PDA

View Full Version : Đặc điểm từng quân trong Age of Empires Rise of Romebluerose1
07-04-2004, 19:52
Copy

Egyptian
Quân Egyptian có ngựa R nhiều máu nhất: ngựa tên R có 93 máu con ngựa xọc có 133 máu. Khi nâng cấp Nobility(Hình đầu người trong nhà BC) thì tăng lên 182 máu nên có thể cai là mạnh nhất về ngựa R, thích hợp với đánh nhanh vì lên đời 4 không có lửa.
Bắn đá yếu, không có xe bắn tên
Tốc độ khai thác vàng của nông dân khá nhanh, ban đầu đã là 12đv/nông dân

Greek
Quân Greek không có unit bắn tên nào cả (chỉ có cung T) chỉ có ngựa chém C nhưng chỉ được nâng cấp 1 lần, sức mạnh tối đa là 10+4.
Để khắc phục nhược điểm này, xe bắn đá và bắn tên rất mạnh, quân cận chiến Centurion cũng rất mạnh.
Tuy nhiên, người phải chơi quân Greek thường rất khó khăn vì rất tốn vàng và có ít sự lựa chọn ngoài ngựa C. Greek rất mạnh khi chiến đấu trên biển (nhưng thường không chơi)

Babylonian
Quân babylon có ngựa tên R nhưng chỉ nâng cấp tối đa 2 level, ngựa xọc đôi sức mạnh tối đa 9+4, giáp 2+4, không có voi.
Không có xe bắn tên nhưng có xe bắn đá rất mạnh.
Đặc biệt tháp canh nâng cấp tối đa lên tới 480 máu ( so với 240 máu của các loại quân khác).
Tường thành tối đa lên tới 960 máu.

Minoan
đế chế hùng mạnh nhất nhì trong AOE. Cung A của minoan được +1 tầm xa ngay khi sinh ra và bắn nhanh gấp 1,5 lần cung A khác. Với đầy đủ các công nghệ chiến đấu tầm xa Minoan là một trong những đế chế mạnh nhất AOE. Có lửa, balista và catapul lên điên tuy không lợi bằng hittile hay sumerial nhưng cũng rất đáng nể. Thuộc loại quân dùng vàng nên Minoan rất yếu khi cạn kiệt nguồn vàng. Đó chính là điểm yếu của quân này

Hittile
Quân này được nhiều người đánh giá là mạnh nhất trong AOE. Với ngựa R +1 attack ngay khi sinh ra và catapul 300 máu gấp đôi quân khác là diểm mạnh của hittile. Không có balista.

Phoenician
Nông dân lấy gỗ nhanh nhất, ban đầu đã là 13 đv gỗ/1 nông dân, khi nâng cấp tôi đa là 19/nông dân.
Ngựa tên R và xọc đôi chỉ nâng cấp lên level 2.
Voi húc có thể lên điên. Bắn đá yếu, không có xe bắn tên.
Đời 4 có lửa. Centurion rất mạnh.
Và một đặc điểm nữa là voi có giá rẻ nhất

Persian
Không có ngựa R nhưng ngựa C và bắn đá rất mạnh.
Voi có thể lên điên và có tốc độ di chuyển nhanh nhất.
Các unit bắn tên có tầm bắn rất gần(7+1).
Không có nhà BY.
Nếu dùng Priest thì có đủ các phép thuật

Carthaginian
Không có ngựa R. Bắn đá yếu nhưng xe bắn tên có thể mạnh tối đa.
Voi có thể lên điên và có nhiếu máu nhất(750 co với 600 của quân khác).
Centurion rất mạnh và cũng có nhiều máu hơn.
Nếu đánh trên biển thì thuyền phun lửa Fire Galley rất mạnh(24+12)

Sumerian
Đặc điểm nổi bật nhất của dân tộc Sumerian là ruộng có rất nhiều lương thực(500 và tối đa là 725).Tuy nhiên nông dân lấy gỗ và vàng hơi chậm.
Ngựa tên R và xọc đôi đều mạnh gần tối đa.
Khiên vàng chỉ có một.
Xe bắn đá rất mạnh.

Shang
Có một lợi thế nổi bật mà ai cũng biết là giá của nông dân rẻ nhất(35) nên có tốc độ phát triển rất nhanh.
Đời 4 không có lửa nhưng ngựa đôi và ngựa C có thể nâng cấp lên mức tối đa.
Bắn đá sức mạnh trung bình.
Các đơn vị nâng cấp trong nhà BS đều tối đa.

Roman
Quân Roman không có ngựa tên R nhưng lại có ngựa xọc, có thể lên xọc đôi với sức mạnh tối đa. Quân Centurion cũng có sức mạnh tối đa.
Bắn đá rất mạnh nhưng không lên lửa.
Tháp canh và các unit bắn tên không có hoặc rất yếu.

Palmyran
Khổ cho palmyran là giá của nông dân rất đắt(75) nhưng bù lại có tốc độ làm việc rất nhanh và có 1 giáp.
Xe bắn đá rất mạnh nhưng gần.
Ngựa R, C và voi đều rất mạnh. Voi húc có thể lên điên.

Macedonian
Không có ngựa R. Nhựa tên C và cung A đều mạnh tối đa
Xe bắn đá và bắn tên yếu nhất.
Các unit cận chiến đặc biệt mạnh.
Ngựa, voi, Centurion đều có thể lên điên

Yamato
Không có ngựa R nên thường dùng cung A và ngựa C(rất mạnh)
Không có voi, bắn đá yếu nhưng đời 4 được lên lửa.
Centurion mạnh tối đa.

Choson
Không có ngựa R. Ngựa C và Z khá mạnh.
Xe bắn đá không được nâng cấp.
Tháp canh khi nâng cấp lên level cuối cùng rất mạnh và có tầm bắn xa nhất(7+5).

langgiangboy
08-04-2004, 14:04
Copy

Egyptian
Quân Egyptian có ngựa R nhiều máu nhất: ngựa tên R có 93 máu con ngựa xọc có 133 máu. Khi nâng cấp Nobility(Hình đầu người trong nhà BC) thì tăng lên 182 máu nên có thể cai là mạnh nhất về ngựa R, thích hợp với đánh nhanh vì lên đời 4 không có lửa.
Bắn đá yếu, không có xe bắn tên
Tốc độ khai thác vàng của nông dân khá nhanh, ban đầu đã là 12đv/nông dân

Greek
Quân Greek không có unit bắn tên nào cả (chỉ có cung T) chỉ có ngựa chém C nhưng chỉ được nâng cấp 1 lần, sức mạnh tối đa là 10+4.
Để khắc phục nhược điểm này, xe bắn đá và bắn tên rất mạnh, quân cận chiến Centurion cũng rất mạnh.
Tuy nhiên, người phải chơi quân Greek thường rất khó khăn vì rất tốn vàng và có ít sự lựa chọn ngoài ngựa C. Greek rất mạnh khi chiến đấu trên biển (nhưng thường không chơi)

Babylonian
Quân babylon có ngựa tên R nhưng chỉ nâng cấp tối đa 2 level, ngựa xọc đôi sức mạnh tối đa 9+4, giáp 2+4, không có voi.
Không có xe bắn tên nhưng có xe bắn đá rất mạnh.
Đặc biệt tháp canh nâng cấp tối đa lên tới 480 máu ( so với 240 máu của các loại quân khác).
Tường thành tối đa lên tới 960 máu.

Minoan
đế chế hùng mạnh nhất nhì trong AOE. Cung A của minoan được +1 tầm xa ngay khi sinh ra và bắn nhanh gấp 1,5 lần cung A khác. Với đầy đủ các công nghệ chiến đấu tầm xa Minoan là một trong những đế chế mạnh nhất AOE. Có lửa, balista và catapul lên điên tuy không lợi bằng hittile hay sumerial nhưng cũng rất đáng nể. Thuộc loại quân dùng vàng nên Minoan rất yếu khi cạn kiệt nguồn vàng. Đó chính là điểm yếu của quân này

Hittile
Quân này được nhiều người đánh giá là mạnh nhất trong AOE. Với ngựa R +1 attack ngay khi sinh ra và catapul 300 máu gấp đôi quân khác là diểm mạnh của hittile. Không có balista.

Phoenician
Nông dân lấy gỗ nhanh nhất, ban đầu đã là 13 đv gỗ/1 nông dân, khi nâng cấp tôi đa là 19/nông dân.
Ngựa tên R và xọc đôi chỉ nâng cấp lên level 2.
Voi húc có thể lên điên. Bắn đá yếu, không có xe bắn tên.
Đời 4 có lửa. Centurion rất mạnh.
Và một đặc điểm nữa là voi có giá rẻ nhất

Persian
Không có ngựa R nhưng ngựa C và bắn đá rất mạnh.
Voi có thể lên điên và có tốc độ di chuyển nhanh nhất.
Các unit bắn tên có tầm bắn rất gần(7+1).
Không có nhà BY.
Nếu dùng Priest thì có đủ các phép thuật

Carthaginian
Không có ngựa R. Bắn đá yếu nhưng xe bắn tên có thể mạnh tối đa.
Voi có thể lên điên và có nhiếu máu nhất(750 co với 600 của quân khác).
Centurion rất mạnh và cũng có nhiều máu hơn.
Nếu đánh trên biển thì thuyền phun lửa Fire Galley rất mạnh(24+12)

Sumerian
Đặc điểm nổi bật nhất của dân tộc Sumerian là ruộng có rất nhiều lương thực(500 và tối đa là 725).Tuy nhiên nông dân lấy gỗ và vàng hơi chậm.
Ngựa tên R và xọc đôi đều mạnh gần tối đa.
Khiên vàng chỉ có một.
Xe bắn đá rất mạnh.

Shang
Có một lợi thế nổi bật mà ai cũng biết là giá của nông dân rẻ nhất(35) nên có tốc độ phát triển rất nhanh.
Đời 4 không có lửa nhưng ngựa đôi và ngựa C có thể nâng cấp lên mức tối đa.
Bắn đá sức mạnh trung bình.
Các đơn vị nâng cấp trong nhà BS đều tối đa.

Roman
Quân Roman không có ngựa tên R nhưng lại có ngựa xọc, có thể lên xọc đôi với sức mạnh tối đa. Quân Centurion cũng có sức mạnh tối đa.
Bắn đá rất mạnh nhưng không lên lửa.
Tháp canh và các unit bắn tên không có hoặc rất yếu.

Palmyran
Khổ cho palmyran là giá của nông dân rất đắt(75) nhưng bù lại có tốc độ làm việc rất nhanh và có 1 giáp.
Xe bắn đá rất mạnh nhưng gần.
Ngựa R, C và voi đều rất mạnh. Voi húc có thể lên điên.

Macedonian
Không có ngựa R. Nhựa tên C và cung A đều mạnh tối đa
Xe bắn đá và bắn tên yếu nhất.
Các unit cận chiến đặc biệt mạnh.
Ngựa, voi, Centurion đều có thể lên điên

Yamato
Không có ngựa R nên thường dùng cung A và ngựa C(rất mạnh)
Không có voi, bắn đá yếu nhưng đời 4 được lên lửa.
Centurion mạnh tối đa.

