PDA

View Full Version : Đặc điểm các loại quân trong Age of EmpiresLegend Hero
02-12-2003, 11:18
Egyptian
Quân Egyptian có ngựa R nhiều máu nhất: ngựa tên R có 93 máu con ngựa xọc có 133 máu. Khi nâng cấp Nobility(Hình đầu người trong nhà BC) thì tăng lên 182 máu nên có thể cai là mạnh nhất về ngựa R, thích hợp với đánh nhanh vì lên đời 4 không có lửa.
Bắn đá yếu, không có xe bắn tên
Tốc độ khai thác vàng của nông dân khá nhanh, ban đầu đã là 12đv/nông dân

Greek
Quân Greek không có unit bắn tên nào cả (chỉ có cung T) chỉ có ngựa chém C nhưng chỉ được nâng cấp 1 lần, sức mạnh tối đa là 10+4.
Để khắc phục nhược điểm này, xe bắn đá và bắn tên rất mạnh, quân cận chiến Centurion cũng rất mạnh.
Tuy nhiên, người phải chơi quân Greek thường rất khó khăn vì rất tốn vàng và có ít sự lựa chọn ngoài ngựa C. Greek rất mạnh khi chiến đấu trên biển (nhưng thường không chơi)

Babylonian
Quân babylon có ngựa tên R nhưng chỉ nâng cấp tối đa 2 level, ngựa xọc đôi sức mạnh tối đa 9+4, giáp 2+4, không có voi.
Không có xe bắn tên nhưng có xe bắn đá rất mạnh.
Đặc biệt tháp canh nâng cấp tối đa lên tới 480 máu ( so với 240 máu của các loại quân khác).
Tường thành tối đa lên tới 960 máu.

Minoan
đế chế hùng mạnh nhất nhì trong AOE. Cung A của minoan được +1 tầm xa ngay khi sinh ra và bắn nhanh gấp 1,5 lần cung A khác. Với đầy đủ các công nghệ chiến đấu tầm xa Minoan là một trong những đế chế mạnh nhất AOE. Có lửa, balista và catapul lên điên tuy không lợi bằng hittile hay sumerial nhưng cũng rất đáng nể. Thuộc loại quân dùng vàng nên Minoan rất yếu khi cạn kiệt nguồn vàng. Đó chính là điểm yếu của quân này

Hittile
Quân này được nhiều người đánh giá là mạnh nhất trong AOE. Với ngựa R +1 attack ngay khi sinh ra và catapul 300 máu gấp đôi quân khác là diểm mạnh của hittile. Không có balista.

Phoenician
Nông dân lấy gỗ nhanh nhất, ban đầu đã là 13 đv gỗ/1 nông dân, khi nâng cấp tôi đa là 19/nông dân.
Ngựa tên R và xọc đôi chỉ nâng cấp lên level 2.
Voi húc có thể lên điên. Bắn đá yếu, không có xe bắn tên.
Đời 4 có lửa. Centurion rất mạnh.
Và một đặc điểm nữa là voi có giá rẻ nhất

Persian
Không có ngựa R nhưng ngựa C và bắn đá rất mạnh.
Voi có thể lên điên và có tốc độ di chuyển nhanh nhất.
Các unit bắn tên có tầm bắn rất gần(7+1).
Không có nhà BY.
Nếu dùng Priest thì có đủ các phép thuật

Carthaginian
Không có ngựa R. Bắn đá yếu nhưng xe bắn tên có thể mạnh tối đa.
Voi có thể lên điên và có nhiếu máu nhất(750 co với 600 của quân khác).
Centurion rất mạnh và cũng có nhiều máu hơn.
Nếu đánh trên biển thì thuyền phun lửa Fire Galley rất mạnh(24+12)

Sumerian
Đặc điểm nổi bật nhất của dân tộc Sumerian là ruộng có rất nhiều lương thực(500 và tối đa là 725).Tuy nhiên nông dân lấy gỗ và vàng hơi chậm.
Ngựa tên R và xọc đôi đều mạnh gần tối đa.
Khiên vàng chỉ có một.
Xe bắn đá rất mạnh.

Shang
Có một lợi thế nổi bật mà ai cũng biết là giá của nông dân rẻ nhất(35) nên có tốc độ phát triển rất nhanh.
Đời 4 không có lửa nhưng ngựa đôi và ngựa C có thể nâng cấp lên mức tối đa.
Bắn đá sức mạnh trung bình.
Các đơn vị nâng cấp trong nhà BS đều tối đa.

Roman
Quân Roman không có ngựa tên R nhưng lại có ngựa xọc, có thể lên xọc đôi với sức mạnh tối đa. Quân Centurion cũng có sức mạnh tối đa.
Bắn đá rất mạnh nhưng không lên lửa.
Tháp canh và các unit bắn tên không có hoặc rất yếu.

Palmyran
Khổ cho palmyran là giá của nông dân rất đắt(75) nhưng bù lại có tốc độ làm việc rất nhanh và có 1 giáp.
Xe bắn đá rất mạnh nhưng gần.
Ngựa R, C và voi đều rất mạnh. Voi húc có thể lên điên.

Macedonian
Không có ngựa R. Nhựa tên C và cung A đều mạnh tối đa
Xe bắn đá và bắn tên yếu nhất.
Các unit cận chiến đặc biệt mạnh.
Ngựa, voi, Centurion đều có thể lên điên

Yamato
Không có ngựa R nên thường dùng cung A và ngựa C(rất mạnh)
Không có voi, bắn đá yếu nhưng đời 4 được lên lửa.
Centurion mạnh tối đa.

Choson
Không có ngựa R. Ngựa C và Z khá mạnh.
Xe bắn đá không được nâng cấp.
Tháp canh khi nâng cấp lên level cuối cùng rất mạnh và có tầm bắn xa nhất(7+5).

Mutsu Kokono
06-02-2004, 19:17
Nè nè chữ kí của bác ghi sai rồi đấy .
Wherever chứ làm gì có where ever

ca com
13-02-2004, 17:24
Cái ông này dỗi hơi nhỉ,cái chữ kí của người ta có sai ti 1tẹo mà cũng phê phán dc,chịu ông đấy

fortunamajor
17-02-2004, 15:22
Egyptian
Quân Egyptian có ngựa R nhiều máu nhất: ngựa tên R có 93 máu con ngựa xọc có 133 máu. Khi nâng cấp Nobility(Hình đầu người trong nhà BC) thì tăng lên 182 máu nên có thể cai là mạnh nhất về ngựa R, thích hợp với đánh nhanh vì lên đời 4 không có lửa.
Bắn đá yếu, không có xe bắn tên
Tốc độ khai thác vàng của nông dân khá nhanh, ban đầu đã là 12đv/nông dân

Greek
Quân Greek không có unit bắn tên nào cả (chỉ có cung T) chỉ có ngựa chém C nhưng chỉ được nâng cấp 1 lần, sức mạnh tối đa là 10+4.
Để khắc phục nhược điểm này, xe bắn đá và bắn tên rất mạnh, quân cận chiến Centurion cũng rất mạnh.
Tuy nhiên, người phải chơi quân Greek thường rất khó khăn vì rất tốn vàng và có ít sự lựa chọn ngoài ngựa C. Greek rất mạnh khi chiến đấu trên biển (nhưng thường không chơi)

Babylonian
Quân babylon có ngựa tên R nhưng chỉ nâng cấp tối đa 2 level, ngựa xọc đôi sức mạnh tối đa 9+4, giáp 2+4, không có voi.
Không có xe bắn tên nhưng có xe bắn đá rất mạnh.
Đặc biệt tháp canh nâng cấp tối đa lên tới 480 máu ( so với 240 máu của các loại quân khác).
Tường thành tối đa lên tới 960 máu.

Minoan
đế chế hùng mạnh nhất nhì trong AOE. Cung A của minoan được +1 tầm xa ngay khi sinh ra và bắn nhanh gấp 1,5 lần cung A khác. Với đầy đủ các công nghệ chiến đấu tầm xa Minoan là một trong những đế chế mạnh nhất AOE. Có lửa, balista và catapul lên điên tuy không lợi bằng hittile hay sumerial nhưng cũng rất đáng nể. Thuộc loại quân dùng vàng nên Minoan rất yếu khi cạn kiệt nguồn vàng. Đó chính là điểm yếu của quân này

Hittile
Quân này được nhiều người đánh giá là mạnh nhất trong AOE. Với ngựa R +1 attack ngay khi sinh ra và catapul 300 máu gấp đôi quân khác là diểm mạnh của hittile. Không có balista.

Phoenician
Nông dân lấy gỗ nhanh nhất, ban đầu đã là 13 đv gỗ/1 nông dân, khi nâng cấp tôi đa là 19/nông dân.
Ngựa tên R và xọc đôi chỉ nâng cấp lên level 2.
Voi húc có thể lên điên. Bắn đá yếu, không có xe bắn tên.
Đời 4 có lửa. Centurion rất mạnh.
Và một đặc điểm nữa là voi có giá rẻ nhất

Persian
Không có ngựa R nhưng ngựa C và bắn đá rất mạnh.
Voi có thể lên điên và có tốc độ di chuyển nhanh nhất.
Các unit bắn tên có tầm bắn rất gần(7+1).
Không có nhà BY.
Nếu dùng Priest thì có đủ các phép thuật

Carthaginian
Không có ngựa R. Bắn đá yếu nhưng xe bắn tên có thể mạnh tối đa.
Voi có thể lên điên và có nhiếu máu nhất(750 co với 600 của quân khác).
Centurion rất mạnh và cũng có nhiều máu hơn.
Nếu đánh trên biển thì thuyền phun lửa Fire Galley rất mạnh(24+12)

Sumerian
Đặc điểm nổi bật nhất của dân tộc Sumerian là ruộng có rất nhiều lương thực(500 và tối đa là 725).Tuy nhiên nông dân lấy gỗ và vàng hơi chậm.
Ngựa tên R và xọc đôi đều mạnh gần tối đa.
Khiên vàng chỉ có một.
Xe bắn đá rất mạnh.

