PDA

View Full Version : [XBOX360] Kung Fu Panda [Region Free] !!!saycaphe
01-06-2008, 02:42
Ngày hôm qua ra 2 game liền, hôm nay kiêm tốn hơn ra có 1 game ah.Game này có vẻ vui lắm đây:hug:
http://anhso.net/data/53/saycaphe//boxshot_us_large11821.jpg

________________.
___________/\___/\ ____\_____ ______|_______/\________.___/\
\ __. /__. \ / | \ \ \ \
.) / / / > __. / | .__ \ _____\ .__ \ \
// \____/ _/ :/ / .| \: \ \___\ \: \ \__/\\
// > - > / :| \ \ \ \\
// /_____/ /_______\\ ||_________| _______|_____shr!x_______\\
<:______|=====/______\ =======\\______|=========|/=======:========|/========:>
| : : : . : |
. -+- proudly presents -+- . |
|______________ __ _ _ __ ________________|
+--------------------------------------------------------------------------+
Kung Fu Panda (c) Activision
|___________________ ____________ ____ _ _ _________ ___________ _______|
+------------ --------------------------------------------- ---------------+
| |
REL Date ...... : 05/30/08 Platform ..... : XBOX360
: Game Type ..... : Fighting Origin ........ : NTSC
. Release Type .. : Full DVD Image Format .. : ISO
. :
._______ _______ ___ _ _ _ _____ _ _______ __________:
+------------ ------- --------------- --------------------- ----------- ---+
| +------+
+> proto@col:~$ /release/.info <------------------------------------+

In the Kung Fu Panda video game, players embark on an epic,
action-packed adventure as they master the specialized Kung Fu
fighting styles of Po the Panda, the unlikely hero, his teacher
Shifu, and the legendary Kung Fu masters, the Furious Five: Monkey,
Tigress, Viper, Mantis and Crane. Through 13 legendary levels from
the movie and beyond, and spanning land, water and air, players must
work their way to become the Dragon Warrior and defeat the ultimate
enemy, Tai Lung, as they battle a variety of foes, overcome dangerous
obstacles, navigate multi-tiered environments and solve challenging
puzzles. Featuring a deep variety of gameplay, unique co-op and
competitive multiplayer modes, collectibles, and a host of character
upgrades, the Kung Fu Panda video game provides an experience gamers
of all ages will enjoy.

NOTE: Game is Region Free
http://anhso.net/data/53/saycaphe//screen1_large25633.jpg
http://anhso.net/data/53/saycaphe//screen3_large38391.jpg
http://anhso.net/data/53/saycaphe//screen2_large42724.jpg
link rapid đây:whew:

http://rapidshare.com/files/119011568/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part01.rar
http://rapidshare.com/files/119011695/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part02.rar
http://rapidshare.com/files/119011859/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part03.rar
http://rapidshare.com/files/119011951/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part04.rar
http://rapidshare.com/files/119011763/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part05.rar
http://rapidshare.com/files/119011765/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part06.rar
http://rapidshare.com/files/119011896/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part07.rar
http://rapidshare.com/files/119012115/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part08.rar
http://rapidshare.com/files/119012029/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part09.rar
http://rapidshare.com/files/119012022/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part10.rar
http://rapidshare.com/files/119012225/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part11.rar
http://rapidshare.com/files/119012174/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part12.rar
http://rapidshare.com/files/119012529/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part13.rar
http://rapidshare.com/files/119012387/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part14.rar
http://rapidshare.com/files/119012350/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part15.rar
http://rapidshare.com/files/119012500/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part16.rar
http://rapidshare.com/files/119012677/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part17.rar
http://rapidshare.com/files/119012600/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part18.rar
http://rapidshare.com/files/119012706/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part19.rar
http://rapidshare.com/files/119015912/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part20.rar
http://rapidshare.com/files/119016044/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part21.rar
http://rapidshare.com/files/119016188/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part22.rar
http://rapidshare.com/files/119016346/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part23.rar
http://rapidshare.com/files/119016471/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part24.rar
http://rapidshare.com/files/119016634/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part25.rar
http://rapidshare.com/files/119016859/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part26.rar
http://rapidshare.com/files/119017048/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part27.rar
http://rapidshare.com/files/119017249/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part28.rar
http://rapidshare.com/files/119017436/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part29.rar
http://rapidshare.com/files/119017608/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part30.rar
http://rapidshare.com/files/119017810/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part31.rar
http://rapidshare.com/files/119017986/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part32.rar
http://rapidshare.com/files/119018145/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part33.rar
http://rapidshare.com/files/119018321/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part34.rar
http://rapidshare.com/files/119018568/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part35.rar
http://rapidshare.com/files/119018767/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part36.rar
http://rapidshare.com/files/119018940/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part37.rar
http://rapidshare.com/files/119019132/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part38.rar
http://rapidshare.com/files/119019316/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part39.rar
http://rapidshare.com/files/119019507/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part40.rar
http://rapidshare.com/files/119019667/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part41.rar
http://rapidshare.com/files/119019852/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part42.rar
http://rapidshare.com/files/119020011/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part43.rar
http://rapidshare.com/files/119020171/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part44.rar
http://rapidshare.com/files/119015783/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part45.rar
http://rapidshare.com/files/119015848/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part46.rar
http://rapidshare.com/files/119015994/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part47.rar
http://rapidshare.com/files/119016167/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part48.rar
http://rapidshare.com/files/119016327/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part49.rar
http://rapidshare.com/files/119016459/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part50.rar
http://rapidshare.com/files/119016626/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part51.rar
http://rapidshare.com/files/119016877/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part52.rar
http://rapidshare.com/files/119017069/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part53.rar
http://rapidshare.com/files/119017267/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part54.rar
http://rapidshare.com/files/119017499/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part55.rar
http://rapidshare.com/files/119017701/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part56.rar
http://rapidshare.com/files/119017906/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part57.rar
http://rapidshare.com/files/119018095/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part58.rar
http://rapidshare.com/files/119018266/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part59.rar
http://rapidshare.com/files/119018491/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part60.rar
http://rapidshare.com/files/119018699/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part61.rar
http://rapidshare.com/files/119018875/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part62.rar
http://rapidshare.com/files/119019061/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part63.rar
http://rapidshare.com/files/119019261/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part64.rar
http://rapidshare.com/files/119019459/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part65.rar
http://rapidshare.com/files/119019619/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part66.rar
http://rapidshare.com/files/119019856/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part67.rar
http://rapidshare.com/files/119020012/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part68.rar
http://rapidshare.com/files/119020050/Kung.Fu.Panda.REGION_FREE.XBOX360-PROTOCOL.part69.rar
còn link torrent đây: http://www.mininova.org/tor/1457434

duabemoiyeu
01-06-2008, 03:14
ôi má ơi, game cứ ra liên tục thế này thì sao mà chơi cho hết đây chớ ?

NemS
01-06-2008, 03:15
hix hix gamer PC đói gần chết nè ....
Đồ họa tốt, lối chơi vui nhộn ^^

Gà Con 1
01-06-2008, 07:08
ôi má ơi, game cứ ra liên tục thế này thì sao mà chơi cho hết đây chớ ?

lúc không có thì kêu là đói game, khát game :-sX( đến lúc nó ra thì lại kêu nìu mà có 2, 3 gme ra chứ mấy sắp tới còn ra limit #>:);;)

@NemS: Game này sắp có PC rồi bác không phải lo đói :'>:hug:

25TOLIFE
01-06-2008, 08:51
bản pC khi nào có thía,seo toàn là cho X360 ko vậy,ức chế we',cái trò này chơi demo òi,khá hấp dẫn,đợi có bản PC là rinh zia` liền

Mai Thùy Linh
01-06-2008, 09:03
bản pC khi nào có thía,seo toàn là cho X360 ko vậy,ức chế we',cái trò này chơi demo òi,khá hấp dẫn,đợi có bản PC là rinh zia` liền

Bản PC 03/06/2008 mới có ;)) . Nếu nó bị leech ra ngoài thì có thể sáng mai có :-"

Nomurasan
01-06-2008, 11:05
Chỉ thix coi phim này thôi, game không "mặn" lắm, ^^

KytoSai
01-06-2008, 11:09
Khi nào ra trên ps2 vậy mấy bác :D , thấy game này có vẻ vui nhỉ

nz_257_wcr
01-06-2008, 11:13
trò này trông vui nhỉ. hôm nào đi xem film này ntn

hunter_tien
01-06-2008, 15:03
tro` này đấm đá đã phết..chơi demon hay phết ^^!

revenge_for_hate
01-06-2008, 16:44
sao thấy mấy cái vật thể xung quanh nó cứ kì kì nhỉ, ko dc đẹp lắm (ví dụ ngọn núi, mấy cục đá...) :D

kazumareika
01-06-2008, 19:57
Liệu game này có bị đánh giá là game ăn theo như Iron man không

Nomurasan
01-06-2008, 20:13
Chơi thử thì biết ^^..........................

