PDA

View Full Version : Cho hỏi cách chế tạo PHÙ và chế tạo máuLâm_Max_Club
15-01-2008, 20:26
Cho tôi hỏi về cái vụ học kỹ năng chế tạo phù và máu cần có cái gì cái gì và cái gì ép nhanh hok và ra thế nào cảm ơn nhìu hiện mới sắm máy nhà

Jenova_vn
19-01-2008, 21:05
Kỹ năng chế dược (luyện đơn) cho phép đồng đạo tự chế tạo các loại dược liệu để sử dụng trong những trường hợp cần thiết. Mỗi một loại đơn được sẽ có các công thức khác nhau, để tạo ra chúng bạn phải tốn không ít thời gian để tìm nguyên liệu và hợp thành dược phẩm.Đơn dược sau khi chế tạo xong có thể đem bày bán, giao dịch trong thành.NPC dạy thuật chế dược Tọa độ


Du Phương Đại Phu
215 – 225 Thành ĐôLoại hình
Tên gọi
Đẳng cấp
Nguyên liệu 1
Nguyên liệu 2
Nguyên liệu 3
Nguyên liệu 4
Thể lực tiêu hao
Kinh nghiệm nhận được

Phục hồi sinh lực
Kim Sáng Tán
1
2 Ba Đậu1
1

Chỉ Huyết Tán
3
1 Cát Cánh
3 Tàng Hồng Hoa
1 Ba Đậu

1
1

Bạch Vân Tán
5
1 Hoàng Liên
1 Cát Cánh
1 Xác ve

1
1

Thiên Hương Vân Cẩm Tục
7
3 Xuyên Sơn Giáp
2 Xác ve
2 Hoàng Liên
2 Tàng Hồng Hoa
1
2

Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao
8
3 Xạ Hương
2 Điền Thất
2 Xác ve
2 Ba Đậu
1
4

Phục hồi nội lực
Tiểu Hoàn Đơn
2
1 Tàng Hồng Hoa
1 Ba Đậu


1
4

Hoàn Dương Đơn
4
1 Cát Cánh
1 Tàng Hồng Hoa
1 Ba Đậu

1
4

Đại Hoàn Đơn
6
1 Hoàng Liên
1 Cát Cánh
1 Xác ve

1
4

Nhất Nguyên Phục Thủy Đơn
7
3 Điền Thất
2 Xác ve
2 Hoàng Liên
2 Tàng Hồng Hoa
1
2

Vạn Vật Quy Nguyên Đơn
8
3 Xuyên Sơn Giáp
2 Điền Thất
2 Xác ve
2 Ba Đậu
1
4

Phục hồ sinh lực và nội lực
Thanh Tâm Tán
2
2 Ba Đậu
1 Tàng Hồng Hoa


1
1

Ích Khí Tán
4
2 Cát Cánh
1 Tàng Hồng Hoa
1 Hoàng Liên

1
1

Ngọc Linh Tán
6
2 Hoàng Liên
1 Cát Cánh
1 Xác ve

1
1

Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn
8
3 Xuyên Sơn Giáp
3 Điền Thất
2 Xác ve
3 Tàng Hồng Hoa
1
5

Sinh Sinh Tạo Hóa Tán
9
3 Xạ Hương
3 Xuyên Sơn Giáp
2 Điền Thất
3 Cát Cánh
1
5

Thuốc trị thương
Bạch Nhật đơn
1
2 Ba Đậu
3 Tàng Hồng Hoa
2 Mộc Nhĩ
1 Dược Vương Thần Biên
1
1

Ích Dương Tán
1
2 Ba Đậu
3 Tàng Hồng Hoa
2 Mộc Nhĩ
1 Dược Vương Thần Biên
1
1

Toàn Sinh đơn
3
3 Cát Cánh
2 Tàng Hồng Hoa
2 Khuynh Li đậu
3 Dược Vương Thần Biên
1
1

Thiên Kim Tán
3
3 Cát Cánh
2 Tàng Hồng Hoa
2 Khuynh Li đậu
3 Dược Vương Thần Biên
1
1

Triệu Hồn đơn
5
3 Hoàng Liên
2 Cát Cánh
2 Nhiễu Minh đậu
5 Dược Vương Thần Biên
1
1

Bổ Thiên Tán
5
3 Hoàng Liên
2 Cát Cánh
2 Nhiễu Minh đậu
5 Dược Vương Thần Biên
1
1

Ngư Thần Dịch Sử Đơn
7
3 Xác ve
2 Hoàng Liên
2 Dung Trạch Cốc
8 Dược Vương Thần Biên
1
3

