us/img85/4695/tankxn.jpg
Tankers, into tanks!

New colorful version of the everlasting, super-popular game of the 90s!
Your goal is to protect the headquarters. Your enemies are enemy tanks.

Your awards are bonuses and tank modifications!
Multiple levels with different types of landscape: forest, cross-country, lakes, impenetrable concrete barriers.
Different kind of enemy tanks and game complexity increase with each new level won’t leave any true lover of dynamic shooters indifferent!

You can also play this game together with a friend via BlueTooth, helping each other to beat the enemy!

Trò này chơi được 2 người bằng kết nối Bluetooth nha các bạn.

Support :
360×640_S60v5 —> Nokia 5230, Nokia 5530 XpressMusic, Nokia 5800 XpressMusic, Nokia N97, Nokia N97 mini, Nokia X6, Sony Ericsson Satio

http://img688.imageshack.us/img688/9631/68831055.jpg


http://www.mediafire.com/?jnwmzlhnmmtSound memory v1.0 S60v5 Unsigned Retail-drAdeLante

http://img94.imageshack.us/img94/4138/soundmemory.jpg


A classic memory game with a twist!
The object of the game is to turn over pairs of matching cards.
One card in each pair will show the image of a wild animal.
If you select the ”Sounds” options, the second card in the pair will show a speaker symbol, in which case you will hear the word in the language of your choice: English, French, Spanish.
If you prefer to play with the ”Words” option, the second card in the pair will show the written word (also in the language of your choice).

Features :
* Great to learn animal names in different languages.
* For children and grown-up alike.
* Touchscreen phones
* Landscape and Portrait orientation


http://www.mediafire.com/?yzwmjzmdcyjRobin Hood: The Movie Game (by EA) - JAVA

http://img710.imageshack.us/img710/916/screenshot56201094527pm.jpg

In the game of same film from studio Universal Pictures, play the role of the outstanding archer, whose adventures launched a legend. Use strategy and strength in the struggle for peace and justice. The mobile game takes the form of isometric action romp, even if it incorporates strong RPG (you can level up each of the attributes of Robin) and stealth elements in the mix.

With ten of the 14 levels that take place in open spaces rather, you are free to approach thegame in various ways. Robin pretty handy with a sword, so you can plunge into the fray furiously cutting away with some success (although you will inevitably need more health potions left over from killed enemies and chest). Alternatively, you can enter sneak mode by pressing ‘0 ‘, which slows down the pace significantly and reveals your enemies’, which allows you to skulk in the undergrowth.

If you’ve ever played a better game of Metal Gear, you’ll know how this plays out. Once you put your hands over a Robin is also possible to launch attacks from afar. Holding the button in front of an enemy attack causes a contractor green circle around them. Once it turns red, you can issue a one-shot kill. The other four levels of the game consist of a classic game, from fast mini-games. Relate the shot archers against opponents such as pop-ups – a sort of medieval Whac-a-Mole, if you like. The only major element missing from this tie-in is the same Russell Crowe. The Grouchy New Zealander would not allow his image to be used in the game.

360×640_S60v5 —>(Nokia 5230, Nokia 5530 XpressMusic, Nokia 5800 XpressMusic, Nokia N97, Nokia N97 mini, Nokia X6, Sony Ericsson Satio)


http://www.mediafire.com/?yywlyhomozrBlur (by GLU) for S60v5 -

http://img87.imageshack.us/img87/4493/blury.jpg

Join the underground scene and battle rivals in high speed racing action! Like the console franchise take to the street to barge, shock and shunt your way from being a virtual nobody to an underground racing legend. As you fight for the lead position, snatch devastating power-ups to unleash nitro speed bursts and use powerful weapon attacks to take down rivals. Travel the globe from L.A. and San Francisco to Barcelona, London and more to take on the best the streets have to offer. Win races and earn cash to buy hot new rides and unlock real-world locations.
Strap into today’s hottest rides including the BMW M3, VW Golf W12 650, Mitsubishi Lancer Evolution VI, Dodge Viper or Corvette ZR-1 and get ready for intense


http://www.mediafire.com/?qiumiynmwywWhac a Mole (by Global Fun) for S60v5 - JAVA


http://img227.imageshack.us/img227/7984/whacamole.jpg


So simple, yet so addictive. Moles pop out of their holes and your task is to hit them as hard as you can, sending them back to where they came from. Who hasn’t played Whac-a-Mole at least once in their life, and who hasnt loved it to bits so much as to wanting one in their own living room? Now everyone can have their own Whac-a-mole game, wherever they want. Hit the moles, block their holes with corks and beat the clever animals in this fantastic new mobile version, filled with lots of different game modes. Whac the moles!!!!

Key Brand Strengths:
* First and only official mobile game of the original Whac-a-Mole license
* A global household brand created in 1970 and still the most widely distribute arcade game in amusement parks around the world.
* 4 different game modes including: Cork Mode, Follow the Leader and Mastermind
* Various mini-games, special weapons and bonuses

http://img227.imageshack.us/img227/5422/screenshot59201091811pm.jpg


http://www.mediafire.com/?vqmzlz0qnwmAir Hockey Touch for S60v5 - JAVA

http://img227.imageshack.us/img227/8097/screenshot001kp.jpg

- Game Thể thao
- Tựa hockey
- Chơi bằng cảm ứng


http://www.mediafire.com/?wii3mmonimzRed Bull Flugtag for S60v5

http://img42.imageshack.us/img42/5427/redbullflugtag506x108.jpg

http://img504.imageshack.us/img504/3689/31906644.jpghttp://img442.imageshack.us/img442/2409/22854110.jpg


Features :
Wacky airborne flying skill challenges
Up to 86 collectible cards for flying machines, events and bonus abilities
Up to 34 events with different tasks to unlock
Up to 40 crafts, some with crazy special attributes
30 achievement challenges for Flugtag professionals
Individual high scores for each event
Features can vary depending on devicehttp://www.mediafire.com/?ufhndmlm2mtPixel Fruitz v1.0 for S60v5

http://img201.imageshack.us/img201/7665/pixelfruitz.jpg

Fruitz is a beautifully designed addictive swap-puzzle game, fully optimized for the touch screen S60 devices with both landscape and portrait display orientations. Swap (tap or drag!) fruits to create lines of 3 or more of the same type.

Fruitz visuals are 100% created in native S60 scalable graphic format – SVG (Scalable Vector Graphics). Enjoy detailed original graphics and vibrant colors!

You can synchronize your best scores with online server to compete with other players around the world! Synchronization needs internet connection (WiFi or 2G/3G) for few seconds. Best scores will show on this page.
360×640_S60v5 —> Nokia 5230, Nokia 5530 XpressMusic, Nokia 5800 XpressMusic, Nokia N97, Nokia N97 mini, Nokia X6, Sony Ericsson Satio


http://www.mediafire.com/?mtezwtqyo2y

Thích Thể Hiện
19-09-2010, 14:57
Hotel Tycoon Resort by eFusion X for s60v5 - JAVA

http://img15.imageshack.us/img15/5522/hoteltycoonresort.jpg

http://img198.imageshack.us/img198/7620/63995291.jpg


Game missions. Build and renovate several buildings to expand and give prestige to your hotel.


http://www.mediafire.com/?jeowzynmdkrFace Breaker by EA for S60v5 - JAVA

http://img189.imageshack.us/img189/3379/facebreaker.jpg


Rock’em, sock’em, hit’em where it counts arcade boxing game! Smash-up super strong fighters with distinct personal styles and signature moves. String together haymakers, face shots and body blows. Frantically pummel your opponents with a barrage of punches to generate your special Breaker meter. Watch in delight as your success is illustrated by real-time facial deformation. Step into the ring, psyche yourself up and prepare to give your opponents the beating of a lifetime in Facebreaker!http://www.mediafire.com/?jinz5dkezkgMonsterilla by Breakdesign

http://img541.imageshack.us/img541/8007/monsterilla.jpg

Up above the clouds, the Monsterillas gather. Like a storm, but much more colorful. Be a friend to the Monsterillas, and help them get into groups of three or more so they can get to where they’re going! Monsterilla is an action puzzle game, our first. And yes, it too is Barking Seed enabled, so your monster uniting efforts will earn you a spot on the global scoreboards.http://www.mediafire.com/?tgdjm1zfz2aPeugeot RCZ Racing for S60v5

http://img139.imageshack.us/img139/4274/peugeotrczracing.jpg

Peugeot RCZ Racing is an exciting free application which allows you customize, view and drive with the new Peugeot RCZ on a real world satellite images based race track. Rotate the car to view its stunning exterior and use on screen controls to configure your Peugeot RCZ to your taste. After the configuration start the race with your new customized car. Turn the steering wheel by tapping screen left or right. Try to keep the car on track and beat the ghost car!

http://img241.imageshack.us/img241/8900/nonamet.jpghttp://img241.imageshack.us/img241/8900/nonamet.jpg


http://www.4shared.com/file/SIT8FsOJ/Peugeot_RCZ_Racing.htmlDemon Killer (by ZED) for S60v5 - JAVA

http://img156.imageshack.us/img156/7703/demonkiller240x320dead.gif

Daemonslayer
Join the battle going between good and evil in the supernatural Kingdom of twilight! Battle against hordes of enemies, and smite their enemies fiercely sacred weapon!
360×640_S60v5 —> Nokia 5230, Nokia 5530 XpressMusic, Nokia 5800 XpressMusic, Nokia N97, Nokia N97 mini, Nokia X6, Sony Ericsson Satio


http://www.4shared.com/file/PAzIg8A9/DemonKiller_360x640_n5800.htmlSlot Machine World Cup Edition

http://img707.imageshack.us/img707/841/slotmachineworldcupedit.jpg

Slot Machine Goal brings all the fun of a fruit machine to the palm of your hand. Spin, hold and nudge your way to a fortune as you look to break the bank. With realistic, addictive game-play, and all manner of features to explore, the Slot Machine Goal mobile game really hits the jackpot! Will you Strike it Lucky, catch Gold Fever or be left bankrupt in this World Cup themed game.

http://img37.imageshack.us/img37/1364/smgst.gif


http://www.4shared.com/file/qm5mNNL1/Slot_Machine_World_Cup_Edition.htmlTeam Monster: US vs THEM (by ZED) for S60v5 - JAVA

http://img203.imageshack.us/img203/9423/a006r.jpg

The well-trained monster hunting team are headed for the slums of Maxville! Your mission is to save the inhabitants from the deadly epidemic that is turning them into zombies eating people, bloodthirsty vampires and werewolves etc.


http://www.4shared.com/file/7Erz_UOR/Team_Monster_N5800.htmlMidnight Pool 2 for S60v5 by GAMELOFT

http://img840.imageshack.us/img840/5616/midnightpool2.jpg

The wildest pool players are back in Midnight Pool 2. Download this fun mobile game onto your phone to play in 8 welcoming bars, like Arizona’s Cactus Bar or New Mexico’s Route 66 Bar. A cast of 11 colorful characters await you as you search for your next opponent: Melissa, the bartender, Brian, the bicker, and much more. Learn the most amazing trick shots from the trickmaster to improve your style and sink even more balls. The more you win, the better your chances of earning money to use in the pool shop for new equipment to improve your game. And with 3 rule variations to choose from you’ll be a pool shark in no time.