Mai Thùy Linh
01-06-2008, 20:26
Liệu game này có bị đánh giá là game ăn theo như Iron man không

KungFu Panda game ra trước KungFu Panda Film ba ngày ;))
iron man game ra cùng ngày với iron man film ;))

Tớ đã chơi Demo trò KungFu Panda này , đánh giá rất tuyệt , từ đồ họa đến gameplay luôn.

BBL2R
01-06-2008, 20:28
Hình ảnh thấy cũng cute nhỉ. Mà chơi dạng gì thế.

legendarysaiyan
01-06-2008, 20:39
Trò này có trên PC phải không, cho mình xin cái cấu hình trò này với, nhưng nhìn hình ảnh thì mình nghĩ chắc là nhẹ.

Nomurasan
01-06-2008, 21:54
Hình như có nhưng mà chưa ra.........................

hunter_tien
02-06-2008, 00:50
PC có chưa nhẻ..qua lụm về đấm đá tẹo...đang bùn

duabemoiyeu
02-06-2008, 05:20
đã nói là 3/6 mới ra mà :D...
chờ thêm 2 ngày đi

KytoSai
02-06-2008, 11:17
Mà khi nào ra trên ps2 vậy mấy bác ^^ chỉ có con ps2 nên chờ....

gamescenter
02-06-2008, 16:00
Mới cập nhật game này cho hệ máy XBox360 , hệ máy PS2 và PC chắc đến cuối tuần là có rùi , cảm nhận khi vừa thử qua là game khá hay , đồ họa đẹp bắt mắt , game cực kỳ funny

duabemoiyeu
02-06-2008, 17:45
chơi theo lối gì thế ?..
cái này có hỗ trợ coop không ?

enix-dark
02-06-2008, 18:48
mới xem qua demo....nhưng nhìn đồ họa khá bắt mắt......ko bít game này dung luợng bao nhiu đây......

chơi theo lối gì thế ?..
cái này có hỗ trợ coop không ?

cái này hình như có một mình gấu đi thui..còn lại mấy con cop..beo gì đó là sư phụ của nó...

Mai Thùy Linh
02-06-2008, 19:02
chơi theo lối gì thế ?..
cái này có hỗ trợ coop không ?

Chơi kiểu chặt chém giống như Devil May Cry . Nhưng nó tiến bộ hơn Devil May Cry ở chỗ con gấu béo đó có thể nhặt được vũ khí dọc đường đi và đánh rất hài hước =)) . Game cũng có hệ thống tiền tệ như DMC để nâng cấp các chiêu thức , tăng lượng máu , lượng mana , tăng tỷ lệ né và tất nhiên là tiền đó cũng có thể dùng để mua các bộ trang phục mới cho Gấu.

Mới chơi Demo chỉ biết vậy , ngày mai nó ra , nhất định tớ phải viết một bài review dành cho Panda ! :-*

kries
02-06-2008, 19:05
Sound cool :X .
- Nghe thế này là chuẩn bị xem film lẫn chơi game để thưởng thức :D .
Nhìn đất đá xung quanh ko đc đẹp lắm nhỉ :-?

luantrumvt
02-06-2008, 19:51
Chơi kiểu chặt chém giống như Devil May Cry . Nhưng nó tiến bộ hơn Devil May Cry ở chỗ con gấu béo đó có thể nhặt được vũ khí dọc đường đi và đánh rất hài hước =)) . Game cũng có hệ thống tiền tệ như DMC để nâng cấp các chiêu thức , tăng lượng máu , lượng mana , tăng tỷ lệ né và tất nhiên là tiền đó cũng có thể dùng để mua các bộ trang phục mới cho Gấu.

Mới chơi Demo chỉ biết vậy , ngày mai nó ra , nhất định tớ phải viết một bài review dành cho Panda ! :-*

1 game khá có tiền nắng dey, từ thời RIDDICK đến h chưa có game theo phim nào nên hồn cả phải mua về chiến mới dc!

vaan009
02-06-2008, 20:00
Vũ khí nhặt linh tinh ngoài đường và hình như chỉ giữ dc 1 lúc 1 cái và combo hơi ít,so với DMC thì hơi kì :->

Mai Thùy Linh
02-06-2008, 21:54
http://img144.imageshack.us/img144/9003/bimatkungfupandacw0.jpg

Sẽ có 7 nhân vật chơi được bao gồm Gấu , Cáo và 5 vị sư phụ (Khỉ, Hổ, Sếu, Bọ Ngựa và Rắn) . Chả nhẽ con Báo Tailung lại ko playable trong phần Story sao :-?

