PDA

View Full Version : Em không vào TLBB được.? Help Me !!thainhan20032000
23-12-2007, 15:02
Hiện giơ` em không vào được TLBB ,em có cho chay auto update nhưng không được . Em nghe nói có phiên bản mới nhưng em down về không được
Trong quá trình down được khoảng 97 % thì ko cho down tiếp tục và phải làm lại từ đầu trở lại . Hiện em đang sử dụng chương trình hổ trợ Idman + Dap nhưng không dc ai bít giúp em với thành thật cám ơn . Nếu chơi phiển bản mới thì về tài khoảng có cần đăng ky không vậy các anh .

snoopyy
23-12-2007, 17:33
~.~ ra tiệm net quen nhờ chủ tiệm down giùm mấy bản dưới đây http://tl.gate.vn/Download/ , coi cụ thể phiên bản hiện có ở máy mình rồi hẵng nhờ down . Bản mới thì vẫn chơi tiếp tục thích hì tạo tài khoản chơi phái khác :D .