Features (may vary by handset):
11 even livelier characters ready to challenge you in no mercy matches.
8 new welcoming bars to compete in: The Cactus, The Route 66, The Hunter, and much more.
A 3D view for greater game immersion and spectacular pool sessions. Buy chalk (improve accuracy), cues (improve power) and gloves (improve precision) from the store.
Numerous achievements to complete: Sink 3 balls in a row, win a match without a single fault, etc.
Learn the most spectacular tricks with the trickmaster. Play on the same phone against your friends with the hot-seat mode.


http://www.mediafire.com/?amh9lgb2818qw8pSpeedway 2010 for S60v5 by Connect2media - JAVA

http://img441.imageshack.us/img441/249/speedway2010240x320dead.gif


Perhaps the most dangerous and violent sport in the world. In this game there is no brake pedal – this is for speed, reflexes and adrenaline. Start your career, choosing, go to mototsik and start to fight for the cup extreme biker 2010!


http://www.mediafire.com/?zcjz1guko55Light up for S60v5 - JAVA

http://img709.imageshack.us/img709/8199/hc1939002.jpg


A true logical mind- bender!Light up all the targets with theappropriate light color bydirecting the light beamsthrough mirrors, color-changingprism, light benders, splitters,breakers, mixers and manyother light-changing devices.The game is very simple tocontrol and master. You dragand drop items from theinventory at the bottom of thescreen, and then place them onthe game board where they areneeded. A quick tap on an itemwill rotate it, so as to reflect anddirect the light appropriately.When all the target are lit withthe correct light color, you’llprogress to the next level.Avoid directing light into theblack holes though, as thiswould create a temporal holethat will speed up time andimpact on your final score.


http://www.mediafire.com/?zlngtldymztAiMiko Dancing Queen v1.0 for Symbian S60v5 Signed - 18+

http://img189.imageshack.us/img189/7729/pic1t.gif


Possibly the “HOTTEST” looking game in Symbian phone yet! AiMiko Dancing Queen, features the beautifully 3D rendered virtual girl – Miko. She has 4 sexy costumes and 40 different hot dance moves!

The game itself also set apart from traditional rhythm-and-dance style game, by utilize the touch-screen of the phone, the “Hit” buttons will be place on different positions as the game progress!


Touch-screen style game play
Randomly place “Hit” buttons utilize the full Touch-screen of the phone set apart from traditional rhythm-and-dance games!
Beautifully 3D rendered virtual girl with 4 unique costumes style – Club, Cute, Race Queen and Hot.
40 stages of unique levels & dance moves
4 Photo gallery to unlock!

http://img263.imageshack.us/img263/3816/pic2i.gif


Số đăng ký là : 89246851


http://www.mediafire.com/?klyzxylimk2

yunavarikku
23-09-2010, 08:53
PM diêt virus

F-Secure Mobile Anti-Virus_JackS60v5

http://i285.photobucket.com/albums/ll73/Azi_pk/F-SecureMobileAnti-Virusv320OS9.jpg

Diêt hiệu quả nhanh chống. Link thank trước khi tải về nha bạn!


http://www.mediafire.com/?mhyijyqtyydBitfender Diệt Virus

http://data.sinhvienit.net/imgs8/SinhVienIT.Net---bitdefendermobilenj5.jpg

bổ sung thêm đây là phần mềm diệt virus cho mobile của hãng Bitfender


http://www.mediafire.com/?sharekey=b64386c1008518b508f8df73f2072ed6e04e75f6%20%20e8ebb871Autorama v1.0.2 phần mềm chụp ảnh toàn cảnh

Chương trình chụp ảnh toàn cảnh. Có một sự lựa chọn độ phân giải và tập trung. Sau khi chụp, điện thoại sẻ rung lên và bạn sẻ xoay camera sang ô thứ 2 cho đến khi bạn đạt tới ô vuông màu xanh lá cây trong kính ngắm để chụp tiếp theo cho tới khi hết rung là bạn có một bức ảnh toàn cảnh đẹp tuyệt vời luôn.

http://a.imageshack.us/img714/7312/superscreenshot0007.jpg

nUnlock v2.0 S60v5 full - Phần mềm mở khóa như iPhone


Phần mềm mở khóa như iPhone. Bây giờ bạn không cần phải mở khóa bằng nút gạt bên hông của 5800XM nữa.

http://upanh.com/uploads/31-July-2009/mi406xjiywo7p826obg.jpghttp://upanh.com/uploads/31-July-2009/u7klm8fs8iy3340i1i1g.jpg

Bộ gõ Swype cho Symbian


vZOvlMyAMGQ

Trang Nokia Beta Labs vừa ra mắt ứng dụng bộ gõ theo kiểu Swype cho các máy Symbian S60 5th giúp bạn có thể đánh chữ nhanh và dễ dàng hơn. Phiên bản Beta hiện tại mới hỗ trợ các ngôn ngữ như tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Bồ Đào Nha. Các máy được hỗ trợ gồm có: Nokia 5800, Nokia 5230, Nokia X6, Nokia N97, Nokia N97mini và C6-00.

Bạn có thể tải 'Swype for Symbian' tại đây (cần có tài khoản) hoặc tải file đính kèm bên dưới bài viết.

Các tính năng của bộ gõ Swype:
Giao diện tương tự bàn phím QWERTY
Có thể dùng bút hoặc ngón tay để lướt nhanh các chữ cần gõ
Chức năng đoán từ nhanh, sửa từ gõ sai
Tự động tạo khoảng trắng giữa các từ
Tự động viết hoa
Tự động sửa từ sai
Từ điển 65.000 từ vựng.
Một số mẹo nhỏ khi dùng Swype:
Viết 2 chữ giống nhau liên tiếp bằng cách 'chà' lên ký tự đó 2, 3 nét hoặc vẽ một vòng tròn nguệch ngoạc lên nó.
Thêm từ mới vàp bộ từ điển của Swype bằng cách gõ (không vuốt) từng từ của từ đó, sau đó nhấn phím cách (Space) thì từ đó sẽ được thêm vào từ điển của Swype.
Khi Swype đoán từ sai, bạn chỉ việc nhấn đúp vào chữ đó để hiện ra cửa sổ gợi ý từ đúng hơn.
Mở nhanh bàn phím số bằng cách lướt từ phím Swype (phím có hình bàn tay ở góc trái dưới cùng màn hình) đến phím 'f'
Mở nhanh bàn phím sửa chữ bằng cách lướt từ phím Swype đến phím SYM.
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng:
Tải file cài đặt về, cài đặt vào máy hoặc vào thẻ. Sau đó mở ứng dụng cần gõ chữ và nhớ chuyển sang các ngôn ngữ mà Swype hỗ trợ (gồm có Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Bồ Đào Nha). Nếu không sử dụng được thì hãy khởi động lại máy sau khi cài đặt. Để gõ một chữ nào đó, bạn dùng ngón tay hoặc bút và vẽ đường liên kết giữa các từ, ví dụ từ Morning, bạn vuốt từ phím M đến phím O, đến phím R, rồi N, I, N, G. Xem video hướng dẫn:


SJ-RAefCG_c


http://betalabs.nokia.com/apps/swype-for-symbianSDict: Từ điển Anh Việt miễn phí cho Mobile


Hiện nay, việc học ngoại ngữ nhất là Tiếng Anh đang là một nhu cầu thực tế dễ thấy cho mọi người. Nếu bạn có một chiếc điện thoại cầm tay hỗ trợ Java MIDP 2.0 thì bạn sẽ tiện lợi hơn rất nhiều trong quá trình học tập với cuốn từ điển điện tử miễn phí SDict Box Pro G1

Với SDict, bạn dễ dàng mang theo bên mình một cuốn từ điển Anh Việt giúp tra cứu nhanh các từ mới để phát triển khả năng ngoại ngữ của mình. Điều này rất thuận tiện khi mà bạn phải dùng các từ điển trực tuyến hay những cuốn từ điển to và nặng, trông không tiện lợi cho lắm.

Với trên 50.000 từ, có thể nói cuốn từ điển miễn phí này sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc học tập tiếng anh.

Đầu tiên, bạn download tập tin nén định dạng zip về máy tính tại địa chỉ:


http://www.mediafire.com/file/i3jnj44mnm4/SDict_Box_Pro_G1.rarCall Cheater

http://www.tinhte.vn/attachment.php?attachmentid=258327&d=1278003720&thumb=1

Call Cheater giúp thêm âm thanh môi trường khi gọi điện để đánh lừa người nghe ;, :vd âm thanh đường phố, xe cộ, công trường, sân bay etc.

Tính năng:
* Tùy chỉnh cho từng số đt và profile
* Dễ sử dụng với giao diện tích hợp khi gọi điên
*Có thể thêm âm thanh arm tùy thích

....!Phần mềm đánh rắm có hẹn giờ nè....!