Có phần chơi đối kháng với tối đa 4 người chơi trên một máy tính , ko có chức năng chơi mạng.

Cheat để mở toàn bộ nhân vật (bao gồm cả Tailung) là : <V<>V

Supreme Archangel
02-06-2008, 22:49
bác nào cho xin link down bản demo của PC và cấu hình luôn nhỉ, đợi bản full lâu quá hichic

hunter_tien
03-06-2008, 00:39
chơi demo có đoạn con gấu bị trùm mềm ăn đòn nhắng phết..rồi bùm 1 cái phi lên nóc nhà..mà sao tui tưởng chỉ dk dc con gấu thôi chứ..nhìn nó ngu vãi..chạy chạy ass còn lắc lắc

albus
03-06-2008, 08:20
nghe nói bản PC và 360 là do 2 studio khác nhau làm đúng ko mấy bác ? nếu đúng như vậy thì ko bít gameplay với graphic có khác nhau nhiều ko nhỉ ??

taykiemquy
03-06-2008, 09:10
đang mong bản NDS ko biết nó làm ra sao nhỉ ?????????????????????????????

Mai Thùy Linh
04-06-2008, 08:54
Ngày 27/06/2008 bản KungFu Panda cho PC mới ra :eyebrow:

Buồn quá :((:((:((

Supreme Archangel
04-06-2008, 10:47
Ngày 27/06/2008 bản KungFu Panda cho PC mới ra :eyebrow:

Buồn quá :((:((:((

bác này nhầm hàng rồi, vừa ra đây này, ai có acc megashare thì down đi

Kung.Fu.Panda-RELOADED

http://stay-still.com/imageshl/tpfz0dpmij939bu30a.jpg

NFO:
http://stay-still.com/imageshl/6pghbua9c4zp9h6a9hxy.jpg

Information:

http://www.gamespot.com/pc/action/kungfupanda

Download:

rld-kfpa.iso
http://d01.megashares.com/?d01=8d65182

TheGunner1234
04-06-2008, 10:49
Tỷ tỷ MTL vào đao nhanh, Game ăn theo phim hay nhất của năm =))

DreamRockman
04-06-2008, 11:01
bác nào cho xin link down bản demo của PC và cấu hình luôn nhỉ, đợi bản full lâu quá hichic
Đây là cấu hình của bác: http://mofunzone.com/download_games/kung_fu_panda.shtml

Còn đây là link bản demo:

http://games.yimg.com/games/promodemos/knf/panda/KFP_ENU.exe

P/s: Cho hỏi cái là bản này cài ra mấy GB? Bởi vì cái demo chỉ có nửa GB mà cái full game của Supreme lại đến hơn 7GB.

Mai Thùy Linh
04-06-2008, 12:27
Tỷ tỷ MTL vào đao nhanh, Game ăn theo phim hay nhất của năm =))

Thúc thúc không được trù ẻo tỷ tỷ 8-}

Cảm ơn Sup nhé :-*

silvin007
07-06-2008, 11:25
Tui choi game nay ma` dzo no noi la` bi sao cai gi` do' nen ko vo dc, ai bit sdua chi? giup cai'

TDK2006
07-06-2008, 11:41
Đợi mấy bữa nữa xem có link nào khác không chứ Mề gà với Ra pít là thua rồi , không có ACC .>_<

taykiemquy
15-06-2008, 16:07
oh có bản NDS rồi.... cảm nhận đầu tiên khi chơi là rất sướng vì cầm bút mà chỉ trỏ trên màn hình...... mà hụt hẫng 1 cái là game rất ít boss ..... chơi đc đến 65% game mà ko thấy 1 con boss nào ngoài lính cả

-=M.0.N=-
15-06-2008, 17:54
Mà khi nào ra trên ps2 vậy mấy bác ^^ chỉ có con ps2 nên chờ....
Ra rồi, nãy ra hàng có thấy qua, đồ họa xấu vãi 8-}.

h3ll4ngel
16-06-2008, 11:35
Có trên pc chưa vậy nếu có thì cho em xin link nha :'>

DreamRockman
16-06-2008, 12:24
Có trên pc chưa vậy nếu có thì cho em xin link nha :'>
Chịu khó tìm cho kĩ cái, ngay ở mấy topic dưới :-w:

Link Mềgà, tớ chưa test nhưng đếm đủ 75 parts

Megaupload Folder Link
Code:
http://www.megaupload.com/?f=17XZMMJS


Password: FIFAKILLER

h3ll4ngel
16-06-2008, 13:04
Có torretn nhanh ko ạ cho e xin cái::)