PDA

View Full Version : Mã trong Age of Empire IIVN|MoUsE
20-12-2002, 09:03
Robin hood : 1000 vàng
Rock on : 1000 đá
Cheese steak jimmy's : 1000
Lumberjack : 1000 gỗ
Aegis : xây nhanh
Marco : mở bản đồ
How do you turn this on : 1 chiếc xe bắn đá
Woof woof : chim sẽ biến thành chó biết bay
:idea:

dinhthang
21-12-2002, 12:36
trời ơi chơi game chiến thuật mà chơi mã thì làm sao mà chơi cho hay được ,nếu chơi mã thì chơi DM đi

huu cao
14-01-2003, 21:48
cám ơn
chuột thành tinh nha
mình cũng biết nhung rồi lại quên
nay mình cảm ơn bạn dã cho mình biết
hihihhihi

Never_die2311
14-01-2003, 23:32
mã AOE the rise of rome này
STORMBILLY Gives you a powerful robot
CONVERT THIS! - Gives you a very powerful priest
BIG MOMMA - Sportscar with a nuke launcher
POW - Baby on a tricyle with a super gun
KING ARTHUR - Turns the eagle into a dragon (no effect on the game)
POW BIG MAMA - BabyPrez (Baby on trike)
GRANTLINKSPENCE - Turns animals into Animal Kings.
DIEDIEDIE - All opponents die
RESIGN - You resign
REVEAL MAP - Reveal the whole map
PEPPERONI PIZZA - Gain 1000 food
COINAGE - Gain 1000 gold
WOODSTOCK - Gain 1000 wood
QUARRY - Gain 1000 stone
PHOTON MAN - Creates a nuke trooper
GAIA - Lets you control the animals, but not your men
HARI KARI - Commit suicide
FLYING DUTCHMAN - Catapult ships can go on land
NO FOG - Removes fog of war
STEROIDS - Buildings and people are created instantly
BIGDADDY - Fast car with a rocket launcher
KILLX - Kill player X
HOMERUN - Win the current scenario
BIG BERTHA - Heavy catapults are stronger
ICBM - Ballistas get 100 range points
HOYOHOYO - Priests are faster and stronger
DARK RAIN - Composite bowmen turn into trees
BLACK RIDER - Horse archers become black riders
UPSIDFLINTMOBILE - Chariot archers go super fast and fire very fast

15-01-2003, 21:24
i'm a madman....huhuhhuhuhu hehehehehhe ôêôoêooeooe eeeeee

*Sao Bang
17-01-2003, 10:09
to Nevẻ_die ; bạn post mã như vậy thì bọn tui kiếm thiếu gì :o .do đó you phải dịch sang tiếng việt và nói rõ côg dụng của mã nè....
còn người post bài phía trên tui bị làm sao vậy nhỉ.kiểu này cho phong thần là được rùi đó!!!!

Dragon Boy
17-01-2003, 10:27
Tôi nghĩ là hắn được phong thần rồi đó. Mấy bũa nay hắn cứ lên đây sủa um sùm hết, nghe phát bực ghê luôn.