Cũng là phần mềm cũ bên V3, nhưng tôi đã test thử cho con Nokia 5800. Kết quả là chạy trơn tru và âm thanh nghe "RẤT RÕ"

http://i693.photobucket.com/albums/vv297/saigon230206/Scr000009.jpg

eBuddy v2.0 - Chat miễn phí hỗ trợ nhiều tài khoản


Với eBuddy, bạn có thể giữ liên lạc với tất cả bạn bè của bạn trên MSN, Yahoo, Facebook, GTalk, AIM và ICQ! Bạn có thể chat với tất cả bạn bè của bạn, ở khắp mọi nơi. Bạn có bạn bè trên cả MSN và Yahoo? Hoặc bạn có hai tài khoản Yahoo? Không có vấn đề! Bạn có thể đăng nhập nhiều nick cùng một lúc cũng được. Bây giờ bạn có thể trò chuyện với họ tất cả từ điện thoại di động của bạn.

http://i810.photobucket.com/albums/zz22/quangloiat/ebuddy_symbian6.jpg

PM check Gmail


Với pm này bạn chính thức có thể kiểm tra gmail của bạn trên ấn bản điện thoại thông minh bạn s60 5 trực tiếp sử dụng ứng dụng này, nó rất nhanh, có thể đọc các file đính kèm easy.bạn củng có thể chơi nhạc hoặc xem hình ảnh.

http://symbianpoint.com/wp-content/uploads/2010/05/gmail.gif


http://www.ziddu.com/download/9943077/GmailCheckker-SymabianPoint.Com.zip.htmlBest Birthday v1.0 S60v5 SymbianOS9.4

PM quản lý và nhắc nhở sinh nhật

http://www.smartphoneware.com/res/birthday60_5/birthday60_5_screenshot1.gif

Pm cho phép bạn soạn sẳn tin nhắn chúc tụng trong mục Message Body
Khi bạn đã lưu sẳn ngày sinh nhật trong trường Bird Day trong Contacts,thì đến ngày PM sẽ tự động gửi tin nhắn chúc mừng đến bạn bè và người thân của mình.

Best MessageStorer v1.00 S60v5 SymbianOS9.4

http://i27.tinypic.com/14crxv4.gif


Best MessageStorer cho phép bạn dể dàng lưu tin nhắn,email ra File Txt.Cvs một cách thuận tiện
Các tính năng:
- Cho phép lưu tin nhắn như tập tin văn bản. Các tập tin văn bản chứa thông tin chi tiết về các tin nhắn dễ dàng để xem . Tập tin này có thể được mở trên máy tính của bạn với Notepad;
Cho phép lưu trữ các tin nhắn ra file CVS (comma-separated values)
CSV là file có cấu trúc chứa các thông điệp và các thuộc tính của nó được chứa trong các trường riêng biệt,nó có thể dễ dàng nhập dô(import) trong Excel hay phần mềm nào khác làm việc với các định dạng CSV
-Cho phép phân loại tin nhắn theo loại, ngày / thời gian, người gửi
-Bộ lọc cho phép lựa chọn bài viết theo loại (tin nhắn SMS, MMS hoặc Email)

yunavarikku
23-09-2010, 09:27
Epocware Handy Calendar

Handy Calendar for Nokia 5800 Xpress Music
: is a powerful timekeeping system. It will help you organize your schedule, remind of your family special days, help you to be in time and won’t let you forget when and where you should do something.

Handy Calendar has several views: Month, Week, Day, Tasks, and Timetable.

Month and Week views show all your meetings and events at a glance. Event and birthday icons remind you about the upcoming events. Busy bars in Week view and dots in Month view help you to quickly estimate your day workload.

Day view shows a detailed list of entries for the current day. The time scale at the top shows your busy hours and prevents you from overcommitting your schedule.

Task view shows all your tasks. You can sort them by due date, subject or priority. You can filter your tasks using predefined filters: all, active, overdue, today, next 7 days, undated and complete.

Timetable view gives a visible workload of every week hour, and allows quickly manage appointments and reminders.

You can open and preview any meeting or task from Day and Tasks views. Preview shows all the details of the current entry. Contact names, phone numbers, e-mails and URLs are recognized and highlighted. They can be used directly from Handy Calendar (e.g. you can call to meeting attendees).

http://img185.imageshack.us/img185/6783/ironsmokevq7.jpg

With Handy Calendar for Nokia 5800 Xpress Music you can edit and create entries of the following types: anniversaries, all day events, tasks, appointments and reminders. Tabbed interface allows you to easily edit any entry detail from alarm settings up to comprehensive repeating rules.

Handy Calendar has many unique features, which will help you to increase your productivity:
NEW....! Cut, copy and paste the existing events in case your plans have changed
Hot keys for all important operations to speed up your work on keyboard devices;
Settings to personalize all views and application behavior;
Zooming text size in all views for better visibility and lager screen capacity;
Insert contact/message/location/note functions for composing your entries.
Handy Calendar uses the same database as built-in Calendar application. This allows you to synchronize Handy Calendar entries with Outlook entries and vice versa.

Want to organize your business and private life – Handy Calendar is the best companion.

Supported languages
English, Brazilian, Portuguese, Chinese HK, Chinese TW, Czech, Dutch, French, German, Croatian, Hungarian, Italian, Japanese, Latin American Spanish, Lithuanian, Norwegian, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Serbian, Turkish, Ukranian, Finnish.


http://www.umnet.com/downloads/download-wait.aspx?StyleId=softwareQ4925Phần mềm chụp X-quang cho s60v5 đây

XRay Scanner (N5800 N97 ML) by kriker

http://img526.imageshack.us/img526/6514/xrayscanner7795099eh3.jpghttp://img93.imageshack.us/img93/3931/xrayscanner7673856co9.jpghttp://img511.imageshack.us/img511/1708/xrayscanner7908407kr1.jpg

Cách hiển thị 3D của SPB shell symbian

Tình hình là hiện nay nhiều máy s60v5 cài chương trình SPB shell không được 3D như youtube quảng cáo...tình cờ lướt web em thấy cách chỉnh từ diễn đàn khác hay nên nay mạn phép post lại và chỉnh sửa 1 chút cho các bác chưa biết tham khảo

Bước 1 : Để bật hiệu ứng 3D các bạn dùng x-plore để sửa file SpbShell_20028b16.reg theo đường dẫn c:\system\apps\
Chọn file=>edit rồi đổi các thông số như sau:

GlEnabled=0 sửa số 0 thành số 1
ReflectionAlpha=60 sửa số 60 thành số 0
ShowFPS=0 và sửa số 0 này thành số 11

Bước 2 : Sau đó chạy Spb shell rồi tắt đi,vào x-plore lần nữa để đổi các thông số:

ReflectionAlpha=0 sửa số 0 thành số 60
ShowFPS=11 và sửa số 11 này thành số 0

Và kết quả sẽ được như thế này:

http://spb.com/uploads/images/mobileshell/Screenshots/Symbian/3.5/501.pnghttp://spb.com/uploads/images/mobileshell/Screenshots/Symbian/3.5/502.png

nGun V2.0 dành cho những ai mê súng đạn

Có 6 loại súng,thích loại nào chọn loại đó xong ấn ngay cò là...bằng chíu

http://i929.photobucket.com/albums/ad140/tamtn1983/Scr000001-1-1.jpg
http://i929.photobucket.com/albums/ad140/tamtn1983/Scr000003-3-1.jpg
http://i929.photobucket.com/albums/ad140/tamtn1983/Scr000006-1-1.jpg
http://i929.photobucket.com/albums/ad140/tamtn1983/Scr000002-1.jpg
http://i929.photobucket.com/albums/ad140/tamtn1983/Scr000004-1-1.jpg
http://i929.photobucket.com/albums/ad140/tamtn1983/Scr000005-1-1.jpg

doctieuthien
28-09-2010, 23:01
nUnlock v2.0 S60v5 full - Phần mềm mở khóa như iPhone


Phần mềm mở khóa như iPhone. Bây giờ bạn không cần phải mở khóa bằng nút gạt bên hông của 5800XM nữa.

http://upanh.com/uploads/31-July-2009/mi406xjiywo7p826obg.jpghttp://upanh.com/uploads/31-July-2009/u7klm8fs8iy3340i1i1g.jpg

Cho minh xin key dky dc ko.30char nay du chua

yamakasi3313
05-10-2010, 01:42
cho mình xin cái pm lịch văn niên đi cái mà vừa có thể xem đc lịch âm vừa xem đc lịch dương đó Thanks
mình dùng máy C6 đấy :D

khoaman90
08-10-2010, 23:41
Cho minh xin key dky dc ko.30char nay du chua

đăng kí với số bất kì
http://www.mediafire.com/?ydhzqmqhjdd

So_No_Mi
19-10-2010, 23:05
cho mình xin cái pm lịch văn niên đi cái mà vừa có thể xem đc lịch âm vừa xem đc lịch dương đó Thanks
mình dùng máy C6 đấy :D

Lịch vạn niên dành cho S60 5th edition:


http://www.mediafire.com/?ci1b3kp9iogx7be

So_No_Mi
21-10-2010, 21:06
Để tận dụng hết chức năng của một phần mềm đối với những người có ít vốn tiếng Anh cũng hơi khó, để đáp ứng nhu cầu này thì topic sẽ mở thêm 1 chuyên mục phần mềm việt hóa, nghĩa là các giao diện, chức năng đều bằng tiếng việt, sắp tới sẽ có :D

ATiệp
10-11-2010, 23:08
tình hình là đang cần sự giúp đỡ của các bro nè, có vài câu hỏi như sau :

1, sau khi đọc hết 18 page của toppic thì mình đã tải 2 game rất hay là : Sonic Unleashed Nokia 5800 EN 360X640 và SonicRacing_Nokia_5800
nhưng khi cài ra máy thì bị lỗi buton, nghĩa là rõ ràng đó là game cảm ứng nhưng nó lại hiện phím ảo lên làm chắn mất nửa màn hình, giảm đi tầm nhìn của game :|
1 số game khác mình cài ra thì ko sao chỉ có 2 game này lỗi :| ai biết cách chỉ mình tắt đi cái phím ảo đó ko :| phím ảo là mấy cái phím lên xuống trái phải ấy.