Choson
Không có ngựa R. Ngựa C và Z khá mạnh.
Xe bắn đá không được nâng cấp.
Tháp canh khi nâng cấp lên level cuối cùng rất mạnh và có tầm bắn xa nhất(7+5).cho em bổ xung tí xíu
Roman xây nhà rẻ nhất và Sumerian có pháo điên bắn nhanh nhất(theo em chỉ có Hittile đú được thôi

langgiangboyz
09-04-2004, 07:30
cái này thì nhiều ng` biết rồi, bluse cóp py lại làm chi, đã thế lại còn được cộng những 5 mp mới nể chứ.

fortunamajor
09-04-2004, 22:49
Nạy chúa! Coppi y nguyên luôn, cái sai rành rành còn ko thèm sửa. Ai Cập mà ko có lửa ===> Bó tay.

Bài post của tôi đề nghị được + 20Mp:
Quân Yamato: các đặc điểm về quân Yamato:
+ Phu : Gía mua 50food. Làm việc tăng 15%, tốc đọo tăng 15%, làm vàng tăng 25%. Hp 25, attack 3, armor 0. Ko nâng câp đựơc nhà Temple phu .
+ Nhà Archery Range (BA): các lọai quân: cung Bowman(cung T), cung Composite Bowman(cung A), ngựa Heavy Horse Archer(cung C).
+ đặc điểm các lọai quân trong nhà Archery Range A:
_ cung Bowman T:+ giá mua 40food,20wood
+ attack 3+1, armor 0+6, Range bắn xa 5+3, Hp 35
+ tốc độ bắn bình thường, tốc độ di chuyển bình thường
_cung Composite Bowman A:+giá mua 40food,20god
+ attack 5+1, armor 0+6, Range bắn xa 7+3, Hp 45
+ tốc đọo bắn nhanh, tốc độ di chuyển bình thường
_ngựa Heavy Horse Archer C:+giá mua 53god, 37 food
+ attack 8+1, armor 0+6, Range bắn xa 7+3, Piercing Armor khien 0+2, Hp 103
+ tốc độ bắn nhanh, tốc độ di chuyển nhanh
+ Nhà Barracks (BB): các lọai quân : Axeman ( linh T), Slinger (quay da), Short Swordsman (linh Z).
+ đặc điểm các lọai quân trong nhà Barracks:
_ Axeman T: gía mua 50food
+ attack 5+7, aromor 0+6, Piercing Armor khien 2+2, Hp 50.
+ tốc độ di chuyển chậm, tốc độ chiến đấu chậm.
_ Slinger (quay da): giá mua 40 food, 10 stone
+ attack 2+2, armor 0, Piercing Armor khien 2+2, Range bắn xa 4+1, Hp 25
+ tốc độ di chuyển chậm, tốc độ bắn chậm
_ Short Swordsman (linh Z): giá mua 35food, 15 god
+attack 7+7, armor 1+6, Piercing Armor khien 2, Hp 60.
+tốc độ di chuyển chậm, tốc độ chiến đấu chậm.
+ Nhà Stable (BL): các lọai quân: Scout (ngựa tìm đường T), Cataphract(ngựa C).
+ đặc điểm các lọai quân trong nhà Stable:
_ Scout (ngựa tìm đường T): giá mua 75 food, giảm 25% giá mua
+attack 3+7, armor 0+6, Hp 68
+ tốc độ di chuyển nhanh, khả năng mở bản đồ, ko auto attack.
_ Cataphract(ngựa C): giá mua 60 god, 52 food
+attack 12+7, armor 3+6, Piercing Armor khien 1, Hp 206. + 25%Hp
+ tốc độ di chuyển nhanh, tốc độ chiến đấu nhanh.
+Nhà Dock (nhà thuyên BD): các loại quân: Fishing Ship (thuyền F), Merchant Ship(thuyền R ),Light Transport (thuyền T),Trireme (thuyền E). Juggernaught (thuyền C).
+ đặc điểm các loại quân trong nhà Dock:
_ Fishing Ship (thuyền F): giá mua 50 wood, Hp 99. Khả năng đánh cá. Tăng 35%Hp
-_ Merchant Ship(thuyền R ): giá mua 100 wood, Hp324. Khả năng đổi tài nguyên. Tăng 35%Hp
_ Light Transport (thuyền T):giá mua 150 wood, Hp 259. Khả năng chuyên chở 10 limit Tăng 35%Hp
_ Trireme (thuyền E): giá mua 135 wood
+ attack 12+1, armor 0, Range bắn xa 7+3, Hp 259. Tăng 35%Hp
+ tốc độ di chuyển bình thường, tốc độ bắn nhanh. Attack = tên
_ Juggernaught (thuyền C): giá mua 135 wood, 75 god
+ attack 35 +1, armor 0, Range bắn xa 10+2, Hp 253. Tăng 35%Hp
+ tốc độ di chuyển chẩm, tốc độ bắn chậm. Attack = đá
+Nhà Academy (BY): các loại quâ: Centurion ( linh Ak)
+ đặc điểm các loại quân trong nhà Academy:
_ Centurion ( linh Ak): giá mua:40 god, 60 food
+attack: 30+7, armor 8+6, Piercing Armor khiên 0+2, Hp 160.
+ tốc độ di chuyển chậm, tốc độ chiến đấu chậm.
+Nhà Siege workshop (BK): các lọai quân: Catapult( bắn đá C),
+đặc điểm các lọai quân trong nhà Siege workshop (BK):
_ Catapult( bắn đá C): giá mua 80god, 180 wood.
+attack: 50+1, armor 0, Range bắn xa 10+2, Hp 75
+tốc độ di chuyển chậm, tốc độ chiến đấu chậm.
+Nhà Temple (BP): các lọai quân: Priest (phù thủy)
+đặc điểm nhà Temple (BP): nhà Temple của Yamato ko có khả năng nâng cấp ngoài nâng cấp nhìn xa cho Priest (phù thủy):
_ Priest (phù thủy): giá mua 125 god
+ attack 0, armor 0, Range bắn xa 10+3, Hp25
+ tốc độ di chuyển chậm. Tốc độ chiến đấu chậm, khả năng hồi Hp cho lính của mình, thu phục lính của đối phương.
NHẬN XÉT :
________Quân Yamato là quân thích hợp cho việc đánh nhanh vì ngựa C giá rẻ 35%, phu làm việc tăng 15%, tốc độ phu tăng 15%. Nhưng khi đánh lâu dài Yamato cũng rất lợi hại với việc cung A bắn xa 7+3, Linh Ak nâng câp hết, thuyền cũng rất mạnh với việc +35% Hp. Tuy vậy, Yamato la 1 công nghệ dùng god thuần, ko co quân dùng wood nên cũng có yếu điểm như các công nghệ dùng god thuần khác là …hết god. Vậy lên đánh Yamato tốt nhất là bạn lên đánh nhanh từ đời 3 khi mà lượng God trên Map còn dồi dào và áp đảo về số lượng ngựa C .Nếu để đối phương lên đời 4 thì tốt nhất là bạn nên tích lũy nhiều God, tích lũy nhiều quân để đánh 1 trận là quét sạch, nếu ko thì… chuẩn bị mà thua đi. Nói tóm lại Yamato cũng là 1 công nghệ mạnh. Gặp quân này bạn phải cẩn thận.Quan Choson: cac dac diem ve quan Choson:
+ Phu : Gia mua 50food.. Hp 25, attack 3, armor. Nang cap nhaf Temple len attack 3+7, Hp 65, Fast +50%.
+ Nha Archery Range (BA): cac loai quan: cung Bowman(cung T), cung Improved Bowman(cung A), ngua Horse Archer(cung C).
+ dac diem cac loai quan trong nha Archery Range A:
_ cung Bowman T:+ gia mua 40food,20wood
+ attack 3, armor 0+4, Range ban xa 5+3, Hp 35
+ toc do ban binh thuong, toc do di chuyen binh thuong
_cung Improved Bowman A:+gia mua 40food,20god
+ attack 4, armor 0+4, Range ban xa 6+3, Hp 40
+ toc do ban nhanh, toc do di chuyen binh thuong
_ngua Horse Archer C:+gia mua 70god, 50 food
+ attack 7, armor 0+4, Range ban xa 7+3, Piercing Armor khien 0+2, Hp 60
+ toc do ban nhanh, toc do di chuyen nhanh
+ Nha Barracks (BB): cac loai quan : Axeman ( linh T), Slinger (quay da), Legion (linh Z).
+ dac diem cac loai quan trong nha Barracks:
_ Axeman T: gia mua 50food
+ attack 5+7, aromor 0+4, Piercing Armor khien 0+1, Hp 50.
+ toc do di chuyen cham, doc do chien dau cham.
_ Slinger (quay da): gia mua 40 food, 10 stone
+ attack 2+2, armor 0, Piercing Armor khien 2+1, Range ban xa 4+1, Hp 25
+ toc do di chuyen cham, toc do ban cham
_ Legion (linh Z): gia mua 35food, 15 god
+attack 13+7, armor 2+4, Piercing Armor khien 0+1, Hp 240. +35% HP
+toc do di chuyen cham, toc do chien dau cham. La linh Z manh thu 2 trong cac cong nghe vi hon 35%Hp
+ Nha Stable (BL): cac loai quan: Scout (ngua tim duong T), Cataphract(ngua C).
+ dac diem cac loai quan trong nha Stable:
_ Scout (ngua tim duong T): gia mua 100 food
+attack 3+7, armor 0+4, Hp 68
+ toc do di chuyen nhanh, kha nang mo ban do, ko auto attack.
_ Cataphract(ngua C): gia mua 80 god, 70 food
+attack 12+7, armor 3+4, Piercing Armor khien 1, Hp 180
+ toc do di chuyen nhan, toc do chien dau nhanh.
+Nha Dock (nha thuyen BD): cac loai quan: Fishing Ship (thuyen F), Merchant Ship(thuyen R ),Light Transport (thuyen T),Trireme (thuyen E).
+ dac diem cac loai quan trong nha Dock:
_ Fishing Ship (thuyen F): gia mua 50 wood, Hp 75. Kha nang danh ca.
-_ Merchant Ship(thuyen R ): gia mua 100 wood, Hp250. Kha nang doi tai nguyen.
_ Light Transport (thuyen T):gia mua 150 wood, Hp 150. Kha nang chuyen cho 5 limit
_ Trireme (thuyen E): gia mua 135 wood
+ attack 12, armor 0, Range ban xa 7+3, Hp 200.
+ toc do di chuyen binh thuong, toc do ban nhanh. Attack = ten
+Nha Academy (BY): cac loai qua: Hoplite ( linh Ak)
+ dac diem cac loai quan trong nha Academy:
_ Hoplite ( linh Ak): gia mua:40 god, 60 food
+attack: 17+7, armor 5+4, Piercing Armor khien 0+1, Hp 120.
+ toc do di chuyen cham, toc do chien dau cham.
+Nha Siege workshop (BK): cac loai quan: Stone Thrower( ban da C), Helepolis(ban ten B)
+dac diem cac loai quan trong nha Siege workshop (BK):
_ Stone Thrower ( ban da C): gia mua 80god, 180 wood.
+attack: 50, armor 0, Range ban xa 10, Hp 75
+toc do di chuyen cham, toc do chien dau cham.
_ Helepolis(ban ten B):gia mua 80 god, 100 wood.
+attack :40, armor 0, Range ban xa 10, Hp 55
+ toc do di chuyen cham, toc do ban nhanh.
+Nha Temple (BP): cac loai quan: Priest (phu thuy)
+dac diem nha Temple (BP): noi nang cap phu, nang cap linh Z doi cuoi, nang cap Priest (phu thuy)
_ Priest (phu thuy): gia mua 125 god
+ attack 0, armor 0, Range ban xa 10+3, Hp50
+ toc do di chuyen cha,. Toc do chien dau cham, kha nang hoi Hp cho linh cua minh, thu phuc linh cua doi phuong.
NHAN XET :
________Quan Choson tuong tu nhu Greek cung la mot loai quan kho danh boi quan chung cua Choson la linh Z. Linh Z Choson phai len doi 4 va nang cap cuoi cung trong nha Temple thi moi co suc manh vi se duoc + 35%Hp. Linh Z Choson la linh Z manh thu 2 trong hang Linh Z. Linh Z Choson chi thua linh Z Roman. Nhung voi uu diem la mua re va toc do mua nhanh len khi len duoc doi 4 thi se ap dao ve ca so luong va chat luong voi cac loai quan khac, vay se de dang de bep cac cong nghe khac. Ngoai nhuoc diem la cac quan chung deu o doi 4 thi Choson con co nhuoc diem nhu cac cong nghe thuan god khac do la …het God. Noi chung Choson la mot cong nghe o muc trung binh va kho choi voi nhung ai ko phai la tay chuyen.
_______________________________
chưa có thời gian chỉnh sủa lại dấu, sẽ chỉnh sau ! vài bài dưới cũng vậy! Sorry

