PDA

View Full Version : mua súng nhanh!!!!!!crazydevil
07-05-2008, 16:52
ai biết cách tạo phím mua nhanh chỉ em với,trước làm được mà lâu ko chơi cs nên quên mất::(
VD: tạo phím F1 là mua nhanh,khi mình ấn F1 thì sẽ mua được súng,đạn,giáp,bom......

akmp5
08-05-2008, 09:40
Đặt nút re-buy là F2 rồi mua đủ một lần. Lần sau chỉ việc nhấn F2 là có ngay.

gantas
08-05-2008, 15:28
Vậy lần 1 mua sao =)), chưa kể nếu round đầu của akmp là gun round còn round sau là eco round thì F2 nó ra cái gì =))

crazydevil
08-05-2008, 18:03
mình hỏi cs 1.1 ma =.= còn trong 1.6 nó có sẵn cái auto buy rùi
có ai bít hông chỉ dùm cái nèo -____-
mình nhớ đúng câu lệnh bắt đầu là bind [phím]".........."
trong " ...." không nhớ phải đánh thế nào :|

bossv4
09-05-2008, 11:26
Cú pháp lệnh ấy ví dụ như là:
bind "F1" "ak47; m4a1; primammo; vest"
List các thứ có thể mua được thì bạn vào folder cstrike rồi mở file autobuy.txt là có :D

[NS]Jun
09-05-2008, 23:30
Cú pháp lệnh ấy ví dụ như là:
bind "F1" "ak47; m4a1; primammo; vest"
List các thứ có thể mua được thì bạn vào folder cstrike rồi mở file autobuy.txt là có :D

3:-o 1.1 mà


mình hỏi cs 1.1 ma =.= còn trong 1.6 nó có sẵn cái auto buy rùi
có ai bít hông chỉ dùm cái nèo -____-
mình nhớ đúng câu lệnh bắt đầu là bind [phím]".........."
trong " ...." không nhớ phải đánh thế nào
bind [phím] "buy;menuselect 4;menuselect 3;..."

- 4 và 3 là kí hiệu súng muốn mua, muốn mua cái gì thay bằng số tương ứng
- ... là những thứ muốn mua, cứ thế mà gõ vào nha

crazydevil
10-05-2008, 04:15
Jun;7653052']3:-o 1.1 mà


bind [phím] "buy;menuselect 4;menuselect 3;..."

- 4 và 3 là kí hiệu súng muốn mua, muốn mua cái gì thay bằng số tương ứng
- ... là những thứ muốn mua, cứ thế mà gõ vào nha

cám ơn bạn nhìu:x
.............................................

[Hr]
17-05-2008, 23:30
+ Xài nhiêu đây đủ òi nè :

bind "F1" "deagle;vesthelm;vest;buyammo2;buyammo2;buyammo2;buyammo2;buyammo2;buyammo2"
[Phím F1 thành mua DE rồi up giáp 2 hoặc không đủ thì up giáp 1 sau đó được nhiêu đạn thì mua]

bind "F2" "ak47;m4a1;vesthelm;vest;primammo"
[Phím F2 thành AK khi bên Ts, M4 khi bên CTs rồi up giáp 2 hoặc giáp 1 khi không đủ tiền, sau đó up đạn nhiêu được thì up]


bind "F3" "awp;vesthelm;vest;buyammo1"
[Phím F3 thành mua AWP, giáp 2 rồi không đủ thì up giáp 1, đạn 10 viên - xài ***** hết đâu, snap đục trong pub full cũng ***** hết được]

bind "F4" "defuser;hegren;flash;flash"
[Phím F4 thành mua kềm, HE, FL X2, theo thứ tự ưu tiên]

bind "F5" "scout;vesthelm;vest;buyammo1;buyammo1"
[Phím F5 thành Scout, giáp 2 không đủ thì up giáp 1, sau đó đạn 30 viên - tui bắn Scout vì muốn làm siêu nhân khi tâm trạng đang vui, không thích thì xóa]

bind "F6" "defuser;vesthelm;vest"
[Phím F6 thành kềm, giáp 2 rồi không đủ thì giáp 1]

bind "q" "vesthelm;vest;buyammo2;buyammo1;hegren;flash;flash"
[Phím Q thành giáp 2 hoặc không đủ thì up giáp 1, đạn cho súng lớn - PrimWeapon, đạn cho súng nhỏ - Pistol mỗi loại 1 đơn vị đạn, dư nữa thì lên HE, FL X2]

crazydevil
18-05-2008, 05:12
thxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:x
http://www.mediafire.com/?9glnynonmyv