2, cái theme androil hình như ko cài ra đc :-?

3, cái game nông trại vui vẻ bản việt hóa mình cũng ko cài dc nốt :-? có cần hack phone mới cài đc ko ? máy tớ mới xách về, chưa hack phone.

4, cho mình xin mấy cái game đồ họa thật đẹp vào, dĩ nhiên chơi ko lag. kiểu như Asphalt4HDnewupdate ấy, lắc tay chơi cho sành điệu :D

Huy_it'sme
12-11-2010, 13:16
Vào cài đặt>>quản lý ứng dụng>>ứng dụng cài đặt >>chọn pm( vd soni)>>>tùy chọn>>chọn dòng cài đặt nhóm ứng dụng (dòng 2-3 gì đó)>>bàn phím ảo >>chọn tắt

So_No_Mi
20-11-2010, 01:03
Phone Torch v2.0

http://mymobstuff.com/wp-content/uploads/2010/03/PhoneTorch.jpg

Phần mềm này có chức năng kích hoạt đèn flash để người sử dụng có thể soi đèn trong bóng tối, nhỡ khi cúp điện hay đi đến chỗ thiếu ánh sáng, nó còn có chức năng lấy màn hình làm đèn theo từng màu, màu trắng là sáng nhất để ta có thể thấy rõ mọi thứ trong đêm. Phần mềm này hoàn toàn miễn phí, nhưng chỉ dành cho những máy đã hack phone hoặc phải sign thì mới cài được. Có hỗ trợ cho Samsung i8910 HD (đã test)

Download:
http://www.mediafire.com/?gsodb067v1wjs39

So_No_Mi
28-11-2010, 03:40
Anderson N-Desk v2.3.1

http://www.symbian-freeware.com/img2/ndesk_symbian1.jpg

Phần mềm quản lý các ứng dụng cài đặt trong điện thoại, cho phép người dùng thay đổi các tùy chọn về menu mặc định của điện thoại, có chức năng thay đổi các icon cho các ứng dụng, hỗ trợ: 5 hàng x 3 cột, 5x4, 6x3 và 6x4... Tóm lại phần mềm này có phần tương tự như phần mềm G-Desk, ai dùng rồi chắc biết :|

Download:
http://www.mediafire.com/?qz22wz1rsvgpnn1

So_No_Mi
14-12-2010, 16:37
[THEME 4 APP] Google Nexus One Skin SPB Mobile Shell 3.5

http://i29.tinypic.com/258nex4.jpg

Theo hình minh họa, bạn phải dùng đến theme có tên Nexus Topaz:


Download theme Nexus Topaz: http://www.mediafire.com/?343lfu437l4bwar

Và hình nền Naxus, link download theme Google Nexus One:


http://www.mediafire.com/?03hc6abtl51a2uo

So_No_Mi
04-01-2011, 11:03
[THEME 4 APP] Một số theme tuyển chọn

Double Down by Mee

http://i376.photobucket.com/albums/oo205/bluey_master/Double_Down.jpg

Download:

http://www.brthemes.com/file/Other_themes/Double_Down_by_Mee.rar

Woody by 2NE1

http://i376.photobucket.com/albums/oo205/bluey_master/Woody.jpg

Download:

http://www.brthemes.com/file/Other_themes/Woody.rar

Winter Morning by Volk66

http://i376.photobucket.com/albums/oo205/bluey_master/Winter_Morning_V5_by_Volk66.png

Theme dành cho s60v5, đã thay đổi icon.

Download:

http://www.brthemes.com/file/Other_themes/Winter_Morning_V5_by_Volk66.rar

Dandelion by Shmily

Đã đổi các icon mặc định.

http://i376.photobucket.com/albums/oo205/bluey_master/Dandelion-2.jpg

Download:


Dành cho s60v3: http://www.brthemes.com/file/Other_themes/Dandelion2/Dandelion.3rd.by.Shmily.zip
Dành cho s60v5: http://www.brthemes.com/file/Other_themes/Dandelion2/Dandelion.5th.by.Shmily.zip

rush_divant
04-01-2011, 15:53
mod ơi SPB Mobile Shell 3.5.5 Unsigned-Foxpda bị media fỉe del rồi, mod up lại hộ em với thanks

So_No_Mi
04-01-2011, 15:59
mod ơi SPB Mobile Shell 3.5.5 Unsigned-Foxpda bị media fỉe del rồi, mod up lại hộ em với thanks

SPB Mobile Shell 3.5.5 Trial


http://www.mediafire.com/?pd9faqaqyrvf8as

rush_divant
04-01-2011, 16:02
thanks mod nhưng là bản Tiral hả mod có bản nào dùng luôn dc ko ạ, mà nhân cho em hỏi luôn sao em cài máy nó cứ báo contact application supplier j` j` là sao ạ máy em chưa hack chạy dc ko ạ

So_No_Mi
04-01-2011, 16:15
thanks mod nhưng là bản Tiral hả mod có bản nào dùng luôn dc ko ạ

Tôi để trial vậy thôi nhưng đó là bản full đó, trial thì tôi đưa làm gì :|
Sao không thử check hả trời =))

So_No_Mi
04-01-2011, 20:57
DivX Mobile Player v1.0.609 S60v5 SymbianOS9.x Signed

http://img641.imageshack.us/img641/815/divxh.jpg

Phần mềm xem phim chuyên nghiệp, nhiều chức năng. Dành cho các model dùng hệ điều hành s60v5. Các chức năng chi tiết:

· Hỗ trợ danh sách.
· Cho phép chỉnh sửa danh sách.
· Chia sẻ trên web.
· Chức năng điều chỉnh độ sáng.
· Hỗ trợ nhiều định dạng.
· Cho phép chơi ngẫu nhiên.
· Xoay 90 độ.
· Phóng to theo chế độ 2:1
· Có thanh trạng thái.
· Điều khiển tăng giảm âm thanh.
· Cho phép mở tệp nhanh.
· Chạy tệp ngay khi đang trong quá trình tùy chọn.
· Hỗ trợ định dạng Audio/Video Formats: Video: Divx, OpenDivX, Avi, MPEG-1 w/ FFMPEG
· Audio: MP3 và Layer I + II Audio w/ MAD MP3.

Download :

http://www.duckload.com/dl/40FC2

So_No_Mi
23-01-2011, 19:55
Sun Flower by IND190

http://2.bp.blogspot.com/_MHUzS_dMBd4/TTqUoeR4l7I/AAAAAAAABaE/3cchThLeOhU/s320/SUN-OVI.png

Theme này dùng các icon khá đẹp của N8 & E7, thêm vào đó là icon của Eric và T7

Sun Flower cho Symbian^3 (icon mặc định):

http://www.4shared.com/file/P2HFQCwd/Sun_Flower_N8_DI_IND190.html
Sun Flower cho 5th, fp1, fp2:

http://www.4shared.com/file/sg1yEXuq/Sun_Flower_5th_IND190.html

Contour Series by IND190

http://2.bp.blogspot.com/_MHUzS_dMBd4/TSrHJckxmII/AAAAAAAABZo/HDyuoFNm20I/s1600/ContourSS.jpg

Contour Gold cho Symbian^1 (5th, fp1, fp2, ES & X5) (Theme màu vàng)

http://www.4shared.com/file/bpfz9mFi/Contour_Gold_5th_IND190.html

Contour Silver cho Symbian^1 (5th, fp1, fp2, ES & X5) (Theme màu bạc)

http://www.4shared.com/file/wA7nGAmH/Contour_Silver_5th_IND190.html

GAINSBORO by IND190

http://4.bp.blogspot.com/_MHUzS_dMBd4/TR80fKa-wGI/AAAAAAAABZg/galF4PhANPA/s1600/SStemplate.jpg

Link download dành cho 5th, 3rd...

http://www.4shared.com/file/fgVOI07b/Gainsboro_5th_IND190.html

MyL0v3
01-02-2011, 13:31
sếp cho em xin cái Slideunlock, powermp3 với cái codec để xem được file video nén xvid được ko ạ? máy em C5-03 chưa hack, chưa hiếc gì hết :(
em cám ơn sếp :)

XxNotMexX
07-04-2011, 22:38
có bạn nào biết link down trò 10PM trên ovi ko mình ko down đc từ ovi

So_No_Mi
11-04-2011, 14:33
sếp cho em xin cái Slideunlock, powermp3 với cái codec để xem được file video nén xvid được ko ạ? máy em C5-03 chưa hack, chưa hiếc gì hết :(
em cám ơn sếp :)

Em có cần nữa không, anh tìm lại cho, vì lúc em hỏi thì anh rất bận, giờ mới thấy bài của em :|

noalana1
18-04-2011, 11:56
bác so no mi có cái Mute Camera cho s60v5 mà đã sign rồi ko ? đt chưa hack tìm trên mạng toàn mấy cái chưa sign :(

So_No_Mi
19-04-2011, 10:45
bác so no mi có cái Mute Camera cho s60v5 mà đã sign rồi ko ? đt chưa hack tìm trên mạng toàn mấy cái chưa sign :(

Xem cái này có giúp được bác không hé!

Click here (http://www.vn-zoom.com/f459/aio-patch-5-0-s60v5-signed-giup-may-hoat-dong-nhanh-hon-937605.html)

noalana1
19-04-2011, 13:16
Xem cái này có giúp được bác không hé!

Click here (http://www.vn-zoom.com/f459/aio-patch-5-0-s60v5-signed-giup-may-hoat-dong-nhanh-hon-937605.html)

hic cái này ko dc bạn ơi :( bạn còn cái mute camera sound nào khác đã sign ko ? :(

Jack Atlas
19-04-2011, 13:49
Part 1


Safe Manager v2.00(322) - Phần mềm đa chức năng dành cho máy Symbian [update 17/4/2k11]


Bạn có bao giờ tự hỏi rằng có phần mềm nào dung lượng nhẹ, cài đặt nhanh và có nhiều chức năng,tiện ích cần thiết để thay thế các phần mềm nhỏ lẻ khác hay ko?