Quan Egyptian: cac dac diem ve quan:
+ Phu: Mua 50 food, lam viec yeu 5%, Hp 25 attack 3, armor 0. Nang cap nha Temple len attack 3+7, Hp 65, fast tang 50%.
+ Nha Archery Range (BA): cac loai quan: cung Bowman(cung T), cung Composite Bowman(cung A), ngua Chariot Archer (cung R), Elephant Archer (voi ten)
+ dac diem cac loai quan trong nha Archery Range A:
_ cung Bowman T:+ gia mua 40food,20wood
+ attack 3+1, armor 0+6, Range ban xa 5+3, Hp 35
+ toc do ban binh thuong, toc do di chuyen binh thuong
_cung Composite Bowman A:+gia mua 40food,20god
+ attack 5+1, armor 0+6, Range ban xa 7+3, Hp 45
+ toc do ban nhan, toc do di chuyen binh thuong
_ngua Chariot Archer(R): gia mua 40food, 70 wood
+ attack 4+1, armor 0+6, Range ban xa 7+3, Hp 106. Tang 35% Hp .
+ toc do ban binh thuong, toc do di chuyen nhanh
_ Elephant Archer (voi ten E): gia mua 60god 180 food.
+attack 5+1, armor 0+6, Range ban xa 7+3,Hp 600.
+toc do di chuyen cham, toc do ban binh thuong
+ Nha Barracks (BB): cac loai quan : Axeman ( linh T), Slinger (quay da), Short Swordsman (linh Z).
+ dac diem cac loai quan trong nha Barracks:
_ Axeman T: gia mua 50food
+ attack 5+7, aromor 0+6, Hp 50.
+ toc do di chuyen cham, doc do chien dau cham.
_ Slinger (quay da): gia mua 40 food, 10 stone
+ attack 2+2, armor 0, Piercing Armor khien 2, Range ban xa 4+1, Hp 25
+ toc do di chuyen cham, toc do ban cham
_ Short Swordsman (linh Z): gia mua 35food, 15 god
+attack 7+7, armor 1+6, Hp 60.
+toc do di chuyen cham, toc do chien dau cham.
+ Nha Stable (BL): cac loai quan: Scout (ngua tim duong T), Scythe Chariot( ngua R), Camel Rider ( lac da)
+ dac diem cac loai quan trong nha Stable:
_ Scout (ngua tim duong T): gia mua 100 food
+attack 3+7, armor 0+6, Hp 68
+ toc do di chuyen nhanh, kha nang mo ban do, ko auto attack.
_ Scythe Chariot( ngua R): gia mua: 40food, 60 wood
+attack 9+7, armor 2+6, Hp 182, tang 35% Hp..
+ toc do di chuyen nhan, toc do chien dau binh thuong.
_ War Elephant (voi huc): gia mua 40god, 170 food
+ attack 15, armor 0+6, Hp 600.
+ toc do di chuyen cham, toc do chien dau cham.
_ Camel Rider ( lac da): gia mua70food, 60 god.
+ attack: 6+7, armor 0+6,Hp 143
+toc do di chuyen nhanh, toc do chien dau nhanh. La quan co the thang Cataphract(ngua C) o cung muc nang cap.
+Nha Dock (nha thuyen BD): cac loai quan: Fishing Ship (thuyen F), Merchant Ship(thuyen R ),Light Transport (thuyen T),Trireme (thuyen E). Juggernaught (thuyen C).
+ dac diem cac loai quan trong nha Dock:
_ Fishing Ship (thuyen F): gia mua 50 wood, Hp 75. Kha nang danh ca.
-_ Merchant Ship(thuyen R ): gia mua 100 wood, Hp250. Kha nang doi tai nguyen.
_ Light Transport (thuyen T):gia mua 150 wood, Hp 150. Kha nang chuyen cho 10 limit
_ Trireme (thuyen E): gia mua 135 wood
+ attack 12+1, armor 0, Range ban xa 7+3, Hp 200.
+ toc do di chuyen binh thuong, toc do ban nhanh. Attack = ten
_ Juggernaught (thuyen C): gia mua 135 wood, 75 god
+ attack 35 +1, armor 0, Range ban xa 10+2, Hp 200.
+ toc do di chuyen cham, toc do ban cham. Attack = da
+Nha Academy (BY): cac loai qua: Hoplite ( linh Ak)
+ dac diem cac loai quan trong nha Academy:
_ Hoplite ( linh Ak): gia mua:40 god, 60 food
+attack: 17+7, armor 5+6, Piercing Armor khien 0+3, Hp 120.
+ toc do di chuyen cham, toc do chien dau cham.
+Nha Siege workshop (BK): cac loai quan: Catapult( ban da C),
+dac diem cac loai quan trong nha Siege workshop (BK):
_ Catapult( ban da C): gia mua 80god, 180 wood.
+attack: 50+1, armor 0, Range ban xa 10+2, Hp 75
+toc do di chuyen cham, toc do chien dau cham.
+Nha Temple (BP): cac loai quan: Priest (phu thuy)
+dac diem nha Temple (BP): noi nang cap phu, nang cap linh Z doi cuoi, nang cap Priest (phu thuy)
_ Priest (phu thuy): gia mua 125 god
+ attack 0, armor 0, Range ban xa 10+6, Hp50
+ toc do di chuyen cha,. Toc do chien dau cham, kha nang hoi Hp cho linh cua minh, thu phuc linh cua doi phuong.
NHAN XET :
________Quan Egyptian la quan thich hop cho viec danh lau dai vi ngua R manh nho co tang 35% Hp. La ngua R manh nhat. Phu tuy co lam yeu nhung co the nang cap len duoc. Ngoai ta thuyen cung rat manh. Noi chung quan chu luc la ngua R va thuyen. Cac loai quan khac yeu hon va ko nang cap het. Phu thuy Egyptian co tam nhin xa nhat 10+6 va la phhu thuy manh nhat. Noi chung Egyptian la 1 cong nghe rat manh.