Shang
Có một lợi thế nổi bật mà ai cũng biết là giá của nông dân rẻ nhất(35) nên có tốc độ phát triển rất nhanh.
Đời 4 không có lửa nhưng ngựa đôi và ngựa C có thể nâng cấp lên mức tối đa.
Bắn đá sức mạnh trung bình.
Các đơn vị nâng cấp trong nhà BS đều tối đa.

Roman
Quân Roman không có ngựa tên R nhưng lại có ngựa xọc, có thể lên xọc đôi với sức mạnh tối đa. Quân Centurion cũng có sức mạnh tối đa.
Bắn đá rất mạnh nhưng không lên lửa.
Tháp canh và các unit bắn tên không có hoặc rất yếu.

Palmyran
Khổ cho palmyran là giá của nông dân rất đắt(75) nhưng bù lại có tốc độ làm việc rất nhanh và có 1 giáp.
Xe bắn đá rất mạnh nhưng gần.
Ngựa R, C và voi đều rất mạnh. Voi húc có thể lên điên.

Macedonian
Không có ngựa R. Nhựa tên C và cung A đều mạnh tối đa
Xe bắn đá và bắn tên yếu nhất.
Các unit cận chiến đặc biệt mạnh.
Ngựa, voi, Centurion đều có thể lên điên

Yamato
Không có ngựa R nên thường dùng cung A và ngựa C(rất mạnh)
Không có voi, bắn đá yếu nhưng đời 4 được lên lửa.
Centurion mạnh tối đa.

Choson
Không có ngựa R. Ngựa C và Z khá mạnh.
Xe bắn đá không được nâng cấp.
Tháp canh khi nâng cấp lên level cuối cùng rất mạnh và có tầm bắn xa nhất(7+5).


Quân Yamato: các đặc điểm về quân Yamato:
+ Phu : Gía mua 50food. Làm việc tăng 15%, tốc đọo tăng 15%, làm vàng tăng 25%. Hp 25, attack 3, armor 0. Ko nâng câp đựơc nhà Temple phu .
+ Nhà Archery Range (BA): các lọai quân: cung Bowman(cung T), cung Composite Bowman(cung A), ngựa Heavy Horse Archer(cung C).
+ đặc điểm các lọai quân trong nhà Archery Range A:
_ cung Bowman T:+ giá mua 40food,20wood
+ attack 3+1, armor 0+6, Range bắn xa 5+3, Hp 35
+ tốc độ bắn bình thường, tốc độ di chuyển bình thường
_cung Composite Bowman A:+giá mua 40food,20god
+ attack 5+1, armor 0+6, Range bắn xa 7+3, Hp 45
+ tốc đọo bắn nhanh, tốc độ di chuyển bình thường
_ngựa Heavy Horse Archer C:+giá mua 53god, 37 food
+ attack 8+1, armor 0+6, Range bắn xa 7+3, Piercing Armor khien 0+2, Hp 103
+ tốc độ bắn nhanh, tốc độ di chuyển nhanh
+ Nhà Barracks (BB): các lọai quân : Axeman ( linh T), Slinger (quay da), Short Swordsman (linh Z).
+ đặc điểm các lọai quân trong nhà Barracks:
_ Axeman T: gía mua 50food
+ attack 5+7, aromor 0+6, Piercing Armor khien 2+2, Hp 50.
+ tốc độ di chuyển chậm, tốc độ chiến đấu chậm.
_ Slinger (quay da): giá mua 40 food, 10 stone
+ attack 2+2, armor 0, Piercing Armor khien 2+2, Range bắn xa 4+1, Hp 25
+ tốc độ di chuyển chậm, tốc độ bắn chậm
_ Short Swordsman (linh Z): giá mua 35food, 15 god
+attack 7+7, armor 1+6, Piercing Armor khien 2, Hp 60.
+tốc độ di chuyển chậm, tốc độ chiến đấu chậm.
+ Nhà Stable (BL): các lọai quân: Scout (ngựa tìm đường T), Cataphract(ngựa C).
+ đặc điểm các lọai quân trong nhà Stable:
_ Scout (ngựa tìm đường T): giá mua 75 food, giảm 25% giá mua
+attack 3+7, armor 0+6, Hp 68
+ tốc độ di chuyển nhanh, khả năng mở bản đồ, ko auto attack.
_ Cataphract(ngựa C): giá mua 60 god, 52 food
+attack 12+7, armor 3+6, Piercing Armor khien 1, Hp 206. + 25%Hp
+ tốc độ di chuyển nhanh, tốc độ chiến đấu nhanh.
+Nhà Dock (nhà thuyên BD): các loại quân: Fishing Ship (thuyền F), Merchant Ship(thuyền R ),Light Transport (thuyền T),Trireme (thuyền E). Juggernaught (thuyền C).
+ đặc điểm các loại quân trong nhà Dock:
_ Fishing Ship (thuyền F): giá mua 50 wood, Hp 99. Khả năng đánh cá. Tăng 35%Hp
-_ Merchant Ship(thuyền R ): giá mua 100 wood, Hp324. Khả năng đổi tài nguyên. Tăng 35%Hp
_ Light Transport (thuyền T):giá mua 150 wood, Hp 259. Khả năng chuyên chở 10 limit Tăng 35%Hp
_ Trireme (thuyền E): giá mua 135 wood
+ attack 12+1, armor 0, Range bắn xa 7+3, Hp 259. Tăng 35%Hp
+ tốc độ di chuyển bình thường, tốc độ bắn nhanh. Attack = tên
_ Juggernaught (thuyền C): giá mua 135 wood, 75 god
+ attack 35 +1, armor 0, Range bắn xa 10+2, Hp 253. Tăng 35%Hp
+ tốc độ di chuyển chẩm, tốc độ bắn chậm. Attack = đá
+Nhà Academy (BY): các loại quâ: Centurion ( linh Ak)
+ đặc điểm các loại quân trong nhà Academy:
_ Centurion ( linh Ak): giá mua:40 god, 60 food
+attack: 30+7, armor 8+6, Piercing Armor khiên 0+2, Hp 160.
+ tốc độ di chuyển chậm, tốc độ chiến đấu chậm.
+Nhà Siege workshop (BK): các lọai quân: Catapult( bắn đá C),
+đặc điểm các lọai quân trong nhà Siege workshop (BK):
_ Catapult( bắn đá C): giá mua 80god, 180 wood.
+attack: 50+1, armor 0, Range bắn xa 10+2, Hp 75
+tốc độ di chuyển chậm, tốc độ chiến đấu chậm.
+Nhà Temple (BP): các lọai quân: Priest (phù thủy)
+đặc điểm nhà Temple (BP): nhà Temple của Yamato ko có khả năng nâng cấp ngoài nâng cấp nhìn xa cho Priest (phù thủy):
_ Priest (phù thủy): giá mua 125 god
+ attack 0, armor 0, Range bắn xa 10+3, Hp25
+ tốc độ di chuyển chậm. Tốc độ chiến đấu chậm, khả năng hồi Hp cho lính của mình, thu phục lính của đối phương.
NHẬN XÉT :
________Quân Yamato là quân thích hợp cho việc đánh nhanh vì ngựa C giá rẻ 35%, phu làm việc tăng 15%, tốc độ phu tăng 15%. Nhưng khi đánh lâu dài Yamato cũng rất lợi hại với việc cung A bắn xa 7+3, Linh Ak nâng câp hết, thuyền cũng rất mạnh với việc +35% Hp. Tuy vậy, Yamato la 1 công nghệ dùng god thuần, ko co quân dùng wood nên cũng có yếu điểm như các công nghệ dùng god thuần khác là …hết god. Vậy lên đánh Yamato tốt nhất là bạn lên đánh nhanh từ đời 3 khi mà lượng God trên Map còn dồi dào và áp đảo về số lượng ngựa C .Nếu để đối phương lên đời 4 thì tốt nhất là bạn nên tích lũy nhiều God, tích lũy nhiều quân để đánh 1 trận là quét sạch, nếu ko thì… chuẩn bị mà thua đi. Nói tóm lại Yamato cũng là 1 công nghệ mạnh. Gặp quân này bạn phải cẩn thận.t

fortunamajor
17-02-2004, 16:01
Egyptian
Quân Egyptian có ngựa R nhiều máu nhất: ngựa tên R có 93 máu con ngựa xọc có 133 máu. Khi nâng cấp Nobility(Hình đầu người trong nhà BC) thì tăng lên 182 máu nên có thể cai là mạnh nhất về ngựa R, thích hợp với đánh nhanh vì lên đời 4 không có lửa.
Bắn đá yếu, không có xe bắn tên
Tốc độ khai thác vàng của nông dân khá nhanh, ban đầu đã là 12đv/nông dân

Greek
Quân Greek không có unit bắn tên nào cả (chỉ có cung T) chỉ có ngựa chém C nhưng chỉ được nâng cấp 1 lần, sức mạnh tối đa là 10+4.
Để khắc phục nhược điểm này, xe bắn đá và bắn tên rất mạnh, quân cận chiến Centurion cũng rất mạnh.
Tuy nhiên, người phải chơi quân Greek thường rất khó khăn vì rất tốn vàng và có ít sự lựa chọn ngoài ngựa C. Greek rất mạnh khi chiến đấu trên biển (nhưng thường không chơi)

Babylonian
Quân babylon có ngựa tên R nhưng chỉ nâng cấp tối đa 2 level, ngựa xọc đôi sức mạnh tối đa 9+4, giáp 2+4, không có voi.
Không có xe bắn tên nhưng có xe bắn đá rất mạnh.
Đặc biệt tháp canh nâng cấp tối đa lên tới 480 máu ( so với 240 máu của các loại quân khác).
Tường thành tối đa lên tới 960 máu.