Bây giờ bạn sẽ yên tâm vì đã có phần mềm Safe manager phiên bản mới nhất v1.97 với chức năng " n trong 1" dung lượng chỉ vỏn vẹn 765kb. Safe manager thay thế được rất nhiều PM nhỏ lẻ khác, giúp bạn đỡ mất thời gian khi cài đặt cũng như giúp bộ nhớ ĐT nhẹ hơn rất nhiều và quan trọng hơn là các tínn năng của nó mang lại cho bạn làm cho bạn rất hài lòng.


http://i633.photobucket.com/albums/uu52/vutaikt/Safe000041.jpg


Các chức năng của Safe manager:

+ Quét virus ,trojan,phần mềm độc hại.
+ Bảo mật thông tin riêng tư,
+ Chặn tin nhắn rác,
+ Lọc cuộc gọi,
+ Quét, kiểm tra ứng dụng được cài đặt,
+ Tường lửa khi kết nối mạng Internet,
+ Quản lý các hoạt động của các ứng dụng,
+ Quản lý cài đặt gỡ bỏ chương trình,
+ Tối ưu hóa bộ nhớ RAM,
+ Đánh giá, xếp loại ứng dụng,
+ Khởi động lại máy,
+ Nhắn tin flash,
+ Quản lý cuộc gọi,danh bạ.. Tìm kiếm Mã vùng...

…v.v


*TÍNH NĂNG VÀ SỬ DỤNG:


1. Giám sát Lưu lượng Internet hàng tháng:

http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/18/10/37/13030978781093288571_574_574.jpghttp://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/18/10/38/13030978811995408824_574_574.jpgSafe Manager có khả năng quản lý, theo dõi ,thống kê lưu lượng truy cập Internet trong tháng hoặc ngày,
Người dùng có thể tiến hành thiết lập thống kê lưu lượng cho phù hợp: số liệu thống kê lưu lượng truy cập Internet theo ngày; tháng.
Bạn có thể thiết lập giới hạn lưu lượng truy cập mạng hàng tháng, hiển thị cảnh báo… (Giới hạn lưu lượng truy cập mặc định hàng tháng là 20MB , và bạn có thể thay đổi) (Phần mềm này có chức năng giống phần mềm Data quota)


2. Tối ưu hóa hệ thống:

http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/18/10/38/13030978961164485875_574_574.jpghttp://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/18/10/38/13030978952069610555_574_574.jpg

Điện thoại của bạn cài đặt rất nhiều phần mềm và bộ nhớ tạm (RAM) của hệ thống ngày càng tăng , do đó làm chậm tốc độ đáp ứng của điện thoại => có thể dẫn đến treo máy.
Tối ưu hóa hệ thống có thể giúp bạn làm sạch rác, làm tăng các tài nguyên hệ thống, tăng tốc độ điện thoại.
Có hai kiểu tối ưu cho bạn lựa chọn: đơn giản và nâng cao.
+Chế độ đơn giản : PM sẽ tự động tối ưu
+Ở chế độ nâng cao : Bạn sẽ tối ưu hóa hệ thống sạch sẽ hơn và mất nhiều thời gian hơn.
Chức năng dọn rác này tương tự PM: EndClear,Nudel,G-Force, SymCleanup, AutoClear,Eclear.....)


3. Kiểm tra an toàn khi cài đặt các ứng dụng:

http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/18/10/38/1303097882349302574_574_574.jpghttp://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/18/10/38/13030978831267243558_574_574.jpg

Phần mềm sẽ giám sát quá trình cài đặt pm, phát hiện xem có các pm độc hại trojan virus...hay không .
Chức năng này tương tự một số pm như Kaspersky Mobile Antivirus hay NetQin...
4. Bảo vệ truy cập mạng:

http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/18/10/37/13030978781093288571_574_574.jpghttp://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/18/10/38/13030978811995408824_574_574.jpg


Truy cập internet sẽ làm tăng sự lây lan của viruts hoặc chương trình độc hại trong các website mà bạn truy cập. Tường lửa sẽ bảo vệ điện thoại của bạn tránh điều đó.
Tường lửa có thể phân biệt quá trình kết nối mạng rất thông minh. Khi vào mạng, tường lửa mạng sẽ nhắc người dùng chọn để cho phép tiếp tục nối mạng hay ko ; Khi người sử dụng đã thiết lập ko cho truy cập mạng mạngtường lửa mạng sẽ tự động chặn
Rất an toàn và là một cách hay cho bạn nào dùng để tắt vào mạng net khi cho bạn bè mượn máy.


5. Chức năng quản lý Ứng dụng:http://i633.photobucket.com/albums/uu52/vutaikt/Safe000043.jpg

http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/18/10/37/13030978771565467731_574_574.jpghttp://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/18/10/37/13030978761418360212_574_574.jpg


Safe manager hiển thị và quản lý chi tiết các ứng dụng đã, đang cài đặt trên dế yêu của bạn. Thông báo cho người sử dụng biết những ứng dụng nào đáng nbhi ngờ để tránh nguy hiểm xảy ra với một cảnh báo màu đỏ. Người dùng có thể xem hoặc tham gia đánh giá ứng dụng và người dùng khi cài đặt sẽ có tất cả các thông tin cần thiết về ứng dụng như : tên ưd , phiên bản, ngày cài đặt, điểm số đánh giá….Đặc biệt phần mềm hỗ trợ gỡ bỏ ứng dụng rất mạnh mẽ ( Tương tự pm YourUnintall trên PC):
+Khi gỡ bỏ cài đặt bằng các PM khác thất bại (như ko gỡ bỏ dc bằng pm mặc định của máy), bạn có thể sử dụng tính năng này, nó sẽ kích hoạt tính năng gỡ bỏ mạnh mẽ để giúp bạn gỡ bỏ những Ứng dụng “cứng đầu” nhất như pm Ttpod...


Chức năng này có thể thay thế các pm như :Batuninstall ,pyunintall, UninstallKing ....


6. Quản lý quy trình hoạt động của các ứng dụng:


http://i633.photobucket.com/albums/uu52/vutaikt/Safe000046.jpg

Tính năng quản lý và giám sát các quá trình hđ chạy của các phần mềm, giúp người dùng nắm được thông tin chi tiết về các PM đang chạy trên điện thoại, cũng như thông báo cho bạn biết những PM đc nghi ngờ có chứa mã độc hay ko để bạn kịp thời đưa ra những hành động cần thiết như: Tắt, xóa, hay tiếp tục chạy các ứng dụng đó…


http://i633.photobucket.com/albums/uu52/vutaikt/Safe000047.jpg

Tất cả đều nhằm làm cho quá trình hoạt động của ĐT được an toàn hơn.
Chức năng này tương tự 1 số pm như NetQin mobile Guard, GuadianGuard,hay Best crypto ,smartguard.....7. Bảo vệ riêng tư:


http://i633.photobucket.com/albums/uu52/vutaikt/Safe000053.jpg

Tại đây, bạn hãy tạo một mật khẩu để bảo vệ cho tất cả các nội dung không cho phép người khác tìm nhìn thấy .
Bảo vệ riêng tư cho phép bạn:
+Lập riêng danh bạ và số riêng tư, danh sách của tất cả các tin nhắn sms , cuộc gọi, MMS và sẽ không xuất hiện trong hệ thống;
+Bạn có thể thiết lập riêng tư để nhắc nhở, như chuông, rung khi kết nối cuộc gọi… dễ dàng để bảo vệ sự riêng tư.
+Bảo vệ riêng tư còn cung cấp một cửa sổ chat với phong cách VIP, giúp bạn xem lịch sử nhắn tin, gọi một cách dễ dàng.8. Thời gian hoạt động tác vụ :


http://i633.photobucket.com/albums/uu52/vutaikt/Safe000055.jpg

Cho phép bạn thiết lập thời gian cho các hoạt động khác nhau của hệ thống.
Chẳng hạn như: đặt chế độ chặn cuộc gọi lúc 9:00 sáng và 7:00 tối...
Và bạn có thể thiết lập một thời gian để xóa, cho phép hay vô hiệu hóa các hoạt động của các ưd #.


9. Giám sát thông tin:


http://i633.photobucket.com/albums/uu52/vutaikt/Safe000054.jpg

Đây là nơi để bạn thiết lập các kiểu chặn, danh sách chặn tin nhắn, cuộc gọi với rất nhiều tùy chọn, quy tắc dễ dàng, tiện lợi nhằm đáp ứng các nhu cầu chống Spam khác nhau của người dùng.
Đặc biệt tính năng chặn cuộc gọi của PM mềm này mình thấy rất hay: chặn ngay tức thì. Bên gọi đến hoàn toàn không nghe một hồi chuông nào mà chỉ nghe một hồi “tút …tút..” giống như máy đang bận.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Mục “ứng dụng”:

Tại đây Pm sẽ giúp cho các bạn nắm được thông tin khá chi tiết các PM mà bạn đã cài vào máy: Ngày cài đặt, dung lượng, đánh giá của người ...
•Có một tính năng trong mục này rất tuyệt vời đó là “Gỡ bỏ ép buộc” (mình không dùng pyUninstaller để bớt một PM cho nhẹ máy).
+Cách sử dụng: Đầu tiên bạn di chuyển đến PM cần gỡ bỏ, bấm phím chọn trái, chọn “gỡ ứng dụng”, nếu được thì thôi. Nếu không được bạn, thực hiện lại các bước trên nhưng chọn là “gỡ bỏ ép buộc” đảm bảo PM cứng đầu nào cũng phải chịu thua.