__________________

fortunamajor
09-04-2004, 22:51
Quan Greek: cac dac diem ve quan Greek:
+ Phu : Gia mua 50food. Lam viec binh thuong. Hp 25, attack 3, armor 0. Ko nang cap duoc nha Temple phu .
+ Nha Archery Range (BA): cac loai quan: cung Bowman(cung T),
+ dac diem cac loai quan trong nha Archery Range A:
_ cung Bowman T:+ gia mua 40food,20wood
+ attack 3+1, armor 0+6, Range ban xa 5+3, Hp 35
+ toc do ban binh thuong, toc do di chuyen binh thuong
+ Nha Barracks (BB): cac loai quan : Axeman ( linh T), Slinger (quay da), Short Swordsman (linh Z).
+ dac diem cac loai quan trong nha Barracks:
_ Axeman T: gia mua 50food
+ attack 5+4, aromor 0+6, Piercing Armor khien 2+2, Hp 50.
+ toc do di chuyen cham, doc do chien dau cham.
_ Slinger (quay da): gia mua 40 food, 10 stone
+ attack 2+3, armor 0, Piercing Armor khien 2+2, Range ban xa 4+2, Hp 25
+ toc do di chuyen cham, toc do ban cham
_ Short Swordsman (linh Z): gia mua 35food, 15 god
+attack 7+4, armor 1+6, Piercing Armor khien 2, Hp 60.
+toc do di chuyen cham, toc do chien dau cham.
+ Nha Stable (BL): cac loai quan: Scout (ngua tim duong T), Cavalry (ngua C).
+ dac diem cac loai quan trong nha Stable:
_ Scout (ngua tim duong T): gia mua 75 food
+attack 3+4, armor 0+6, Hp 68
+ toc do di chuyen nhanh, kha nang mo ban do, ko auto attack.
_ Cavalry (ngua C): gia mua 60 god, 52 food
+attack 10+4, armor 1+6, Piercing Armor khien 1, Hp 172
+ toc do di chuyen nhan, toc do chien dau nhanh.
+Nha Dock (nha thuyen BD): cac loai quan: Fishing Ship (thuyen F), Merchant Ship(thuyen R ),Light Transport (thuyen T),Trireme (thuyen E). Juggernaught (thuyen C).
+ dac diem cac loai quan trong nha Dock:
_ Fishing Ship (thuyen F): gia mua 50 wood, Hp 75. Kha nang danh ca.
_ Merchant Ship(thuyen R ): gia mua 100 wood, Hp250. Kha nang doi tai nguyen.
_ Light Transport (thuyen T):gia mua 150 wood, Hp 200. Kha nang chuyen cho 10 limit
_ Trireme (thuyen E): gia mua 135 wood
+ attack 12+1, armor 0, Range ban xa 7+3, Hp 200.
+ toc do di chuyen binh thuong, toc do ban nhanh. Attack = ten
_ Juggernaught (thuyen C): gia mua 135 wood, 75 god
+ attack 35 +1, armor 0, Range ban xa 10+2, Hp 200.
+ toc do di chuyen cham, toc do ban cham. Attack = da
+Nhà Siege workshop (BK): các loạI quân:Build Heavy Catapult( bắn đá C), Ballista (bắn tên B)
+đặc điểm các loại quân trong nhà Siege workshop (BK):
_ Build Heavy Catapult ( bắn đá C): giá mua 80god, 180 wood.
+attack: 60+1, armor 0, Range bắn xa 13+2, Hp 150.
+tốc độ di chuyển chậm, tốc độ chiến đấu chậm.
_ Ballista (bắn tên B): giá mua: 80 god, 100 wood
+ attack 40+2, armor 0, Range 10+2. Hp 55.
+ tốc độ di chuyển chậm, tốc độ chiến đấu nhanh
+Nhà Temple (BP):các loạI quân: Pries(phù thuỷ)
+đặc điểm nhàTemple (BP): Nơi nâng cấp phu và phù thuỷ.
_ Priest (phù thuỷ): giá mua 125 god
+ attack 0, armor 0, Range bắn xa 10+3, Hp25
+ tốc độ di chuyển chậm, tốc độ chiến đấu chậm, khả năng hồI Hp cho lính mình và thu phục
NHAN XET :
_______Quân Greek là một loạI quân khó chơi nhất trong các công nghệ của AOE.vì ta thấy rằng các quân chủng của Greek đều là các quân đờI IV và phảI nâng cấp rất kì công. Vậy lên sẽ làm cho bnạ khó đánh vớI các đờI I  III. Nhưng khi lên đờI IV, đựoc nâng cấp quân thì Greek lạI là 1 công nghệ rất mạnhTa có thể thấy bắn đá, bắn tên, lính Ak, thuyền… của Greek đều rất mạnh và có uư điểm riêng. Nếu đánh ở đờI III thì Greek cũng có ngựa C nhưng ko phảI là 1 kế lâu dàiNgoài nhựoc điểm là các quân chủng đều ở đờI IV thì Greek còn cũng có 1 nhựoc điểm như các công nghệ God khác là ..hết God. Nói tóm lạI Greek là 1 công nghệ trung bình và chỉ khó vớI những ai ko phảI là tay chuyên.Quân Shang: cac dac diem ve quan Shang
+ Phu : Gia mua 35food, re 35%. Lam viec yeu 15%. Hp 25, attack 3, armor 0. Nang cap nha Temple phu len attack 3+7, Hp 65, Fast tang 50%.
+ Nha Archery Range (BA): cac loai quan: cung Bowman(cung T), cung Composite Bowman(cung A), ngua Chariot Archer(cung R), ngua Heavy Horse Archer(cung C).
+ dac diem cac loai quan trong nha Archery Range A:
_ cung Bowman T:+ gia mua 40food,20wood
+ attack 3, armor 0+6, Range ban xa 5+3, Hp 35
+ toc do ban binh thuong, toc do di chuyen binh thuong
_cung Composite Bowman A:+gia mua 40food,20god
+ attack 5, armor 0+6, Range ban xa 7+3, Hp 45
+ toc do ban nhanh, toc do di chuyen binh thuong
_ngua Chariot Archer(R): gia mua 40food, 70 wood
+ attack 4, armor 0+6, Range ban xa 7+3, Hp 80.
+ toc do ban binh thuong, toc do di chuyen nhanh
_ngua Heavy Horse Archer C:+gia mua 70god, 50 food
+ attack 8, armor 0+6, Range ban xa 7+3, Piercing Armor khien 0+2, Hp 103
+ toc do ban nhanh, toc do di chuyen nhanh
+ Nha Barracks (BB): cac loai quan : Axeman ( linh T), Slinger (quay da) , Broad Swordsman (linh Z).
+ dac diem cac loai quan trong nha Barracks:
_ Axeman T: gia mua 50food
+ attack 5+7, aromor 0+6, Piercing Armor khien 0+3, Hp 50
+ toc do di chuyen cham, doc do chien dau cham.
_ Slinger (quay da): gia mua 40 food, 10 stone
+ attack 2+1, armor 0, Piercing Armor khien 2+3, Range ban xa 4+1, Hp 25
+ toc do di chuyen cham, toc do ban cham.
_ Broad Swordsman Z : gia mua 35 food, 15 god.
+ attack: 9+7, armor 1+6, Piercing Armor khien 0+3, Hp 70.
+ toc do di chuyen cham, toc do danh binh thuong
+ Nha Stable (BL): cac loai quan: Scout (ngua tim duong T), Scythe Chariot( ngua R), Cataphract(ngua C), Camel Rider ( lac da)
+ dac diem cac loai quan trong nha Stable:
_ Scout (ngua tim duong T): gia mua 100 food
+attack 3+7, armor 0+6, Hp 68
+ toc do di chuyen nhanh, kha nang mo ban do, ko auto attack.
_ Scythe Chariot( ngua R): gia mua: 40food, 60 wood
+attack 9+7, armor 2+6, Hp 137.
+ toc do di chuyen nhan, toc do chien dau binh thuong.
_ Cataphract(ngua C): gia mua 80 god, 70 food
+attack 12+7, armor 3+6, Piercing Armor khien 1, Hp 206
+ toc do di chuyen nhan, toc do chien dau nhanh.
_ Camel Rider ( lac da): gia mua70food, 60 god.
+ attack: 6+7, armor 0+6,Hp 143
+toc do di chuyen nhanh, toc do chien dau nhanh. La quan co the thang Cataphract(ngua C) o cung muc nang cap.
+Nha Dock (nha thuyen BD): cac loai quan: Fishing Ship (thuyen F), Merchant Ship(thuyen R ),Light Transport (thuyen T), Galley( thuyen E),Fire Galley (thuyen G).
_ Galley( thuyen E):gia mua 135wood
+attack 8, armor 0, Range ban xa 6+3, Hp 160.
+ toc do di chuyen binh thuong, toc do ban binh thuong.
_ Fire Galley (thuyen G): gia mua 115 wood, 40 god
+attack 24, armor 0, Range ban xa 1, Hp200
+toc do di chuyen cham, toc do ban cham, kha nang attack = fire.
+Nha Academy (BY): cac loai qua: Hoplite ( linh Ak)
+ dac diem cac loai quan trong nha Academy:
_ Hoplite ( linh Ak): gia mua:40 god, 60 food
+attack: 17+7, armor 5+6, Piercing Armor khien 0+3, Hp 160.
+ toc do di chuyen cham, toc do chien dau cham.
+Nha Siege workshop (BK): cac loai quan: Catapult( ban da C), Helepolis(ban ten B)
+dac diem cac loai quan trong nha Siege workshop (BK):
_ Catapult( ban da C): gia mua 80god, 180 wood.
+attack: 60, armor 0, Range ban xa 12, Hp 75
+toc do di chuyen cham, toc do chien dau cham.
_ Helepolis(ban ten B):gia mua 80 god, 100 wood.
+attack :40, armor 0, Range ban xa 10, Hp 55
+ toc do di chuyen cham, toc do ban nhanh.
+Nha Temple (BP): cac loai quan: Priest (phu thuy)
+dac diem nha Temple (BP): noi nang cap phu, nang cap linh Z doi cuoi, nang cap Priest (phu thuy)
_ Priest (phu thuy): gia mua 125 god
+ attack 0, armor 0, Range ban xa 10+3, Hp50
+ toc do di chuyen cha,. Toc do chien dau cham, kha nang hoi Hp cho linh cua minh, thu phuc linh cua doi phuong.
NHAN XET :
Quan Shang la loai quan thich hop cho viec danh nhanh vi mua phu re thi se mua duoc nhieu. Nhung vi phu lam yeu nen se ko thich hop khi danh lau dai. Cac quan cua Shang thi chi co ngua Scythe Chariot( ngua R)& Cataphract(ngua C) la 2 loai quan manh binh thuong nhu cac cong nghe khac, con lai cac quan trong nha BB ,thuyen, linh Ak deu yeu. Cung & ban da, ban ten thi ko co nang cap lua nen yeu hon cac loai quan khac. Xet 1 cach toan dien thi Shang ko phai la 1 cong nghe manh.