Minoan
đế chế hùng mạnh nhất nhì trong AOE. Cung A của minoan được +1 tầm xa ngay khi sinh ra và bắn nhanh gấp 1,5 lần cung A khác. Với đầy đủ các công nghệ chiến đấu tầm xa Minoan là một trong những đế chế mạnh nhất AOE. Có lửa, balista và catapul lên điên tuy không lợi bằng hittile hay sumerial nhưng cũng rất đáng nể. Thuộc loại quân dùng vàng nên Minoan rất yếu khi cạn kiệt nguồn vàng. Đó chính là điểm yếu của quân này

Hittile
Quân này được nhiều người đánh giá là mạnh nhất trong AOE. Với ngựa R +1 attack ngay khi sinh ra và catapul 300 máu gấp đôi quân khác là diểm mạnh của hittile. Không có balista.

Phoenician
Nông dân lấy gỗ nhanh nhất, ban đầu đã là 13 đv gỗ/1 nông dân, khi nâng cấp tôi đa là 19/nông dân.
Ngựa tên R và xọc đôi chỉ nâng cấp lên level 2.
Voi húc có thể lên điên. Bắn đá yếu, không có xe bắn tên.
Đời 4 có lửa. Centurion rất mạnh.
Và một đặc điểm nữa là voi có giá rẻ nhất

Persian
Không có ngựa R nhưng ngựa C và bắn đá rất mạnh.
Voi có thể lên điên và có tốc độ di chuyển nhanh nhất.
Các unit bắn tên có tầm bắn rất gần(7+1).
Không có nhà BY.
Nếu dùng Priest thì có đủ các phép thuật

Carthaginian
Không có ngựa R. Bắn đá yếu nhưng xe bắn tên có thể mạnh tối đa.
Voi có thể lên điên và có nhiếu máu nhất(750 co với 600 của quân khác).
Centurion rất mạnh và cũng có nhiều máu hơn.
Nếu đánh trên biển thì thuyền phun lửa Fire Galley rất mạnh(24+12)

Sumerian
Đặc điểm nổi bật nhất của dân tộc Sumerian là ruộng có rất nhiều lương thực(500 và tối đa là 725).Tuy nhiên nông dân lấy gỗ và vàng hơi chậm.
Ngựa tên R và xọc đôi đều mạnh gần tối đa.
Khiên vàng chỉ có một.
Xe bắn đá rất mạnh.

Shang
Có một lợi thế nổi bật mà ai cũng biết là giá của nông dân rẻ nhất(35) nên có tốc độ phát triển rất nhanh.
Đời 4 không có lửa nhưng ngựa đôi và ngựa C có thể nâng cấp lên mức tối đa.
Bắn đá sức mạnh trung bình.
Các đơn vị nâng cấp trong nhà BS đều tối đa.

Roman
Quân Roman không có ngựa tên R nhưng lại có ngựa xọc, có thể lên xọc đôi với sức mạnh tối đa. Quân Centurion cũng có sức mạnh tối đa.
Bắn đá rất mạnh nhưng không lên lửa.
Tháp canh và các unit bắn tên không có hoặc rất yếu.

Palmyran
Khổ cho palmyran là giá của nông dân rất đắt(75) nhưng bù lại có tốc độ làm việc rất nhanh và có 1 giáp.
Xe bắn đá rất mạnh nhưng gần.
Ngựa R, C và voi đều rất mạnh. Voi húc có thể lên điên.

Macedonian
Không có ngựa R. Nhựa tên C và cung A đều mạnh tối đa
Xe bắn đá và bắn tên yếu nhất.
Các unit cận chiến đặc biệt mạnh.
Ngựa, voi, Centurion đều có thể lên điên

Yamato
Không có ngựa R nên thường dùng cung A và ngựa C(rất mạnh)
Không có voi, bắn đá yếu nhưng đời 4 được lên lửa.
Centurion mạnh tối đa.

Choson
Không có ngựa R. Ngựa C và Z khá mạnh.
Xe bắn đá không được nâng cấp.
Tháp canh khi nâng cấp lên level cuối cùng rất mạnh và có tầm bắn xa nhất(7+5).


Quan Choson: cac dac diem ve quan Choson:
+ Phu : Gia mua 50food.. Hp 25, attack 3, armor. Nang cap nhaf Temple len attack 3+7, Hp 65, Fast +50%.
+ Nha Archery Range (BA): cac loai quan: cung Bowman(cung T), cung Improved Bowman(cung A), ngua Horse Archer(cung C).
+ dac diem cac loai quan trong nha Archery Range A:
_ cung Bowman T:+ gia mua 40food,20wood
+ attack 3, armor 0+4, Range ban xa 5+3, Hp 35
+ toc do ban binh thuong, toc do di chuyen binh thuong
_cung Improved Bowman A:+gia mua 40food,20god
+ attack 4, armor 0+4, Range ban xa 6+3, Hp 40
+ toc do ban nhanh, toc do di chuyen binh thuong
_ngua Horse Archer C:+gia mua 70god, 50 food
+ attack 7, armor 0+4, Range ban xa 7+3, Piercing Armor khien 0+2, Hp 60
+ toc do ban nhanh, toc do di chuyen nhanh
+ Nha Barracks (BB): cac loai quan : Axeman ( linh T), Slinger (quay da), Legion (linh Z).
+ dac diem cac loai quan trong nha Barracks:
_ Axeman T: gia mua 50food
+ attack 5+7, aromor 0+4, Piercing Armor khien 0+1, Hp 50.
+ toc do di chuyen cham, doc do chien dau cham.
_ Slinger (quay da): gia mua 40 food, 10 stone
+ attack 2+2, armor 0, Piercing Armor khien 2+1, Range ban xa 4+1, Hp 25
+ toc do di chuyen cham, toc do ban cham
_ Legion (linh Z): gia mua 35food, 15 god
+attack 13+7, armor 2+4, Piercing Armor khien 0+1, Hp 240. +35% HP
+toc do di chuyen cham, toc do chien dau cham. La linh Z manh thu 2 trong cac cong nghe vi hon 35%Hp
+ Nha Stable (BL): cac loai quan: Scout (ngua tim duong T), Cataphract(ngua C).
+ dac diem cac loai quan trong nha Stable:
_ Scout (ngua tim duong T): gia mua 100 food
+attack 3+7, armor 0+4, Hp 68
+ toc do di chuyen nhanh, kha nang mo ban do, ko auto attack.
_ Cataphract(ngua C): gia mua 80 god, 70 food
+attack 12+7, armor 3+4, Piercing Armor khien 1, Hp 180
+ toc do di chuyen nhan, toc do chien dau nhanh.
+Nha Dock (nha thuyen BD): cac loai quan: Fishing Ship (thuyen F), Merchant Ship(thuyen R ),Light Transport (thuyen T),Trireme (thuyen E).
+ dac diem cac loai quan trong nha Dock:
_ Fishing Ship (thuyen F): gia mua 50 wood, Hp 75. Kha nang danh ca.
-_ Merchant Ship(thuyen R ): gia mua 100 wood, Hp250. Kha nang doi tai nguyen.
_ Light Transport (thuyen T):gia mua 150 wood, Hp 150. Kha nang chuyen cho 5 limit
_ Trireme (thuyen E): gia mua 135 wood
+ attack 12, armor 0, Range ban xa 7+3, Hp 200.
+ toc do di chuyen binh thuong, toc do ban nhanh. Attack = ten
+Nha Academy (BY): cac loai qua: Hoplite ( linh Ak)
+ dac diem cac loai quan trong nha Academy:
_ Hoplite ( linh Ak): gia mua:40 god, 60 food
+attack: 17+7, armor 5+4, Piercing Armor khien 0+1, Hp 120.
+ toc do di chuyen cham, toc do chien dau cham.
+Nha Siege workshop (BK): cac loai quan: Stone Thrower( ban da C), Helepolis(ban ten B)
+dac diem cac loai quan trong nha Siege workshop (BK):
_ Stone Thrower ( ban da C): gia mua 80god, 180 wood.
+attack: 50, armor 0, Range ban xa 10, Hp 75
+toc do di chuyen cham, toc do chien dau cham.
_ Helepolis(ban ten B):gia mua 80 god, 100 wood.
+attack :40, armor 0, Range ban xa 10, Hp 55
+ toc do di chuyen cham, toc do ban nhanh.
+Nha Temple (BP): cac loai quan: Priest (phu thuy)
+dac diem nha Temple (BP): noi nang cap phu, nang cap linh Z doi cuoi, nang cap Priest (phu thuy)
_ Priest (phu thuy): gia mua 125 god
+ attack 0, armor 0, Range ban xa 10+3, Hp50
+ toc do di chuyen cha,. Toc do chien dau cham, kha nang hoi Hp cho linh cua minh, thu phuc linh cua doi phuong.
NHAN XET :
________Quan Choson tuong tu nhu Greek cung la mot loai quan kho danh boi quan chung cua Choson la linh Z. Linh Z Choson phai len doi 4 va nang cap cuoi cung trong nha Temple thi moi co suc manh vi se duoc + 35%Hp. Linh Z Choson la linh Z manh thu 2 trong hang Linh Z. Linh Z Choson chi thua linh Z Roman. Nhung voi uu diem la mua re va toc do mua nhanh len khi len duoc doi 4 thi se ap dao ve ca so luong va chat luong voi cac loai quan khac, vay se de dang de bep cac cong nghe khac. Ngoai nhuoc diem la cac quan chung deu o doi 4 thi Choson con co nhuoc diem nhu cac cong nghe thuan god khac do la …het God. Noi chung Choson la mot cong nghe o muc trung binh va kho choi voi nhung ai ko phai la tay chuyen.
_______________________________
chưa có thời gian chỉnh sủa lại dấu, sẽ chỉnh sau ! vài bài dưới cũng vậy! Sorry