2. Mục “Bộ lọc”: Có các mục nhỏ sau:


http://i633.photobucket.com/albums/uu52/vutaikt/Safe000054.jpg

a) Cấu hình: Có rất nhiều chế độ chặn tin nhắn, cuộc gọi được tạo sẵn ở đây , tùy theo nhu cầu bạn có thể chọn một chế độ. Nếu không thích thì bạn có thể tạo riêng cho mình một cấu hình khác (Bấm chọn trái > tạo mới)
b) Danh sách đen:
Tạo danh sách các số bạn muốn chặn.
Ở đây mình xin truyền đạt một kinh nghiệm để chống lại tin nhắn rác (tin quảng cáo: xem bói, dự đoán bóng đá…) ở VN mình mà ai cũng bực mình vì nó. • Bạn vào đây di chuyển vệt sáng sang phải đến chỗ “Từ để lọc SMS” bấm phím chọn trái, chọn “Thêm từ để lọc SMS”, hiện ra một hộp thoại, Bạn điền vào đó các từ như QC, (QC), Xem boi… sau này nếu tin nhắn nào bắt đầu bằng các chữ này sẽ bị chặn ngay lập tức. (kinh nghiệm nè: Khi bạn nhận một tin nhắn quảng cáo bạn có thể bấm trái chọn mục “đưa vào danh sách đen” để chặn số nhắn tin này. Tuy nhiên cách đó không ăn thua đâu (nó không nhắn lại lần 2) cho nên, bạn quan sát xem hai chữ đầu tiên của tin nhắn đó là gì, copy nó vào chỗ từ dùng để chặn SMS, vài lần như thế là bạn sẽ không bị tin nhắn loại này quấy rầy nữa rồi )

c) Danh sách trắng:
Tạo danh sách các số điện thoại mà bạn cần thiết và thường xuyên liên hệ.
d) Danh sách tốt: Cho phép bạn thêm vào đây các ứng dụng được phép kết nối mạng.
e) Danh sách cấm : Cho phép bạn thêm vào đây các ứng dụng không được phép kết nối mạng. chức năng này sẽ giúp bạn tránh bị mất tiền GPRS oan nè. Khi biết một ứng dụng nào đó âm thầm kết nối mạng (vHome chẳng hạn) bạn cho nó vào đây là an tâm. Còn làm sao để biết ứng dụng nào đó âm thầm kết nối mạng thì bạn khỏi lo, khi bạn bật “Tường lửa mạng” thì nó sẽ cho bạn biết ngay ( Bạn xem mục dưới nữa nhé).


3. Mục “Công cụ”:


http://i633.photobucket.com/albums/uu52/vutaikt/Safe000058.jpg

•Tại đây có rất nhiều công cụ để quản lý điện thoại.

Mình chỉ hướng dẫn cách dùng công cụ “Lịch trình” thôi nhé.
+Bạn bấm “ Công cụ”>”Lịch trình”>Bấm phím chọn trái>Tạo mới>Kiểu tác vụ . Sẽ có các kiểu hẹn giờ như sau: Gửi tin nhắn, Cập nhật chữ ký (Cập nhật dữ liệu), quét virus …
Mình chỉ quan tâm đến 2 kiểu sau: - Đổi kiểu chặn: Bạn có thể lập Các lịch trình như: 23-5 giờ sáng “Chặn hết”, giờ làm việc “Chặn danh sách đen”, Ngày chủ nhật : “Nhận danh sách trắng”…. với cách lập lịch như thế này chắc chắn không gian riêng tư của bạn sẽ không còn bị phá đám nữa rồi nhé!

+Đổi cấu hình: tương tự như trên, bạn có thể cài đặt lịch để chuyển đổi giữa các cấu hình: Im lặng, thông thường, trên xe, offline….4. Mục “Tác vụ” :


http://i633.photobucket.com/albums/uu52/vutaikt/Safe000047.jpg

Mục này cho bạn biết có những ứng dụng nào đang chạy trên máy của bạn.
Nếu thấy ứng dụng nào không cần thiết thì bạn có thể tắt nó đi (Bấm chọn trái).
+Ví dụ: vừa rồi các bạn dùng PM isms bị lỗi không nhận được tin nhắn, muốn nhận được tin nhắn phải tắt hai tập tin …SMS.exe gì đó, thì bạn có thể vào đây để tắt nó. giống pm killme.


5. Mục “Quản lý mạng”:

Mục này giúp kiểm soát quá trình dùng mạng (GPRS 3G) của bạn.
Bạn có thể xem, xóa, cài đặt lượng sử dụng GPRS của mình trong 1 thời gian nào đó ở đây . Nếu vượt quá thời gian, lưu lượng cài đặt, PM sẽ báo cho bạn biết để hạn chế hoặc không truy cập mạng nữa.


http://i633.photobucket.com/albums/uu52/vutaikt/Safe000049.jpg

+Tại đây , mình khuyên bạn nên mở “Tường lửa mạng” nhé. Nó giúp bạn tránh xa các PM độc hại khi truy cập mạng (ở VN thì hình như chưa ai gặp vấn đề này), đặc biệt nếu có PM nào đó trên máy bạn kết nối mạng là nó sẽ báo cho bạn biết để xem bạn có cho phép PM đó kết nối mạng hay không (mình rất thích tính năng này)


6. Mục “Kiểm tra”:


http://i633.photobucket.com/albums/uu52/vutaikt/Safe000042.jpg

Giúp kiểm tra các sự cố trên điện thoại của bạn. Bạn nên sử dụng thường xuyên mục này để xóa rác điện thoại nhé.Tóm lại:

PM này thay thế được rất nhiều PM nhỏ lẻ khác, giúp bạn đỡ mất thời gian khi cài đặt cũng như giúp bộ nhớ ĐTnhẹ hơn rất nhiều . Không thể bỏ qua được.
Còn rất nhiều tính năng nữa của PM mà mình không thể giới thiệu hết được (vì chưa test) các bạn khám phá thêm đi nhé!


[B][COLOR="black"][SIZE="3"]
Tải về.

Ở đây (http://www.tinhte.vn/phan-mem-tro-choi-451/diet-virus-cho-os-symbian-chuyen-nho-nhu-con-tho-661652/)hoặc ở đây (http://www.mediafire.com/?bvp3p7vaa1holgh)


Bạn nào có lòng tốt qua đây click thanks ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn (http://www.tinhte.vn/phan-mem-tro-choi-451/diet-virus-cho-os-symbian-chuyen-nho-nhu-con-tho-661652/)

Chú ý:
Pm trên chỉ dành cho máy đã hack. ai ko hack mà muốn dùng thì đọc bài #2 ở dưới nhé

Em cảm ơn anh tuanloc1 ở diễn đàn pdaviet đã Việt hóa ứng dụng này.

Jack Atlas
19-04-2011, 13:50
Hướng dẫn signed ứng dụng này với máy ko hack
Lưu ý chỉ signed bằng cách này các máy ko hack mới cài đươc nhé.

Tải safe Manager
Ở đây (http://www.tinhte.vn/phan-mem-tro-choi-451/diet-virus-cho-os-symbian-chuyen-nho-nhu-con-tho-661652/)hoặc ở đây (http://www.mediafire.com/?bvp3p7vaa1holgh)
Tải siscontens
http://www.mediafire.com/?h59456yibiyaq39

mở chương trình
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/18/11/22/13031005572026092303_574_574.jpgấn file open mở đến tập tin safe mângerr download ở trên


http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/18/11/22/13031005581629400416_574_574.jpg


Vào tool /edit / signed pakackgehttp://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/18/11/22/1303100559606693685_574_574.jpg


http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/18/11/22/13031005591334749122_574_574.jpg
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/18/11/22/13031005611201079889_574_574.jpg

Chọn key cer của máy mình vào ô. và ấn apply


Tương tuh với file thứ 2http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/18/11/22/1303100561178069188_574_574.jpg
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/18/11/22/13031005621290693015_574_574.jpg

apply lại


sau đó vào file /save as .. lưu lại file và chép vào dt cài thui.http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/18/11/22/1303100563906622138_574_574.jpg

Bạn nào có lòng tốt qua đây click thanks ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn (http://www.tinhte.vn/phan-mem-tro-choi-451/diet-virus-cho-os-symbian-chuyen-nho-nhu-con-tho-661652/)


Nguồn:PDAVite,TInhte

Inuyasha151296
16-05-2011, 13:55
Bác nào cho em xin cái bàn phím ảo để chơi GPSP nhé :D
e xài C5-03, cài Gpsp không đủ phím :D

vn373498
19-05-2011, 23:12
Set = phím cứng đi
xanh đỏ trắng + - và nút chụp ảnh là đủ

Gallus
25-05-2011, 11:00
Themes 1:
http://2.bp.blogspot.com/-WNDtTogIaRY/TdGSCiAsXxI/AAAAAAAABh0/Md6ip3mytiQ/s00/S%255EAnna%2Bby%2BMR%2Bdesign.jpg

DOWNLOAD (http://www.mediafire.com/?v4b26u4kisjk5t2)

Themes 2:
http://4.bp.blogspot.com/-yll0Sy3Ir_k/Tbto9-kz5JI/AAAAAAAABeM/wVg9HaSZjdY/s00/tema%2Bpr2.jpg

DOWNLOAD (http://www.megaupload.com/?d=DYOMOIVK)

Fb_blood
26-06-2011, 14:35
Em gà nên cho em hỏi tí nha , game thì mình chép vào thẻ nhớ hay máy cũng đc , hay phải chép vào máy vậy mấy anh ....

Gallus
26-06-2011, 15:16
Bạn dùng máy gì ?

Fb_blood
26-06-2011, 16:11
Em xài con 5230 ....................

Gallus
26-06-2011, 16:49
Bạn cứ cóp vào thẻ nhớ, rồi vào trình duyệt file của máy tìm đến file vừa cóp và cài đặt, cài vào đâu cũng đc.