__________________

Quân Hittle: các đặc điểm về quân Hittle
+ Phu:.Mua 50 food, làm việc tăng 5%, Hp 25, attack 3, armor 0. Ko nâng cấp đựơc nhà Temple.
+ Nhà Archery Range (BA): các loạI quân: cung Bowman(cung T), ngựa Chariot Archer (cung R), ngựa Heavy Horse Archer(cung C).Elephant Archer (voi tên).
+ đặc điểm các loịa quân trong nhà Archery Range A:
_ cung Bowman T:+ giá mua 40food, 20wood
+ attack 3+2, armor 0+6, Range băn xa 5+3, Hp 35. +1attack cho lính bắn xa.
+ tốc độ bắn chậm, tốc độ di chuyển chậm.
_ngựa Chariot Archer(R): giá mua 40food, 70 wood
+ attack 4+2, armor 0+6, Range bắn xa 7+3, Hp 80. +1attack cho lính bắn xa
+ tốc độ bắn bình thường, tốc độ di hcuyển bình thường.
_ngua Heavy Horse Archer C:+gia mua 70god, 50 food
+ attack 8+2, armor 0+6, Range bắn xa 7+3, Piercing Armor khiên 0+2, Hp 103
+ tốc độ bắn nhanh, tốc độ di chuyển nhanh.
_ Elephant Archer (voi ten E): gia mua 60god 180 food.
+attack 5+2, armor 0+6, Range ban xa 7+3,Hp 600.
+tốc độ di chuyển chậm, tốc độ bắn bình thưòng.
+ Nhà Barracks (BB):các loạI quân : Axeman ( lính T), Broad Swordsman (lính Z).
+ đặc điểm các loại quân trong nhà Barracks:
_ Axeman T: gia mua 50food
+ attack 5+7, aromor 0+6, Piercing Armor khiên 0+3. Hp 50.
+ tốc độ di chuyển chậm, tốc độ chiến đấu chậm..
_ Broad Swordsman (lính Z): giá mua 35food, 15 god
+attack 9+7, armor 1+6, Piercing Armor khiên 0+3, Hp 60.
+ tốc độ di chuyển chậm, tốc độ chiến đấu chậm
+ Nhà Stable (BL): các loại quân :Scout (ngựa tìm đường T), Scythe Chariot( ngựa R), Train Cavalry (ngựa C), Train Armored Elephant (voi húc E), Camel Rider ( lạc đà)
+ đặc điểm các loạI quân trong nhà Stable:
_ Scout (ngựa tìm đường T): giá mua 100 food
+attack 3+7, armor 0+6, Hp 68
+ tốc độ di chuyển nhanh, khả năng mở Map, ko aotu attack..
_ Scythe Chariot( ngựa R): giá mua: 40food, 60 wood
+attack 9+7, armor 2+6, Hp 137,
+ tốc độ di chuyển nhanh, tốc độ chiến đấu bình thường.
_ Train Cavalry (ngựa C): giá mua: god 80, food 70.
+attack: 8+6, armor 0+6, Hp 172
+tốc đọ chiến đấu bình thường, tốc độ di chuyển nhanh.
_ Train Armored Elephant (voi huc): gia mua 40god, 170 food
+ attack 18, armor 2+6, Piercing Armor khiên 0+1. Hp 600.
+ tốc độ di chuyển chậm, tốc độ chiến đấu chậm
_ Camel Rider ( lạc đà ): giámua 70food, 60 god.
+ attack: 6+7, armor 0+6,Hp 143
+ tốc độ di chuyển nhanh, tốc độ chiến đấu nhanh.
+Nhà Dock (nhà thuyền BD): các loạI quân: Build Fishing Ship (thuyền F),Build Merchant Ship(thuyền R ),Build Light Transport (thuyền T),Build Galley Trireme (thuyền E).Build Fire Galley (thuyền C).
+ dac diem cac loai quan trong nha Dock:
_ Build Fishing Ship (thuyền F): giá mua 50 wood, Hp 75. Kha nang danh ca.
_ Build Merchant Ship(thuyền R ): giá mua 100 wood, Hp250. Kha nang doi tai nguyen.
_ Build Light Transport (thuyền T): giá mua 150 wood, Hp 150. Kha nang chuyen cho 5 limit
_ Build Galley (thuyền E): giá mua 135 wood
+ attack 8+1, armor 0, Range bắn xa 6+3, Hp 160.
+ tốc độ di chuyển nhanh, tốc độ bắn nhanh. Attack = ten
_ Build Fire Galley (thuyền C): giá mua 115 wood, 40 god
+ attack 24+6, armor 0, Range bắn xa 1, Hp 200.
+tốc độ di chuyển chậm, tốc độ bắn chậm, attack = fire.
+Nhà Academy (BY): các loại quân Train Centurion( linh Ak)
+đặc điểm các loạI quân trong nhà Academy:
_ Train Centurion ( linh Ak): gía mua:40 god, 60 food
+attack: 30+7, armor 8+6, Piercing Armor khiên 0+3, Hp 160.
+tốc độ di chuyển chậm, tốc độ chiến đấu chậm.
+Nhà Siege workshop (BK): các loạI quân:Build Heavy Catapult( bắn đá C),
+đặc điểm các loạI quân trong nhà Siege workshop (BK):
_ Build Heavy Catapult ( bắn đá C): giá mua 80god, 180 wood.
+attack: 60+1, armor 0, Range bắn xa 13+2, Hp 300. Tăng 100% Hp
+tốc độ di chuyển chậm, tốc độ chiến đấu chậm.
+Nhà Temple (BP):các loạI quân: Pries(phù thuỷ)
+đặc điểm nhàTemple (BP): ko có nâng cấp, chỉ để mua Priest (phù thuỷ)
_ Priest (phù thuỷ): giá mua 125 god
+ attack 0, armor 0, Range bắn xa 10, Hp25
+tốc độ di chuyển chậm, tốc độ chiến đấu chậm, khả năng hồI Hp cho lính mình và thu phục lính đốI phương.
NHẬN XÉT
________Quân Hittle là một trong các quân mạnh nhất vớI tất cả các loạI quân trong nhà BA, Bl, BK, BY đều nâng cấp được đờI cuôi. Quân đờI cuốI rất mạnh vớI những ưu thế như được +1 attack cho lính bắn tên. Phu tuy ko nâng cấp đựơc nhưng làm việc nhanh 5%. Đánh đờI 2 ko có quẩy đá nhưng có cung T có attack 3+1, hơn hẳn. Đánh đờI III có ngựa R, cung R đựơc +attack, áp đảo các cung R khác. Đánh đờI IV có bắn đá 300Hp, lính Ak đờI cuốI, voi húc, cung C … Nói tóm lạI Hittle là một công nghệ rất mạnh. Vào phảI công nghệ này bạn phảI định hưóng sẵn cách đánh và quân chủng, đừng để nâng cấp lunh tung sẽ tốn tài ngưyên. Đó cũng là yếu điểm duy nhất của Hittle.

__________________

Quân Palmyran: các đặc điểm về quân Palmyran:
+ Phu:.Mua 75 food, làm việc tăng 25%, Hp 25, attack 3, armor 0+1. Nâng cấp nhà Temple lên 65Hp, attack 3+7, fast tăng 50%.
+ Nhà Archery Range (BA): các loạI quân: cung Bowman(cung T), cung Composite Bowman (cung A), ngựa Chariot Archer (cung R), ngựa Heavy Horse Archer(cung C).
+ đặc điểm các loịa quân trong nhà Archery Range A:
_ cung Bowman T:+ giá mua 40food, 20wood
+ attack 3+1, armor 0+6, Range băn xa 5+2, Hp 35.
+ tốc độ bắn chậm, tốc độ di chuyển chậm.
_cung Composite Bowman A:+giá mua 40food,20god
+ attack 5+1, armor 0+6, Range ban xa 7+2, Hp 45
+ tốc độ bắn nhanh, tốc độ di chuyển binh thưòng.
_ngựa Chariot Archer(R): giá mua 40food, 70 wood
+ attack 4+1, armor 0+6, Range bắn xa 7+2, Hp 80.
+ tốc độ bắn bình thường, tốc độ di hcuyển bình thường.
_ngựa Heavy Horse Archer C:+gia mua 70god, 50 food
+ attack 8+1, armor 0+6, Range bắn xa 7+2, Piercing Armor khiên 0+2, Hp 103
+ tốc độ bắn nhanh, tốc độ di chuyển nhanh.
+ Nhà Barracks (BB):các loại quân : Axeman ( lính T), Broad Swordsman (lính Z). Slinger (quẩy đá).
+ đặc điểm các loại quân trong nhà Barracks:
_ Axeman T: gia mua 50food
+ attack 5+7, aromor 0+6, Piercing Armor khiên 0+2. Hp 50.
+ tốc độ di chuyển chậm, tốc độ chiến đấu chậm.
_ Slinger (quẩy đá): giá mua 40 food, 10 stone
+ attack 2+3, armor 0, Piercing Armor khien 2+2, Range ban xa 4+2, Hp 25
+ tốc độ di chuyển chậm, tốc độ chiến đấu chậm.
_ Broad Swordsman (lính Z): giá mua 35food, 15 god
+attack 9+4, armor 1+6, Piercing Armor khiên 0+2, Hp 60.
+ tốc độ di chuyển chậm, tốc độ chiến đấu chậm
+ Nhà Stable (BL): các loại quân :Scout (ngựa tìm đường T), Scythe Chariot( ngựa R), Heavy Cavalry (ngựa C), Train Armored Elephant (voi húc E), Camel Rider ( lạc đà)
+ đặc điểm các loại quân trong nhà Stable:
_ Scout (ngựa tìm đường T): giá mua 100 food
+attack 3+4, armor 0+6, Hp 68
+ tốc độ di chuyển nhanh, khả năng mở Map, ko aotu attack..
_ Scythe Chariot( ngựa R): giá mua: 40food, 60 wood
+attack 9+4, armor 2+6, Hp 137,
+ tốc độ di chuyển nhanh, tốc độ chiến đấu bình thường.
_ Train Cavalry (ngựa C): giá mua: god 80, food 70.
+attack: 10+4, armor 1+6, Hp 172
+tốc đọ chiến đấu nhanh, tốc độ di chuyển nhanh.
_ Train Armored Elephant (voi huc): gia mua 40god, 170 food
+ attack 18, armor 2+6, Piercing Armor khiên 0+1. Hp 600.
+ tốc độ di chuyển chậm, tốc độ chiến đấu chậm
_ Camel Rider ( lạc đà ): giámua 70food, 60 god.
+ attack: 6+4, armor 0+6,Hp 143
+ tốc độ di chuyển nhanh, tốc độ chiến đấu nhanh.
+Nhà Dock (nhà thuyền BD): các loạI quân: Fishing Ship (thuyền F), Merchant Ship(thuyền R ),Light Transport (thuyền T), Trireme (thuyền E).,Fire Galley (thuyền G).
_ Build Fishing Ship (thuyền F): giá mua 50 wood, Hp 75. Khả năng đánh cá.
_ Build Merchant Ship(thuyền R ): giá mua 100 wood, Hp250. Khả năng đổI tài nguyên..
_ Build Light Transport (thuyền T): giá mua 150 wood, Hp 150. Khả năng chuyên chở 5 limit.
_ Galley (thuyền E):giá mua 135wood
+attack 12+1, armor 0, Range bắn xa 7+2, Hp 200.
+ tốc độ di chuyển bình thưòng, tốc độ bắn nhanh
_ Fire Galley (thuyền G): giá mua 115 wood, 40 god
+attack 24+6, armor 0, Range bắn xa 1, Hp200
+tốc độ di chuyển chậm, tốc độ bắn chậm, khả năng attack = fire.
+Nhà Academy (BY): các loại quân: Phalanx (Lính AK)
+đặc điểm các loạI quân trong nhà Academy:
_ Phalanx ( linh Ak): gía mua:40 god, 60 food
+attack: 20+4, armor 7+6, Piercing Armor khiên 0+2, Hp 120.
+tốc độ di chuyển chậm, tốc độ chiến đấu chậm.
+Nhà Siege workshop (BK): các loạI quân:Build Heavy Catapult( bắn đá C), Ballista (bắn tên B)
+đặc điểm các loại quân trong nhà Siege workshop (BK):
_ Build Heavy Catapult ( bắn đá C): giá mua 80god, 180 wood.
+attack: 60+1, armor 0, Range bắn xa 13, Hp 150.
+tốc độ di chuyển chậm, tốc độ chiến đấu chậm.
_ Ballista (bắn tên B): giá mua: 80 god, 100 wood
+ attack 40+2, armor 0, Range 9. Hp 55.
+ tốc độ di chuyển chậm, tốc độ chiến đấu nhanh
+Nhà Temple (BP):các loạI quân: Pries(phù thuỷ)
+đặc điểm nhàTemple (BP): Nơi nâng cấp phu và phù thuỷ.
_ Priest (phù thuỷ): giá mua 125 god
+ attack 0, armor 0, Range bắn xa 10+3, Hp25
+ tốc độ di chuyển chậm, tốc độ chiến đấu chậm, khả năng hồI Hp cho lính mình và thu phục
NHẬN XÉT
________Quân Palmyra là loại quân khá khó chơi. Tuy ta thấy về quân độI thì Palmyran là loạI quân khá đa dạng và nâng cấp cao, nhưng khi bắt đầu chơi thì nông dân Palmyran mua đắt hơn 50% so vớI các công nghệ khác. Đây chính là chỗ khó chơi nhất của công nghệ này. Nông dân mua đắt sẽ là cho tốc độ phát triển của bạn bị chậm lại. Tuy vậy nông dân Palmyran lạI có khả năng làm việc tăng 25% tốc độ từ đầu và làm gỗ = đựoc nâng cấp lần 1 ngay từ đầu lên nếu để Palmyran có thể mua ra nông dân là việc thì sức phát triển rất ghê gớm. Tóm lạI Palmyran là loạI quân ko thiên về đánh nhanh, nhưng nếu có 1 chiến thuật tốt thì Palmyran là 1 công nghệ mạnh toàn diện, có thể so vớI Hittle.