fortunamajor
17-02-2004, 16:04
Egyptian
Quân Egyptian có ngựa R nhiều máu nhất: ngựa tên R có 93 máu con ngựa xọc có 133 máu. Khi nâng cấp Nobility(Hình đầu người trong nhà BC) thì tăng lên 182 máu nên có thể cai là mạnh nhất về ngựa R, thích hợp với đánh nhanh vì lên đời 4 không có lửa.
Bắn đá yếu, không có xe bắn tên
Tốc độ khai thác vàng của nông dân khá nhanh, ban đầu đã là 12đv/nông dân

Greek
Quân Greek không có unit bắn tên nào cả (chỉ có cung T) chỉ có ngựa chém C nhưng chỉ được nâng cấp 1 lần, sức mạnh tối đa là 10+4.
Để khắc phục nhược điểm này, xe bắn đá và bắn tên rất mạnh, quân cận chiến Centurion cũng rất mạnh.
Tuy nhiên, người phải chơi quân Greek thường rất khó khăn vì rất tốn vàng và có ít sự lựa chọn ngoài ngựa C. Greek rất mạnh khi chiến đấu trên biển (nhưng thường không chơi)

Babylonian
Quân babylon có ngựa tên R nhưng chỉ nâng cấp tối đa 2 level, ngựa xọc đôi sức mạnh tối đa 9+4, giáp 2+4, không có voi.
Không có xe bắn tên nhưng có xe bắn đá rất mạnh.
Đặc biệt tháp canh nâng cấp tối đa lên tới 480 máu ( so với 240 máu của các loại quân khác).
Tường thành tối đa lên tới 960 máu.

Minoan
đế chế hùng mạnh nhất nhì trong AOE. Cung A của minoan được +1 tầm xa ngay khi sinh ra và bắn nhanh gấp 1,5 lần cung A khác. Với đầy đủ các công nghệ chiến đấu tầm xa Minoan là một trong những đế chế mạnh nhất AOE. Có lửa, balista và catapul lên điên tuy không lợi bằng hittile hay sumerial nhưng cũng rất đáng nể. Thuộc loại quân dùng vàng nên Minoan rất yếu khi cạn kiệt nguồn vàng. Đó chính là điểm yếu của quân này

Hittile
Quân này được nhiều người đánh giá là mạnh nhất trong AOE. Với ngựa R +1 attack ngay khi sinh ra và catapul 300 máu gấp đôi quân khác là diểm mạnh của hittile. Không có balista.

Phoenician
Nông dân lấy gỗ nhanh nhất, ban đầu đã là 13 đv gỗ/1 nông dân, khi nâng cấp tôi đa là 19/nông dân.
Ngựa tên R và xọc đôi chỉ nâng cấp lên level 2.
Voi húc có thể lên điên. Bắn đá yếu, không có xe bắn tên.
Đời 4 có lửa. Centurion rất mạnh.
Và một đặc điểm nữa là voi có giá rẻ nhất

Persian
Không có ngựa R nhưng ngựa C và bắn đá rất mạnh.
Voi có thể lên điên và có tốc độ di chuyển nhanh nhất.
Các unit bắn tên có tầm bắn rất gần(7+1).
Không có nhà BY.
Nếu dùng Priest thì có đủ các phép thuật

Carthaginian
Không có ngựa R. Bắn đá yếu nhưng xe bắn tên có thể mạnh tối đa.
Voi có thể lên điên và có nhiếu máu nhất(750 co với 600 của quân khác).
Centurion rất mạnh và cũng có nhiều máu hơn.
Nếu đánh trên biển thì thuyền phun lửa Fire Galley rất mạnh(24+12)

Sumerian
Đặc điểm nổi bật nhất của dân tộc Sumerian là ruộng có rất nhiều lương thực(500 và tối đa là 725).Tuy nhiên nông dân lấy gỗ và vàng hơi chậm.
Ngựa tên R và xọc đôi đều mạnh gần tối đa.
Khiên vàng chỉ có một.
Xe bắn đá rất mạnh.

Shang
Có một lợi thế nổi bật mà ai cũng biết là giá của nông dân rẻ nhất(35) nên có tốc độ phát triển rất nhanh.
Đời 4 không có lửa nhưng ngựa đôi và ngựa C có thể nâng cấp lên mức tối đa.
Bắn đá sức mạnh trung bình.
Các đơn vị nâng cấp trong nhà BS đều tối đa.

Roman
Quân Roman không có ngựa tên R nhưng lại có ngựa xọc, có thể lên xọc đôi với sức mạnh tối đa. Quân Centurion cũng có sức mạnh tối đa.
Bắn đá rất mạnh nhưng không lên lửa.
Tháp canh và các unit bắn tên không có hoặc rất yếu.

Palmyran
Khổ cho palmyran là giá của nông dân rất đắt(75) nhưng bù lại có tốc độ làm việc rất nhanh và có 1 giáp.
Xe bắn đá rất mạnh nhưng gần.
Ngựa R, C và voi đều rất mạnh. Voi húc có thể lên điên.

Macedonian
Không có ngựa R. Nhựa tên C và cung A đều mạnh tối đa
Xe bắn đá và bắn tên yếu nhất.
Các unit cận chiến đặc biệt mạnh.
Ngựa, voi, Centurion đều có thể lên điên

Yamato
Không có ngựa R nên thường dùng cung A và ngựa C(rất mạnh)
Không có voi, bắn đá yếu nhưng đời 4 được lên lửa.
Centurion mạnh tối đa.

