PDA

View Full Version : commando!vô đây nói nèemkhue
12-06-2004, 16:05
ai biết password của từng màn ko?
nói tui biết với,tui mới chơi đến màn 3 thui [-o<

FFVII_Cloud
12-06-2004, 16:37
__Khổ lắm,chú em phải nói rõ là commandos loại nào thì mới cho pass được chứ.Commandos có nhiều dạng lắm.Đã chơi qua 2 bản Men Of Courage và Behind Enemy Lines hý vọng trùng với game bạn cần.Còn commados 1 thì chịu,không nhớ.Thử dùng Cheats rồi search pass của từng cửa xem sao.

Commandos 2: Men Of Courage Cheats
lv1-XHGDR
lv2-WKUC4
lv3-YSM51
lv4-B7D8F
lv5-3GHSL
lv6-AZLM1
lv7-JAHSG
lv7-UN63A
lv8-VAZ2P
lv9-9TT5W

Commandos: Behind Enemy Lines
lv1-W2D4
lv2-YJJXB
lv3-4FQBF
lv4-5DNCQ
lv5-6S5TL
lv6-AT1WN
lv7-O9VJ8
lv8-WQ9XB
lv9-Q2AXT
lv10-TUGPD
lv11-9WODW
lv12-UVHDC
lv13-FBK48
lv14-WA8DW
lv15-KEWD3
lv16-R7JP3
lv17-FXIMV
lv18-ZZMJV
lv19-8HCWN
lv20-C7KWW

emkhueto
13-06-2004, 10:26
tui cũng là em khue đây, tui muốn comandos 1

hands
13-06-2004, 19:25
chùi ui,commandos nào thì cũng rứa thôi,commandos 1 thì dùng mã GONZO1982 xong sau đó bấm Ctrl+I để chỉnh mã bất tử,mã từng dòng thì không nhớ vì lâu quá rồi,nhưng có thể dùng cách này để qua dòng rồi sau đó ghi lại mã dòng,vì khi kết thúc 1 vòng đều có mã mà,dùng cách này tuy hơi lâu nhưng được cái tìm được mã dòng-À còn 1 điều nữa,nếu không nói thì nguy to-đó là cách qua dòng nhanh,để qua dòng nhanh thì nhấn Ctrl+Shift+N,đó là cách qua dòng nhanh nhất sau khi đã chỉnh mã bất tử.Còn như commandos Behind of Enemy Lines-để chỉnh mã bất tử thì dùng mã-GONZOOPERA1982 rồi cũng như trên mà chỉnh mã bất tử,tha hồ cho địch bắn mà ta vẫn sống nhăn,hihi......!