__________________

Quân Assyrian: Các đặc diểm về quân Asyrian:
Phu: : Giá mua: 50 food, chạy nhanh 35%, Hp25, attack 3, armor 0. Nâng cấp nhà Temple phu lên attack 3+7, Hp 65, fast 50%.
+ Nha Archery Range (BA): các loạI quân: cung Bowman(cung T), ngựa Chariot Archer(cung R), ngựa Horse Archer(cung C).
+ đặc điểm các loạI quân trong nhà Archery Range A:
_ cung Bowman T: +giá mua: 40 food, 20 wood
+ attack 3, armor 0+4, Range bắn xa 5+3, Hp 35
+ tốc độ bắn bình thưòng, tốc độ di chuyển chậm.
_ngựa Chariot Archer(R): giá mua 40food, 70 wood
+ attack 4, armor 0+4, Range bắn xa 7+3, Hp 70.
+ tốc độ bắn nhanh, tốc độ di chuyển bình thưòng.
_ngua Heavy Horse Archer C:+giá mua 70god, 50 food
+ attack 7, armor 0+4, Range bắn xa 7+3, Piercing Armor khiên 0+2, Hp 60
+ tốc độ bắn nhanh, tốc độ di chuyển nhanh
+ Nha Barracks (BB): các0 loại quân : Axeman ( lính T), Legion (lính Z).
+ đặc điểm các loạI quân trong nhà Barracks:
_ Axeman T: giá mua 50food
+ attack 5+7, aromor 0+4, Hp 50.
+ tốc độ di chuyển chậm, tốc độ chiến đấu chậm.
_Legion (lính Z): + giá mua 35food, 15god.
+attack 13+7, armor 2+4, Hp 160
+tốc độ di chuyển chậm, tốc độ chiến đấu chậm.
+Nhà Stable (BL): các loại quân: Scout ( ngựa tìm đưòng T), Chariot( ngựa R), Cataphract(ngựa C), Camel Rider ( lạc đà )
+ đặc điểm các loạI quân trong nhà Stable:
_ Scout (ngựa tìm đưòng T):giá mua 100 food
+attack 3+7, armor 0+4, Hp 60
+ tốc độ di chuyển nhanh, khả năng mở Map, ko auto attack..
_ Chariot(ngựa R): giá mua: 40food, 60 wood
+attack 7+7, armor 0+4, Hp 100.
+tốc độ di chuyển bình thưòng, tốc độ chiến đấu bình thưòng..
_ Cataphract(ngựa C): gia mua 80 god, 70 food
+attack 12+7, armor 3+4, Piercing Armor khien 1, Hp 180.
+tốc độ di chuyển nhanh, tốc độ chiến đấu nhanh.
_ Camel Rider (lạc đà): giá mua70food, 60 god.
+ attack: 6+7, armor 0+4,Hp 125
+tốc đọ di chuyển nhanh, tốc độ chiến đâu nhanh.
+Nhà Dock (nhà thuyền BD): các loạI quân: Fishing Ship (thuyền F), Merchant Ship(thuyền R ),Light Transport (thuyền T),Build Trireme( thuyền E),Fire Galley (thuyền G).
_ Build Trireme( thuyền E): giá mua 135wood
+attack 12, armor 0, Range bắn xa 7+3, Hp 200.
+ tốc độ di chuyển bình thưòng, tốc độ bắn nhanh.
_ Fire Galley (thuyền G): giá mua 115 wood, 40 god
+attack 24, armor 0, Range bắn xa 1, Hp200
+tốc độ di chuyển chậm, tốc độ chiến đấu chậm, khả năng chiến đâu = fire.
+Nhà Academy (BY): các loạI quân: Hoplite ( lính Ak)
+ đặc điểm các loạI quân trong nhà Academy:
_ Hoplite ( lính Ak): giá mua:40 god, 60 food
+attack: 17+7, armor 5+4, Piercing, Hp 120.
+ tốc độ di chuyển chậm, tốc độ chiến đấu chậm.
+Nhà Siege workshop (BK): các loạI quân: Catapult( bắn đá C),Build Helepolis( bắn tên B)
+đặc điêm các loạI quân trong nhà Siege workshop (BK):
_ Catapult( bán đá C): giá mua 80god, 180 wood.
+attack: 60, armor 0, Range ban xa 13, Hp 150
+tốc độ di chuyển chậm, tốc dộ chiến đấu chậm..
_ Helepolis(bắn tên B):giá mua 80 god, 100 wood.
+attack :40, armor 0, Range ban xa 10, Hp 55
+ tốc độ di chuyển chậm, tốc độ bắn nhanh
+Nhà Temple (BP): các loạI quân: Priest (phù thuỷ)
+đặc điểm nhà Temple (BP): nơi nâng cấp phu, lính Z đời cuối và nâng cấp Priest (phu thuy)
_ Priest (phù thuỷ): giá mua 125 god
+ attack 0, armor 0, Range bắn xa 10+3, Hp50
+ Tốc độ di chuyển chậm, tốc độ chiến đấu chậm, khả năng hồI Hp cho lính mình và thu phục lính đốI phưong.
NHẬN XÉT:
+ Assyrian là loạI quân thích hợp cho viêc đánh nhanh. Tuy ko có quẩy đá nhưng lạI có phu chạy nhanh lên làm viêc đời đầu tốt. Tiếp đó khi đánh đời III vẫn vớI lọI thế phu làm việc tốt và cung R có khả năng bắn nhanh hơn binh thưòng 35% sẽ áp đảo cung R đốI thủ. Tuy vậy nếu đánh chậm thì Assyrian lại ko hề có lợi bởi cung R và ngựa R ko nâng cấp đựơc Hp, cũng như ko nâng cấp đựơc lửa. Assyrrian còn ko co quân chủng đời IV .Ta thấy Assyrrian chỉ có lính Z và ngựa C chém lên đựơc hết, nhưng lạI thiếu 2 armor và khiên. Thuyền thì ko có bắn lửa, bắn đa ko có cả lửa và bắn xa tuy lên đựơc hết. Tóm lạI Assyrian la 1 công nghệ bình thưòng và có lợi cho nhưng trận chiến chớp nhoáng. Nếu bạn vào phảI Assyrian thì hãy nhanh chóng kết thúc trận đấu trứơc khi đốI thủ lên đời IV.

__________________

langgiangboyz
10-04-2004, 07:38
trời, đọc hoa cả mắt.nếu bạn được cộng 10 mp thì tôi xin mạn phép trừ của bạn 100 nghìn vì làm tôi đọc mỏi mắt quá.phải đi kiếm viroto rồi vào đọc tiếp vậy.