Choson
Không có ngựa R. Ngựa C và Z khá mạnh.
Xe bắn đá không được nâng cấp.
Tháp canh khi nâng cấp lên level cuối cùng rất mạnh và có tầm bắn xa nhất(7+5).Quan Egyptian: cac dac diem ve quan:
+ Phu: Mua 50 food, lam viec yeu 5%, Hp 25 attack 3, armor 0. Nang cap nha Temple len attack 3+7, Hp 65, fast tang 50%.
+ Nha Archery Range (BA): cac loai quan: cung Bowman(cung T), cung Composite Bowman(cung A), ngua Chariot Archer (cung R), Elephant Archer (voi ten)
+ dac diem cac loai quan trong nha Archery Range A:
_ cung Bowman T:+ gia mua 40food,20wood
+ attack 3+1, armor 0+6, Range ban xa 5+3, Hp 35
+ toc do ban binh thuong, toc do di chuyen binh thuong
_cung Composite Bowman A:+gia mua 40food,20god
+ attack 5+1, armor 0+6, Range ban xa 7+3, Hp 45
+ toc do ban nhan, toc do di chuyen binh thuong
_ngua Chariot Archer(R): gia mua 40food, 70 wood
+ attack 4+1, armor 0+6, Range ban xa 7+3, Hp 106. Tang 35% Hp .
+ toc do ban binh thuong, toc do di chuyen nhanh
_ Elephant Archer (voi ten E): gia mua 60god 180 food.
+attack 5+1, armor 0+6, Range ban xa 7+3,Hp 600.
+toc do di chuyen cham, toc do ban binh thuong
+ Nha Barracks (BB): cac loai quan : Axeman ( linh T), Slinger (quay da), Short Swordsman (linh Z).
+ dac diem cac loai quan trong nha Barracks:
_ Axeman T: gia mua 50food
+ attack 5+7, aromor 0+6, Hp 50.
+ toc do di chuyen cham, doc do chien dau cham.
_ Slinger (quay da): gia mua 40 food, 10 stone
+ attack 2+2, armor 0, Piercing Armor khien 2, Range ban xa 4+1, Hp 25
+ toc do di chuyen cham, toc do ban cham
_ Short Swordsman (linh Z): gia mua 35food, 15 god
+attack 7+7, armor 1+6, Hp 60.
+toc do di chuyen cham, toc do chien dau cham.
+ Nha Stable (BL): cac loai quan: Scout (ngua tim duong T), Scythe Chariot( ngua R), Camel Rider ( lac da)
+ dac diem cac loai quan trong nha Stable:
_ Scout (ngua tim duong T): gia mua 100 food
+attack 3+7, armor 0+6, Hp 68
+ toc do di chuyen nhanh, kha nang mo ban do, ko auto attack.
_ Scythe Chariot( ngua R): gia mua: 40food, 60 wood
+attack 9+7, armor 2+6, Hp 182, tang 35% Hp..
+ toc do di chuyen nhan, toc do chien dau binh thuong.
_ War Elephant (voi huc): gia mua 40god, 170 food
+ attack 15, armor 0+6, Hp 600.
+ toc do di chuyen cham, toc do chien dau cham.
_ Camel Rider ( lac da): gia mua70food, 60 god.
+ attack: 6+7, armor 0+6,Hp 143
+toc do di chuyen nhanh, toc do chien dau nhanh. La quan co the thang Cataphract(ngua C) o cung muc nang cap.
+Nha Dock (nha thuyen BD): cac loai quan: Fishing Ship (thuyen F), Merchant Ship(thuyen R ),Light Transport (thuyen T),Trireme (thuyen E). Juggernaught (thuyen C).
+ dac diem cac loai quan trong nha Dock:
_ Fishing Ship (thuyen F): gia mua 50 wood, Hp 75. Kha nang danh ca.
-_ Merchant Ship(thuyen R ): gia mua 100 wood, Hp250. Kha nang doi tai nguyen.
_ Light Transport (thuyen T):gia mua 150 wood, Hp 150. Kha nang chuyen cho 10 limit
_ Trireme (thuyen E): gia mua 135 wood
+ attack 12+1, armor 0, Range ban xa 7+3, Hp 200.
+ toc do di chuyen binh thuong, toc do ban nhanh. Attack = ten
_ Juggernaught (thuyen C): gia mua 135 wood, 75 god
+ attack 35 +1, armor 0, Range ban xa 10+2, Hp 200.
+ toc do di chuyen cham, toc do ban cham. Attack = da
+Nha Academy (BY): cac loai qua: Hoplite ( linh Ak)
+ dac diem cac loai quan trong nha Academy:
_ Hoplite ( linh Ak): gia mua:40 god, 60 food
+attack: 17+7, armor 5+6, Piercing Armor khien 0+3, Hp 120.
+ toc do di chuyen cham, toc do chien dau cham.
+Nha Siege workshop (BK): cac loai quan: Catapult( ban da C),
+dac diem cac loai quan trong nha Siege workshop (BK):
_ Catapult( ban da C): gia mua 80god, 180 wood.
+attack: 50+1, armor 0, Range ban xa 10+2, Hp 75
+toc do di chuyen cham, toc do chien dau cham.
+Nha Temple (BP): cac loai quan: Priest (phu thuy)
+dac diem nha Temple (BP): noi nang cap phu, nang cap linh Z doi cuoi, nang cap Priest (phu thuy)
_ Priest (phu thuy): gia mua 125 god
+ attack 0, armor 0, Range ban xa 10+6, Hp50
+ toc do di chuyen cha,. Toc do chien dau cham, kha nang hoi Hp cho linh cua minh, thu phuc linh cua doi phuong.
NHAN XET :
________Quan Egyptian la quan thich hop cho viec danh lau dai vi ngua R manh nho co tang 35% Hp. La ngua R manh nhat. Phu tuy co lam yeu nhung co the nang cap len duoc. Ngoai ta thuyen cung rat manh. Noi chung quan chu luc la ngua R va thuyen. Cac loai quan khac yeu hon va ko nang cap het. Phu thuy Egyptian co tam nhin xa nhat 10+6 va la phhu thuy manh nhat. Noi chung Egyptian la 1 cong nghe rat manh.

fortunamajor
17-02-2004, 16:08
Egyptian
Quân Egyptian có ngựa R nhiều máu nhất: ngựa tên R có 93 máu con ngựa xọc có 133 máu. Khi nâng cấp Nobility(Hình đầu người trong nhà BC) thì tăng lên 182 máu nên có thể cai là mạnh nhất về ngựa R, thích hợp với đánh nhanh vì lên đời 4 không có lửa.
Bắn đá yếu, không có xe bắn tên
Tốc độ khai thác vàng của nông dân khá nhanh, ban đầu đã là 12đv/nông dân

Greek
Quân Greek không có unit bắn tên nào cả (chỉ có cung T) chỉ có ngựa chém C nhưng chỉ được nâng cấp 1 lần, sức mạnh tối đa là 10+4.
Để khắc phục nhược điểm này, xe bắn đá và bắn tên rất mạnh, quân cận chiến Centurion cũng rất mạnh.
Tuy nhiên, người phải chơi quân Greek thường rất khó khăn vì rất tốn vàng và có ít sự lựa chọn ngoài ngựa C. Greek rất mạnh khi chiến đấu trên biển (nhưng thường không chơi)

Babylonian
Quân babylon có ngựa tên R nhưng chỉ nâng cấp tối đa 2 level, ngựa xọc đôi sức mạnh tối đa 9+4, giáp 2+4, không có voi.
Không có xe bắn tên nhưng có xe bắn đá rất mạnh.
Đặc biệt tháp canh nâng cấp tối đa lên tới 480 máu ( so với 240 máu của các loại quân khác).
Tường thành tối đa lên tới 960 máu.

Minoan
đế chế hùng mạnh nhất nhì trong AOE. Cung A của minoan được +1 tầm xa ngay khi sinh ra và bắn nhanh gấp 1,5 lần cung A khác. Với đầy đủ các công nghệ chiến đấu tầm xa Minoan là một trong những đế chế mạnh nhất AOE. Có lửa, balista và catapul lên điên tuy không lợi bằng hittile hay sumerial nhưng cũng rất đáng nể. Thuộc loại quân dùng vàng nên Minoan rất yếu khi cạn kiệt nguồn vàng. Đó chính là điểm yếu của quân này

Hittile
Quân này được nhiều người đánh giá là mạnh nhất trong AOE. Với ngựa R +1 attack ngay khi sinh ra và catapul 300 máu gấp đôi quân khác là diểm mạnh của hittile. Không có balista.

Phoenician
Nông dân lấy gỗ nhanh nhất, ban đầu đã là 13 đv gỗ/1 nông dân, khi nâng cấp tôi đa là 19/nông dân.
Ngựa tên R và xọc đôi chỉ nâng cấp lên level 2.
Voi húc có thể lên điên. Bắn đá yếu, không có xe bắn tên.
Đời 4 có lửa. Centurion rất mạnh.
Và một đặc điểm nữa là voi có giá rẻ nhất

Persian
Không có ngựa R nhưng ngựa C và bắn đá rất mạnh.
Voi có thể lên điên và có tốc độ di chuyển nhanh nhất.
Các unit bắn tên có tầm bắn rất gần(7+1).
Không có nhà BY.
Nếu dùng Priest thì có đủ các phép thuật

Carthaginian
Không có ngựa R. Bắn đá yếu nhưng xe bắn tên có thể mạnh tối đa.
Voi có thể lên điên và có nhiếu máu nhất(750 co với 600 của quân khác).
Centurion rất mạnh và cũng có nhiều máu hơn.
Nếu đánh trên biển thì thuyền phun lửa Fire Galley rất mạnh(24+12)

Sumerian
Đặc điểm nổi bật nhất của dân tộc Sumerian là ruộng có rất nhiều lương thực(500 và tối đa là 725).Tuy nhiên nông dân lấy gỗ và vàng hơi chậm.
Ngựa tên R và xọc đôi đều mạnh gần tối đa.
Khiên vàng chỉ có một.
Xe bắn đá rất mạnh.

Shang
Có một lợi thế nổi bật mà ai cũng biết là giá của nông dân rẻ nhất(35) nên có tốc độ phát triển rất nhanh.
Đời 4 không có lửa nhưng ngựa đôi và ngựa C có thể nâng cấp lên mức tối đa.
Bắn đá sức mạnh trung bình.
Các đơn vị nâng cấp trong nhà BS đều tối đa.

Roman
Quân Roman không có ngựa tên R nhưng lại có ngựa xọc, có thể lên xọc đôi với sức mạnh tối đa. Quân Centurion cũng có sức mạnh tối đa.
Bắn đá rất mạnh nhưng không lên lửa.
Tháp canh và các unit bắn tên không có hoặc rất yếu.

Palmyran
Khổ cho palmyran là giá của nông dân rất đắt(75) nhưng bù lại có tốc độ làm việc rất nhanh và có 1 giáp.
Xe bắn đá rất mạnh nhưng gần.
Ngựa R, C và voi đều rất mạnh. Voi húc có thể lên điên.

Macedonian
Không có ngựa R. Nhựa tên C và cung A đều mạnh tối đa
Xe bắn đá và bắn tên yếu nhất.
Các unit cận chiến đặc biệt mạnh.
Ngựa, voi, Centurion đều có thể lên điên

Yamato
Không có ngựa R nên thường dùng cung A và ngựa C(rất mạnh)
Không có voi, bắn đá yếu nhưng đời 4 được lên lửa.
Centurion mạnh tối đa.

Choson
Không có ngựa R. Ngựa C và Z khá mạnh.
Xe bắn đá không được nâng cấp.
Tháp canh khi nâng cấp lên level cuối cùng rất mạnh và có tầm bắn xa nhất(7+5).