Fb_blood
26-06-2011, 17:28
em cứ tưởng bỏ vào thẻ nhớ rồi gắn vào đt là xài thôi chứ , vậy là phải cài nữa à anh

---------- Post added at 17:28 ---------- Previous post was at 17:15 ----------

à anh ơi cho em hỏi thêm , con 5230 hack phone có ảnh hưởng gì tới máy ko anh :( . Em mún hack mà ko dám :(

Gallus
26-06-2011, 20:50
Chả sao cả bạn ạ, cùng lắm dead phone ra quán mất 50k là xong.

hoanglam5705
26-06-2011, 21:40
con 5233 để trong phòng nhậu say đến sáng không cánh mà bay,tiếc hùi hụi mấy cái ứng dụng với game cài trong đó :| giờ phải chuyển sang 1202 ;))

minosata
30-06-2011, 20:11
5230 với 5800 thấy chức năng cũng tựa tựa nhau mà sao giá 2 cái khác xa thế nhỉ :-?

hoanglam5705
01-07-2011, 15:41
5230 với 5800 thấy chức năng cũng tựa tựa nhau mà sao giá 2 cái khác xa thế nhỉ :-?
2 cái khác nhau mà :)) 5800 có GPS,3G,express music,camera 3.2 MP (đèn flash đôi) còn cái 5230 hay 5233 thì không có mấy cái thứ đó nên rẻ hơn là đúng ;))

minosata
01-07-2011, 18:24
2 cái khác nhau mà :)) 5800 có GPS,3G,express music,camera 3.2 MP (đèn flash đôi) còn cái 5230 hay 5233 thì không có mấy cái thứ đó nên rẻ hơn là đúng ;))

GPS với 3G 5230 có sao ko bạn =))

Gallus
01-07-2011, 22:56
Khác nhau ở đây
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=2537&idPhone2=2909
Muốn bàn luận, hỏi đáp gì thì vào đây nhé, còn spam ở đây là ăn thẻ:
http://forum.gamevn.com/showthread.php?701044-HOI-DAP-S60v1-S60v2-S60v3-S60v5-Symbian-3

So_No_Mi
27-07-2011, 23:00
FlipFont v5.21

Phần mềm thay đổi font chữ cho điện thoại, cập nhật phiên bản mới nhất \m/
Xem qua 2 cái hình trước và sau khi đổi font bằng FlipFont:

Trước và sau khi đổi:
http://www.monotypeimaging.com/images/ProductsServices/BeforeAfter3.gif

Có rất nhiều font chữ đẹp, trong 1 mớ đó mềnh ưa nhất là font Stylus vì nét chữ nó nhỏ và thanh, nhìn rất phê :">
Danh sách font hiện có của FlipFont:

http://www.monotypeimaging.com/images/ProductsServices/FlipFonts-14Apr10.png

Chỉ vài bước đơn giản: Mở chương trình > Chọn font > Apply > Khởi động lại điện thoại và hưởng thụ :D

Download:

http://www.mediafire.com/?webxkiae7cutg4k

So_No_Mi
02-08-2011, 19:31
QuickOffice Adobe Reader LEv2.5.211 S60 v5 SymbianOS9.x Unsigned

http://cdn.quickoffice.com/web_assets/images/standard/screenshots/adobe_reader/adobe_reader_01.jpg

- Xem các tệp pdf 1 cách dễ dàng trên điện thoại.
- Cho phép phóng to thu nhỏ để xem.
- Hỗ trợ chế độ xem toàn màn hình (Full Screen)
- Tích hợp chức năng tìm kiếm cũng như xoay ngang qua bên trái, phải.
- Người dùng có thể nhảy đến trang nào tùy thích.

Download full:

http://www.plunder.com/QuickOffice-Adobe-Reader-LE-v2-5-211-S60v3-SymbianOS9-x-Unsigned-*******-download-9800ce8f64.htm

White_Kinght
12-08-2011, 20:17
Cái iphone keyboard down về xong cài đặt báo tập tin bị lỗi là sao các bác :(

So_No_Mi
13-08-2011, 13:46
Đó là do bạn chưa hackphone hoặc chưa sign ứng dụng. Trong box có topic hackphone dành cho s60v5, bạn vô đó xem cách hack.

Gallus
19-08-2011, 21:41
Plant vs Zombie s60v5

Trò này quá nổi rồi, khỏi cần minh họa :D

http://www.mediafire.com/?e2d2l4lxr2c1cx2

So_No_Mi
20-08-2011, 08:17
ZingMagic Chess Pro V v5.00.1 S60v3v5^3 Unsigned Retail By POPDA

http://www.zingmagic.com/home/wp-content/uploads/2011/05/ChChessV_S60_Brd1Pcs1Lay1_640x360.jpg
http://www.zingmagic.com/home/wp-content/uploads/2011/05/ChChessV_S60_Brd2Pcs2Lay2_640x360.jpg

Những lúc ngồi đợi ai hoặc muốn giết thời gian thì nên download game này về, đây là thể loại game cờ tướng, có giao diện đẹp, dễ sử dụng. Nó hỗ trợ cho tất cả các máy sử dụng Symbian, từ s60v3 cho đến s60v5 và Symbian^3


Supported Devices

All Symbian S60 3rd edition devices
All Symbian S60 5th edition devices
All Symbian^3 devices

- Có thể đấu với máy hoặc 1 người khác có cùng một loại máy ( cái này không rõ lắm, chắc chơi qua bluetooth :)) )
- Cho phép undo và redo các nước đi
- Hiển thị nước đi cuối
- Có mục trợ giúp (hint)
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ: English, French, German, Spanish, Italian, Portuguese, Dutch,
Czech, Hungarian, Polish, Romanian, Russian, Slovak, Turkish,
Simplified Chinese, Traditional Chinese

- Còn chờ gì mà không download \m/


http://www.4shared.com/file/qXMJIE4F/ZingMagic_Chess_Pro_V_v5001_S6.html

>> Link còn sống nhăn răng :>

So_No_Mi
20-08-2011, 08:17
ZingMagic Chess Pro V v5.00.1 S60v3v5^3 Unsigned Retail By POPDA

http://www.zingmagic.com/home/wp-content/uploads/2011/05/ChChessV_S60_Brd1Pcs1Lay1_640x360.jpg
http://www.zingmagic.com/home/wp-content/uploads/2011/05/ChChessV_S60_Brd2Pcs2Lay2_640x360.jpg

Những lúc ngồi đợi ai hoặc muốn giết thời gian thì nên download game này về, đây là thể loại game cờ tướng, có giao diện đẹp, dễ sử dụng. Nó hỗ trợ cho tất cả các máy sử dụng Symbian, từ s60v3 cho đến s60v5 và Symbian^3


Supported Devices

All Symbian S60 3rd edition devices
All Symbian S60 5th edition devices
All Symbian^3 devices

- Có thể đấu với máy hoặc 1 người khác có cùng một loại máy ( cái này không rõ lắm, chắc chơi qua bluetooth :)) )
- Cho phép undo và redo các nước đi
- Hiển thị nước đi cuối
- Có mục trợ giúp (hint)
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ: English, French, German, Spanish, Italian, Portuguese, Dutch,
Czech, Hungarian, Polish, Romanian, Russian, Slovak, Turkish,
Simplified Chinese, Traditional Chinese

- Còn chờ gì mà không download \m/


http://www.4shared.com/file/qXMJIE4F/ZingMagic_Chess_Pro_V_v5001_S6.html

>> Link còn sống nhăn răng :>

Gallus
21-08-2011, 15:26
IOS Premium Theme By FSX

http://s1.postimage.org/o9k1tlxcv/woot_copy_2.png

DOWNLOAD (http://www.mediafire.com/?tw0apz4l0ee3wi2)

Gallus
24-08-2011, 22:15
EA Cricket 11 [EA Sports]

Đây là game bóng chày của EA Sport với âm thanh đồ họa. gameplay được cải tiến. Bạn sẽ thích thú vì đây là phiên bản cập nhật năm 2011

http://cc8.upanh.com/27.55.34312087.4kn0/eacricket11.gif

DOWNLOAD (http://www.mediafire.com/?xno7cdadzlcbnv7)

Gallus
27-08-2011, 21:57
Wallpaper Symbian Belle for Sym^3&S60V5

http://cc8.upanh.com/27.135.34394647.mP30/superscreenshot0002.jpg
http://cc2.upanh.com/27.135.34394651.9z00/symbianbellewallpapers.jpg

Download (http://www.mediafire.com/?a69t6bgyt1w4z54)

Gallus
09-09-2011, 10:50
Captain Galactic S60V5


q09V-vuRwUk


http://www.mediafire.com/?5i3lzz39kaee7pj

Gallus
11-09-2011, 11:40
BoldBeast Recorder Advance v2.90 S60v3/v5/S^3 By FoXPDA

Ứng dụng ghi âm đã quá quen thuộc nên ko có gì phải giới thiệu lại quá nhiều

http://i707.photobucket.com/albums/ww77/ken_captain/m3va0.jpg

Thêm các tính năng:

1. Những thiết bị cũ thuộc dòng S60v3 cũng được hỗ trợ để không có tiếng Beep ở cả 2 bên.
2. Theo thiết lập, nếu cuộc gọi không được trả lời thì ghi âm sẽ tự ngắt.
3. Tùy chọn thêm "I" hoặc "O" trong tên tập tin ghi lại cuộc gọi đến hay cuộc gọi đi.
4. Thêm hướng dẫn trong mục Search.
5. Thay đổi giao diện danh sách Clip và thông tin chi tiết của các clip âm thanh.
6. Bluetooth được thêm vào mục thiết lập, tính năng tự động ghi âm sẽ tự disbled khi kết nối với bộ tai nghe bluetooth.
7. Chỉ số ghi âm nhỏ hơn so với trước.
8. Màn hình cài đặt thân thiện hơn với người sử dụng.

Sửa lỗi:

1. Boldbeast hoạt động tốt ngay cả khi có cuộc gọi đến từ một số điện thoại ẩn.
2. Boldbeast có thể lưu các đoạn ghi lại một cách chính xác ngay cả khi tên liên lạc hoặc số điện thoại có ký tự đặc biệt trong đó.
3. Sửa 1 số lỗi nhỏ khác

Download (http://www.box.net/shared/x8h0nx6cdcbn7hovt8f1)

kingofkings123
19-09-2011, 22:29
cho mình hỏi ngoài folderplay1.8 ra còn phần mềm nghe nhạc flac chấ lượng nữa k tại nghe cái này lâu lâu giựt một cái

Gallus
20-09-2011, 12:53
Bạn dùng máy gì? nếu là s60v3 thì thử Core Player. Nhưng mình khuyên bạn nên convert sang mp3, chơi lossless trên đt chỉ tốn dung lượng bộ nhớ thôi :|

kingofkings123
20-09-2011, 16:43
mình xài N97 đó cho mình hỏi xài ct trình gì để convert dinh dạng true audio file vậy :D

Gallus
20-09-2011, 17:14
Bạn có thể thử Format Factory. Nhưng nên convert sang mp3 và để bit rate cao 1 tí thì hơn, vì dùng đt chơi lossless thì cũng chả khác mp3 là mấy.

kingofkings123
20-09-2011, 18:44
mình dùng rồi nhưng toàn failed k :((

Gallus
22-09-2011, 12:21
Thử Xilisoft nữa xem, tớ cũng ko rành convert lắm.