okido
12-04-2004, 13:47
MINOANV¨n hãa Minoan ( 2200 tíi 1200 n«ng nghiÖp BC)Primitive (mµ) nh÷ng céng ®ång bÊt ngê ®­a ra lªn trªn xung quanh BiÓn Aegean bëi 6000 BC nh­ng vïng nµy ®i chËm ch¹p ®»ng sau Ai cËp vµ Mesopotamia trong sù ®Èy vÒ phÝa v¨n minh. Cho nh÷ng lý do cßn ch­a ®øng, d­íi (mµ) v¨n hãa Minoan trªn nÒn hßn ®¶o lµm mét ®ét ngét nh¶y qua phÝa tr­íc xung quanh 2000 BC vµ trë thµnh lµ v¨n minh ®Çu tiªn (cña) Ch©u ¢u. §ét ngét b¾t (ngÊm) - ra khái th¸ng N¨m ®· ®­îc khuyÕn khÝch bëi viÖc bu«n b¸n tiÕp xóc víi Mesopotamia xuyªn qua Levant chuyÓn hoÆc xuyªn qua tiÕp xóc víi Ai cËp. Mét lý thuyÕt gîi ý nh÷ng n¬i Èn n¸u ®ã tõ Ai cËp trong Mét thêi gian (cña) sù rèi lo¹n cã thÓ cã di c­ ®Õn Crete vµ mang c«ng nghÖ vµ nh÷ng ý t­ëng víi chóng. V¨n hãa LocationThe Minoan ®­îc ®Æt ®óng t©m trªn (vÒ) hßn ®¶o (Cña) Crete, Trõ phi më réng tíi nh÷ng hßn ®¶o gÇn bªn c¹nh kh¸c, bao gåm Thera vµ Rhodes. Chóng cã thÓ ®· chiÕm lµm thuéc ®Þa bê biÓn Anatolian ë (t¹i) Miletus vµ n¬i kh¸c. Bëi më réng (cña) th­¬ng m¹i, chóng ¶nh h­ëng Ph¸t triÓn v¨n hãa tiÕng Hy-L¹p trªn (vÒ) ®Êt liÒn vµ nh÷ng hßn ®¶o Aegean kh¸c. L©u ®µi CapitalThe ë (t¹i) Knossos trªn (vÒ) Crete lµ vèn (cña) v¨n minh Minoan. Nã cßn l¹i Mét Che giÊu sù ®æ n¸t cho ®Õn khi ph¸t hiÖn l¹i vµ ®Ó lé ra trong mét phÇn hai m­¬i thÕ kû. Sù Lªn tíi powerThe Minoans lµ mét søc m¹nh kinh tÕ, kh«ng ph¶i lµ mét mét qu©n ®éi. Chóng gi÷ g×n nh÷ng lîi thÕ kinh tÕ cña hä bëi râ rµng ®iÒu khiÓn giao th«ng ship trong Aegean vµ nh÷ng biÓn Mediterranean. Cho xÊp xØ 800 n¨m chóng thèng trÞ bu«n b¸n trong nh÷ng vïng nµy. Chóng (th×) an toµn nh­ vËy trªn (vÒ) nh÷ng hßn ®¶o cña hä, b¶o vÖ gÇn Cña hä ships, Chóng kh«ng bao giê cñng cè nh÷ng thµnh phè cña hä. EconomyCrete (th×) giµu trong nh÷ng tµi nguyªn tù nhiªn, Bao gåm farmland, T­íi n­íc nh÷ng sù cung cÊp, gç lµm nhµ, ®ång, x©y dùng ®¸, vµ sù truy nhËp tíi biÓn. Minoans lµ thÞnh v­îng c¸m ¬n tíi n«ng nghiÖp vµ c©u c¸, nh­ng trång giµu chñ yÕu vÒ trªn (vÒ) th­¬ng m¹i. Minoans trång h¹t, nh÷ng qu¶, nh÷ng cá, vµ nh÷ng C©y «liu. Lµ H¹t, r­îu nho, dÇu «liu, gç lµm nhµ, nh÷ng ®å gèm, vµ ®­îc s¶n xuÊt Hµng hãa lµ nh÷ng xuÊt khÈu thiÕt yÕu cña hä. Chóng nhËp khÈu thiÕc, nh÷ng tiÕt môc b¹c, b»ng vµng, b»ng lanh, xa hoa, vµ nh÷ng nguyªn liÖu Cho S¶n xuÊt. T«n gi¸o vµ cultureThe cao chuÈn (cña) viÖc sèng, sù phong phó t­¬ng ®èi (cña) thøc ¨n vµ c¸c thø tèt kh¸c, vµ sù an toµn (cña) nh÷ng nhµ hßn ®¶o cña hä ®­a cho cho Minoans mét quang c¶nh trªn (vÒ) cuéc sèng ®¸ng kÓ kh¸c víi nh÷ng v¨n hãa ®­¬ng ®¹i kh¸c. Cã lÏ v× cuéc sèng (th×) tèt, t«n kÝnh vµ truyÒn th«ng víi nh÷ng chóa trêi (th×) ch­a ®­îc nhÊn m¹nh. Chóng kh«ng x©y dùng nh÷ng miÕu lín. T«n gi¸o Cña hä ®­îc thèng trÞ bëi nh÷ng n÷ thÇn n÷ mµ b¶o vÖ gia ®×nh, Gieo trång, Vµ nh÷ng ®éng vËt. Minoans lµm cho b×nh th­êng lµ nh÷ng sù ®Ò nghÞ (cña) thøc ¨n, nh÷ng pho t­îng, vµ nh÷ng ®èi t­îng kh¸c. Minoans cã thÓ cã con ng­êi practiced hy sinh ë (t¹i) mét thêi gian. Cã mét truyÖn ng¾n næi tiÕng (Cña) Mét minotaur, Mét nöa ng­êi ®µn «ng, mét nöa con bß ®ùc, ng­êi sèng trong mét mª cung ë d­íi l©u ®µi. Ng­êi trÎ tuæi ®­îc hy sinh tíi minotaur mçi n¨m. ThÇy tu cao hoÆc vua cã thÓ ®· mang mét mÆt n¹ bß ®ùc Cho Hy sinh, t¹o ra ¶o t­ëng (cña) mét nöa ng­êi ®µn «ng, mét nöa ®éng vËt. Chóng tin t­ëng vµo mét afterlife vµ ch«n cÊt chÕt víi thøc ¨n vµ nh÷ng quyÒn së h÷u mµ (cña) sù sö dông. Hai ký hiÖu thÇn th¸nh lµ nh÷ng sõng bß ®ùc Vµ GÊp ®«i - §øng bªn c¸i r×u. Minoans ph¸t triÓn mét ch÷ t­îng h×nh viÕt hÖ thèng xung quanh 2000 BC, Sau cã lÏ bu«n b¸n tiÕp xóc víi nh÷ng ng­êi Ai cËp. Bëi 1900 BC (mµ) chóng cã ph¸t triÓn mét nguyªn b¶n míi b©y giê gäi TuyÕn tÝnh(th¼ng) Mét. Mét nguyªn b¶n (thø) ba gäi lµ B TuyÕn tÝnh(th¼ng) ®Õn vµo trong sù sö dông ë (t¹i) Knossos xung quanh 1450 BC. Tíi ngµy th¸ng, B TuyÕn tÝnh(th¼ng) chØ ®· ®­îc gi¶i mËt m·, Nh­ng (Cña) ViÖc sèng sãt nh÷ng vÝ dô lµ nh÷ng b¶n ghi kÕ to¸n mµ ®Ó lé ra nhá bÐ vÒ lÞch sö vµ v¨n hãa cña hä. ViÖc sèng sãt mÉu d¹ng vi mang cho thÊy nh÷ng ng­êi (cña) Crete ho¹t ®éng thÓ thao (cña) con bß ®ùc - sù nh¶y. ý nghÜa (cña) ho¹t ®éng nµy (th×) ch­a ®­îc biÕt. Nh÷ng ng­êi ®µn «ng vµ phô n÷ TrÎ ®­îc miªu t¶ tiÕp cËn mét con bß ®ùc n¹p (sù tÝnh c­íc), chôp giËt nã bëi nh÷ng sõng, vµ nh¶y lén nhµo qua sau (cña) ®éng vËt ®Ó h¹ c¸nh ®»ng sau nã. Cuéc sèng hµng ngµy (cña) Minoans (th×) thó vÞ vµ tù do mét c¸ch t­¬ng ®èi (cña) chiÕn tranh vµ t×nh tr¹ng n¸o ®éng, nh­ ®­îc chøng kiÕn bëi giµu cã vµ sù t­¬i tèt (cña) nh÷ng tranh t­êng, nh÷ng bøc tranh t­êng cña hä, vµ nh÷ng ®èi t­îng trang trÝ. GovernmentThe lín l©u ®µi ë (t¹i) Knossos còng lµ mét kho hµng khæng lå. Ph©n phèi (cña) thøc ¨n vµ hµng hãa kh¸c cã thÓ ®· ®­îc tæ chøc Tõ ë ®©y. Vua duy nhÊt mµ cã tªn sèng sãt lµ Minos. Nã cã thÓ lµ tõ minos tham chiÕu tíi v¨n phßng, kh«ng ph¶i lµ ng­êi ®µn «ng, nh­ ng­êi Ai cËp gäi pharaoh. MilitaryThe Minoans ®­îc cã nhá bÐ hiÓn nhiªn cÇn cho mét qu©n ®éi, tin cËy thay vµo ®ã trªn (vÒ) h¶i qu©n cña hä ®Ó gi÷ bÊt kú nh÷ng kÎ thï nµo tr¸nh khái tiÕp cËn. Minoan ships lµ nh÷ng thuyÒn galª, manned bëi nh÷ng ng­êi chÌo thuyÒn trªn (vÒ) c¶ hai c¹nh. Nh÷ng thuyÒn galª HÑp (th×) nhanh vµ cã thÓ thao diÔn, cho phÐp chóng v­ît qua chËm h¬n l¸i thuyÒn buåm ships (cña) ngµy. Chóng kh«ng thuª cõu ®ùc ë (t¹i) ngµy th¸ng sím nµy, theo b»ng chøng (cña) viÖc sèng sãt mÉu d¹ng vi mang. Sù Suy tµn vµ fallThe ®ång quª cuéc sèng (cña) Minoans ®­îc ph¸ vì bëi nh÷ng tai ho¹ tù nhiªn. Kh¶o cæ cßn l¹i ChØ b¸o r»ng l©u ®µi (cña) Knossos ®­îc ph¸ hñy bëi mét ®éng ®Êt trong 1700 BC vµ x©y dùng l¹i. Hßn ®¶o gÇn bªn c¹nh (cña) Thera tõng phÇn lµ sunk bëi mét sù phun nói löa vµ sãng thñy triÒu kÕt qu¶ cã lÏ ®¸nh Crete, G©y ra thiÖt h¹i réng lín. V¨n hãa Minoan bÞ nh÷ng ®éng ®Êt cã ®Þnh kú vµ sù bïng næ Thera, nh­ng ph¹m vi (cña) thiÖt h¹i vµ hiÖu øng (cña) nã trªn (vÒ) v¨n minh cña hä ®­îc tranh luËn. Cã hai kÞch b¶n chÝnh cho kÕt thóc (cña) v¨n hãa Minoan. Theo lý thuyÕt cò (giµ) nhÊt, ®Êt liÒn (mµ) nh÷ng tiÕng Hy-L¹p x©m ph¹m xung quanh 1450 BC, Tiªu diÖt thùc chÊt v¨n hãa, mÆc dï nã chÇn chõ ®­îc 700 n¨m H¬n Cho ®Õn khi b¶n th©n ®Êt liÒn Greece (®·) lµ sù trµn qua. Trong kÞch b¶n (thø) hai, khi dùa vµo nghiªn cøu gÇn ®©y h¬n, Minoans ®au xuyªn qua tai ho¹ vµ mét kÕt qu¶ níi láng (cña) ®iÒu khiÓn cña hä (cña) th­¬ng m¹i vµ chuyÓn ®éng biÓn, nh­ng kh«ng thua kÐm tíi nh÷ng tiÕng Hy-L¹p ®Êt liÒn. Minoans thay vµo ®ã ®­îc ph¸ hñy cïng víi Myceneans trªn (vÒ) ®Êt liÒn bëi nh÷ng ng­êi man rî nh­ bé phËn cña tai ­¬ng (cña) 1200 BC. B»ng chøng gîi ý r»ng bëi 1180 BC Cretans ®· di chuyÓn tõ nh÷ng thµnh phè vµ nh÷ng l©u ®µi ven biÓn ®Õn nh÷ng vÞ trÝ thµnh phè phßng thñ cao trong nh÷ng ngän ®åi. Nh÷ng sù tÊn c«ng vµ lêi ®e däa (cña) h¬n n÷a tÊn c«ng lµ cã thÓ g©y ra (cña) ®©y chuyÓn. LegacyThe Minoans ®­îc nhí h«m nay cho nh÷ng l©u ®µi vµ tranh t­êng hoang ®­êng cña hä ë (t¹i) Knossos, B©y giê (th×) tõng phÇn ®­îc kh«i phôc. Nã cã thÓ cã (C¸i) lín nhÊt vµ ®a sè c¸c l©u ®µi ®Ñp (cña) §ång ®á muén Giµ ®i. Chóng còng ®­îc nhí cho nh÷ng sù ghi

Ghost84
12-04-2004, 14:09
Trời lại gặp cha này, về học cách chuyển font tiếng việt đi chứ, hoa hết mắt, ai mà dịch nổi cơ chứ

bluerose1
12-04-2004, 14:56
Cái này copy của hưng công tử nè,bác nào thấy sai cái gì thì sửa đi nhé

ĐẶC ĐIỂM CÁC ĐẾ CHẾ

Carthaginian

Tính năng :
- Tàu vận chuyển nhanh hơn 30% .
- Tàu Fire Gallery + 25% Sức tấn công .
- Các đơn vị Hàn Lâm và Voi + 25% máu .

Sức Mạnh :
- Dân tộc này mạnh về đường biển -> Tuy nhiên thiếu Catapult Trireme .
- Tấn công với các đơn vị Hàn Lâm và Voi có máu nhiều hơn nên mang theo Chariot để chống Phù Thuỷ .

Điểm yếu :
- Không nghiên cứu được Metallurgy & Chain Mail -> Không tạo được Cataphract , Legion hay Heavy Horse Archer -> Dân tộc này rất sợ phù thuỷ .

Macedonian

Tính năng :
- Các đơn vị Hàn Lâm + 2 cho giáp cung .
- Các đơn vị cận chiến + 2 cho tầm nhìn .
- Các đơn vị trong Siege Workshop rẻ hơn 50% .
- Các đơn vị khó vị chuyển đổi hơn 4 lần .

Sức Mạnh :
- Dân tộc này có khả năng chống chuyển đổi rất cao -> Có thể dùng Armored Elephant rất tốt .

Điểm yếu :
- Không tạo được Temple -> Không có những vũ khí Siege mạnh -> Không có Camel Rider , Long Swordman , Chariot & Elephant Archer .