Quan Greek: cac dac diem ve quan Greek:
+ Phu : Gia mua 50food. Lam viec binh thuong. Hp 25, attack 3, armor 0. Ko nang cap duoc nha Temple phu .
+ Nha Archery Range (BA): cac loai quan: cung Bowman(cung T),
+ dac diem cac loai quan trong nha Archery Range A:
_ cung Bowman T:+ gia mua 40food,20wood
+ attack 3+1, armor 0+6, Range ban xa 5+3, Hp 35
+ toc do ban binh thuong, toc do di chuyen binh thuong
+ Nha Barracks (BB): cac loai quan : Axeman ( linh T), Slinger (quay da), Short Swordsman (linh Z).
+ dac diem cac loai quan trong nha Barracks:
_ Axeman T: gia mua 50food
+ attack 5+4, aromor 0+6, Piercing Armor khien 2+2, Hp 50.
+ toc do di chuyen cham, doc do chien dau cham.
_ Slinger (quay da): gia mua 40 food, 10 stone
+ attack 2+3, armor 0, Piercing Armor khien 2+2, Range ban xa 4+2, Hp 25
+ toc do di chuyen cham, toc do ban cham
_ Short Swordsman (linh Z): gia mua 35food, 15 god
+attack 7+4, armor 1+6, Piercing Armor khien 2, Hp 60.
+toc do di chuyen cham, toc do chien dau cham.
+ Nha Stable (BL): cac loai quan: Scout (ngua tim duong T), Cavalry (ngua C).
+ dac diem cac loai quan trong nha Stable:
_ Scout (ngua tim duong T): gia mua 75 food
+attack 3+4, armor 0+6, Hp 68
+ toc do di chuyen nhanh, kha nang mo ban do, ko auto attack.
_ Cavalry (ngua C): gia mua 60 god, 52 food
+attack 10+4, armor 1+6, Piercing Armor khien 1, Hp 172
+ toc do di chuyen nhan, toc do chien dau nhanh.
+Nha Dock (nha thuyen BD): cac loai quan: Fishing Ship (thuyen F), Merchant Ship(thuyen R ),Light Transport (thuyen T),Trireme (thuyen E). Juggernaught (thuyen C).
+ dac diem cac loai quan trong nha Dock:
_ Fishing Ship (thuyen F): gia mua 50 wood, Hp 75. Kha nang danh ca.
-_ Merchant Ship(thuyen R ): gia mua 100 wood, Hp250. Kha nang doi tai nguyen.
_ Light Transport (thuyen T):gia mua 150 wood, Hp 200. Kha nang chuyen cho 10 limit
_ Trireme (thuyen E): gia mua 135 wood
+ attack 12+1, armor 0, Range ban xa 7+3, Hp 200.
+ toc do di chuyen binh thuong, toc do ban nhanh. Attack = ten
_ Juggernaught (thuyen C): gia mua 135 wood, 75 god
+ attack 35 +1, armor 0, Range ban xa 10+2, Hp 200.
+ toc do di chuyen cham, toc do ban cham. Attack = da
+Nha Temple (BP): cac loai quan: Priest (phu thuy)
+dac diem nha Temple (BP): nha Temple cua Yamato ko co kha nang nang cap ngoai nang cap nhin xa cho Priest (phu thuy):
_ Priest (phu thuy): gia mua 125 god
+ attack 0, armor 0, Range ban xa 10+3, Hp 50.
+ toc do di chuyen cha,. Toc do chien dau cham, kha nang hoi Hp cho linh cua minh, thu phuc linh cua doi phuong.
NHAN XET :
________Quan Greek la mot loai quan kho choi vi ta co the thay ca quan chung cua Greek deu la quan doi 4 va nang cap lau. Vay len ban se kho danh o cac doi khac. Nhung khi len doi 4 va nang cap duoc quan thi Greek lai la 1 cong nghe manh. Ta co the thay ban da, ban ten, linh Ak va thuyen cua Greek rat manh. Neu bi danh o doi 3 thi Greek cung co ngua C nhung ko phai la 1 ke sach lau dai. Ngoai nhuoc diem la cac quan chung deu o doi 4 thi Greek con co nhuoc diem nhu cac cong nghe thuan god khac do la …het God. Noi chung Greek la mot cong nghe o muc trung binh va kho choi voi nhung ai ko phai la tay chuyen.

fortunamajor
17-02-2004, 16:10
Egyptian
Quân Egyptian có ngựa R nhiều máu nhất: ngựa tên R có 93 máu con ngựa xọc có 133 máu. Khi nâng cấp Nobility(Hình đầu người trong nhà BC) thì tăng lên 182 máu nên có thể cai là mạnh nhất về ngựa R, thích hợp với đánh nhanh vì lên đời 4 không có lửa.
Bắn đá yếu, không có xe bắn tên
Tốc độ khai thác vàng của nông dân khá nhanh, ban đầu đã là 12đv/nông dân

Greek
Quân Greek không có unit bắn tên nào cả (chỉ có cung T) chỉ có ngựa chém C nhưng chỉ được nâng cấp 1 lần, sức mạnh tối đa là 10+4.
Để khắc phục nhược điểm này, xe bắn đá và bắn tên rất mạnh, quân cận chiến Centurion cũng rất mạnh.
Tuy nhiên, người phải chơi quân Greek thường rất khó khăn vì rất tốn vàng và có ít sự lựa chọn ngoài ngựa C. Greek rất mạnh khi chiến đấu trên biển (nhưng thường không chơi)

Babylonian
Quân babylon có ngựa tên R nhưng chỉ nâng cấp tối đa 2 level, ngựa xọc đôi sức mạnh tối đa 9+4, giáp 2+4, không có voi.
Không có xe bắn tên nhưng có xe bắn đá rất mạnh.
Đặc biệt tháp canh nâng cấp tối đa lên tới 480 máu ( so với 240 máu của các loại quân khác).
Tường thành tối đa lên tới 960 máu.

Minoan
đế chế hùng mạnh nhất nhì trong AOE. Cung A của minoan được +1 tầm xa ngay khi sinh ra và bắn nhanh gấp 1,5 lần cung A khác. Với đầy đủ các công nghệ chiến đấu tầm xa Minoan là một trong những đế chế mạnh nhất AOE. Có lửa, balista và catapul lên điên tuy không lợi bằng hittile hay sumerial nhưng cũng rất đáng nể. Thuộc loại quân dùng vàng nên Minoan rất yếu khi cạn kiệt nguồn vàng. Đó chính là điểm yếu của quân này

Hittile
Quân này được nhiều người đánh giá là mạnh nhất trong AOE. Với ngựa R +1 attack ngay khi sinh ra và catapul 300 máu gấp đôi quân khác là diểm mạnh của hittile. Không có balista.

Phoenician
Nông dân lấy gỗ nhanh nhất, ban đầu đã là 13 đv gỗ/1 nông dân, khi nâng cấp tôi đa là 19/nông dân.
Ngựa tên R và xọc đôi chỉ nâng cấp lên level 2.
Voi húc có thể lên điên. Bắn đá yếu, không có xe bắn tên.
Đời 4 có lửa. Centurion rất mạnh.
Và một đặc điểm nữa là voi có giá rẻ nhất

Persian
Không có ngựa R nhưng ngựa C và bắn đá rất mạnh.
Voi có thể lên điên và có tốc độ di chuyển nhanh nhất.
Các unit bắn tên có tầm bắn rất gần(7+1).
Không có nhà BY.
Nếu dùng Priest thì có đủ các phép thuật

Carthaginian
Không có ngựa R. Bắn đá yếu nhưng xe bắn tên có thể mạnh tối đa.
Voi có thể lên điên và có nhiếu máu nhất(750 co với 600 của quân khác).
Centurion rất mạnh và cũng có nhiều máu hơn.
Nếu đánh trên biển thì thuyền phun lửa Fire Galley rất mạnh(24+12)

Sumerian
Đặc điểm nổi bật nhất của dân tộc Sumerian là ruộng có rất nhiều lương thực(500 và tối đa là 725).Tuy nhiên nông dân lấy gỗ và vàng hơi chậm.
Ngựa tên R và xọc đôi đều mạnh gần tối đa.
Khiên vàng chỉ có một.
Xe bắn đá rất mạnh.

Shang
Có một lợi thế nổi bật mà ai cũng biết là giá của nông dân rẻ nhất(35) nên có tốc độ phát triển rất nhanh.
Đời 4 không có lửa nhưng ngựa đôi và ngựa C có thể nâng cấp lên mức tối đa.
Bắn đá sức mạnh trung bình.
Các đơn vị nâng cấp trong nhà BS đều tối đa.

Roman
Quân Roman không có ngựa tên R nhưng lại có ngựa xọc, có thể lên xọc đôi với sức mạnh tối đa. Quân Centurion cũng có sức mạnh tối đa.
Bắn đá rất mạnh nhưng không lên lửa.
Tháp canh và các unit bắn tên không có hoặc rất yếu.

Palmyran
Khổ cho palmyran là giá của nông dân rất đắt(75) nhưng bù lại có tốc độ làm việc rất nhanh và có 1 giáp.
Xe bắn đá rất mạnh nhưng gần.
Ngựa R, C và voi đều rất mạnh. Voi húc có thể lên điên.

Macedonian
Không có ngựa R. Nhựa tên C và cung A đều mạnh tối đa
Xe bắn đá và bắn tên yếu nhất.
Các unit cận chiến đặc biệt mạnh.
Ngựa, voi, Centurion đều có thể lên điên

Yamato
Không có ngựa R nên thường dùng cung A và ngựa C(rất mạnh)
Không có voi, bắn đá yếu nhưng đời 4 được lên lửa.
Centurion mạnh tối đa.

Choson
Không có ngựa R. Ngựa C và Z khá mạnh.
Xe bắn đá không được nâng cấp.
Tháp canh khi nâng cấp lên level cuối cùng rất mạnh và có tầm bắn xa nhất(7+5).


Quân Shang: cac dac diem ve quan Shang
+ Phu : Gia mua 35food, re 35%. Lam viec yeu 15%. Hp 25, attack 3, armor 0. Nang cap nha Temple phu len attack 3+7, Hp 65, Fast tang 50%.
+ Nha Archery Range (BA): cac loai quan: cung Bowman(cung T), cung Composite Bowman(cung A), ngua Chariot Archer(cung R), ngua Heavy Horse Archer(cung C).
+ dac diem cac loai quan trong nha Archery Range A:
_ cung Bowman T:+ gia mua 40food,20wood
+ attack 3, armor 0+6, Range ban xa 5+3, Hp 35
+ toc do ban binh thuong, toc do di chuyen binh thuong
_cung Composite Bowman A:+gia mua 40food,20god
+ attack 5, armor 0+6, Range ban xa 7+3, Hp 45
+ toc do ban nhanh, toc do di chuyen binh thuong
_ngua Chariot Archer(R): gia mua 40food, 70 wood
+ attack 4, armor 0+6, Range ban xa 7+3, Hp 80.
+ toc do ban binh thuong, toc do di chuyen nhanh
_ngua Heavy Horse Archer C:+gia mua 70god, 50 food
+ attack 8, armor 0+6, Range ban xa 7+3, Piercing Armor khien 0+2, Hp 103
+ toc do ban nhanh, toc do di chuyen nhanh
+ Nha Barracks (BB): cac loai quan : Axeman ( linh T), Slinger (quay da) , Broad Swordsman (linh Z).
+ dac diem cac loai quan trong nha Barracks:
_ Axeman T: gia mua 50food
+ attack 5+7, aromor 0+6, Piercing Armor khien 0+3, Hp 50
+ toc do di chuyen cham, doc do chien dau cham.
_ Slinger (quay da): gia mua 40 food, 10 stone
+ attack 2+1, armor 0, Piercing Armor khien 2+3, Range ban xa 4+1, Hp 25
+ toc do di chuyen cham, toc do ban cham.
_ Broad Swordsman Z : gia mua 35 food, 15 god.
+ attack: 9+7, armor 1+6, Piercing Armor khien 0+3, Hp 70.
+ toc do di chuyen cham, toc do danh binh thuong
+ Nha Stable (BL): cac loai quan: Scout (ngua tim duong T), Scythe Chariot( ngua R), Cataphract(ngua C), Camel Rider ( lac da)
+ dac diem cac loai quan trong nha Stable:
_ Scout (ngua tim duong T): gia mua 100 food
+attack 3+7, armor 0+6, Hp 68
+ toc do di chuyen nhanh, kha nang mo ban do, ko auto attack.
_ Scythe Chariot( ngua R): gia mua: 40food, 60 wood
+attack 9+7, armor 2+6, Hp 137.
+ toc do di chuyen nhan, toc do chien dau binh thuong.
_ Cataphract(ngua C): gia mua 80 god, 70 food
+attack 12+7, armor 3+6, Piercing Armor khien 1, Hp 206
+ toc do di chuyen nhan, toc do chien dau nhanh.
_ Camel Rider ( lac da): gia mua70food, 60 god.
+ attack: 6+7, armor 0+6,Hp 143
+toc do di chuyen nhanh, toc do chien dau nhanh. La quan co the thang Cataphract(ngua C) o cung muc nang cap.
+Nha Dock (nha thuyen BD): cac loai quan: Fishing Ship (thuyen F), Merchant Ship(thuyen R ),Light Transport (thuyen T), Galley( thuyen E),Fire Galley (thuyen G).
_ Galley( thuyen E):gia mua 135wood
+attack 8, armor 0, Range ban xa 6+3, Hp 160.
+ toc do di chuyen binh thuong, toc do ban binh thuong.
_ Fire Galley (thuyen G): gia mua 115 wood, 40 god
+attack 24, armor 0, Range ban xa 1, Hp200
+toc do di chuyen cham, toc do ban cham, kha nang attack = fire.
+Nha Academy (BY): cac loai qua: Hoplite ( linh Ak)
+ dac diem cac loai quan trong nha Academy:
_ Hoplite ( linh Ak): gia mua:40 god, 60 food
+attack: 17+7, armor 5+6, Piercing Armor khien 0+3, Hp 160.
+ toc do di chuyen cham, toc do chien dau cham.
+Nha Siege workshop (BK): cac loai quan: Catapult( ban da C), Helepolis(ban ten B)
+dac diem cac loai quan trong nha Siege workshop (BK):
_ Catapult( ban da C): gia mua 80god, 180 wood.
+attack: 60, armor 0, Range ban xa 12, Hp 75
+toc do di chuyen cham, toc do chien dau cham.
_ Helepolis(ban ten B):gia mua 80 god, 100 wood.
+attack :40, armor 0, Range ban xa 10, Hp 55
+ toc do di chuyen cham, toc do ban nhanh.
+Nha Temple (BP): cac loai quan: Priest (phu thuy)
+dac diem nha Temple (BP): noi nang cap phu, nang cap linh Z doi cuoi, nang cap Priest (phu thuy)
_ Priest (phu thuy): gia mua 125 god
+ attack 0, armor 0, Range ban xa 10+3, Hp50
+ toc do di chuyen cha,. Toc do chien dau cham, kha nang hoi Hp cho linh cua minh, thu phuc linh cua doi phuong.
NHAN XET :
Quan Shang la loai quan thich hop cho viec danh nhanh vi mua phu re thi se mua duoc nhieu. Nhung vi phu lam yeu nen se ko thich hop khi danh lau dai. Cac quan cua Shang thi chi co ngua Scythe Chariot( ngua R)& Cataphract(ngua C) la 2 loai quan manh binh thuong nhu cac cong nghe khac, con lai cac quan trong nha BB ,thuyen, linh Ak deu yeu. Cung & ban da, ban ten thi ko co nang cap lua nen yeu hon cac loai quan khac. Xet 1 cach toan dien thi Shang ko phai la 1 cong nghe manh.

thieunien_anhhung
22-02-2004, 08:52
Egyptian
Quân Egyptian có ngựa R nhiều máu nhất: ngựa tên R có 93 máu con ngựa xọc có 133 máu. Khi nâng cấp Nobility(Hình đầu người trong nhà BC) thì tăng lên 182 máu nên có thể cai là mạnh nhất về ngựa R, thích hợp với đánh nhanh vì lên đời 4 không có lửa.
Bắn đá yếu, không có xe bắn tên
Tốc độ khai thác vàng của nông dân khá nhanh, ban đầu đã là 12đv/nông dân

Greek
Quân Greek không có unit bắn tên nào cả (chỉ có cung T) chỉ có ngựa chém C nhưng chỉ được nâng cấp 1 lần, sức mạnh tối đa là 10+4.
Để khắc phục nhược điểm này, xe bắn đá và bắn tên rất mạnh, quân cận chiến Centurion cũng rất mạnh.
Tuy nhiên, người phải chơi quân Greek thường rất khó khăn vì rất tốn vàng và có ít sự lựa chọn ngoài ngựa C. Greek rất mạnh khi chiến đấu trên biển (nhưng thường không chơi)

Babylonian
Quân babylon có ngựa tên R nhưng chỉ nâng cấp tối đa 2 level, ngựa xọc đôi sức mạnh tối đa 9+4, giáp 2+4, không có voi.
Không có xe bắn tên nhưng có xe bắn đá rất mạnh.
Đặc biệt tháp canh nâng cấp tối đa lên tới 480 máu ( so với 240 máu của các loại quân khác).
Tường thành tối đa lên tới 960 máu.

Minoan
đế chế hùng mạnh nhất nhì trong AOE. Cung A của minoan được +1 tầm xa ngay khi sinh ra và bắn nhanh gấp 1,5 lần cung A khác. Với đầy đủ các công nghệ chiến đấu tầm xa Minoan là một trong những đế chế mạnh nhất AOE. Có lửa, balista và catapul lên điên tuy không lợi bằng hittile hay sumerial nhưng cũng rất đáng nể. Thuộc loại quân dùng vàng nên Minoan rất yếu khi cạn kiệt nguồn vàng. Đó chính là điểm yếu của quân này

Hittile
Quân này được nhiều người đánh giá là mạnh nhất trong AOE. Với ngựa R +1 attack ngay khi sinh ra và catapul 300 máu gấp đôi quân khác là diểm mạnh của hittile. Không có balista.