Thất Trùng Thất Hoa Tán
7
3 Xác ve
2 Hoàng Liên
2 Dung Trạch Cốc
8 Dược Vương Thần Biên
1
3

Bôn Tinh Khước Nguyệt Đơn
8
3 Xuyên Sơn Giáp
2 Điền Thất
2 Mía
10 Dược Vương Thần Biên
1
6

Đại Nhật Viêm Dương Tán
8
3 Xuyên Sơn Giáp
2 Điền Thất
2 Mía
10 Dược Vương Thần Biên
1
6

Thuốc giải độc
Giải Độc đơn
1
1 Ba Đậu
1 Tàng Hồng Hoa
2 Mộc Nhĩ
1 Dược Vương Thần Biên
1
1

Chỉ Thủy đơn
3
1 Cát Cánh
1 Tàng Hồng Hoa
2 Khuynh Li đậu
2 Dược Vương Thần Biên
1
1

Bài Vân đơn
5
1 Hoàng Liên
1 Cát Cánh
2 Nhiễu Minh đậu
3 Dược Vương Thần Biên
1
1

Càn Nguyên Chánh Khí Đơn
7
1 Xác ve
1 Hoàng Liên
2 Dung Trạch Cốc
4 Dược Vương Thần Biên
1
3

Thiên Vương Bổ Tâm đơn
8
1 Xuyên Sơn Giáp
1 Điền Thất
2 Mía
5 Dược Vương Thần Biên
1
6

Kỹ năng chế phù cho phép đồng đạo có thể tự chế tạo cho mình các hồi thành phù, cũng như những giám định phù cao cấp để giám định trang bị, vũ khí.Trong những trận chiến sinh tử, hoặc những lần nhận nhiệm vụ xa, bằng hữu luôn cần mang theo các loại phù chú để có thể quay về kịp thời, nhanh chóng. Ngoài ta, Quý đồng đạo cũng sẽ dễ dàng sử dụng những kỳ trân dị bảo thu nhận được trong chốn giang hồ nhờ các giám định phù thần bí. Võ lâm nhân sĩ còn chờ gì nữa?NPC dạy thuật chế phù Tọa độ


Vân Du Đạo Nhân
169-187 Biện KinhLoại hình
Tên gọi
Đẳng cấp
Nguyên liệu 1
Nguyên liệu 2
Nguyên liệu 3
Nguyên liệu 4
Công cụ
Thể lực tiêu hao
Kinh nghiệm nhận đượcGiám Định

phù
Giám Định phù cấp 1
1
1 Chu Sa
1 Hắc Khuyển Linh Huyết
1 Độn Giáp Thư


1
1

Giám Định phù cấp 2
2
1 Chu Sa
1 Hắc Khuyển Linh Huyết
1 Độn Giáp Thư


1
1

Giám Định phù cấp 3
3
1 Chu Sa
1 Hắc Khuyển Linh Huyết
1 Độn Giáp Thư


1
1

Giám Định phù
Cấp 4
4
Đan Tâm Sa 1
1 Thanh Ô Linh Huyết
1 Độn Giáp Thư
1 Linh Phù Chỉ

1
1

Giám Định phù
Cấp 5
5
Đan Tâm Sa 2
2 Thanh Ô Linh Huyết
2 Độn Giáp Thư
2 Linh Phù Chỉ

1
1

Giám Định phù
Cấp 6
6
Bích Huyết Sa 1
1 Huyền Hạc Linh Huyết
2 Độn Giáp Thư
4 Linh Phù Chỉ

1
1

Giám Định phù
Cấp 7
7
Bích Huyết Sa 2
2 Huyền Hạc Linh Huyết
4 Độn Giáp Thư
8 Linh Phù Chỉ

1
2

Hồi thành phù
Biện Kinh hồi phù
1
1 Linh Phù ChỉBiện Kinh Phù Thạch
1
1

Thành Đô hồi phù
1
1 Linh Phù ChỉThành Đô Phù Thạch
1
1

Tuyền Châu hồi phù
1
1 Linh Phù ChỉTuyền Châu Phù Thạch
1
1

Tương Dương hồi phù
1
1 Linh Phù ChỉTương Dương Phù Thạch
1
1

Dương Châu hồi phù
1
1 Linh Phù ChỉDương Châu Phù Thạch
1
1

blade_the
19-01-2008, 21:34
vấn đề ở đây là TND :D nghèo quá chả có tiền mua TND :(

h_a_t_e_l_o_v_e
29-01-2008, 13:05
Pro nèo chỉ lun các điểm lượm XÁC VE và ĐIỀN THẤT .... cho em với :D