Palmyran

Tính năng :
- Chuyển cho đồng minh không mất tiền .
- Mua bán vàng bằng thuyền tăng gấp đôi .
- Nông dâng đắt hơn 50% , có giáp và làm việc nhanh hơn 20% .
- Camel Rider chạy nhanh hơn 25% .

Sức Mạnh :
- Dân tộc này rất tốt khi có đồng minh vì khả chuyển không mất tiền . Ngoài ra có kị binh rất tốt : Các loại Chariot , Cavalry & Arimored Elephant -> Có thể tất cả các loại tháp canh .

Điểm yếu :
- Điểm yếu lớn nhất của dân tộc này là nông dân tốn 75 thịt . Mặc dù có giáp và làm việc nhanh hơn nhưng Palmyran không có nhiều nông dân bằng đối phương -> Do đó sẽ phát triển chậm hơn + khó có thể chịu được các đợt tấn công nhanh . Không có cả các đơn vị bộ binh hùng mạnh -> Không tạo được : Long Swordsman , Legion hay Centurion -> Không nâng cấp được Metallurgy nên không đủ được sức tấn công khi đánh giáp lá cà .

Roman

Tính năng :
- Các công trình rẻ hơn 15% trừ tháp canh + tường thành và nhà thời gian .
- Tháp canh rẻ hơn 50% .
- Swordman tấn công nhanh hơn 33% .

Sức Mạnh :
- Roman với khả năng xây dựng rẻ hơn cộng với giá tháp canh rẻ một nửa -> Có khả năng xây dựng tất cả các loại lính bộ binh và tất cả các đơn vị trong Siege Workshop .

Điểm yếu :
- Chỉ có thể sinh được Sentry Tower mà không sinh được Chariot Archer .

Assyrian

Điểm mạnh :
- Các đơn vị trong Archer Range bắn nhanh hơn 40% .
- Nông dân chạy nhanh hơn 30% .

Điểm yếu :
- Không có
-> Units : Catapult Trireme , Juggernaut , Heavy Transport , Phalanx , Centurion , War Elephant , Improved Bowman , Composite Bowman , Elephant Archer , Heavy Horse Archer , Scythe Chariot , Slinger , Armored Elephant .
-> Upgrades : Architecture , Nobility , Aristocracy , Engineering , Bronze Sheild , Chain Mail , Iron Shield .
- Không có nhiều Unit / Nâng cấp ở Iron Age -> Không tạo được Centurions và Phalanx -> Không có voi , Improved / Composite Bowman hay Heavy Horse Archer .

Babylonian

Điểm mạnh :
- Tường và tháp canh máu gấp đôi .
- Phù thuỷ hồi mana nhanh hơn 30% .
- Lấy đá nhanh hơn 30% .

Điểm yếu :
- Không có
-> Units : Catapult Trireme , Juggernaut , Trireme , Heavy Transport , Heavy Cavalry , Cataphract , Ballista , Helepolis , Phalanx , Centurion , Heavy Horse Archer , Elephant Archer , Armored Elephant .
-> Upgrades : Chain Mail , Iron Shield , Metallurgy .

Choson

Điểm mạnh :
- Phù thuỷ rẻ hơn 30% .
- Tháp canh + 2 cho tầm bắn .
- +80 máu cho Long Swordman và Legion .

Điểm yếu :
- Không có
-> Units : Catapult Trirem , Juggernaut , Heavy Transport , Chariot , Chariot Archer , War Elephant , Elephant Archer , Catapult , Heavy Catapult , Composite Bowman , Horse Archer , Phalanx , Centurion , Camel Rider , Fire Galley , Scythe Chariot , Armored Elephant .
-> Upgrades : Alchemy , Aristocracy , Chain Mail , Enginneering , Iron Shield , Chariot , Phanlanx & Centurion . Tuy rằng Legion có nhiều máu hơn nhưng không thể theo kịp Centurion trong các trận chiến tay đôi .

Egyptian

Điểm mạnh :
- Chariot và Chariot Archer + 33% máu .
- Phù thuỷ + 3 tầm chuyển đổi .
- Lấy vàng nhanh hơn 20% .

Điểm yếu :
- Không có
-> Units : Broad Swordsman , Long Swordsman , Legion , Catapult , Heavy Catapult , Helopolis , Cavalary , Heavy Calavary , Catapract , Horse Archer , Heavy Horse Archer , Phalanx , Centurion , Fire Galley , Armored Elephant .
-> Upgrades : Bronze Shield , Iron Shield , Coinage .

Greek

Điểm mạnh :
- Warship , Hoplite , Phanlanx & Centurion nhanh hơn 30% .

Điểm yếu :
- Rất yếu ở Stone và Tool -> Đôi khi cả ở Bronze bởi vì họ chỉ có đội quân mạnh khi lên được Iron Age .
- Không có
-> Units : Chariot , Chariot Archer , Cataphract , Broad Sword , Long Sword , Legion , Impoved Bowman , Composite Bowman , Horse Archer , Heavy Horse Archer , Elephant Archer , Camel Rider , Fire Galley , Scythe Chariot , Armored Elephant .
-> Upgrades : Jihad , Monotheism , Metalurgy .

Hittile

Điểm mạnh :
- Stone Thrower , Catapult & Heavy Catapult có máu nhiều gấp đôi .
- + 1 Tầm tấn công của các đơn vị Cung.
- + 4 Tầm tấn công của Warship .

Điểm yếu:
- Không có
-> Units : Catapult Trireme , Juggernaut , Trireme , Heavy Transport , Fishing Ship , Improved Bowman , Composite Bowman , Long Swordsman , Legion , Ballista , Helopolis , Heavy Cavalry , Cataphract , Slinger .
-> Upgrades : Afterlife , Fanaticism , Jihad , Monotheism , Polytheism .

Minoan

Điểm mạnh :
- Quân thuỷ rẻ hơn 25% .
- + 2 tầm tấn công của Composite Bowman .
- Farm + 25% .

Điểm yếu :
- Yếu về kị binh và không có tháp canh mạnh .
- Không có
-> Buildings : Guard Tower , Ballista Tower Fortification .
-> Units : Chariot , Chariot Archer , Catapract , Elephant Archer , War Elephant , Legion , Horse Archer , Heavy Horse Archer , Fire Galley , Scythe Chariot , Armored Elephant .
-> Upgrades : Afterlife , Astrology , Fanaticis , Monotheism , Mysticism .

Persian

Điểm mạnh :
- + 30% săn bắn .
- Voi nhanh hơn 30% .
- Tốc độ bắn của Trireme nhanh hơn 50% .

Điểm yếu :
- Không nâng cấp được Wheel và không tạo được Academy .
- Không có
-> Buildings : Academy , Ballista Tower .
-> Units : Hoplite , Phalanx , Centurion , Chariot , Chariot Archer , Helepolis , Ballista , Heavy Catapult , Fire Galley .
-> Upgrades : Alchemy , Artisanship , Aristocratsy , Ballistics , Coinage , Craftsmanship , Irrigation , Plow , Wheel , Siegecraft .

Phoenician

Điểm mạnh :
- War Elephant , Elephant Archer & Armored Elephant rẻ hơn 24% .
- Catapult Trirement và Juggernaught bắn nhanh hơn 65% .

Điểm yếu :
- Không có
-> Units : Catapult , Ballista , Heavy Catapult , Helopolis , Heavy cavalry , Cataphract , Horse Archer , Heavy Horse Archer , Fire Galley .
-> Upgrades : Architecture , Chain Mail , Metallurgy , Siegecraft .

Shang

Điểm mạnh :
- Nông dân rẻ hơn 30% .
- Tường có máu nhiều gấp đôi .

Điểm yếu :
Không có
-> Bulidings :Ballista Tower .
-> Units : Catapult Trireme , Juggernaut , Heavy Transport , Trireme , Elephant Archer , War Elephant , Long Swordsman , Legion , Heavy Catapult , Phalanx , Centurion , Fire Galley , Scythe Chariot , Slinger .
-> Upgrades : Alchemy , Aristocrasy , Ballistics , Coinage , Engineering , Siegecraft .

Sumerian

Điểm mạnh :
- Ruộng nhiều gấp đôi .
- Nông dân +15 máu .
- Tốc độ bắn của Stone Thrower , Catapult & Heavy Catapult nhanh hơn 50% .

Điểm yếu:
- Không có
-> Units: Catapult Trireme , Juggernaut , Cavalry , Heavy Cavalry , Catapract , Ballista , Helopolis , Elephant Archer , Heavy Transport , Improved Bowman , Composite Bowman , Legion , Merchant Ship , Armored Elephant .
-> Upgrades : Afterlife , Astrology , Fanaticism , Jihad , Monotheism , Coinage , Craftsmanship , Iron shield , Metallurgy .

Yamato

Điểm mạnh :
- Scout , Cavalry , Heavy Cavalry , Cataphract và Horse Archer rẻ hơn 25% .
- Nông dân chạy nhanh hơn 30% .
- Các loại tàu có máu nhiều hơn 30% .

Điểm yếu :
- Không có
-> Bulidings : Guard Tower , Ballista Tower , Fortification .
-> Units : Chariot , Chariot Archer , Broad Swordsman , Long Swordsman , Legion , Ballista , Heavy Catapult , Helopolis , Elephant Archer , War Elephant , Camel Rider , Fire Galley , Scythe Chariot , Armored Elephant .
-> Upgrades :Astrology , Mysticism , Fanaticis , Monotheism
Bác okido làm ơn chuyển sang font chữ tiếng việt đi,đọc đau cả mắt mà chẳng nhìn thấy chữ gì cả,hix hix

langgiangboyz
12-04-2004, 17:23
ối trời ơi, ngay` gì mà xui quá vậy nè trời.cứ phải đi câu bài, chẳng thấy tâm huyết với bài nào cả, hix hix, ko có MP nè..........

Ghost84
13-04-2004, 12:36
Thôi langgiangboyz câu vừa thôi chứ, đây toàn nói về đặc điểm quân trong đế chế mà, viết hay thế mà cứ có mấy câu vào thì cũng mất hay, thỉnh thoảng viết 1 hoặc 2 bài thôi chứ

langgiangboyz
13-04-2004, 12:56
thôi được nếu mọi người thấy tôi câu bài nhiều quá thì xin mạn phép chủ nhân của topic này viết một bài về đặc điểm của từng quân vậy.
bài viết này cần một thời gian để nghiên cứu nên tôi mạn phép gửi đến các bạn mấy ngày sau nữa nhé.
kekekekeke.......

bluerose1
15-04-2004, 16:49
uh langzangboy cố post một bài thật hay vào nhé mà phải dài dài một chút để anh em còn đọc xem có hay không :) hay làm một topic nữa cho sướng nhưng mà phải chất lượng một chút vào.

langgiangboyz
15-04-2004, 20:35
ùh, được các bạn ủng hộ thế thì còn gì bằng, mình hứa sẽ viết, àh mấy bài viết khá tâm huyết của mình trong topic dành cho langgiangboyz bạn đọc chưa, co gì góp ý nhé.