Phoenician
Nông dân lấy gỗ nhanh nhất, ban đầu đã là 13 đv gỗ/1 nông dân, khi nâng cấp tôi đa là 19/nông dân.
Ngựa tên R và xọc đôi chỉ nâng cấp lên level 2.
Voi húc có thể lên điên. Bắn đá yếu, không có xe bắn tên.
Đời 4 có lửa. Centurion rất mạnh.
Và một đặc điểm nữa là voi có giá rẻ nhất

Persian
Không có ngựa R nhưng ngựa C và bắn đá rất mạnh.
Voi có thể lên điên và có tốc độ di chuyển nhanh nhất.
Các unit bắn tên có tầm bắn rất gần(7+1).
Không có nhà BY.
Nếu dùng Priest thì có đủ các phép thuật

Carthaginian
Không có ngựa R. Bắn đá yếu nhưng xe bắn tên có thể mạnh tối đa.
Voi có thể lên điên và có nhiếu máu nhất(750 co với 600 của quân khác).
Centurion rất mạnh và cũng có nhiều máu hơn.
Nếu đánh trên biển thì thuyền phun lửa Fire Galley rất mạnh(24+12)

Sumerian
Đặc điểm nổi bật nhất của dân tộc Sumerian là ruộng có rất nhiều lương thực(500 và tối đa là 725).Tuy nhiên nông dân lấy gỗ và vàng hơi chậm.
Ngựa tên R và xọc đôi đều mạnh gần tối đa.
Khiên vàng chỉ có một.
Xe bắn đá rất mạnh.

Shang
Có một lợi thế nổi bật mà ai cũng biết là giá của nông dân rẻ nhất(35) nên có tốc độ phát triển rất nhanh.
Đời 4 không có lửa nhưng ngựa đôi và ngựa C có thể nâng cấp lên mức tối đa.
Bắn đá sức mạnh trung bình.
Các đơn vị nâng cấp trong nhà BS đều tối đa.

Roman
Quân Roman không có ngựa tên R nhưng lại có ngựa xọc, có thể lên xọc đôi với sức mạnh tối đa. Quân Centurion cũng có sức mạnh tối đa.
Bắn đá rất mạnh nhưng không lên lửa.
Tháp canh và các unit bắn tên không có hoặc rất yếu.

Palmyran
Khổ cho palmyran là giá của nông dân rất đắt(75) nhưng bù lại có tốc độ làm việc rất nhanh và có 1 giáp.
Xe bắn đá rất mạnh nhưng gần.
Ngựa R, C và voi đều rất mạnh. Voi húc có thể lên điên.

Macedonian
Không có ngựa R. Nhựa tên C và cung A đều mạnh tối đa
Xe bắn đá và bắn tên yếu nhất.
Các unit cận chiến đặc biệt mạnh.
Ngựa, voi, Centurion đều có thể lên điên

Yamato
Không có ngựa R nên thường dùng cung A và ngựa C(rất mạnh)
Không có voi, bắn đá yếu nhưng đời 4 được lên lửa.
Centurion mạnh tối đa.

Choson
Không có ngựa R. Ngựa C và Z khá mạnh.
Xe bắn đá không được nâng cấp.
Tháp canh khi nâng cấp lên level cuối cùng rất mạnh và có tầm bắn xa nhất(7+5).


Vô số cái sai và thiếu xót trong bài này lên ông lên sửa lại đi thì hơn .
Ví dụ :
Egyptian ông nói lên đời 4 ko có lửa đó là cái sai quá tệ .
Hay quân phoenicia và quân yamato ông nói có centurion. Ặc ặc
Và một số lợi thế của các quân như là roman nhà rẻ tháp canh cũng rẻ 1 nửa và yamato thì ngựa trong BL đều -15% cost. Tạm thời tui chỉ nói 1 số thiếu sót thôi đó .

sub_zero_long
25-03-2004, 16:32
Egyptian
Quân Egyptian có ngựa R nhiều máu nhất: ngựa tên R có 93 máu con ngựa xọc có 133 máu. Khi nâng cấp Nobility(Hình đầu người trong nhà BC) thì tăng lên 182 máu nên có thể cai là mạnh nhất về ngựa R, thích hợp với đánh nhanh vì lên đời 4 không có lửa.
Bắn đá yếu, không có xe bắn tên
Tốc độ khai thác vàng của nông dân khá nhanh, ban đầu đã là 12đv/nông dân
[/color]
Greek
Quân Greek không có unit bắn tên nào cả (chỉ có cung T) chỉ có ngựa chém C nhưng chỉ được nâng cấp 1 lần, sức mạnh tối đa là 10+4.
Để khắc phục nhược điểm này, xe bắn đá và bắn tên rất mạnh, quân cận chiến Centurion cũng rất mạnh.
Tuy nhiên, người phải chơi quân Greek thường rất khó khăn vì rất tốn vàng và có ít sự lựa chọn ngoài ngựa C. Greek rất mạnh khi chiến đấu trên biển (nhưng thường không chơi)

Babylonian
Quân babylon có ngựa tên R nhưng chỉ nâng cấp tối đa 2 level, ngựa xọc đôi sức mạnh tối đa 9+4, giáp 2+4, không có voi.
Không có xe bắn tên nhưng có xe bắn đá rất mạnh.
Đặc biệt tháp canh nâng cấp tối đa lên tới 480 máu ( so với 240 máu của các loại quân khác).
Tường thành tối đa lên tới 960 máu.

Minoan
đế chế hùng mạnh nhất nhì trong AOE. Cung A của minoan được +1 tầm xa ngay khi sinh ra và bắn nhanh gấp 1,5 lần cung A khác. Với đầy đủ các công nghệ chiến đấu tầm xa Minoan là một trong những đế chế mạnh nhất AOE. Có lửa, balista và catapul lên điên tuy không lợi bằng hittile hay sumerial nhưng cũng rất đáng nể. Thuộc loại quân dùng vàng nên Minoan rất yếu khi cạn kiệt nguồn vàng. Đó chính là điểm yếu của quân này

Hittile
Quân này được nhiều người đánh giá là mạnh nhất trong AOE. Với ngựa R +1 attack ngay khi sinh ra và catapul 300 máu gấp đôi quân khác là diểm mạnh của hittile. Không có balista.

Phoenician
Nông dân lấy gỗ nhanh nhất, ban đầu đã là 13 đv gỗ/1 nông dân, khi nâng cấp tôi đa là 19/nông dân.
Ngựa tên R và xọc đôi chỉ nâng cấp lên level 2.
Voi húc có thể lên điên. Bắn đá yếu, không có xe bắn tên.
Đời 4 có lửa. Centurion rất mạnh.
Và một đặc điểm nữa là voi có giá rẻ nhất

Persian
Không có ngựa R nhưng ngựa C và bắn đá rất mạnh.
Voi có thể lên điên và có tốc độ di chuyển nhanh nhất.
Các unit bắn tên có tầm bắn rất gần(7+1).
Không có nhà BY.
Nếu dùng Priest thì có đủ các phép thuật

Carthaginian
Không có ngựa R. Bắn đá yếu nhưng xe bắn tên có thể mạnh tối đa.
Voi có thể lên điên và có nhiếu máu nhất(750 co với 600 của quân khác).
Centurion rất mạnh và cũng có nhiều máu hơn.
Nếu đánh trên biển thì thuyền phun lửa Fire Galley rất mạnh(24+12)

Sumerian
Đặc điểm nổi bật nhất của dân tộc Sumerian là ruộng có rất nhiều lương thực(500 và tối đa là 725).Tuy nhiên nông dân lấy gỗ và vàng hơi chậm.
Ngựa tên R và xọc đôi đều mạnh gần tối đa.
Khiên vàng chỉ có một.
Xe bắn đá rất mạnh.

Shang
Có một lợi thế nổi bật mà ai cũng biết là giá của nông dân rẻ nhất(35) nên có tốc độ phát triển rất nhanh.
Đời 4 không có lửa nhưng ngựa đôi và ngựa C có thể nâng cấp lên mức tối đa.
Bắn đá sức mạnh trung bình.
Các đơn vị nâng cấp trong nhà BS đều tối đa.

Roman
Quân Roman không có ngựa tên R nhưng lại có ngựa xọc, có thể lên xọc đôi với sức mạnh tối đa. Quân Centurion cũng có sức mạnh tối đa.
Bắn đá rất mạnh nhưng không lên lửa.
Tháp canh và các unit bắn tên không có hoặc rất yếu.

Palmyran
Khổ cho palmyran là giá của nông dân rất đắt(75) nhưng bù lại có tốc độ làm việc rất nhanh và có 1 giáp.
Xe bắn đá rất mạnh nhưng gần.
Ngựa R, C và voi đều rất mạnh. Voi húc có thể lên điên.

Macedonian
Không có ngựa R. Nhựa tên C và cung A đều mạnh tối đa
Xe bắn đá và bắn tên yếu nhất.
Các unit cận chiến đặc biệt mạnh.
Ngựa, voi, Centurion đều có thể lên điên

Yamato
Không có ngựa R nên thường dùng cung A và ngựa C(rất mạnh)
Không có voi, bắn đá yếu nhưng đời 4 được lên lửa.
Centurion mạnh tối đa.

[color=red]Choson
Không có ngựa R. Ngựa C và Z khá mạnh.
Xe bắn đá không được nâng cấp.
Tháp canh khi nâng cấp lên level cuối cùng rất mạnh và có tầm bắn xa nhất(7+5).

bài của ông viết còn thiếu nhiều quá VD:quân hitle thì thế mạnh là bắn đá;quân assirlyan thì ngựa R nhanh hơn nông dân nhanh hơn
và còn rất nhiều nữa.........