Gallus
06-10-2011, 19:53
LCG X-plore v1.55 S60v3 S^1 S^3 S^4 Official version Update 06/10/11

Ứng dụng quản lý file đã quá quen thuộc ,phiên bản mới nhất trên trang chủ LCG Signed
Các tính năng:
- Xem tất cả các ổ đĩa, thư mục, tập tin trên điện thoại dạng cây thư mục.
- Tích hợp tính năng cho văn bản và xem hình ảnh.
- Xem chi tiết tập tin
- Chỉnh sửa thuộc tính tập tin, thư mục (Ẩn, chỉ đọc, hệ thống)
- Sửa tên, xóa tập tin
- Tạo và biên tập văn bản .txt
- Tạo thư mục
- Cho phép chọn nhiều đối tượng
- Sao chép và di chuyển tập tin, thư mục
- Gửi tập tin qua Bluetooth và Hồng ngoại
- Giải nén tập tin Zip, Rar, Jar
- Tạo tập tin nén Zip
- Xem tài liệu Word MS
- Xem thông tin thiết bị
- Xem các quá trình và các tác vụ (Trên Symbian OS7/8)
- Xem, lưu tập tin trong thư mục Hộp tin nhắn
- Xem và chỉnh sửa mã Hex
- Tìm kiếm tập tin
- Đặt phím nóng cho các thư mục
- Tích hợp trình nghe nhạc đơn giản
- Tích hợp trình xem video đơn giản (từ Symbian OS7.0s hoặc cao hơn)

http://i1084.photobucket.com/albums/j407/0908727527/GifTailor_0001-30.jpg

DOWNLOAD (http://www.lonelycatgames.com/download/xplore/x-plore_s60_3rd_1_55.sisx)

doremon12340
13-10-2011, 11:22
cho mình xin game angry bird cho nokia 5233 nhé mọi người

---------- Post added at 11:22 ---------- Previous post was at 11:16 ----------

cho mình xin luôn trình đọc pdf nhé mọi người

Gallus
13-10-2011, 18:50
Angry Bird của bạn đây, game java thôi nhé http://www.mediafire.com/?52s0zuc0hc5icw0

doremon12340
13-10-2011, 21:59
uhm thế bạn có trình đọc đuôi pdf ko

Gallus
14-10-2011, 19:27
Của bạn đây http://www.mediafire.com/?yeoe3tgn7cd8mm7

doremon12340
15-10-2011, 21:08
mà ko biết có cách nhét font chữ tiếng nhật vào máy nokia 5233 dc ko nhỉ tại mình có nghe nhiều bài hát tiếng nhật nhưng kẹt nổi máy ko đọc dc toàn để ô vuông

---------- Post added at 21:08 ---------- Previous post was at 21:07 ----------

ah mà mình cài vào nó báo là chứng chỉ hết hạn ko cho cài TT

kazama jin
15-10-2011, 21:09
các bạn có thể cho mình xin 1 vài trang web down games chơi bằng cảm ứng cho nokia 5530 xpressmusic kh?cái này khó kiếm game quá.toàn mấy cái game chỉ có 1 nửa màn hình,chứ kh có fullscreen

Gallus
16-10-2011, 18:52
mà ko biết có cách nhét font chữ tiếng nhật vào máy nokia 5233 dc ko nhỉ tại mình có nghe nhiều bài hát tiếng nhật nhưng kẹt nổi máy ko đọc dc toàn để ô vuông

---------- Post added at 21:08 ---------- Previous post was at 21:07 ----------

ah mà mình cài vào nó báo là chứng chỉ hết hạn ko cho cài TT

À bạn phải hack phone rồi mới cài đc nhé.


các bạn có thể cho mình xin 1 vài trang web down games chơi bằng cảm ứng cho nokia 5530 xpressmusic kh?cái này khó kiếm game quá.toàn mấy cái game chỉ có 1 nửa màn hình,chứ kh có fullscreen

Bạn quay lại trang 1 của topic này có đấy.

doremon12340
20-10-2011, 12:21
Hack may minh (nokia 5233) làm sao nhỉ ko biết ?_?

Gallus
21-10-2011, 16:29
Bạn có thể hack bằng CFW, vào đây để xem chi tiết http://forum.gamevn.com/showthread.php?806542-TUT-Custom-firmware-cho-S60V5-Symbian-3-

doremon12340
27-10-2011, 12:42
bạn kiếm dùm mình game far cry cho hệ máy nokia 5233 dùm mình
bạn biết game gì dùng dc máy mình share dc cho mình nhé,mình có kiếm trong topic rồi có nhiều game ko biết sao bỏ vào chơi thì chỉ chơi dc nữa màn hình thui

Gallus
16-11-2011, 14:02
Mình chỉ tìm đc far cry 2 thôi :d, bạn thích game thể loại gì?
Http://andrew-lviv.net/downloads/games_load.php?id=28306

Gallus
05-12-2011, 14:57
SymbRecorder v5.30 Lite S60v3 V5 ^3
http://www.shiaupload.ir/images/69014025092984369956.gif
Các tính năng SymbRecorder 5.30.0:
• Ghi âm hoàn chỉnh
• Điện thoại ghi âm cuộc gọi tự động hoặc bằng tay,ko tiếng BEEP
• Ghi âm giọng nói, làm cho điện thoại của bạn như adictaphone,kỹ
thuật loại bỏ tiếng bíp tiên tiến nhất,chế độ ngăn chặn Beep:! Mode1: Chất lượng
hoàn hảo định dạng amr / wav.
• Ghi âm chất lượng (amr / wav) có thể được điều chỉnh Sampling Bitrate khác nhau
• Tất cả các thiết bị S60 các phím thosewith như N8/C7/5800 có thể sử dụng phím nóng
• Tự động gửi clip qua MMS /
Email
• Gửi thủ công clip qua MMS / Email /
Bluetooth / Hồng ngoại
• Clip có thể được lưu trữ ổ
đĩa C, E, F, vv
• Các đoạn ghi âm lâu đời nhất sẽ được
xoá hoàn toàn tự động
• Chi tiết thông tin về clip ,tìm kiếm,
phát lại, xóa, sao chép và di chuyển một cách nhanh chóng
• Mật khẩu bảo vệ,
• Bạn có thể sao chép / di chuyển clip đến các thư mục khác nếu bạn muốn chia sẽ chúng
• Client / Server cấu trúc,
• Chạy nền (tiêu tốn 60KB)
Hỗ trợ thiết bị: S60 3rd Edition -S60 5th Edition , Symbian ^ 3 / Anna / Belle
Download (http://upwap.ru/1865563)

kazama jin
13-12-2011, 22:23
có game "angry bird" nao danh cho nokia 5530 xpressmusic không?

re_code_v_x
13-12-2011, 22:27
có dạng java thôi, và 1 trời 1 vực so với bản cho S^3 trở lên. không nên chơi 8-x

Gallus
15-12-2011, 14:47
Angry Birds
Ảnh:
http://i026.radikal.ru/1111/3d/13e7ce7bd38c.jpg
http://s017.radikal.ru/i437/1111/40/b22d5daf00c0.jpg
http://s017.radikal.ru/i431/1111/49/824d3e316792.jpg
http://s017.radikal.ru/i444/1111/a5/e4dfdfb764de.jpg
Download (http://www.mediafire.com/?eyo2l08r46800vh)

Gallus
15-12-2011, 14:50
Gangstar Rio: City of Saints

Angel Nascimento, cựu thành viên của băng đảng «Assassinos». Angel lớn trong trong khu ô chuột của Rio, sau khi gặp và yêu Ana, Angel quyết định từ bỏ cuộc sống đường phố. Nhưng, ngày Angel quyết định cùng Ana bỏ đi và tìm một cuộc sống bình yên bên nhau, đã trở thành ngày định mệnh chia lìa hai người vĩnh viễn – một quả bom chiếc xe đã làm nổ tung chiếc xe, giết chết Ana và khiến Angel bị thương nặng. Sau khi phẫu thuật,với một khuôn mặt mới, Angel quyết định trở lại vào cuộc sống băng đảng để tìm ra kẻ chủ mưu dã tâm cướp mẩt đi tình yêu, và cuộc sống yên bình của mình.

Sau sự thành công của “Gangstar: King of L.A” (2008) và “Gangstar: Miami Vindication” (2010) Phiên bản mới nhất lần này “Gangstar Rio: City of Saints” có được phần đồ họa được cải thiện, năng động, cốt truyện hấp dẫn. Lần đầu tiên cho một trò chơi của thể loại này xảy ra tại một trong những thành phố phức tạp nhất Thế giới: Rio de Janeiro. Các bạn có dịp khám phá thành phố năng động, xinh đẹp nhưng cũng đầy rẫy bạo lực này thông qua các hình ảnh 2D tuyệt vời của thành phố mà Gameloft đã tái tạo một cách chân thực nhất.

Hơn 70 nhiệm vụ phải vượt qua: tiêu diệt các mục tiêu, đột nhập, rượt đuổi, và nhiều hơn nữa! Nhiều loại vũ khí mới sẽ được sử dụng như: dao, súng, khối thuốc nổ hình quả bóng. Angel sẽ điều khiển đủ mọi loại xe như: xe tăng, xe bọc thép, trực thăng, xe cào cào,…. trên khắp các địa hình


http://youtu.be/XschZu8z6tk

Download (http://www.box.com/s/lmi22c10nf4r5qtcqhir)

So_No_Mi
01-10-2013, 17:42
Cập nhật nhiều phần mềm mới + gộp các topic lại thành 1 cho dễ theo dõi, bà con chắc bây giờ vẫn còn sử dụng SYMBIAN chứ nhỉ :5cool_big_smile: